Petr Čornej

Dějepis pro střední odborné školy

Autor: Čornej Petr

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.1 / 5
23 %
Souborná učebnice je určena středním odborným školám, které mají v učebním plánu zařazen dějepis. Soustřeďuje se na základní mezníky v dějinách lidstva, na historické souvislosti, na dějiny kultury běžného života lidí – jakousi historickou každodennost. České i světové dějiny jsou probírány paralelně.

Sleva 23 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Jan Žižka - Život a doba husitského válečníka

Autor: Čornej Petr

publisher: Paseka

3.9 / 5
22 %
Žižkův nový životopis vychází u příležitosti 600. výročí výbuchu husitské revoluce a napravuje bilanci české historiografie, jež po husitské tetralogii Františka Šmahela nepřišla s fundovaným vědeckým dílem na toto vzrušující téma již čtvrt století. Čtenář dostává do rukou druhou nejrozsáhlejší práci o Žižkovi, navazující na téměř devadesát let staré monumentální dílo Josefa Pekaře, jehož

Sleva 22 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 614 Kč

Skladem

Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk

Autor: Čornej Petr

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.3 / 5
23 %
Publikace je druhým dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia. Uplatní se ale i na dalších typech škol, neboť v učebnicích je graficky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu. Vzhledem k rozvržení učiva s důrazem na nové dějiny umožňuje i dobrou přípravu ke studiu na V.Š. humanitního typu. Podstatnou kvalitou řady je její

Sleva 23 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem

Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy - Pravěk a starověk

Autor: Čornej Petr

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.3 / 5
23 %
První z řady učebnic dějepisu pro gymnázia a střední školy – uplatní se především na gymnáziích, ale i na dalších typech škol, neboť je v učebnicích grafi cky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu. Vzhledem k rozvržení učiva s důrazem na nové dějiny umožňuje i dobrou přípravu na VŠ. Kladem řady je její nepřetíženost fakty a především paralelně vedený výklad světových i českých dějin od

Sleva 23 % z běžně ceny 227 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Dějepis 4 pro gymnázia a střední školy - Nejnovější dějiny

Autor: Čornej Petr

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

5 / 5
23 %
Nejnovější dějiny Publikace je posledním dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia. Uplatní se ale i na dalších typech škol, neboť v učebnicích je graficky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu. Vzhledem k rozvržení učiva s důrazem na nové dějiny umožňuje i dobrou přípravu ke studiu na V.Š. humanitního typu. Podstatnou kvalitou

Sleva 23 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Světla a stíny husitství (Události - osobnosti - texty - tradice)

Autor: Čornej Petr

publisher: Karolinum

4.7 / 5
32 %
Kniha přináší 24 studií, původně publikovaných časopisecky i knižně. Tematicky se zaměřuje na problematiku husitské Prahy, věnuje se osobnosti Jana Žižky i kultuře a jazyku husitské epochy. Stranou neponechává ani „husitského krále“ Jiřího z Poděbrad a formování českého stavovského státu. Závěrečný oddíl analyzuje podoby novodobé husitské tradice s důrazem na obraz husitství v krásné literatuře a

Sleva 32 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 404 Kč

Skladem

Husitská revoluce: Stručná historie

Autor: Čornej Petr

publisher: Paseka

4.2 / 5
28 %
„Byla to vzrušená doba. Evropský kontinent se po roce 1400 zmítal v nejistotě.“ Církev byla rozpolcena, brány Evropy už téměř vyvraceli z pantů Turci, politický systém se ocital v krizi. Roku 1413 však svitla naděje, protože kostnický koncil měl od příštího roku konečně nejpalčivější problémy řešit. Jeho výsledkům kontinent zatleskal a vzápětí strnul nad bouří, kterou v jeho srdci vyvolala

Sleva 28 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem

Dějepis 3 pro gymnázia a střední školy - Novověk

Autor: Čornej Petr

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

5 / 5
23 %
Třetí z řady učebnic dějepisu pro gymnázia a střední školy – uplatní se především na gymnáziích, ale i na dalších typech škol, neboť je v učebnicích grafi cky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu. Vzhledem k rozvržení učiva s důrazem na nové dějiny umožňuje i dobrou přípravu na VŠ. Kladem řady je její nepřetíženost fakty a především paralelně vedený výklad světových i českých dějin od

Sleva 23 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem

Husitství a husité

Autor: Čornej Petr

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Kniha přináší 16 dříve publikovaných studií, které byly pro tento soubor doplněny a rozšířeny o nové poznatky tak, aby odrážely momentální stav vědeckého bádání. Věnuje se problematice široce chápané husitské epochy, kterou autor vymezuje léty 1402-1485, avšak přihlíží i k aktualizaci husitských idejí v předbělohorském období. V několika tematických blocích přibližuje působení Jana Husa, situaci

Sleva 21 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí Koruny české V.

Autor: Čornej Petr

publisher: Paseka

0 / 5
28 %
Pátý svazek obsáhlé práce mapuje dějiny českých zemí od roku 1402 do roku 1437.

Sleva 28 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 637 Kč

Skladem

Historici, historiografie a dějepis

Autor: Čornej Petr

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Publikace přináší devatenáct studií, v nichž autor analyzoval problémy moderní české a částečně též světové historiografie v širokém časovém záběru od počátku 19. až na práh 21. století. V netradičním osvětlení i kontextech se tak objevují významné osobnosti českého dějepisectví (František Palacký, Václav Vladivoj Tomek, Zikmund Winter, Jaroslav Goll, Zdeněk Nejedlý, Josef Macek), pozornosti

Sleva 21 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem u dodavatele

Praha Husova a husitská

Autor: Čornej Petr

publisher: Scriptorium

0 / 5
15 % Sleva
Publikace vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, kterou si Archiv hl. města Prahy a Muzeum hl. města Prahy připomínají šestisté výročí mučednické smrti mistra Jana Husa. Populárně vědecká kniha s příspěvky 22 autorů nejrůznějších historických specializací přibližuje Husův skutečný i druhý život od pozdního 14. století do současnosti a jeho postupný přerod z církevního reformátora v ideální

Sleva 15 % z běžně ceny 363 Kč

Naše cena: 309 Kč

Skladem u dodavatele

Stručné dějiny českých zemí

Autor: Kolektiv autorů - Čornej Petr,Pokorný Jiří

publisher: Práh

0 / 5
24 %
Známý český historik a popularizátor historie vybral a poutavě napsal nejzajímavější příběhy z české historie od nejstarších dob po současnost. Kniha určená zahraničním turistům a studentům.

Sleva 24 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Stručné dějiny českých zemí / Historia breve de los Países Checos

Autor: Kolektiv autorů - Čornej Petr,Pokorný Jiří

publisher: Práh

0 / 5
24 %
Známý český historik a popularizátor historie vybral a poutavě napsal nejzajímavější příběhy z české historie od nejstarších dob po současnost. Kniha určená zahraničním turistům a studentům.

Sleva 24 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem

Stručné dějiny českých zemí / Kurze Geschichte der Böhmischen Länder

Autor: Kolektiv autorů - Čornej Petr,Pokorný Jiří

publisher: Práh

0 / 5
24 %
Známý český historik a popularizátor historie vybral a poutavě napsal nejzajímavější příběhy z české historie od nejstarších dob po současnost. Kniha určená zahraničním turistům a studentům.

Sleva 24 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem

Stručné dějiny českých zemí / Breve storia delle terre Ceche

Autor: Kolektiv autorů - Čornej Petr,Pokorný Jiří

publisher: Práh

0 / 5
38 %
Známý český historik a popularizátor historie vybral a poutavě napsal nejzajímavější příběhy z české historie od nejstarších dob po současnost. Kniha určená zahraničním turistům a studentům.

Sleva 38 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Stručné dějiny českých zemí

Autor: Kolektiv autorů - Čornej Petr,Pokorný Jiří

publisher: Práh

0 / 5
24 %
Známý český historik a popularizátor historie vybral a poutavě napsal nejzajímavější příběhy z české historie od nejstarších dob po současnost. Kniha určená zahraničním turistům a studentům.

Sleva 24 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem

Stručné dějiny českých zemí

Autor: Kolektiv autorů - Čornej Petr,Pokorný Jiří

publisher: Práh

0 / 5
25 %
Známý český historik a popularizátor historie vybral a poutavě napsal nejzajímavější příběhy z české historie od nejstarších dob po současnost. Kniha určená zahraničním turistům a studentům.

Sleva 25 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Lipanské ozvěny

Autor: Čornej Petr

publisher: H+H

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 97 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

Great Stories in Czech History (anglicky)

Autor: Čornej Petr

publisher: Práh

0 / 5
26 %
Známý český historik a popularizátor historie vybral a poutavě napsal patnáct nejzajímavějších příběhů z české historie od nejstarších dob po současnost. Kniha určená zahraničním turistům a studentům.

Sleva 26 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele