Registrace | Přihlášení


Petr Král

Sebrané básně III

Autor: Kolektiv autorů - Král Petr,Král Petr

publisher: Větrné mlýny

0 / 5
17 %
Tvorba Petra Krále, pokrývající časovou rozlohu půl století, byla dosud vydávána jen na přeskáčku a v nestejnorodém edičním zpracování; vinu na tom nesla i cenzura, jíž byl autor po léta vystaven (napřed jako „surrealista“, potom jako exulant), a která vydávání jeho díla značně zdržela. Až jeho souborné vydání by tak mělo dovolit uchopit je jako celek a učinit zjevnou jeho vnitřní celistvost i

Sleva 17 % z běžně ceny 549 Kč

Naše cena: 453 Kč

Skladem

Vynálezci nových omylů

Autor: Kolektiv autorů - Král Petr,Král Petr

publisher: Sdružení Analogonu

0 / 5
12 %
Soubor hlavních textů věnovaných autorem surrealismu, jímž se zabýval z různých stran, jako jeho vyznavač i z kritického odstupu. V knize je tak zároveň řeč o zakladatelských zjevech Andrého Bretona a Tristana Tzary a o Vratislavu Effenbergerovi, Zbyňku Havlíčkovi nebo o autorových generačních druzích, o Salvadoru Dalim a Maxu Ernstovi stejně jako o Mikuláši Medkovi, o surrealismu „ortodoxním“ a

Sleva 12 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Den

Autor: Král Petr

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Básnická sbírka Petra Krále.

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

Zaprášené jeviště

Autor: Král Petr

publisher: Větrné mlýny

0 / 5
15 %
Seznámení Petra Krále s Prokopem Voskovcem (1958) patřilo pro oba k „určujícím setkáním“; podstatnou součástí přátelského vztahu, který se z něj rozvinul, bylo společné snění o divadle podnícené zároveň surrealismem a Voskovcem a Werichem. Po tom, co Voskovec (Prokop) za Královy spolupráce uvedl v divadélku Radar první českou inscenaci Jarryho Ubu po roce 1948, napsali spolu oba autoři značně

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Sebrané básně II

Autor: Kolektiv autorů - Král Petr,Král Petr

publisher: Větrné mlýny

0 / 5
17 %
Tvorba Petra Krále, pokrývající dnes už časovou rozlohu půl století, byla dosud vydávána jen na přeskáčku a v nestejnoro- dém edičním zpracování; vinu na tom nesla i cenzura, jíž byl autor po léta vystaven (napřed jako „surrealista“, potom jako exulant), a která vydávání jeho díla značně zdržela. Až jeho souborné vydání by tak mělo dovolit uchopit je jako celek a uči- nit zjevnou jeho vnitřní

Sleva 17 % z běžně ceny 549 Kč

Naše cena: 453 Kč

Skladem

Uskutečňování

Autor: Kolektiv autorů - Král Petr,Král Petr

publisher: Hodek Milan

0 / 5
15 %
Uskutečňování je kniha, k níž se jen tak nenajde protějšek. Ke svým raným básním — tvořícím „prehistorii“ jeho díla — připojil autor komentář, kde odhaluje konkrétní okolnosti jejich vzniku a podněty — včetně vlivů jiných básníků —, které k němu vedly. Za nejenigmatičtějšími texty tak vyvstávají reálná fakta, vjemy a situace, k dobrodružství, jímž je čtení básní a jejich obrazů, se přidává to,

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem u dodavatele

Místo pro Hastroše Place aux Epouvantails

Autor: Kolektiv autorů - Král Petr,Král Petr

publisher: Měsíc ve dne

0 / 5
15 %
Petr Král jednou spontánně napsal báseň, která se zdála být portrétem neznámého, trochu komického přízraku, a vzápětí si uvědomil, že podobných portrétů už zplodil víc. Shromáždil je a požádal několik přátel malířů o to, aby si jeden z přízraků vybrali a vyportrétovali jej i výtvarně; sám zkusil ve zvláštním textu definovat povahu té povedené „rodiny“, kterou spolu jeho strašáci utvořili. Svazek,

Sleva 15 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Konec imaginárna

Autor: Kolektiv autorů - Král Petr,Král Petr

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
12 %
Osobní a osobitý příspěvek autora, jenž vyšel ze surrealismu (jeho české verze), ke krizi modernismu, jak k ní došlo koncem 20. století. Jak známo, zrodila tato krize takzvaný postmodernismus, Král sám odtud vzápětí dospěl k vlastní poetice „pěší metafysiky“. Zde jako jeden z prvních kritizuje modernismus v podobě avantgardistických programů a radikalistických projektů jiného, lepšího světa.

Sleva 12 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Láska k Benátkám

Autor: Král Petr

publisher: Pulchra

0 / 5
11 %
Dva texty o významných italských městech, kterými autor poukazuje na umění cestovat „básnicky“ a návštěvy cizích míst tak prožívat jako jedinečná dobrodružství. Láska k Benátkám, sestavená ze stejnojmenného textu a z další prózy věnované jinému italskému městu, Pordenone, není pouhým zápisníkem z cest, natož turistickým průvodcem po památkách. Obě města se pro autora stala vnitřním prožitkem,

Sleva 11 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

Svědek stmívání

Autor: Král Petr

publisher: Host

0 / 5
11 %
Tento svazek nabízí simultánně ke čtení cyklus básní a víc "anekdotické" záznamy skutečností, z nichž každá z nich vyrůstá; mimo jiné tak chce připomenout, že básník je napřed prostý chodec. Od procházky po předměstí po návštěvu restaurace nebo přecházení mostu se texty soustředí na ty klíčové momenty našich výprav a přesunů, v nichž vnější událost přechází ve vnitřní dobrodružství: na okamžiky

Sleva 11 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem

Kolem vejce

Autor: Král Petr

publisher: Pulchra

0 / 5
15 %
Básnická sbírka Petra Krále zkoumá skutečnost – a současný svět – zvenku i zevnitř, otírá se o ni perfidním popěvkem a vniká do ní drzou obraznou sondou, sleduje ji v nočním ztišení i v ranním zjitření, těží z ní hned mnohastránkovou skladbu, hned zas třířádkové haiku. V závěru jedné z básní lze číst: Naproti vejci kolem nějž se dál všechno točí je jenom nedohledně modré nebe a naproti

Sleva 15 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Vlastizrady

Autor: Král Petr

publisher: Torst

0 / 5
17 % Sleva
Mohutný soubor kritických statí a esejů Petra Krále konečně seznámí čtenáře s rozsáhlou, ale vcelku neznámou a nedoceněnou částí autorovy tvorby. Kniha není mimořádná jen svým rozsahem, ale i svou mnohostranností, články o literatuře tu sousedí s texty o malířství, filmu, fotografii, jazzu a dokonce s gastronomickými hlídkami, přátelské pocty blízkým tvůrcům lze číst vedle obecných úvah o

Sleva 17 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 580 Kč

Skladem u dodavatele

Arco a jiné prózy

Autor: Král Petr

publisher: Fra

0 / 5
15 %
Rozsáhlý soubor próz básníka, esejisty a překladatele Petra Krále (*1941) z let 1959–2004 shrnuje povídky, básně v próze, snová vyprávění a úvahy.

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Petr Král - CD

Autor: Král Petr

publisher: Triáda

0 / 5
Autor čte ze svých básní a próz.

Sleva 10 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Tyršovské přeháňky

Autor: Král Petr

publisher: Neuveden

0 / 5
Sleva
Svazek obsahuje skladby a eseje, které jsou inspirovány Miroslavem Tyršem, zakladatelem a vůdčí osobností sokolského hnutí. Texty pocházejí ze 60. let a jako básník spatřuje Král v Tyršovi přímo magickou postavu, jež svou originalitou, nadšením a organizačními schopnostmi získává vyjímečné charisma.

Sleva 9 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Sebrané básně I

Autor: Král Petr

publisher: Větrné mlýny

0 / 5
15 % Sleva
Tvorba Petra Krále, pokrývající dnes už časovou rozlohu půl století, byla dosud vydávána jen na přeskáčku a v nestejnorodém edičním zpracování; vinu na tom nesla i cenzura, jíž byl autor po léta vystaven (napřed jako „surrealista“, potom jako exulant), a která vydávání jeho díla značně zdržela. Až jeho souborné vydání by tak mělo dovolit uchopit je jako celek a učinit zjevnou jeho vnitřní

Sleva 15 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem u dodavatele

Pařížské sešity

Autor: Král Petr

publisher: Pulchra

0 / 5
11 %
své pravidelnosti tvoří zápisy Pařížských sešitů zvláštní antideník; důležitější než záznam zážitků a chvil inspirace je tu jejich proměna v nový obrazný a slovní fakt, který je spíš než pouhým otiskem jejich znovustvořením. Lze také říci, že autorova pařížská léta tu jsou přítomna skrz bohatou síť ozvěn, v níž věcná evokace sousedí s básnickým aforismem, detailní záběr s metafysickým povzdechem

Sleva 11 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Medové kuželky

Autor: Král Petr

publisher: Pulchra

0 / 5
15 %
Textem Medové kuželky se básník Petr Král opět představuje jako výjimečný prozaik, což v jeho případě není jev příliš častý. V kontextu české literatury jde o mimořádnou experimentální prózu. Pro její nespornou jazykovou kvalitu a nezvyklou textovou stavbu je na ni možné nahlížet jako na určitou poetickou esej, v níž autor zkoumá hranice vlastního psaní a literatury vůbec, pohrává si s obrazy a

Sleva 15 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele

Místo hvězdy kominík - Korespondence a zápisy snů ze šedesátých let

Autor: Kolektiv autorů - Král Petr,Šebek Karel

publisher: Cherm

0 / 5
11 % Sleva
Dopisy z Králova archivu vypovídají nejen o surrealismu šedesátých let, ale také o přátelství dvou pozoruhodných mužů. U Šebka ještě víc než u Krále splývá příběh, který svému okolí předváděl, s dílem. Šebkův život je učebnicovým příkladem básnického odkazu, jejž jeho autor zaplatil permanentním sebeničením a pravděpodobně i předčasnou smrtí.

Sleva 11 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele