Registrace | Přihlášení


Petr Poslední

Zápas s Leviatanem - Polská literatura v letech 1970-1990

Autor: Poslední Petr

publisher: Euroslavica - Slovanský ústav

0 / 5
15 %
Kniha předního českého polonisty sleduje podrobně dvacetiletí, kdy se bojovalo o duchovní svobodu se stále ještě nebezpečným komunistickým režimem. Mapuje a ukázkami ilustruje proudy v poezii, próze, dramatu, podmíněné jak generačně, tak i hledáním výrazu v tvorbě ideově konformní, samizdatové či vznikající v emigraci, všímá si kritiky, časopisecké produkce i ediční politiky. Poskytuje ucelený

Sleva 15 % z běžně ceny 284 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Horizont komparace - Česko-polské literární sousedství 1945-2005

Autor: Kolektiv autorů - Poslední Petr,Kowalczyk Malgorzata

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
21 %
Kniha Horizont komparace je dalším výsledkem česko-polské odborné spolupráce MałgorzatyKowalczyk (*1946), polonistky a didaktičky literatury, a Petra Posledního (*1945), literárního historika, teoretika, bohemisty a jedné z nejvýraznějších osobností české literárněvědné polonistiky. Přítomná publikace s výmluvným podtitulem Česko-polské literární sousedství 1945–2005 nabízí metodologicky i

Sleva 21 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Čas čtení - Interpretace polské prózy z let 1990-2015

Autor: Kolektiv autorů - Poslední Petr,Kowalczyk Malgorzata

publisher: Euroslavica - Slovanský ústav

0 / 5
15 %
Kniha předního českého polonisty, nyní ve spolupráci s polskou literární historičkou, navazuje na autorovu monografii Zápas s Leviatanem. Polská literatura v letech 1970–1990. Analyzována jsou díla jednadvaceti prozaiků a esejistů různých generací i autorských přístupů, Cz. Miloszem počínaje a D. Masłowskou konče, vstupujících do čtenářského kontextu daných let. Rozbor, doplněný hojnými ukázkami,

Sleva 15 % z běžně ceny 224 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Jákobův žebřik - Polská literatura v letech 1945 - 1969

Autor: Kolektiv autorů - Poslední Petr,Kowalczyk Malgorzata

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
20 % Sleva
Unikátní česko-polská dvojice spoluautorů přichází s projektem v českém kontextu rovněž unikátním: přinejmenším v období po roce 1989 se dosud neobjevila syntetická práce mapující dějiny polské literatury od konce 2. světové války. Tato kniha objasňuje a interpretuje vývoj literatury našich severních sousedů v letech 1945-1969. Zkoumané období je v publikaci rozděleno do čtyř etap. V každé z nich

Sleva 20 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Knihy bez záruky

Autor: Poslední Petr

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
21 %
Jestli se někdy pustí do autobiografického vzpomínání Jaromír Jágr, nikoho nepřekvapí, že Ariadninou nití propojující sled jeho vyprávění bude hokej: kde žil, o čem přemýšlel, co se dověděl o sobě, jaké lidi potkával – všechno (nebo skoro všechno) bude zřejmě nějak souviset se sportem, v němž vynikl. Proč se tedy divit, že literární vědec a polonista Petr Poslední učinil osou svých vzpomínek

Sleva 21 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 173 Kč

Skladem

Jiný Conrad - Eseje o literární kultuře

Autor: Poslední Petr

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
15 %
V publikaci se zabýváme životem a dílem Josepha Conrada, anglického prozaika polského původu Na rozdíl od jiných monografií spatřujeme v jeho emigraci, kdy si za umělecký jazyk zvolil angličtinu, podnětný příklad překročení bariér národního myšlení, přehodnocení polské romantické tradice a začlenění se do cizí literární kultury. Věnujeme se conradovské tradici, kterou rozvíjeli ve svých dílech

Sleva 15 % z běžně ceny 496 Kč

Naše cena: 422 Kč

Skladem u dodavatele

Taktika přepisu - Polští autoři v časopise Světová literatura

Autor: Poslední Petr

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
… Nesnažíme se nastínit novou teorii. Pouze pozorně čteme časopisecké příspěvky, posuzujeme kompozici jednotlivých čísel nebo ročníků, zamýšlíme se nad významovými a stylistickými posuny původních děl v českém prostředí. Přes značný časový odstup se pokoušíme rekonstruovat různé úrovně a typy našeho vnímání, jak se rýsovaly během zhruba čtyř vývojových etap: 1. Zakladatelského období časopisu v

Sleva 24 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Dynamika tradic - Výbor časopiseckých článků a sborníkových studií publikovaných v letech 1970-2020

Autor: Poslední Petr

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
15 %
Kniha ukazuje přednostní zájem Petra Posledního o tři vzájemně propojené oblasti literární komunikace. První oddíl s názvem Vrstvy času zachycuje stylistické a významové souvislosti mezi zobrazeným časem a časem zobrazování fiktivních světů; následně druhý oddíl pod titulem Navržený prostor přináší texty pojednávající hlavně o českém a polském literárním životě a rozdílných možnostech vydávání a

Sleva 15 % z běžně ceny 411 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele