Registrace | Přihlášení


Petra Adámková

Český jazyk a komunikace pro SŠ - 1.díl (pracovní sešit)

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Adámková Petra,Čelišová Olga

publisher: Didaktis

4 / 5
Pracovní sešit prověřuje znalosti a rozvíjí dovednosti v návaznosti na učebnici. Významně také napomáhá rozvoji klíčových kompetencí studentů. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice. Má tedy dvě části: základní a výcvikovou. Základní část obsahuje cvičení z oblasti jazyka, slohu a komunikace, výcviková část pak úkoly, které jsou součástí prakticky zaměřených komunikačních

Sleva 8 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Adámková Petra,kolektiv autorů

publisher: Didaktis

4.5 / 5
Ve školním roce 2016/2017 se poprvé uskutečnily celoplošné jednotné přijímací zkoušky na střední školy z českého jazyka a matematiky. Také ve školním roce 2017/2018 na některé žáky 9. tříd tyto zkoušky čekají. Tato publikace byla vytvořena, aby žákům s přípravou na ně pomohla tak, že je obeznámí s podobou přijímací zkoušky z českého jazyka a poskytne jim dostatek úloh k procvičení požadovaného

Sleva 5 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk a komunikace pro SŠ - 3.-4.díl (pracovní sešit)

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Adámková Petra

publisher: Didaktis

4.5 / 5
Pracovní sešit prověřuje znalosti a rozvíjí dovednosti v návaznosti na učebnici. Významně také napomáhá rozvoji klíčových kompetencí a důležitých dovedností studentů. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice – jsou zde stejné tematické celky a kapitoly. Kapitola v učebnici a kapitola v pracovním sešitě přitom představuje pestrý a bohatý materiál pro vyučovací hodinu i domácí

Sleva 7 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem

Testy 2021-2022 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Adámková Petra,kolektiv autorů

publisher: Didaktis

3.3 / 5
Cílem publikace je důkladně vás připravit na jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Oceníte zejména systematické procvičení jednotlivých tematických celků s užitečnými radami a doporučeními, jež vám ostré přijímací zkoušky ještě více usnadní. Samozřejmostí jsou řešení úloh. Věříme, že příručku využije každý, kdo chce u přijímacích zkoušek uspět, a vyžaduje proto kvalitní a komplexní

Sleva 7 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Maturita 2019-2020 z českého jazyka a literatury

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Adámková Petra

publisher: Didaktis

3 / 5
Příručka je určená žákům 4. ročníků středních škol k přípravě na státní maturitu z českého jazyka a literatury. Obsahuje materiál k procvičení všech tří částí maturitní zkoušky: k didaktickému testu, písemné práci i ústní zkoušce. Ke každé z těchto částí v knize nabízíme klíčové informace a tipy na přípravu, systematické opakování dílčích znalostí a nácvik dílčích dovedností, dále možnost

Sleva 7 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk a komunikace pro SŠ - 2.díl (průvodce pro učitele)

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Adámková Petra

publisher: Didaktis

0 / 5
Sleva
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Český jazyk a komunikace pro střední školy – 2. díl je důležitým pomocníkem pro začínající i zkušené učitele češtiny. Průvodce má netradiční formu učitelské knihy: obsahuje všechny relevantní strany učebnice a pracovního sešitu doplněné po stranách komentáři. Součástí komentářů je doplnění výkladu, zdůvodnění našeho pojetí, klíč k úkolům určeným k

Sleva 7 % z běžně ceny 899 Kč

Naše cena: 833 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk a komunikace pro SŠ - 1.díl (průvodce pro učitele)

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Adámková Petra

publisher: Didaktis

0 / 5
Sleva
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Český jazyk a komunikace pro střední školy – 1. díl je důležitým pomocníkem pro začínající i zkušené učitele češtiny. Největším přínosem pro vyučující je průvodce jednotlivými kapitolami učebnice a pracovního sešitu. Je zpracován ve formě učitelské knihy, tj. obsahuje všechny relevantní strany učebnice a pracovního sešitu doplněné po stranách komentáři.

Sleva 7 % z běžně ceny 899 Kč

Naše cena: 833 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk a komunikace pro SŠ - 1.díl (učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Adámková Petra,Čelišová Olga

publisher: Didaktis

0 / 5
Jedná se o první díl čtyřdílné řady učebních materiálů zpracovaných primárně podle v souladu s RVP pro střední odborné vzdělávání, ale i v souladu s RVP pro gymnázia a určených jak pro vzdělávací obor Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, tak i pro obor Český jazyk a literatura. Učebnici lze tedy využít na středních odborných školách i na gymnáziích. Učebnice má dvě části: základní a

Sleva 7 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Testy 2020 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Adámková Petra,kolektiv autorů

publisher: Didaktis

0 / 5
Příručka je určená k přípravě na jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Úvodní část příručky poskytuje informace o didaktickém testu. Následuje sbírková část, ve které naleznete testové úlohy rozdělené podle oblastí českého jazyka (pravopis, slovní zásoba, skladba, tvarosloví, porozumění textu, slohová výchova, literární výchova), s jejichž pomocí si žáci mohou důkladně otestovat dílčí

Sleva 7 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk a jeho svět pro 3.ročník ZŠ - Průvodce k učebnici

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Adámková Petra

publisher: Didaktis

0 / 5
Sleva
Je praktickým pomocníkem učitele při realizaci vyučovacích hodin vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. V úvodní části popisuje distribuci učiva a očekávaných výstupů v jednotlivých tematických celcích, zapojení průřezových témat a jiných vzdělávacích oblastí a další informace užitečné pro tvorbu ŠVP. Součástí průvodce je i stručné a přehledné seznámení s učebnicovou sadou včetně praktického

Sleva 8 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Průvodce pro učitele k učebnicové sadě ČJ pro 5.ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Adámková Petra

publisher: Didaktis

0 / 5
Sleva
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Český jazyk pro 5. ročník ZŠ je pomocníkem pro začínající i zkušené učitele češtiny. Průvodce nabízí komentáře k výkladu a k úkolům a náměty na související aktivity ke každé kapitole učebnice a také charakteristiku jednotlivých celků čítanky a komentáře a řešení k vybraným literárním úkolům. Novinkou je podrobný klíč k cvičením v učebnici i v pracovním

Sleva 8 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem

Člověk a jeho svět pro 2.ročník ZŠ - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Adámková Petra

publisher: Didaktis

0 / 5
Doplňuje učebnici Člověk a jeho svět pro 2. ročník ZŠ. Slouží k procvičení a opakování nových poznatků. Ke každé kapitole v učebnici nabízí soubor cvičení různé náročnosti a různého typu (spojování, třídění, domalovávání, doplňování, křížovky, rébusy, skrývačky, hledání nesmyslů apod.). Systematicky zařazuje opakovací strany po jednotlivých tematických celcích. Součástí jsou i pracovní listy

Sleva 7 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem

Člověk a jeho svět pro 2.ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Adámková Petra

publisher: Didaktis

0 / 5
Sleva
Učebnice navazuje na koncepci učebnice pro 1. ročník. Přináší nové poznatky systematicky rozdělené do tematických celků (např. Jaro, Léto, Podzim, Zima, Domov, Rodina a lidé kolem nás, Člověk). Zprostředkovává nové poznatky přirozenou a nenásilnou formou na základě zkušeností dětí s okolním světem, ukazuje jeden a týž jev různých úhlů, podněcuje k přemýšlení a hledání souvislostí. Je dětem

Sleva 7 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Průvodce k učebnicím českého jazyka 4.ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Adámková Petra

publisher: Didaktis

0 / 5
Sleva
Průvodce je podobně jako v předešlých ročnících pomocníkem, manuálem, průvodcem ("kuchařkou") k učebnicím českého jazyka pro učitele. Průvodce především předkládá učitelům nabídku námětů a nápadů k práci s učebnicí v hodinách českého jazyka. V úvodu je popsáno učivo 4. třídy, podrobně vysvětleny didaktické hry k procvičování, upevňování a opakování učiva. Každá stránka učebnice je zde podrobně

Sleva 8 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk a komunikace pro SŠ - 3.-4.díl (učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Adámková Petra

publisher: Didaktis

0 / 5
Jedná se o poslední díl učebních materiálů pro výuku českého jazyka a komunikace na středních školách, zpracovaných primárně podle RVP pro střední odborné vzdělávání a vyhovujících i požadavkům RVP pro gymnázia. Jsou určeny jak pro vzdělávací obor Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, tak pro obor Český jazyk a literatura, a lze je tedy využít na středních odborných školách i na

Sleva 7 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Testy 2023-2024 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Autor: Adámková Petra

publisher: Didaktis

0 / 5
Předprodej
Cílem publikace je důkladně žáky připravit na jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Novinkou tohoto vydání jsou stručné přehledy učiva a řešené úlohy, které podporují cílenou přípravu na okruhy testované přijímací zkouškou. Oceníte zejména systematické procvičení jednotlivých tematických celků s užitečnými radami a doporučeními, jež vám ostré přijímací zkoušky ještě více usnadní.

Sleva 5 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem 12. 8. 2022

Testy 2023-2024 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ

Autor: Adámková Petra

publisher: Didaktis

0 / 5
Novinka
Příprava na jednotné přijímací zkoušky na osmiletá a šestiletá gymnázia podle ostrých testů zadaných v letech 2017 až 2021.

Sleva 5 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele