Registrace | Přihlášení


Rudolf Steiner

Duchovní bytosti v nebeských tělesech a přírodních říších

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

4.5 / 5
17 %
Kniha se zabývá duchovními hierarchiemi - jejich vzájemnými vztahy a způsobem, jakým vedou lidstvo a vývoj světa. Autor předkládá čtenářům řadu originálních postřehů ke zvážení, jak se v tomto světě projevují duchovní bytosti.

Sleva 17 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Golgota - Přehled anthroposofické christologie - Přehled anthroposofické christologie

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

5 / 5
17 %
Kniha odhaluje mnohá tajemství spojená s postavou Ježíše Krista, například otázku dvou chlapců Ježíšů, proměnu dvanáctiletého Ježíše v chrámu, život Ježíše mezi dvanáctým a třicátým rokem, Ježíšův křest v Jordánu nebo působení Ježíše Krista na Zemi. Rudolf Steiner v knize vysvětluje jak uzdravování nemocných, tak vzkříšení mrtvých, která Ježíš Kristus uskutečnil, podává esoterní výklad Otčenáše

Sleva 17 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem

Symptomatologie dějin

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
17 %
Další z děl zakladatele anthroposofie Rudolfa Steinera.

Sleva 17 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Matoušovo evangelium

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
17 %
Kniha obsahuje dvanáct přednášek konaných v Bernu 1. - 12.září 1910.

Sleva 17 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Poslání jednotlivých duší národů ve spojitosti s g - Ve spojitosti s germánsko - nordickou mytologií

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
17 %
Další kniha přednášek Rudolfa Steinera uskutečněných ve dnech 7. až 17. července 1910.

Sleva 17 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Vědomí zasvěcence - Správné a nesprávné cesty duchovního bádání

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
17 %
Další kniha přednášek Rudolfa Steinera pronesených ve dnech 11. až 22. srpna 1924 v Torquay.

Sleva 17 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Projevy karmy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
17 %
Kniha zahrnuje texty přednášek věnovaných podstatě a významu karmy.

Sleva 17 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Záhady filosofie - V historickém nástinu (I. + II. díl)

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
17 %
Steinerovo pojednání o filosofii vychází z protikladů Goethova a Newtonova pohledu na přírodu. "Goethe pokládá smyslové orgány člověka za nejlepší, nejvyšší fyzikální přístroje. Oko je pro něj nejvyšší instancí k určení zákonitých vztahů pro svět barev. Newton a fyzikové zkoumají jevy, které přicházejí v úvahu, pomocí experimnntů, které byly doslova odděleny od člověka ..."

Sleva 17 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem

Reinkarnace a racionalita

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
17 %
Princip spirituální ekonomie v souvislosti s otázkami znovuvtělování. Hledisko duchovního vedení lidstva. Hlavní témata přednášek proslovených v roce 1909 v různých městech.

Sleva 17 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Tajemství prahu - Proměna lidské duše a její úskalí

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
17 %
Rudolf Steiner líčí v této knize duševní a duchovní děje probíhající zvýšenou měrou v každém člověku, který se cvičeními a meditacemi zajímá o sebepoznání a nadsmyslové světy. Vylíčené děje jsou také mistrným psychologickým rozborem, který nám bude pomáhat překlenout problémy současného duševního života, jako je vztah zesíleného myšlení a cítění, vztah rozvíjení lotosových květů (čaker) a

Sleva 17 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem

Tajná věda v nástinu

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
17 %
Tajná věda Rudolfa Steinera představuje myšlenkové základy duchovní vědy. Spolu s Teosofií a Poznáváním vyšších světů tvoří hlavní prameny hlubšího poznání člověka a světa. Nejedná se o myšlenkovou konstrukci vázanou jen na smyslovou zkušenost, ale o skutečnosti, které jsou stéle přítomné ve sféře věčnosti a jsou vnímatelné duchovním zrakem.

Sleva 17 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem

O iniciaci - Věčnost a okamžik. Duchovní světlo a životní temnota

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
17 %
Soubor teosofických přednášek na téma spirituálního zasvěcení.

Sleva 17 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Faustovský problém - Duchovní výklad ke Goethově Faustu II.

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
17 %
Rudolf Steiner již v mládí v sobě objevil mimořádné psychické schopnosti. Od samého počátku byl výrazně ovlivněn filozofií W. Goetha, jehož díla vydával. Svou vlastní filozofii nazval antroposofií, moudrostí o člověku. V roce 1913 založil se svými příznivci Anthroposofickou společnost, jejíž základnou se stalo Goetheanum, stylové centrum v Dornachu ve Švýcarsku, vybudované podle jeho

Sleva 17 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem

Z kroniky Akaša

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
17 %
Dějiny vývoje člověka a vývojové stavy země jsou zachyceny v tzv. kronice Akaša. Tyto dějiny jsou samozřejmě zachyceny jinými písmeny, než těmi, kterými píšeme. Pro někoho, kdo se ještě nemůže o reálnosti duchovního světa přesvědčit vlastní zkušeností, se to může jevit jako něco fantastického.

Sleva 17 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Stavební kameny pro pochopení mysteria Golgoty

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
17 %
Pochopení mystéria ukřižování Krista - této nesmírně významné údálosti v dějinách novodobého lidstva - nás může přivést k nalezení vlastního tajemství života. Kvalita života není dána jeho délkou, ale jeho vnitřní kvalitou, tím, čeho každý z nás dosáhne na cestě poznání sebe sama. V této publikaci se nám srozumitelnou formou zjevují mystéria, která jinak zůstávají skryta za oponou života.

Sleva 17 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Kosmická a lidská metamorfóza

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael, Poznání

0 / 5
17 %
Známý duchovní badatel Rudolf Steiner nás zasvěcuje nejen do hlubin vesmíru, ale i duše a do tajů duchovních světů všeobecně. Snad každý člověk hledá svůj vztah k životu. V této publikaci jsou nám jasnovidným způsobem odhalována tajemství Universa.

Sleva 17 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Duchovní věda – anthroposofie

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
17 %
Duchovní věda se vine jako Ariadnina nit celým vývojem lidstva. V šerém dávnověku lidstva je v podobě mysterijního zasvěcení předávána v mystériích starověku, jindy je předávána lidstvu v podobě rosekruciánství. Jindy má zase podobu tzv. duchovní vědy. V každém případě duchovní věda v dnešní době již není utajena před lidstvem v nějakých uzavřených tajných školách či kroužcích zasvěcenců, ale je

Sleva 17 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Bhagavadgíta a Pavlovy dopisy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
17 %
Jakkoli předčí Bahagavadgíta Listy Pavlovy uměleckou brilantností, obě díla jsou obsahově na vrcholné úrovni. Listy Pavlovy přinášejí poselství nové doby, jaké se však ještě nenachází v Bhagavadgítě. A tím je smysl a význam příchodu Ježíše Krista a jeho oběti při mystériu na Golgotě.

Sleva 17 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Nutnost a svoboda - Dalita pražského orloje

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
17 %
Rudolf Steiner v tomto přednáškovém cyklu přináší myšlenky, které se vymykají konvenčním pohledům na pojmy svobody a nutnosti, z kterých můžeme právě dnes nalézat poznání. Na pověsti o pražském orloji ilustruje dualitu a způsob, jak se v lidském konání i poznání projevují dvě krajnosti - nutnost a svoboda, minulost a budoucnost, ahrimanské a luciferské síly. Dále rozvádí tato témata: Nutnost

Sleva 17 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Bytost člověka, jeho osud a vývoj světa

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
17 %
Srozumitelným přístupem nám autor sděluje mnohé klíčové informace pro všechny zájemce a badatele, kteří se snaží pochopit vztah člověka a duchovních světů. Neexistují již tajemství, která by nadále měla být utajována. Záhady stvoření a vývoje člověka a světa nám doslova v přímém přenosu a ověřitelnými metodami přináší světoznámý objevitel na poli duchovní vědy, Rudolf Steiner.

Sleva 17 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 164 Kč

SklademSKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí