Registrace | Přihlášení


Růžena Blažková

Pracovní sešit k Matematice pro 3. ročník ZŠ I. díl

Autor: Kolektiv autorů - Růžena Blažková,Květoslava Matoušková,Milena Vaňurová

publisher: Alter

4.5 / 5
Dvojdílný pracovní sešit splňuje požadavky RVP ZV, lze jej používat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu). Práce s ním je založena na aktivních činnostech. Využívá metody individuální i skupinové práce.

Sleva 5 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Pracovní sešit k učebnici matematika 4 II. díl

Autor: Kolektiv autorů - Růžena Blažková,Květoslava Matoušková

publisher: Alter

4.7 / 5
Dvojdílný pracovní sešit obsahuje úkoly k procvičování učiva daného RVP ZV (obor přirozených čísel); lze jej využívat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu). Práce s ním je založena na aktivních činnostech. Využívá metody individuální i skupinové práce.

Sleva 5 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Matematika pro 3. ročník ZŠ 1. díl

Autor: Kolektiv autorů - Růžena Blažková,Květoslava Matoušková

publisher: Alter

4.8 / 5
Úlohy z trojdílné učebnice byly téměř beze změn zařazeny do učebnice jednodílné. Ceny a reálie v zadáních byly aktualizovány. Učebnice odpovídá požadavkům RVP ZV; obsahuje zásobník příkladů a úloh.

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Pracovní karty a přehledy k učebnici Matematika pro 4. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Růžena Blažková,Květoslava Matoušková

publisher: Alter

4 / 5
Přílohu jednodílné Matematiky pro 4. ročník - Pracovní karty a přehledy - lze zakoupit samostatně. Jednotlivé listy jsou určeny k oddělení a k využití pro činnostní výuku (např. práce s kartičkami a číselnými osami) nebo mohou sloužit při zpětné vazbě.

Sleva 8 % z běžně ceny 13 Kč

Naše cena: 12 Kč

Skladem

Pracovní sešit k Matematice pro 3. ročník ZŠ II. díl

Autor: Kolektiv autorů - Růžena Blažková,Květoslava Matoušková,Milena Vaňurová

publisher: Alter

0 / 5
Dvojdílný pracovní sešit splňuje požadavky RVP ZV, lze jej používat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu). Práce s ním je založena na aktivních činnostech. Využívá metody individuální i skupinové práce.

Sleva 5 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Matematika pro 3. ročník ZŠ, jednodílná

Autor: Kolektiv autorů - Růžena Blažková,Květoslava Matoušková

publisher: Alter

0 / 5
Většina úloh z trojdílné učebnice byla zařazena do učebnice jednodílné, avšak vzhledem k obsahovým i grafickým odlišnostem nedoporučujeme oba typy učebnic kombinovat. Dvojdílný pracovní sešit lze používat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí, odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu

Sleva 8 % z běžně ceny 132 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem

Matematika pro bystré a nadané žáky - Úlohy pro žáky 1. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, jejich…

Autor: Kolektiv autorů - Růžena Blažková,Irena Budínová

publisher: EDIKA

0 / 5
21 %
Rozvíjejte nadějné matematiky“ Kniha je určena všem učitelům, rodičům nebo prarodičům, kteří mají ve svém okolí matematicky nadané či šikovné dítě a potřebují získat inspiraci k tvoření dalších úloh pro rozvoj nadějného matematika. Tým autorek z Katedry matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve své publikaci využil svoje dlouholeté zkušenosti s přípravou podkladů pro nadané děti;

Sleva 21 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Pracovní sešit k Matematice pro 4. ročník ZŠ I. díl

Autor: Kolektiv autorů - Růžena Blažková,Květoslava Matoušková,Milena Vaňurová

publisher: Alter

0 / 5
Dvojdílný pracovní sešit obsahuje úkoly k procvičování učiva daného RVP ZV (obor přirozených čísel); lze jej využívat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu). Práce s ním je založena na aktivních činnostech. Využívá metody individuální i skupinové práce.

Sleva 5 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Klíč s výsledky úloh k Pracovnímu sešitu matematiky 4, I.+II. díl

Autor: Kolektiv autorů - Růžena Blažková,Květoslava Matoušková

publisher: Alter

0 / 5
Přináší výsledky a postupy řešení všech úloh a cvičení obsažených v obou dílech Pracovních sešitů k Matematice 4 ALTER.

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Klíč s výsledky úloh k Matematice pro 3. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Růžena Blažková,Květoslava Matoušková

publisher: Alter

0 / 5
Přináší výsledky a postupy řešení všech úloh a cvičení obsažených v jednodílné učebnici Matematika pro 3. ročník ALTER.

Sleva 5 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Matematika pro 3. ročník ZŠ 2. díl

Autor: Kolektiv autorů - Růžena Blažková,Květoslava Matoušková

publisher: Alter

0 / 5
Nové učivo přináší numeraci do 1 000. Pamětné i písemné sčítání a odčítání v oboru do 1 000. Porovnávání čísel, zaokrouhlování, jednoduché a složené slovní úlohy. Jednoduchá geometrie. Obsahuje pomůcky pro numeraci a počítání v oboru do tisíce (číselné osy, kartičky s 1, 10, 100, 1 000).

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Moje počítání 4 pro 2. ročník ZŠ

Autor: Růžena Blažková

publisher: Alter

0 / 5
Pracovní sešit slouží k efektivnímu rozvíjení matematické gramotnosti. Obsahuje zábavná cvičení, slovní úlohy a další úkoly k procvičování počítání do 100 bez přechodu přes desítku. Volně navazuje na učivo, které obsahují sešity Matematika 5 a 6 ALTER.

Sleva 4 % z běžně ceny 26 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem

Zlomky pro 4. ročník ZŠ - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Růžena Blažková,Květoslava Matoušková

publisher: Alter

0 / 5
Pracovní sešit se vyznačuje výrazným zaměřením na aplikační úlohy. Obsahuje cvičení na poznávání zlomku jako části celku, žáci se učí zlomky číst, zapisovat a v praktických úlohách si procvičují probírané učivo na příkladech z reálného života. Součástí sešitu je také náhled do problematiky finanční gramotnosti – žáci se dozvídají o tematice dluhů a půjček, učí se orientaci ve finančních nabídkách.

Sleva 5 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Desetinná čísla pro 5. ročník ZŠ - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Růžena Blažková,Květoslava Matoušková

publisher: Alter

0 / 5
Pracovní sešit se vyznačuje výrazným zaměřením na aplikační úlohy. Obsahuje cvičení, ve kterých žáci blíže poznávají desetinná čísla, s nimiž se denně v běžném životě setkávají; učí se je správně číst, zapisovat, sčítat, odčítat, násobit a dělit 10 a 100, zaokrouhlovat je a v neposlední řadě také znázorňovat na číselné ose. V praktických úlohách si procvičují probírané učivo na příkladech z

Sleva 5 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Klíč Pracovní sešit k učebnici matematiky 3, I.+II. díl

Autor: Kolektiv autorů - Růžena Blažková,Květoslava Matoušková

publisher: Alter

0 / 5
Přináší výsledky a postupy řešení všech úloh a cvičení obsažených v obou dílech Pracovních sešitů k Matematice pro 3. ročník ALTER.

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Matematika pro bystré a nadané žáky - Úlohy pro žáky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, jejich…

Autor: Kolektiv autorů - Růžena Blažková,Irena Budínová

publisher: EDIKA

0 / 5
21 %
Rozvíjejte nadějné matematiky Kniha je určena všem učitelům, rodičům nebo prarodičům, kteří mají ve svém okolí matematicky nadané či šikovné dítě a potřebují získat inspiraci k tvoření dalších úloh pro rozvoj nadějného matematika. Publikace navazuje na úspěšný 1. díl, který se zabývá rozvojem matematických schopností dětí na 1. stupni základní školy. Zkušené autorky předkládají řadu podnětných

Sleva 21 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 134 Kč

SklademPředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí