Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Schelle Karel

Právo - Velké dějiny zemí Koruny české

Autor: Karel Schelle

publisher: Paseka

4.2 / 5
20 %
Jak to bylo s právem útrpným, co obnášel boží soud a jak se justiční systém vyrovnával s čarodějnickými procesy. Svazek Právo, který je součástí tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české, navazuje na pojednání tématu Státu od téhož autorského týmu. Populární formou přibližuje vývoj práva na našem území od raného středověku po současnost, vykresluje dobové rozdíly v pojetí práva a jejich

Sleva 20 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 632 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum českých právních dějin, 3. vydání

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace je doplňující učební pomůckou zejména pro studenty právnických fakult. Publikaci tvoří ukázky právních dokumentů přehledně ilustrující vývoj práva na našem území od dob feudalismu do roku 1948 a k nim se vztahující otázky a úkoly. Jednotlivá témata jsou zaměřena na základní historickoprávní problémy českých právních dějin: - Sociální struktura feudální společnosti; - Panovník, stát,

Sleva 9 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 282 Kč

Skladem u dodavatele

Podíl českých zemí na integračních a unifikačních snahách v Evropě

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Myšlenka evropské integrace a mnohdy na to navazující unifikace práva v Evropě se na první pohled jeví jako záležitost zcela novodobá. Pokud se o ní hovoří, tak nejspíše v řádech desetiletí, maximálně s ohledem na změnu letopočtu jako o problematice minulého století. Kořeny integrace Evropy však nepochybně nacházíme již mnohem dříve; a to v době, kdy římská říše po řadu století formovala nejen

Sleva 32 % z běžně ceny 341 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Civilní kodexy 2.díl - procesní předpisy

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Publikací základních občanskoprávních kodifikací autoři zahájili připravovanou řadu komentovaných monotématických sbírek pramenů práva. Tyto sbírky by měly sloužit jak studentům při psaní např. diplomových, rigorozních či disertačních prací, tak badatelům při jejich studiu.

Sleva 32 % z běžně ceny 684 Kč

Naše cena: 465 Kč

Skladem

Praktikum z ústavního práva - 6. vydání

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení obsahu složitého systému právních předpisů ústavního práva České republiky. Praktikum obsahuje metodické listy k tematickým textům, vybraná ustanovení z historických právních textů, soubor testových otázek s řešením, hodnocení výsledků testů a stručný slovník právní a latinské terminologie. Praktikum je zejména určeno

Sleva 32 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Základy ústavního práva - 5. vydání

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení složité matérie ústavního práva České republiky, aby ji uměli správně interpretovat a uskutečňovat v míře potřebné pro jejich praxi. Publikace je členěna do čtrnácti kapitol, ve kterých najdeme srozumitelně popsány všechny základní instituty ústavního práva České republiky. Publikace je určena studujícím i učitelům středních,

Sleva 32 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem

Vznik Československé republiky 1918

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Publikace je věnována 90. výročí vzniku Československé republiky. Populární formou popisuje nejprve nejdůležitější události, které předcházely vyhlášení samostatnosti. Hlavní pozornost je samozřejmě věnována státoprávním problémům, které bylo třeba řešit po 28. říjnu 1918. Popisuje se zde struktura vzniklých nejvyšších státních orgánů a samostatná pozornost je věnována organizaci veřejné správy v

Sleva 32 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919-2009)

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Právní historie patřila k těm oborům, s nimiž byly spojeny první pedagogické kroky nejen na brněnské právnické fakultě, ale na celé Masarykově univerzitě. Počátky výuky právní historie a jí blízkých disciplín se totiž váží přímo k jejímu založení zákonem č. 50/1919 Sb. z 28. ledna 1919, jímž se úspěšně završil padesátiletý boj o obnovení univerzity na Moravě a pětadvacetiletý boj za zřízení druhé

Sleva 32 % z běžně ceny 346 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

Myšlenka evropské integrace a její vyústění v realitě EU

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Kniha pojednává o historii sjednocování Evropy od nejstarších dob (antického římského impéria), přes středověké integrační představy, novodobé integrační pokusy až po poválečný integrační proces vyústěný ve vytvoření EU. Kniha je určena pro nejširší veřejnost zajímající se o historii i budoucnost Evropy.

Sleva 32 % z běžně ceny 256 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Dějiny ústavního práva

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Kniha shrnuje dějiny ústavního práva v českých zemích od jejich počátku v polovině 19. století až do současnosti. Učebnice je přehledně členěná podle základních ústavních mezníků od revoluce roku 1848 přes vznik samostatné Československé republiky, ústavy z období komunismu až po přijetí nynější české ústavy. Usnadňuje tak čtenáři orientaci v mnohdy složitém vývoji ústavního práva v českých

Sleva 23 % z běžně ceny 525 Kč

Naše cena: 404 Kč

Skladem

Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Trestné činy proti životu a zdraví představují bezpochyby jedny z nejzávažnějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náležejí k těm trestným činům, které byly pro svou vysokou nebezpečnost od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků měnil. Nad nejrůznějšími jevy spojenými s právní úpravou postihování trestné činnosti

Sleva 6 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 414 Kč

Skladem

Dějiny veřejné správy

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Součástí státního mechanismu každého státu je vedle orgánů státní moci, justičních orgánů a orgánů přímého donucení také veřejná správa. Organizace a charakter správní soustavy bývají vždy přesným odrazem politické situace dané vývojové etapy státu. Z toho důvodu je při studiu politických a právních dějin zcela nezbytné podrobně se seznámit právě s vývojem veřejné správy. K tomu také směřuje

Sleva 23 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 535 Kč

Skladem

Dějiny českého soudnictví

Autor: Karel Schelle

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Kniha Dějiny českého soudnictví plynule navazuje na předchozí knihy Dějiny veřejné správy a Dějiny ústavního práva, čímž zaplňuje jednu z dalších částí dějin státního mechanismu v českém prostředí. Soudnictví, tzn. rozhodování sporů o právo, patřilo odedávna mezi základní funkce státu. Tvoří neodmyslitelnou součást státního života a je výsledkem historického vývoje, stejně jako celková podoba

Sleva 23 % z běžně ceny 587 Kč

Naše cena: 452 Kč

Skladem

Dějiny českého soudnictví

Autor: Karel Schelle

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Kniha Dějiny českého soudnictví plynule navazuje na předchozí knihy Dějiny veřejné správy a Dějiny ústavního práva, čímž zaplňuje jednu z dalších částí dějin státního mechanismu v českém prostředí. Soudnictví, tzn. rozhodování sporů o právo, patřilo odedávna mezi základní funkce státu. Tvoří neodmyslitelnou součást státního života a je výsledkem historického vývoje, stejně jako celková podoba

Sleva 6 % z běžně ceny 587 Kč

Naše cena: 552 Kč

Ihned ke stažení

Státní mechanismus meziválečného Československa

Autor: Karel Schelle

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Státní mechanismus je souborem organizací a institucí, které realizují státní moc. Člení se zejména na státní orgány a donucovací složky. Je to tedy obsáhlý soubor orgánů a institucí, jež není možné obsáhnout v jedné knize. Proto jsou do předložené publikace věnované meziválečnému Československu zahrnuty jen základní složky státního mechanismu. Hlavní pozornost je zaměřena na ústavní instituce

Sleva 6 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 705 Kč

Ihned ke staženíPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí