Registrace | Přihlášení


Schelleová Ilona

Dědictví a dědické právo

Autor: Ilona Schelleová

publisher: BIZBOOKS

3.3 / 5
21 %
V publikaci se dozvíte: Za jakých podmínek můžete dědit Jaké náležitosti musí obsahovat správně napsaná závěť Jak zbavit dědice dědických práv Dědické řízení a daň a jak na ně Dědické právo, upravuje právní vztahy vznikající po smrti fyzické osoby při přechodu jejího majetku na právní nástupce. Smrtí sice zanikají ta práva a povinnosti, která byla neoddělitelně spjata s osobou zemřelého,

Sleva 21 % z běžně ceny 427 Kč

Naše cena: 337 Kč

Skladem u dodavatele

Sousedské spory a paragrafy

Autor: Ilona Schelleová

publisher: BIZBOOKS

0 / 5
21 %
Jak reagovat na neoprávněný vstup na Váš pozemek Obrana proti sousedskému obtěžování Na co všechno musíte mít povolení Sousedské vztahy byly od nepaměti problémem, který často znesvářel celé rodiny, vedly k rozkolům končícím u soudu, kde se pro malichernost prosoudily celé grunty. V horších případech se spory dostaly i do oblasti trestní. Už římské právo stanovilo, že vlastník byl povinný

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Jak vymáhat dluhy právní cestou

Autor: Ilona Schelleová

publisher: Computer Press

0 / 5
25 %

Sleva 25 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem u dodavatele

Základy občanského práva procesního

Autor: Ilona Schelleová

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace podává informace o průběhu řízení před civilními soudy. V úvodu je vymezeno postavení civilních soudů, jejich pravomoc, příslušnost a organizace. Dále je podrobně popsána činnost soudů v rámci nalézacího a odvolacího řízení. Popsány jsou i mimořádné opravné prostředky. Hlavní důraz je kladen na řešení sporů v oblasti tzv. obchodního soudnictví. V dalších částech se čtenáři seznámí s

Sleva 5 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 371 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum z občanského práva procesního

Autor: Ilona Schelleová

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Praktikum obsahuje vzory podání a rozhodnutí, dále příklady prtitů, plných mocí, žalob a různých podání k soudu, předvolání a dalších právních úkonů. Praktikum je rozděleno do tří částí: nalézací řízení, exekuční řízení a konkurzní řízení.

Sleva 4 % z běžně ceny 303 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem

Úvod do insolvenčního práva

Autor: Ilona Schelleová

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Kniha reaguje na novou právní úpravu insolvenčního práva, které vstoupila v účinnost 1. 1. 2008. Autorka rozebírá obecné předpoklady insolvečního práva, zabývá se tradicemi konkurzního řízení a východisky dnešní právní úpravy. Samostatná pozornost je věnována evropskému rozměru insolvenčního práva a právní úpravě v některých vybraných evropských státech a v USA.

Naše cena: 234 Kč

Skladem u dodavatele

Organizace justice a právní služby

Autor: Ilona Schelleová

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Kniha obsahuje komplexní pohled na problematiku organizace soudnictví, státního zastupitelství a právní služby, což uvítají nejen studenti, ale i odborníci z právní praxe. Z oblasti právní služby se podrobně věnuje samozřejmě advokacii a notářství, ale nalezneme zde i informace o tom, jaké služby poskytují patentoví zástupci, daňoví poradci i soudní exekutoři. Kniha je psána přehledně se všemi

Sleva 5 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

Základy insolvenčního práva

Autor: Ilona Schelleová

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace je vstupem do problematiky insolvenčního řízení. V první části jsou podány základní informace o charakteru insolvenčního řízení, právních normách upravujících toto řízení, o podmínkách podání úspěšného návrhu na zahájení insolvenčního řízení a o subjektech řízení. Druhá část obsahuje plný text insolvenčního zákona s důvodovou zprávou.

Sleva 5 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 427 Kč

Skladem u dodavatele

Exekuce

Autor: Ilona Schelleová

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace obsahuje podrobný výklad o problematice výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu i exekuce podle exekučního řádu. Kniha je rozdělena do dvou částí. První, obecná část, pojednává o charakteru, právní úpravě, zásadách exekučního řízení a exekučních titulech. V navazující části se čtenáři seznámí s průběhem exekučního řízení, ale zejména s jednotlivými druhy exekucí.

Sleva 3 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem u dodavatele

Jak vyhlásit konkurz a vymáhat pohledávky

Autor: Ilona Schelleová

publisher: CPress

0 / 5
25 %

Sleva 25 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Sousedské spory a paragrafy

Autor: Ilona Schelleová

publisher: CPress

0 / 5
25 %

Sleva 25 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem u dodavatele

Dědictví a dědické právo

Autor: Ilona Schelleová

publisher: CPress

0 / 5
25 %

Sleva 25 % z běžně ceny 117 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem u dodavatele

Jak se domoci právní pomoci

Autor: Ilona Schelleová

publisher: CPress

0 / 5
25 %

Sleva 25 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem u dodavatelePředprodej knihy Patrika Hartla

Přihlášení uživatele

Štědrý týden - bok