Registrace | Přihlášení


Štenglová Ivana

Základy obchodního práva - VŠ učebnice

Autor: Ivana Štenglová

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
18 %
Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále se věnuje vymezení podnikání a podnikatelů, obchodní firmy, obchodního závodu a obchodního tajemství. Značnou pozornost věnuje právu obchodních

Sleva 18 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 508 Kč

Skladem

Zákon o obchodních korporacích - Komentář (2. vydání)

Autor: Ivana Štenglová

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Předkládané druhé vydání komentáře přepracovává a rozšiřuje úspěšné vydání první. Jeho autoři, stejní jako v původním vydání, jsou významnými osobnostmi působícími jak na poli teoretickém, tak praktickém. Ač komentář míří především na zákon o obchodních korporacích, poukazuje také na souvislosti s občanským zákoníkem a s navazujícími předpisy. Samozřejmě i nadále akcentuje eurokonformní výklad u

Naše cena: 2 990 Kč

Skladem

Smlouva o dílo

Autor: Ivana Štenglová

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace se zabývá právní úpravou smlouvy o dílo v občanském zákoníku, včetně úpravy řady souvisejících institutů (prodlení, odstoupení od smlouvy apod.). Text doplňuje rozsáhlá sbírka judikatury. Autorka čerpá ze svých zkušeností s investiční výstavbou i z rozhodovací praxe soudkyně. Čtenáři se tak dostává do rukou čtivý a prakticky využitelný zdroj zajímavých informací o právním institutu

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o obchodních korporacích. Komentář

Autor: Ivana Štenglová

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Třetí vydání velkého komentáře k ZOK je podstatně změněné a přepracované, protože v letošním roce vyšly dvě velké novely zmíněného zákona. Autorský kolektiv pod vedením doc. JUDr. Ivany Štenglové se práce chopil s velikou chutí a erudicí sobě vlastní. Komentář obsahuje názory autorů na výklad nových či změněných ustanovení, které do zákona o obchodních korporací přinesly již zmíněné novely (zákon

Naše cena: 3 190 Kč

Skladem



Předprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí