Registrace | Přihlášení


Svoboda Karel

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář - Komentář

Autor: Karel Svoboda

publisher: C. H. Beck

5 / 5
* První komentář kodexu tzv. nesporných řízení na trhu. * Komentář poskytuje výklad norem upravujících konkrétní zvláštní řízení v kontextu nové hmotněprávní úpravy, která je s procesními ustanoveními spjata daleko intenzivněji, než tomu bylo do 31. 12. 2013. * Některá zvláštní řízení od 1. 1. 2014 doznala zásadních změn (např. řízení o osvojení), některá jsou zcela nová (např. řízení o

Naše cena: 1 490 Kč

Skladem u dodavatele

Nové instituty českého civilního procesu

Autor: Karel Svoboda

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury ve věcech promlčení a

Autor: Karel Svoboda

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 352 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Nesporná řízení I

Autor: Karel Svoboda

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Tzv. zvláštní řízení soudní zákonodárce nově upravil v jediném kodexu, a tím je oddělil od běžných civilních sporů. Nynější právní úprava si zasluhuje podrobnou praktickou i teoretickou analýzu. Proto vydáváme vícedílnou monografii, která nezůstane na povrchu a pokusí se o ucelený výklad problémů, které jsou spojeny s interpretací aktuálních norem upravujících tzv. nesporná řízení. V knize se

Naše cena: 450 Kč

Skladem u dodavatele

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel - CD

Autor: Karel Svoboda

publisher: SUPRAPHON

0 / 5
14 %
Originální CD soundtrack z filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku z důvodu exportu vychází v trojjazyčném obalu.

Sleva 14 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

Karel Svoboda- Film CD

Autor: Karel Svoboda

publisher: SUPRAPHON

0 / 5
14 %
Celkem 36 ukázek vás provede filmy Třo oříšky pro Popelku, Jak se budí princezny, Sol nad zlato a další, patřícími mezi klasiku.

Sleva 14 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Karel Svoboda - Zlatá kolekce 3CD

Autor: Karel Svoboda

publisher: SUPRAPHON

0 / 5
14 %

Sleva 14 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 366 Kč

Skladem

Nesporná řízení III.

Autor: Karel Svoboda

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Třetí díl monografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zaměřuje se na řízení o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o opatrovnictví člověka a na procedury ve statutárních věcech manželských. Kniha je orientována na řešení praktických problémů, jako je například aktuálně diskutovaná otázka, zda lze omezit

Naše cena: 450 Kč

Skladem u dodavatele

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Autor: Karel Svoboda

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu majetku nacházejícího se ve společném jmění manželů a majetku manžela povinného. Komentář samozřejmě zohledňuje též

Naše cena: 1 990 Kč

Skladem u dodavatele

Dovolání

Autor: Karel Svoboda

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky dovolání trpí přesto, že je zpravidla sepisují advokáti. Již z tohoto faktu je zřejmé, že výklad ustanovení o tomto opravném prostředku způsobuje zásadní obtíže. Nejistotu, jak Nejvyšší soud s konkrétním dovoláním naloží,

Naše cena: 390 Kč

Skladem

Nahoru a dolů Hedvábnou stezkou

Autor: Kolektiv autorů - Karel Svoboda,Martin Štourač

publisher: Edice České televize

0 / 5
25 %
Cestou necestou 24 000 km, 18 zemí, 15 pohoří – 8 měsíců, z České republiky do Nepálu. Od Jadranu až po vrchol osmitisícovky Manáslu. Cesta domů – drama s koncem v nedohlednu. Cestopis dvou nadšených skialpinistů – advokáta Karla a horolezce Martina, jejichž koníčkem jsou vysoké hory a adrenalinové zážitky. Uskutečnili osmiměsíční putování podél tzv. Hedvábné stezky, dílem v postarším džípu

Sleva 25 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Zastavení exekuce

Autor: Karel Svoboda

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Opravdu je možné zastavit exekuci i několik let potom, co už skončila vymožením plnění uloženého rozsudkem? Má se manžel povinného domáhat zastavení exekuce tak, že uvede konkrétní částku, nad kterou nesmí být jeho společné jmění s povinným postiženo, nebo má označit i konkrétní společný majetek, který nemá být exekučně postižen? Musí soud zastavit exekuci z rozhodčího nálezu jen proto, že plnění

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Řízení v prvním stupni: Civilní proces z pohledu účastníka

Autor: Karel Svoboda

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Kniha přináší výklad základních pravidel, kterými se řídí civilní řízení před soudem prvního stupně. Konkrétně rozebírá, jak má účastník postupovat, aby napsal projednatelnou žalobu, a co má udělat předtím, než ji podá. Podrobně popisuje, jak má žalovaný zareagovat, jestliže mu přijde platební rozkaz, tzv. kvalifikovaná výzva k vyjádření nebo jiný přípis od soudu. Srozumitelně vysvětluje, co a

Naše cena: 1 090 Kč

Skladem

Žaloba v civilním řízení

Autor: Karel Svoboda

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
V druhém vydání monografie Žaloba v civilním řízení se autor (soudce Nejvyššího soudu České republiky) vrací k pojmu žaloby, jejích druhů a jejích účinků a podrobně vysvětluje veškeré související problémy a náležitosti žaloby. Autor se tématu věnuje z pohledu své dlouholeté soudcovské zkušenosti, a proto řeší především praktické problémy, které vznikají například v souvislosti s posuzováním

Sleva 17 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem u dodavatele

Autokrat a jeho doba - Rusko a revoluce v letech 1830-1831 - Rusko a revoluce v letech 1830-1831

Autor: Karel Svoboda

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha se věnuje poměrně krátkému časovému úseku, kdy Evropou prošla vlna revolucí, ale i dalších změn. Revolucí v té či oné podobě se obávaly všechny evropské země, a to dokonce včetně Velké Británie nebo Francie. Autor svou pozornost zaměřil nikoliv na soupis a detailní popis všech událostí, které přinesly roky 1830–1831, ale na analýzu podmínek, ze kterých ruští představitelé museli vycházet a

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Nesporná řízení II

Autor: Karel Svoboda

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Druhý díl monografie se zabývá výkladem řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 466 až 491 ZŘS) a normami upravujícími předběžné opatření ve věcech ochrany před domácím násilím (§ 400 až 414 ZŘS) a předběžné opatření o prozatímní úpravě poměrů dítěte (§ 452 až 465 ZŘS). Kniha se orientuje především na řešení praktických problémů. Doplňuje a prohlubuje výklad obsažený v „šedivém“ komentáři

Naše cena: 550 Kč

Skladem u dodavatele

Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

Autor: Karel Svoboda

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Další publikace z ediční řady Právo prakticky se tentokrát zaměřuje na smlouvu o úschově a o skladování (smlouvy schovací) a na smlouvu o důchodu a o výměnku (smlouvy zaopatřovací). Smlouvy zaopatřovací nejsou na rozdíl od smluv schovacích v právní praxi tolik frekventované a i literatura se jim zatím věnuje spíše okrajově. Publikace je psána stručně a srozumitelně, snahou autora bylo čtenáři

Sleva 17 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem

Opravné prostředky - Civilní proces z pohledu účastníka

Autor: Karel Svoboda

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za jakých okolností odvolací soud bude rozhodnutí soudu prvního stupně přezkoumávat i z jiných než v odvolání uvedených

Naše cena: 990 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář

Autor: Karel Svoboda

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Druhé vydání komentáře zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, reaguje na osm novelizací tohoto kodexu, ke kterým od jeho vyhlášení došlo. Komentář obohacuje judikatura, která vznikla v období více než šesti let účinnosti zákona. Výklad odráží i celkový vývoj právních přístupů k tzv. nesporným řízením. Jedná se o kolektivní dílo předních soudců, notářů, advokátů a akademiků, kteří

Naše cena: 1 790 Kč

Skladem u dodavatele

Exekuční řízení. Civilní proces z pohledu účastníka

Autor: Karel Svoboda

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Za posledních deset let nevyšla monografie, která by se věnovala ucelenému výkladu exekucí. Tento nedostatek chceme odstranit. Je to podle nás zapotřebí. Exekuce nyní upravují stovky paragrafů v několika různých zákonech a zákonodárce nešetří novelizacemi. Věnujeme se především tématům, která pokládáme za problematická a o nichž víme, že se s nimi praxe aktuálně potýká. Proto laskavý čtenář v

Naše cena: 990 Kč

Skladem u dodavatelePředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí