Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Tauchen Jaromír

Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes

Autor: Kolektiv autorů - Tauchen Jaromír,Schelle Karel,Kolektiv

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Trestné činy proti životu a zdraví představují bezpochyby jedny z nejzávažnějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náležejí k těm trestným činům, které byly pro svou vysokou nebezpečnost od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků měnil. Nad nejrůznějšími jevy spojenými s právní úpravou postihování trestné činnosti

Sleva 15 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem

Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech stř. Evropy

Autor: Kolektiv autorů - Jaromír Tauchen, Karel Schelle (eds.)

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Dne 30. ledna 2013 jsme si připomněli neblahé osmdesátileté výročí od okamžiku, kdy byl Adolf Hitler v Německu jmenován říšským kancléřem. Toto datum je všeobecně symbolicky považováno za okamžik uchopení moci nacisty a za počátek diktatury národních socialistů v Německu. Myšlenky národního socialismu se začaly šířit dále mimo hranice samotného Německa a především posílily a povzbudily

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Češi a Němci v meziválečném Československu

Autor: Kolektiv autorů - Jaromír Tauchen, Karel Schelle (eds.)

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Na konci září 2013 uběhlo 75 let od okamžiku, kdy byla čtyřmi evropskými mocnostmi uzavřena tzv. Mnichovská dohoda, na jejímž základě bylo Československo donuceno odstoupit svá pohraniční území nacistickému Německu. Mnichovská dohoda byla završením činnosti Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a vyvrcholením snah německých nacistů rozbít demokratické Československo. K připomenutí této události

Sleva 15 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem

Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku...

Autor: Kolektiv autorů - Tauchen Jaromír,Schelle Karel

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Sborník "Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj" je sestaven vesměs z příspěvků přednesených na kolokviu uspořádaném Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a The European Society for History of Law u příležitosti osmistého výročí vydání Zlaté buly sicilské. Kolokvium, konané v prostorách právnické

Sleva 15 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem

Korupce - včera a dnes

Autor: Kolektiv autorů - Schelle Karel,Tauchen Jaromír

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem

Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin

Autor: Kolektiv autorů - Schelle Karel,Horáková Monika,Salák Pavel,Tauchen Jaromír

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
V roce 2009 si česká a slovenská veřejnost připomenula 60. výročí rozbití československého státu a vzniku Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu. Začala tím jedna z nejtragičtějších kapitol novodobých českých a slovenských dějin. Skupina brněnských právních historiků při této příležitosti připravila monografii sestavenou z několika vybraných kapitol, které se snaží nejširší

Sleva 15 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem

Vývoj trestního soudnictví v Německu v letech 1933 - 1945

Autor: Jaromír Tauchen

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Za tématem této monografie se skrývá to nejkrutější a nejtrpčí období dějin německé justice. Byla to doba vyznačující se tím, že vláda státu ovládaného jednou stranou využívala soudnictví a jeho soudců k uskutečnění svých cílů. Předkládaná monografie se pokouší na základě národně socialistické ideologie a tradic německého úřednictva analyzovat, vysvětlit a zodpovědět následující okruhy problémů:

Sleva 15 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem

Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava

Autor: Jaromír Tauchen

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Monografie podává v jedenácti kapitolách podrobný přehled o právní regulaci práce a jevů spojených s prací v období Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Pro pochopení sledovaného účelu vydávání některých pracovněprávních norem a vůbec pojetí pracovněprávních institutů dle nacistických představ je v úvodních pasážích věnována pozornost ideologickému pojetí práce a vybraným kategoriím

Sleva 15 % z běžně ceny 630 Kč

Naše cena: 536 Kč

Skladem

Sexuální trestné činy včera a dnes

Autor: Kolektiv autorů - Schelle Karel,Tauchen Jaromír,Kolektiv

publisher: KEY Publishing

0 / 5
16 %
Sexuální trestná činnost není typická jen pro moderní společnost, ale lidstvo se s ní setkávalo od nepaměti. Se zdokonalováním mezilidské komunikace se však možnosti sexuálních deviantů zvětšují. Internet, mobilní telefony a další sociální sítě zajišťují anonymitu a tím vytvářejí ideální prostředí, zejména pro aktivizaci pedofilů. Naštěstí společnost prostřednictvím orgánů činných v trestním

Sleva 16 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 412 Kč

Skladem

Období nesvobody

Autor: Kolektiv autorů - Tauchen Jaromír,Schelle Karel

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
V polovině března 2014 uplynulo 75 let od okamžiku, kdy byly české země obsazeny německou armádou a došlo k vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. K připomenutí této neblahé události uspořádala Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Evropskou společností pro právní dějiny (The European Society for History of Law) a Moravským zemským archivem konferenci

Sleva 15 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 408 Kč

Skladem

Oděv v právu

Autor: Kolektiv autorů - Schelle Karel,Tauchen Jaromír

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Právní archeologie je jednou z pomocných věd historických, jejímž předmětem zkoumání jsou hmotné právní památky. Tvoří součást právní historie, avšak až do nedávné doby se jednalo o disciplínu téměř zapomenutou. Její oživení je spojeno s Katedrou dějin státu a práva brněnské právnické fakulty. Když v roce 2009 vznikla Evropská společnost pro právní dějiny (The European Society for History

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Vývoj ústavního práva v dokumentech

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle, Jaromír Tauchen

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Soubor ústavních dokumentů upravujících ústavní vývoj v Československu a České republice je osmou sbírkou v řadě komentovaných monotematických sbírek pramenů práva. Od předchozích sbírek se však liší ve dvou směrech. Jednak nemapuje celé ústavní dějiny na území České republiky, ale zahrnuje dokumenty až od vzniku samostatného Československa, tedy od roku 1918. Druhý rozdíl spočívá v tom, že

Sleva 15 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Civilní kodexy 1 díl - občanské zákoníky

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle,Jaromír Tauchen

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Publikací základních občanskoprávních kodifikací autoři zahájili připravovanou řadu komentovaných monotématických sbírek pramenů práva. Tyto sbírky by měly sloužit jak studentům při psaní např. diplomových, rigorozních či disertačních prací, tak badatelům při jejich studiu.

Sleva 15 % z běžně ceny 528 Kč

Naše cena: 449 Kč

Skladem u dodavatele

Civilní kodexy 2.díl - procesní předpisy

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle,Jaromír Tauchen

publisher: KEY Publishing

0 / 5
50 % Výprodej
Publikací základních občanskoprávních kodifikací autoři zahájili připravovanou řadu komentovaných monotématických sbírek pramenů práva. Tyto sbírky by měly sloužit jak studentům při psaní např. diplomových, rigorozních či disertačních prací, tak badatelům při jejich studiu.

Sleva 50 % z běžně ceny 684 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Obchodní kodexy

Autor: Kolektiv autorů - Schelle Karel,Tauchen Jaromír

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Soubor obchodních kodexů tvoří další sbírku v řadě komentovaných monotématických pramenů práva a navazuje tak na kodexy občanské. Stejně jako občanské kodexy sbírka má sloužit pro potřeby jak studentů, tak dalších badatelů v oblasti dějin soukromého práva. I tentokrát autoři sbírky zvolili ve vztahu k platnému obchodnímu zákoníku stejný přístup jako u kodexů občanských, tedy publikují jeho dvě

Sleva 15 % z běžně ceny 622 Kč

Naše cena: 529 Kč

Skladem u dodavatele

Občanské zákoníky

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle, Jaromír Tauchen

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Dvacetiletý vývoj českého právního řádu po roce 1989 znamenal zásadní změny ve směru jeho demokratizace. Vrchol tohoto vývoje představuje rekodifikace občanského práva. Autoři zákoníku vycházeli v podstatě z historických dokumentů, jakými byl návrh občanského zákoníku z roku 1937, ale zejména Obecný zákoník občanský (ABGB) z roku 1811. V některých částech šli autoři kodifikace evidentně ještě

Sleva 15 % z běžně ceny 1 100 Kč

Naše cena: 935 Kč

Skladem

Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava

Autor: Jaromír Tauchen

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Monografie je koncipována tak, aby přehledně podala dané téma na základě dostupných archiválií, edicí archivních materiálů, publikovaných pramenů práva, odborné dobové i současné sekundární literatury, memoárů či dobového tisku. Z velké části přináší zcela nové a dosud nepublikované poznatky, které byly získány zejména na základě rozsáhlého studia archivního materiálu.

Sleva 6 % z běžně ceny 630 Kč

Naše cena: 592 Kč

Skladem

Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A-Č

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle, Jaromír Tauchen, kol.

publisher: KEY publishing, Aleš Čeněk, s.

0 / 5
Novinka Doprava zdarma
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a

Naše cena: 1 490 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle, Jaromír Tauchen, kol.

publisher: KEY publishing, Aleš Čeněk, s.

0 / 5
Novinka Doprava zdarma
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a

Naše cena: 1 490 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle, Jaromír Tauchen, kol.

publisher: KEY publishing, Aleš Čeněk, s.

0 / 5
Novinka Doprava zdarma
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a

Naše cena: 1 490 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N-O

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle, Jaromír Tauchen, kol.

publisher: KEY publishing, Aleš Čeněk, s.

0 / 5
Novinka Doprava zdarma
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a

Naše cena: 1 490 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa - Právni

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle, Jaromír Tauchen, kol.

publisher: KEY publishing, Aleš Čeněk, s.

0 / 5
Novinka Doprava zdarma
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a

Naše cena: 1 490 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní - Právo po

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle, Jaromír Tauchen, kol.

publisher: KEY publishing, Aleš Čeněk, s.

0 / 5
Novinka Doprava zdarma
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a

Naše cena: 1 490 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra - Prob

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle, Jaromír Tauchen, kol.

publisher: KEY publishing, Aleš Čeněk, s.

0 / 5
Novinka Doprava zdarma
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a

Naše cena: 1 490 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


booktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele