Registrace | Přihlášení


Tomáš Garrigue Masaryk

Hilsneriáda - Texty z let 1898-1900

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
24. díl Spisů TGM (rozdělený kvůli rozsahu do dvou svazků) zahrnuje Masarykovy tištěné práce z let 1898 až 1900 – studie, stati, kritické a polemické články, přednášky, komentáře, výzvy, recenze, glosy, zprávy i redakční poznámky k příspěvkům jiných autorů jsou řazeny chronologicky, podle data prvního otištění. Za jednotlivé texty jsou obligátně zařazeny údaje o jejich vydání a vysvětlivky, dále

Sleva 24 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 675 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Demokracie v politice - Texty z let 1907-1910

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
Předkládaný svazek přináší texty T. G. Masaryka z let 1907—1910, až už články, rozhovory, polemiky, brožury, tištěné projevy, recenze, společná prohlášení, či přednášky z tohoto období. Masarykova publikační činnost té doby byla zásadně ovlivněna jeho dvojí politickou kandidaturou a několika aférami, do kterých více či méně aktivně zasahoval. Jde především o tzv. Wahrmundovu aféru z roku 1908.

Sleva 23 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

23 %

Korespondence T.G.Masaryk – staročeši

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
Pátý svazek ediční řady Korespondence T. G. Masaryka Korespondence T. G. Masaryk - staročeši vypovídá o vztahu Tomáše G. Masaryka s reprezentanty a sympatizanty Národní strany v Čechách. Obsahuje úvodní studii Jana Bílka a Heleny Kokešové Vztahy T. G. Masaryka s představiteli a stoupenci Národní strany v Čechách v zrcadle jejich vzájemné korespondence. Nejobjemnější část knihy představuje edice

Sleva 24 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Ideály humanitní a texty z let 1901-1903

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
Další svazek z edice Spisů T.G. Masaryka.

Sleva 24 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 333 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Národ a dějiny jako sociologický problém

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue

publisher: Karolinum

0 / 5
Myšlení a působení Tomáše G. Masaryka je v české (i odborné) veřejnosti většinou chápáno jen v jejich dimenzi filosofické a politické. Menší pozornost se věnuje náboženské komponentě Masarykova myšlení a jeho původní „filosofická sociologie“ se vnímá nanejvýš jako omezený moment vývoje oboru na cestě k jeho dnešní vědeckosti. Předložený výběr Masarykových sociologických a sociologizujících

Sleva 26 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem u dodavatele

26 %

Válka a revoluce III. - Články, memoranda, přednášky, rozhovory

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
Závěrečný díl edice navazuje na předchozí dva svazky a shrnuje Masarykovy texty z roku 1918. Z důvodu tohoto časového vymezení nebylo zcela možné držet se pravidla přijatého v případě předchozích svazků, neboť značná část editovaných textů již nemohla být do konce války publikována. Vydání se dočkaly zejména v poválečné době formou nejrůznějších edic a sborníků. Výjimku tvoří články a interview

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

24 %

Naše doba - texty z let 1892-1894

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
Další svazek souborného vydání prací T. G. Masaryka shrnuje všechny známé tiskem vydané texty z let 1892–1894, z období, kdy vedle příspěvků do týdeníku Čas (v něm např. rozsáhlá studie o F. M. Dostojevském) přispívá do časopisu Athenaeum (např. stať o J. A Komenském), po jehož zániku Masaryk zakládá nový měsíčník Naše doba, který začne intenzivně naplňovat rozsáhlými studiemi (např. Kult Rozumu

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Světová revoluce - Za války a ve válce 1914-1918

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
Světová revoluce je poslední velkým spisem T. G. Masaryka a v jistém smyslu bilancí jeho celoživotních ideově politických východisek, postojů a snah. Podává memoárové svědectví o autorově činnosti v čele československého zahraničního odboje za první světové války, o peripetiích zápasu za samostatnou Československou republiku, ale obsahuje i jeho dějinně filosofické, politologické a státovědecké

Sleva 22 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

22 %

Válka a revoluce I (1914–1916)

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
První svazek plánovaného třídílného souboru Válka a revoluce představuje poprvé v ucelené podobě Masarykovy válečné projevy, články, memoranda a rozhovory z let 1914–1916. Práce shrnuje Masarykovu publicistickou činnost z daného období; dokumenty slouží k bližšímu poznání aktivit T. G. Masaryka v době, kdy stál v čele československého zahraničního odboje. Mnohé z těchto textů jsou zároveň i

Sleva 26 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

26 %

Korespondence TGM - Slované, svazek jižní Slované

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
Předkládaná publikace představuje samostatný svazek v rámci edice Korespondence TGM, kterou již řadu let vydává Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Masarykovu korespondenci s jižními Slovany shromáždil a edičně zpracoval kolektiv pracovníků z Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Knihu otevírá úvodní studie Ladislava Hladkého, která zevrubně pojednává o vývoji vztahů mezi T. G. Masarykem a

Sleva 24 % z běžně ceny 473 Kč

Naše cena: 358 Kč

Skladem u dodavatele

24 % Sleva

Korespondence T. G. Masaryk - Antonín Švehla

Autor: Kolektiv autorů - Masaryk Tomáš Garrigue,Švehla Antonín

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
Publikace pojednává na základě dochovaného souboru osobní korespondence o poměru a spolupráci T. G. Masaryka (1850-1937) a A. Švehly (1873-1933) ve státních funkcích v prvním desetiletí demokratického Československa. Kniha obsahuje úvodní studii Tomáš G. Masaryk - Antonín Švehla. Stěžejní částí knihy je edice dostupné vzájemné korespondence prezidenta Masaryka s prvním ministrem vnitra, premiérem

Sleva 24 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

24 % Sleva

Rusko a Evropa II.

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
Autorovo nejrozsáhlejší dílo, v němž analyzuje duchovní stav a revoluční napětí předválečného Ruska.

Sleva 10 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

T. G. Masaryk: Mezi literaturou a politikou - Texty z let 1895-1897

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
Svazkem č. 23 se uzavírá několik desítek let trvající projekt vydávání spisů TGM. Shrnuje Masarykovu tvorbu publikovanou v dobových denících, časopisech, sbornících a dalších typech periodických či příležitostných publikací v letech 1895–1897, která ho představuje jako autora širokého žánrového spektra: vedle rozsáhlých literárně orientovaných úvah a rozborů stojí texty původních přednášek z

Sleva 26 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 405 Kč

Skladem

26 % Novinka

Univerzitní přednášky I. - Praktická filozofie na základě sociologie

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
Čtvrtý svazek Masarykových spisů obsahuje dvě semestrální přednášky Praktická filozofie na základě sociologie a Etika z kurzu Praktická filozofie. Obě přednášky zazněly ve školním roce 1898/1899. Základem pro publikaci obou textů byl stenografický zápis, některého z Masarykových posluchačů. Strojový přepis stenogramu byl vydán tiskem u Josefa Aubrechta v roce 1899.

Sleva 21 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 347 Kč

Skladem

21 % Sleva

Korespondence T. G. Masaryk - zahraniční Němci (1877-1918)

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
Předkládaná publikace náleží k ediční řadě Korespondence TGM a pomáhá rozšiřovat povědomí o Masarykových kontaktech se zahraničím. Úkolem tohoto edičního projektu je postupné zpřístupňování Masarykovy korespondence s Němci, významnými politiky, vědci, spisovateli, církevními činiteli a dalšími osobnostmi, kteří se narodili a žili mimo území Rakousko-Uherska. Na rozdíl od mnohých dosud vydaných

Sleva 26 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem

26 %


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele