Registrace | Přihlášení


Václav Horčička

Cizí páni na české půdě - Pozemková reforma v meziválečném Československu na statcích cizích…

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Horčička Václav

publisher: Agentura Pankrác

0 / 5
Kniha se věnuje vztahům zahraničních majitelů půdy a československého státu v období mezi oběma světovými válkami. Protože cizinci povětšinou šlechtického původu vlastnili v Československu po první světové válce zhruba pětinu veškeré půdy, šlo o skupinu, se kterou bylo třeba počítat při provádění pozemkové reformy. Autoři odpovídají na otázku, do jaké míry se snaha o omezení velkostatků

Sleva 35 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 301 Kč

Skladem

35 %

Dějiny Lichtenštejnska

Autor: Horčička Václav

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
Dějiny lichtenštejnského knížectví jsou bezprostředně spjaty s osudy rodu Lichtenštejnů, kteří měli panství i v českých zemích a kteří se ziskem knížecího titulu na počátku 17. století posunuli mezi elitu habsburské monarchie a následné majetkové přesuny je proměnily v jedny z největších pozemkových vlastníků střední Evropy. Česko-lichtenštejnské vztahy však byly až do roku 2009 značně

Sleva 26 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

26 %

Vztahy Rakousko-uherska a Spojených států amerických v období první světové války

Autor: Horčička Václav

publisher: Karolinum

0 / 5
ublikace analyzuje rakousko-uhersko-americké vztahy v období první světové války. Této problematice dosud nebyla v domácí ani zahraniční historiografii věnována dostatečná pozornost. Existuje sice řada prací k okolnostem vzniku národních států ve střední Evropě a k roli USA v tomto procesu, není však k dispozici monografie, která by se komplexně zabývala oficiální rovinou vztahů mezi habsburskou

Sleva 25 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

25 %

Šlechta na křižovatce - Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině…

Autor: Kolektiv autorů - Županič Jan,Horčička Václav

publisher: Agentura Pankrác

0 / 5
Kniha se věnuje osudům české aristokracie v dramatickém období od počátku 20. století přes vznik Československé republiky až po komunistický převrat roku 1948. Autoři, zkušení historikové, kteří se bádání na poli dějin šlechty věnují již řadu let, se soustředili na klíčové události v dějinách našich předních šlechtických rodů: Lichtenštejnů, obou větví Schwarzenbergů a Colloredo-Mannsfeldů. V

Sleva 27 % z běžně ceny 950 Kč

Naše cena: 697 Kč

Skladem

27 %

Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku 1917-1918

Autor: Horčička Václav

publisher: Karolinum

0 / 5
Autor si klade ze cíl analyzovat politiku Rakousko-Uherska vůči bolševickému Rusku. V prvé řadě se věnuje rozboru mírových jednání mezi centrálními mocnostmi a Ruskem, k nimž došlo na přelomu let 1917–1918, která vyvrcholila podpisem mírové smlouvy v březnu 1918. Horčička popisuje události, jež po říjnové revoluci v Rusku vedly k zahájení mírových jednání, detailně analyzuje odlišné postoje

Sleva 14 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem u dodavatele

14 % Sleva


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele