Registrace | Přihlášení


Vladimír Černík

Přírodopis 6 pro základní školy - Zoologie a botanika

Autor: Černík Vladimír

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3.5 / 5
Učebnice je první částí nové řady učebnic přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ, případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Učebnice uvádí rozpis klíčových kompetencí a výstupů z práce s ní. Obsahuje učivo zoologie a botaniky ve dvou oddělených částech: první polovina učebnice je věnována zoologii, druhá část botanice. Učivo o vyšších živočiších a rostlinách bude dokončeno v připravené učebnici pro

Sleva 18 % z běžně ceny 154 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

18 %

Přírodopis 7 pro základní školy - Zoologie a botanika

Autor: Černík Vladimír

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

0 / 5
Učebnice je druhou částí nové řady přírodopisů pro 6.–9. ročník ZŠ. Uzavírá učivo zoologie a botaniky a věnuje se vyšším organismům, navazuje na první učebnici pro 6. ročník.

Sleva 18 % z běžně ceny 154 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

18 %

Přírodopis 8 pro základní školy - Biologie člověka RVP

Autor: Černík Vladimír

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

0 / 5
Tato publikace je třetí částí čtyřdílné ucelené řady učebnic přírodopisu pro 2. stupeň základních škol, popř. pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Všechny učebnice vycházejí se schvalovací doložkou MŠMT. Příprava učebnic a jejich zpracování se řídilo osvědčenou praxí škol a také záměry Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Pro snažší přípravu ŠVP učebnice uvádějí klíčové

Sleva 18 % z běžně ceny 154 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

18 %

Přírodopis 9 pro ZŠ - Geologie RVP

Autor: Černík Vladimír

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

0 / 5
Učebnice je čtvrtou, závěrečnou částí ucelené řady učebnic přírodopisu pro 6. – 9. ročník ZŠ. Základní obsah učiva: Země ve vesmíru, vznik Země a její stavba, mineralogie (nerosty, horniny, fyzikální a chemické vlastnosti, přehled nerostů), petrologie (vyvřelé horniny, usazené horniny, přeměněné horniny), geologické děje vnitřní a vnější půdy, podzemní vody a prameny, geografický vývoj a stavba

Sleva 18 % z běžně ceny 154 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

18 %


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele