Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Poezie

Hlava žáru

Autor: Vladimír Binar

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
HLAVA ŽÁRU zachycuje, jak se ustavovaly básnické vidění a poetika Vladimíra Binara od konce padesátých let a proměňovaly v následujícím desetiletí. První část tvoří výbor z básnických sbírek a textů z let 1959–1968, výrazných zvláště svou bohatou, světelnou i temnou obrazností. Druhá, paralelní část, nazvaná Kolokvia I, uvádí čtenáře do světa, z nějž imaginativní a duchovní podoba autorových

Sleva 24 % z běžně ceny 246 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Básně - svazek první

Autor: Čan

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Básně českého emigranta (vlastním jménem Tomáš Ungár 1946-1997). Kniha přínáší všechny dochované texty ve třech oddílech.

Sleva 24 % z běžně ceny 246 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Poslední básně

Autor: Czeslaw Milosz

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
U Miłoszových básní - zvláště v posledním období jeho tvorby - zřetelně cítíme kromě charakteristického synoptického básnického vidění také mimořádně citlivý teologický sluch. Miłoszův vnitřní svět se zároveň stával ozvučnou deskou světa v pohybu na pozadí celého dvacátého století, které v sobě nesl.

Sleva 24 % z běžně ceny 146 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem

Máj/TRIÁDA/

Autor: Karel Hynek Mácha

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Jedno z nejvýznamnějších děl české literatury s obrazovým doprovodem Oldřicha Hamery (* 1943), výrazného českého grafika, mj. jediného žáka a spolupracovníka Vladimíra Boudníka, ale také vydavatele samizdatových publikací v edici Explozionalismus (např. výběru z Máchových deníků s ilustracemi Jiřího Koláře či textů Ladislava Klímy).

Sleva 24 % z běžně ceny 296 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem

Knihy o poezii - Holan / Toman

Autor: Jan Blažíček

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Kritické, komentované vydání dvou monografií Přemysla Blažíčka o poezii Vladimíra Holana a Karla Tomana.

Sleva 24 % z běžně ceny 446 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Oleandr

Autor: Marcin Kurek

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Polská poezie měla a má silný sklon k reflexivitě, tak jak to dokládají C. Miłosz či Z. Herbert, nejvýznamnější představitelé této tradice v novodobé polské poezii. Do řečiště této tradice vstoupil svou poémou Oleandr (původně vyšla ve Varšavě v roce 2010) i současný polský básník Marcin Kurek.

Sleva 24 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem

Básně - svazek třetí

Autor: Čan

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Po vydání prvního a druhého svazku (2007, 2008) básní Čana (1946–1997, od roku 1968 ve Švýcarsku a Izraeli) vychází nyní svazek třetí, dovršující souborné, třísvazkové vydání Čanova básnického díla. Třetí svazek obsahuje sbírky Žehrání a proslovy, Sešitek trapné poezie aneb Malá kronika, Přilepili mně vousy a předepsali brýle a oddíl překladů a parafrází Ozvěny (mj. biblická Píseň písní, básní ze

Sleva 24 % z běžně ceny 246 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Jako když dvoranou proletí pták - Antologie nejstarší anglické poezie a prózy

Autor: Jan Čermák

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Antologie nejstarší anglické poezie a prózy (700–1100), nazvaná Jako když dvoranou proletí pták, podává poprvé v českém překladu soustavný obraz literatury Anglosasů od nejranějších písemných památek začátku 8. století po poslední příležitostné básně sklonku století jedenáctého. Tuto epochu charakterizuje směřování od předkřesťanských, kmenových a všegermánských východisek, nacházejících výraz

Sleva 24 % z běžně ceny 496 Kč

Naše cena: 377 Kč

Skladem

Moře

Autor: Pavel Kolmačka

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
V pořadí třetí básnická sbírka básníka a spisovatele (* 1962), nazvaná Moře, obsahuje zhruba 90 básní, rozčleněných do pěti oddílů - Nezvěstný, Kodrcá Velký vůz, Moře, Slyšíš? a Řvou lvi. Oddíly Kodrcá Velký vůz a Slyšíš? představují básnické cykly, básně sepjaté opakujícími se "refrény" (refrénem je i samotný motiv Moře, objevující se průběžně ve všech oddílech). Kolmačkova poezie i próza je

Sleva 24 % z běžně ceny 156 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Básně - Dílo Jana Kameníka, sv. 1

Autor: Jan Kameník

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Soubor básnického díla Jana Kameníka, vl. jm. Ludmily Maceškové (1898–1974) v ediční přípravě Jiřího Opelíka.

Sleva 24 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Rty na sněhu

Autor: Vladimír Binar

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Sbírka Vladimíra Binara Rty na sněhu obsahuje kolem dvaceti autorových básní z let 1969–1972. Tónem i poetikou se odlišuje od básní obsažených ve svazku Hlava žáru (2010), který představil ve výboru Binarovy verše ze šedesátých let.

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Jinak, a jinam

Autor: Pavel Rajchman

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
V pořadí sedmá básníkova sbírka obsahuje 44 básní rozčleněných do dvou částí a celkově pěti oddílů. Jde o soubor nerýmovaných textů psaných volným, rytmizovaným veršem.

Sleva 24 % z běžně ceny 146 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem

Básně 3

Autor: Jonáš Hájek

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Třetí básnická kniha Jonáše Hájka, který patří k nejvýraznějším básníkům současné mladé generace, neohromuje mladistvým sebevědomím ani na odiv vystavovanou suverenitou. O každé ze zařazených básní je však možné říci, že představuje zvládnutý tvar, každá má vlastní výraznost, zřetelnou, osobitou ražbu, při jaksi samozřejmém – a u Hájka už vzhledem k dřívějším sbírkám nepřekvapujícím – ovládání

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Podzimy a jara

Autor: Bohumil Nuska

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Kniha básníka, spisovatele a výtvarného historika Bohumila Nusky je souborem sedmiverší, členěným do čtyř oddílů podle ročních dob, zachycujících přemítání stárnoucího muže nad literaturou, uměním a společností. Moralita se v nich utkává se sebeironií, kritika současnosti s úžasem a radostí ze života. Autor v dovětku ke knize napsal: "...stránku deníku, nebo dokonce více stran, při povídání si s

Sleva 24 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Na písku

Autor: Jiří Tomášek

publisher: Triáda

0 / 5
18 %
Výbor básní z let 2006 až 2013.

Sleva 18 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem

Lidové básně / Ozvěny

Autor: Wojciech Bonowicz

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Dvě sbírky Wojciecha Bonowicze (Wiersze ludowe z roku 2001 a Echa, 2013) v jednom svazku jsou autorovým knižním debutem v češtině.

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Giacomo Joyce

Autor: James Joyce

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
První vydání překladu spisovatelky a básnířky Věry Linhartové, který vznikl na přelomu let 1970/71.

Sleva 24 % z běžně ceny 196 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Překlady

Autor: Jaromír Zelenka

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Básnické překlady Jaromíra Zelenky tvoří sice nerozsáhlý, nicméně pozoruhodně soustředěný celek. Vznikaly převážně v 90. letech a jsou pendantem k Zelenkovu vlastnímu básnickému dílu, jehož jedno těžiště leží právě v této době.

Sleva 24 % z běžně ceny 196 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Básnické sbírky

Autor: Josef Frič

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
První svazek souboru díla Josefa Friče obsahuje všechny tři autorovy básnické sbírky – Umělé květiny (1937, 2. vydání 1965), Poslední milá (1965 pod tit. Večerní světlo, 1967) a Na ulici (posmrtně 2002), a to v chronologickém pořadí podle data prvních vydání sbírek. Edice představuje první pokus o kritické vydání Fričova díla, které by mělo dále zahrnout jeho veškerou známou básnickou, prozaickou

Sleva 24 % z běžně ceny 276 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem

Život lidí, zvířat, rostlin, včel

Autor: Pavel Kolmačka

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Sbírka básní.

Sleva 24 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Návštěvy

Autor: Svatava Aubrechtová

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Básnická sbírka.

Sleva 24 % z běžně ceny 166 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

Celou noc velmi silně štěbetalo vodní ptactvo

Autor: Ondřej Tuček

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Básnická sbírka. Na nebezpečné křižovatce u hřbitova mezi Straškovem a Vražkovem na úpatí ďáblova vršku Vínek poprvé někdo mu vynadal za to že mu dal přednost Zkazil tak čas, který jmenujeme když se nás někdo zeptá Kdy jsi byl naposled šťastný? Čím ještě překvapí tenhle od ďábla národ? říkal si To byli nejspíš feťáci, je to jejich místo utěšil později místní bachař z Beřkovic detailní

Sleva 24 % z běžně ceny 166 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

Král na střeše

Autor: Franz Wurm

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Poéma Král na střeše čítá ke dvěma tisícům veršů a vznikala v polovině sedmdesátých let v Izraeli, kde Franz Wurm tehdy pobýval. Na díle autor pracoval ještě další desetiletí, poprvé báseň vyšla až v roce 1997 ve švýcarském nakladatelství (Frauenfeld, Waldgut). Kniha vychází v zrcadlovém vydání obsahujícím německý originál a český překlad.

Sleva 24 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Knihy básní 1+2

Autor: Andrej Stankovič

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Knihy básní 1 a Knihy básní 2 přinášejí souborně básnickou tvorbu Andreje Stankoviče, a završují tak vydávání autorových Spisů zahájené v roce 2008 svazky Josef Florian a Stará Říše a Co dělat, když Kolja vítězí.

Sleva 24 % z běžně ceny 789 Kč

Naše cena: 600 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele