Registrace | Přihlášení


Povinná četba

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Tobě zahynouti nedám… - Česká časopisecká šoa povídka 1945-1989

Autor: Kolektiv autorů - Gilk Erik,Cahová Ivana,Lukáš Martin

publisher: Akropolis

5 / 5
38 %
Holokaust patří mezi významná témata české poválečné prózy. Předkládaný výbor se nesnaží tento obraz narušit, ale obohatit o hlasy, jež zůstávaly skryté na stránkách literárních časopisů. Antologie přináší povídky autorů a autorek známých (Ladislav Fuks, Arnošt Lustig či Jiří Weil), v kontextu literatury o šoa však nepříliš zmiňovaných (František Hrubín) či dnes již pozapomenutých (Mirek Elpl,

Sleva 38 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Dílo sv. 4. Zpíváno do rotačky - Básně do sbírek nezařazené (1933–1938) - Překlady

Autor: Kolektiv autorů - Seifert Jaroslav,Seifert (nepoužívat) Jaroslav

publisher: Akropolis

4.5 / 5
33 %
Čtvrtý svazek Díla Jaroslava Seiferta přináší poezii věrnou svému názvu – jde o verše, které Jaroslav Seifert po vyloučení z KSČ (1929) zpravidla jako nepodepsané publikoval ve druhé polovině třicátých let v sociálnědemokratickém denním tisku (Ranní noviny, Právo lidu, Večerník Práva lidu ad.). V pravidelné rubrice Pondělních ranních novin, tzv. Pondělních slokách, Seifert reaguje na aktuální

Sleva 33 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem

Všecky krásy světa / Co všechno zavál sníh / Dodatky

Autor: Kolektiv autorů - Seifert Jaroslav,Seifert (nepoužívat) Jaroslav

publisher: Akropolis

0 / 5
37 %
O svých memoárových textech básník říkával, že nepíše paměti, ale vzpomínky rozdrobené „do malých příhod a příběhů, většinou rozmarných, ale i teskných a pochmurných“. Soubor krátkých próz Všecky krásy světa je poskládán z desítek takových malých příběhů; jejich záběr je široký – rodný Žižkov, milovaná Praha, Kralupy nad Vltavou, lidé známí od dětství i respektovaní v dospělosti, spolužáci,

Sleva 37 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Dílo Jaroslava Seiferta / svazek 12

Autor: Kolektiv autorů - Seifert (nepoužívat) Jaroslav,Seifert Jaroslav

publisher: Akropolis

0 / 5
27 %
První ze dvou svazků, soustřeďujících Seifertovu publicistiku, která se zde vůbec poprvé dočkala knižního vydání. Od počátku dvacátých let minulého století pracoval Jaroslav Seifert jako novinář. Paralelně se svojí básnickou tvorbou publikoval fejetony, články, komentáře, referáty o knihách a divadle, poznámky, sloupky, glosy, které jsou dosud známé jen z nepatrné části (Rudé právo, Proletkult,

Sleva 27 % z běžně ceny 489 Kč

Naše cena: 358 Kč

Skladem

Publicistika 1933–1938 - Dílo Jaroslava Seiferta

Autor: Kolektiv autorů - Seifert (nepoužívat) Jaroslav,Seifert Jaroslav

publisher: Akropolis

0 / 5
33 %
Na rozdíl od svazku 12, který do svého čela vystavil celek vzpomínkových Hvězd nad Rajskou zahradou, přináší druhý svazek Seifertovy publicistiky rozmanitou škálu drobných textů. Poprvé knižně shrnuje v úplnosti básníkovy fejetony, sloupky, glosy, kurzivky, drobné vzpomínkové texty, úvahy, filmový scénář, medailony, předmluvy, referáty o literatuře či divadelních inscenacích, texty polemické,

Sleva 33 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 335 Kč

Skladem

Nový věk - Nepovídka

Autor: Bondy Egon

publisher: Akropolis

0 / 5
37 %
Dvojice Bondyho původně samostatných prací, které však byly napsány v časové následnosti, v letech 1982 a 1983, vyšly samostatně několikrát v samizdatu a obě pak ještě v 80. letech i tiskem na stránkách Tigridova exilového časopisu Svědectví. Próza Nový věk patří do řady Bondyho kvazihistorických novel a povídek, společně např. s Mníškem (1975), Gottschalkem (1988), Hattonem (1991) či

Sleva 37 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Cvrček mého krbu

Autor: Šlejhar Josef Karel

publisher: Akropolis

0 / 5
37 %
V nejrozsáhlejší a knižně doposud nevydané próze se Josef K. Šlejhar, známý především jako autor novely Kuře melancholik, vyrovnává se svým manželstvím a potažmo i se světem jako takovým. Na ploše více než sedmi set stran nebývale sugestivním až živočišným jazykem vrší obrazy společných dní, obecné úvahy, vzpomínky, pocity. S téměř stenografickou přesností tak zaznamenává sled událostí, které

Sleva 37 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 353 Kč

Skladem

Gottschalk - Hatto

Autor: Bondy Egon

publisher: Akropolis

0 / 5
37 %
Próza Gottschalk (1988), která tvoří spolu s připojenými prózami Kratés a Jao Li volnou historicko-alegorickou trilogii, byla posledním beletristickým textem, který Bondy vydal samizdatově, zatímco „román v dopisech“ s prvky „road novel“ Hatto byl již napsán a vydán až po roce 1989. Obě titulní prózy jsou situovány do „temného středověku“, do doby beznaděje, nejistoty. Jejich protagonisty jsou

Sleva 37 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Spisy Ladislava Grosmana 2 - Povídky

Autor: Grosman Ladislav

publisher: Akropolis

0 / 5
37 %
Druhý svazek spisů přináší všechny povídky z prvního vydání knihy Nevěsta, v exilu vydanou povídkovou knihu Hlavou proti zdi, texty publikované pouze časopisecky a zejména dosud nevydané povídky z autorových rukopisů. Ve svých prózách se Grosman vrací na Slovensko doby meziválečné a válečné, zachycuje poválečnou všednodennost a evokuje život v Izraeli v letech sedmdesátých. Tím nejcennějším v

Sleva 37 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Sklepní práce

Autor: Bondy Egon

publisher: Akropolis

0 / 5
37 %
Sklepní práce (1973) je úplně první z řady Bondyho próz ze 70. a 80. let a společně s Lednem na vsi (1977) a s Bezejmennou (1986) tvoří soubor Bondyho autokonfesních textů. Jde o asambláž stylizovaných deníkových záznamů, filosofických či politických úvah, "hospodských vypravování“, fiktivních příběhů i záznamů snů – vše v konkrétním časovém rámci zimy 1972–73 s "dějem“ převážně na "jevišti“

Sleva 37 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Spisy Ladislava Grosmana 4 - Dopisy Mileně

Autor: Grosman Ladislav

publisher: Akropolis

0 / 5
37 %
Čtvrtý svazek spisů tvoří dopisy, které autor přímo či nepřímo adresoval rodinné přítelkyni Mileně do Švýcarska. Zahrnuje jak dopisy skutečné, tak literární, s jejichž pomocí se autor v emigraci vyrovnával s šokující realitou tzv. jomkipurské války (1973), rozpoutané přepadením Izraele egyptskými a syrskými vojsky v Den usmíření (Jom kipur). Reálně i imaginárně zpravoval svou dávnou přítelkyni o

Sleva 37 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Bezejmenná

Autor: Bondy Egon

publisher: Akropolis

0 / 5
37 %
Dvoudílná próza Bezejmenná (1986) je podobně jako Sklepní práce (1973) a Leden na vsi (1977) textovou koláží, v níž převažují pasáže deníkového záznamu, konkrétní osobní zpovědi, záznamy o životě přátel z undergroundu a disentu, polemiky, případně politické a filosofické úvahy. Na rozdíl od těchto knih je však Bezejmenná také dilogií skládající se ze dvou textů vskutku naprosto nesourodných:

Sleva 37 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Jaro, sbohem / Přilba hlíny / Dodatky (1939–1948) sv. 5

Autor: Kolektiv autorů - Seifert Jaroslav,Seifert (nepoužívat) Jaroslav

publisher: Akropolis

0 / 5
33 %
Pátý svazek Díla Jaroslava Seiferta přináší texty, které se dobou svého vzniku překrývají s již vydanými svazky DJS, které přinesly sbírky poprvé vydané v období Protektorátu Vějíř Boženy Němcové, Světlem oděná, Kamenný most (sv. 6) a Ruka a plamen (sv. 7). Spodní časovou hranicí svazku se edice překrývá též s texty, jež autor shrnul do sbírky Zpíváno do rotačky, přičemž toto překrytí se

Sleva 33 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem

Jan Neruda a Židé - Texty a kontexty

Autor: Frankl Michal

publisher: Akropolis

0 / 5
20 %
Sborník je výstupem workshopu organizovaného Židovským muzeem v Praze a Ústavem pro českou literaturu AV ČR v roce 2010, který konfrontoval znalosti, názory a metodologii literárních vědců a historiků zabývajících se židovskými dějinami a antisemitismem. Vybrané příspěvky představují Nerudovy postoje vůči Židům, zejména jeho antisemitský traktát Pro strach židovský, v kontextu doby a analyzují

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Tři sestry

Autor: Čechov Anton Pavlovič

publisher: Akropolis

0 / 5
34 %
Čechovovy Tři sestry (1901) byly do češtiny přeloženy devětkrát: poprvé B. Prusíkem v roce 1907, naposledy J. Klusákovou v roce 1987. Náš překlad je tedy překladem desátým a na rozdíl od předešlých překladů byl pořízen z kritického vydání Čechovových Spisů (ed. A. I. Revjakin, Moskva 1978). Součástí tohoto kritického vydání je nejen pečlivě připravený text hry, ale také různočtení a podrobný

Sleva 34 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem

František Gellner Dílo - Svazek I (1894-1908) a II (1909-1914) + DVD

Autor: kolektiv autorů

publisher: Akropolis

0 / 5
32 %
První svazky Kritické hybridní edice tvoří souborné Dílo Františka Gellnera. Knižní čtenářské vydání obsahuje všechny dokončené Gellnerovy básnické, prozaické, publicistické texty a básnické překlady. Texty jsou rozděleny do dvou rozsahem rozdílných svazků, první přináší Gellnerovu literární tvorbu z jeho mladšího tvůrčího období (1894–1908), jehož jádro tvoří básnické sbírky Po nás ať přijde

Sleva 32 % z běžně ceny 575 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem

Dílo, sv. 14. Publicistika 1939-1986 - Dubia - Společná prohlášení

Autor: Kolektiv autorů - Seifert Jaroslav,Seifert (nepoužívat) Jaroslav

publisher: Akropolis

0 / 5
32 %
Čtvrtý svazek Díla Jaroslava Seiferta přináší poezii věrnou svému názvu – jde o verše, které Jaroslav Seifert po vyloučení z KSČ (1929) zpravidla jako nepodepsané publikoval ve druhé polovině třicátých let v sociálnědemokratickém denním tisku (Ranní noviny, Právo lidu, Večerník Práva lidu ad.). V pravidelné rubrice Pondělních ranních novin, tzv. Pondělních slokách, Seifert reaguje na aktuální

Sleva 32 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Neplač, vstaň a střílej! - Próza české poválečné avantgardy

Autor: Říhová Zuzana

publisher: Akropolis

0 / 5
38 %
Obraz české poválečné avantgardy tak, jak je dnes tradován, se utvářel především na základě básnických textů a textů programového rázu. Doposud přehlíženou složkou dobového literárního života zůstala bohatá prozaická produkce let 1919–1924, na které se podíleli členové obou ústředních avantgardních uskupení Devětsilu a Literární skupiny. Antologie Neplač, vstaň a střílej! je pokusem revidovat

Sleva 38 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 173 Kč

Skladem

Bylo nás pět

Autor: Poláček Karel

publisher: Akropolis

0 / 5
37 %
Nové vydání legendární knihy Karla Poláčka o pětici kamarádů, jejichž dobrodružství vždycky skončí nějakým malérem, přináší vůbec poprvé Poláčkův text v doprovodu ilustrací Ondřeje Sekory. Notoricky známé a nestárnoucí příběhy Petra Bajzy, Čeňka Jirsáka, Edy Kemlinka, Antonína Bejvala a Pepka Zilvara z chudobince jsou plné dětského smíchu, rošťáren a úsměvných historek, které nezastaraly a baví

Sleva 37 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Severin

Autor: Bondy Egon

publisher: Akropolis

0 / 5
37 %
Próza Severin (1995) patří vzhledem ke své mozaikovité kompozici ke čtenářsky nejnáročnějším Bondyho prozaických textům. Dílo je vystaveno na základě hagiografické, latinsky psané zprávy z pera mnicha Eugippa, Vita Sancti Severini, z počátku šestého století. Jde o biografický příběh z dob úpadku a zániku Římské říše, odehrávající se v provincii Noriku, tj. v dnešním rakouském Podunají. Do této

Sleva 37 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 154 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí