Registrace | Přihlášení


Korespondence

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Poznávám krásu Vašich krajin - Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Davidová Eliška

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0.5 / 5
15 %
Inspirace poezií Otokara Březiny (1868–1929) byla pro básníka Jakuba Demla (1878–1961) a jeho dílo určující. Přátelství s Březinou bylo jedním z jeho nejtrvalejších vztahů – přes veškerou odlišnost jejich povah, společenského postavení i životních osudů mezi nimi patrně nikdy nedošlo k otevřené roztržce. Březinovy a vlastní listy vydal sám Deml již počátkem třicátých let 20. století ve dvou

Sleva 15 % z běžně ceny 477 Kč

Naše cena: 405 Kč

Skladem u dodavatele

Spisy Ladislava Grosmana 4 - Dopisy Mileně

Autor: Grosman Ladislav

publisher: Akropolis

0 / 5
24 %
Čtvrtý svazek spisů tvoří dopisy, které autor přímo či nepřímo adresoval rodinné přítelkyni Mileně do Švýcarska. Zahrnuje jak dopisy skutečné, tak literární, s jejichž pomocí se autor v emigraci vyrovnával s šokující realitou tzv. jomkipurské války (1973), rozpoutané přepadením Izraele egyptskými a syrskými vojsky v Den usmíření (Jom kipur). Reálně i imaginárně zpravoval svou dávnou přítelkyni o

Sleva 24 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem

Korespondence T. G. Masaryk - Josef Svatopluk Machar - Svazek II. (1896)

Autor: Kokešová Helena

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
16 %
Publikace Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek II. (1896) zkoumá a dokumentuje vztah a kulturní i politickou činnost T. G. Masaryka a J. S. Machara v roce 1896 na základě jejich vzájemné korespondence. Z unikátního celku oboustranné korespondence (celkem na 800 dopisů z let 1893–1932) je editováno 97 dopisů z roku 1896 a v příloze 2 dopisy Charlotty Masarykové adresované

Sleva 16 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem u dodavatele

Korespondence

Autor: Andrejev Daniil

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Publikace představuje výbor z korespondence významného ruského básníka Daniila Leonidoviče Andrejeva (1906–1959) jak s jeho blízkými a přáteli od dětských let až do posledních měsíců před smrtí, tak s jeho třetí manželkou Allou Alexandrovnou. První část zachycuje dopisy z 30. a 50. let 20. století, druhá především z období let 1954–1957. Korespondence Daniila Andrejeva umožňuje nahlédnout do

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem

Élenty - Dopisy přátelům 1942-1982

Autor: Součková Milada

publisher: Prostor

0 / 5
22 %
Dodatek k Dílu Milady Součkové, které vyšlo v nakladatelství Prostor ve 12 svazcích, představuje zájemcům o literární dějiny i širší veřejnosti doposud nepubliované autorčiny dopisy, které byly uloženy v pozůstalostech či osobních archivech jednotlivých adresátů. Většina těchto listů vznikla až v době spisovatelčina pobytu v USA, kde působila od září 1946 v roli kulturního atašé a kde po únoru

Sleva 22 % z běžně ceny 497 Kč

Naše cena: 389 Kč

Skladem

Kateřina Fügnerová - Manželka, matka, tchyně

Autor: Schůtová Jitka

publisher: Národní muzeum

0 / 5
15 %
Dochované památky a korespondence Publikace představuje Kateřinu Fügnerovou, manželku spoluzakladatele Sokola Jindřicha Fügnera, prostřednictvím její trojrozměrné, archivní a fotografické pozůstalosti uložené ve sbírce Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea, včetně dopisů, které zasílala své dceři, zeťovi a rodinnému příteli, právníku Tomáši Černému, starostovi Sokola

Sleva 15 % z běžně ceny 567 Kč

Naše cena: 482 Kč

Skladem u dodavatele

Indiánská knížka

Autor: Kolektiv autorů - Frič Alberto Vojtěch,Frič Rodolfo Ferreira

publisher: Titanic

0 / 5
15 %
Český dědeček-světoběžník a jeho jihoamerický indiánský vnuk se poprvé po sto letech setkávají prostřednictvím této zvláštní knihy a navzájem si vyprávějí. Editorkou bohatě komentované úvahy, vzpomínky a dopisy obou mužů prostoupené autentickými záznamy bájí a bajek kmene Čamakoko se vrství v neobyčejně silný osobní příběh a odhalují osudové změny, které do života jihoamerických indiánů přineslo

Sleva 15 % z běžně ceny 296 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem u dodavatele

Zůstat plamenem neohnutým…

Autor: Hiršl Karel

publisher: Eman

0 / 5
15 %
Karel Hiršl, popravený člen odbojové skupiny Předvoj, vedl za okupace korespondenci s přáteli totálně nasazenými v říši: Karlem Bertelmannem, Josefem Vyskočilem a Vladimírem Kirchnerem. Korespondence odráží každodenní problémy protektorátního života i naděje související s probíhajícími boji na východní frontě. Vážné duchovní hledání se tu mísí s mladickou ironií a starostí o totálně nasazené

Sleva 15 % z běžně ceny 267 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele

Mějte mě stále ráda. Marie Terezie

Autor: Kolektiv autorů - Czernin Monika,Lavandier Jean-Pierre

publisher: IKAR

0 / 5
20 % 50 % sleva na 2. titul
V roce 1745 se Žofie baronka Schacková stala dvorní dámou císařovny Marie Terezie a obě ženy spolu záhy navázaly vřelé přátelství. Jejich důvěrný vztah vytrval i poté, kdy Žofie Vídeň opustila. Svědčí o tom více než 80 dosud zčásti nezveřejněných dopisů. Panovnice jedné z nejmocnějších říší Evropy v těchto dopisech dává nahlédnout do své osobnosti, do svého citového světa a do své velké životní

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Když klec je pořád na spadnutí - Vzájemná korespondence Antonína Přidala a Jana Zábrany z let…

Autor: Opelík Jiří

publisher: Torst

0 / 5
22 %
Souborná edice 164 dopisů o literatuře, překládání a životě, které si mezi sebou vyměňovali dva vynikající čeští překladatelé a spisovatelé. Editorem svazku je literární historik Jiří Opelík, který svazek doplnil zevrubnými komentáři, čtyřicetistránkovou dokumentární přílohou, jmenným rejstříkem a ediční zprávou. Kniha je důležitým svazkem, inspirujícím současné české překladatele krásné

Sleva 22 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 350 Kč

Skladem

Ve znamení „jadis“

publisher: Pistorius & Olšanská

0 / 5
21 %
První vydání vzájemné korespondence Františka Hrubína a Jana Zahradníčka zahrnuje všechny dostupné dopisy obou básníků (téměř sto korespondenčních jednotek). Pocházejí z období let 1937–1950, poslední tak byl napsán jen půl roku před Zahradníčkovým zatčením a odsouzením ve vykonstruovaném politickém procesu. Kniha je jedinečným dokumentem o přátelství obou básníků i o genezi a vzájemné reflexi

Sleva 21 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Český konzul ve Vídni II. - Politická korespondence c.k. ministra krajana Antonína Rezka s…

Autor: Klečacký Martin

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
17 %
Korespondence mezi českým ministrem ve Vídni Antonínem Rezkem a mladočeskými politiky Václavem Škardou a Karlem Kramářem navazuje na první díl dopisní výměny mezi A. Rezkem a Bedřichem Pacákem a ukazuje šíři a rozmanitost působnosti českého ministra ve vídeňské vládě stejně jako rozličné osobní a stranické zájmy jeho mladočeských spolupracovníků a přátel. Zatímco Kramářova korespondence

Sleva 17 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

Dopisy dvou milenců - Milostná korespondence 12. století

Autor: neuveden

publisher: Argo

0 / 5
21 %
Tzv. pseudoabelárdovská korespondence vychází ze sbírky nazvané Listy dvou milenců (Epistulae duorum amantium). Jedná se o 116 středověkých milostných dopisů, respektive jejich fragmentů, pocházejících pravděpodobně ze 12. století. Jediný známý opis (vzniklý rukou správce knihovny kláštera v Clairvaux Jeana de Woëvre ve druhé polovině 15. století) byl nalezen v teprve v 70. letech a od počátku

Sleva 21 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Korespondence I - Voskovec a Werich

Autor: Matějka Ladislav

publisher: Akropolis

0 / 5
24 %
Třísvazkový projekt korespondence V+W, uložené v Gotliebově archivu v Bostonu, vydává pro velký zájem čtenářů nakladatelství Akropolis znovu. Vzájemné listy legendárních tvůrců Osvobozeného divadla, jejichž cesty se po únoru 1948 rozdělily, jsou strhujícím svědectvím nejen jejich originality a umělecké zralosti, ale současně odhalují i osudy těchto významných osobností v bipolárním světě, plném

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Pozorné srdce - Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy

Autor: Deml Jakub

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0 / 5
21 %
F. X. Šalda (1867–1937) i Jakub Deml (1878–1961) patří z dnešního pohledu mezi nejvýznamnější postavy české literatury první poloviny 20. století – v době jejich seznámení však byl Šalda osobností vnímanou jako „centrální“, Deml „okrajovou“. Oba vytvořili rozsáhlé, žánrově pestré dílo. Oba iniciovali i komentovali práci mnoha dalších tvůrců a komunikovali s nimi. Zároveň byli solitérními a

Sleva 21 % z běžně ceny 357 Kč

Naše cena: 282 Kč

Skladem u dodavatele

Šeřík a růže - Korespondence Sofie Podlipské a Irmy Geisslové 1883–1897

Autor: Hrdina Martin

publisher: Academia

0 / 5
28 %
Dnes již málo známé spisovatelky Sofie Podlipská a Irma Geisslová si v letech 1883 až 1897 dopisovaly jak o svých každodenních starostech, tak o výjimečných zážitcích, vyměňovaly si názory na umění a uvažovaly o smyslu života. Korespondence otevírá pozoruhodné průhledy do života měšťanských rodin sklonku 19. století a představuje významný pramen pro poznání života a díla obou spisovatelek a

Sleva 28 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 354 Kč

Skladem

Krásně jsem si početl: Korespondence s Otou Pavlem, maminkou Terezií a sestrou H

Autor: Lustig Arnošt

publisher: Mladá fronta

0 / 5
32 % Sleva
Izrael, Jugoslávie, USA – Československo 1968-1973 Kniha dopisů, koncipovaná jako mezerovitá kronika života Arnosta Lustiga a jeho rodiny po odchodu do exilu v roce 1968, přináší jedinečný výběr autentických dokumentů a fotografií vedle původních neupravovaných strojopisů a rukopisů korespondence Arnošta Lustiga a jeho ženy Věry, dcery Evy a syna Pepiho, babičky Terezie, její dcery Hany Hnátové

Sleva 32 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

„Ze srdce váš...“ André Spire a Otokar Fischer 1922–1938

Autor: Thirouinová Marie-Odile

publisher: Památník národního písemnictví

0 / 5
12 %
Je pozoruhodný příběh tohoto přátelství dvou básníků, které jako by všechno rozdělovalo: zeměpisná vzdálenost (jeden se nejčastěji nachází v Paříži, ten druhý v Praze), jejich společenská angažovanost (jeden je sionista, druhý český patriot) i pojetí poezie (jeden se zasazuje za volný verš, druhý vyznává klasickou prozodii verše rýmovaného). A přesto si André Spire (1868–1966) a Otokar Fischer

Sleva 12 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Vy neznáte Mirka Tichého...

Autor: Kolektiv autorů - Olič Jiří,Olič Jiří

publisher: Host

0 / 5
24 %
Pozoruhodná monografie mapující životní osudy dvou přátel a prokletých umělců. Malíře a fotografa Miroslava Tichého a básníka Jiřího Veselského spojoval Kyjov i společné téma dívčího těla. Kniha vychází kromě písemných dokumentů především ze vzpomínek osobností, které oba tvůrce znaly, a také z vlastní paměti autora, jenž se s nimi řadu let přátelil. Opírá se o téměř tisícovku dopisů, které

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem

Dopisy z podzimu 1938

Autor: Ježek Jaroslav

publisher: Toužimský & Moravec

0 / 5
25 %
Soubor osmi dopisů, které napsal Jaroslav Ježek své milé Lídě (Ludmile) Ledererové na sklonku roku 1938.

Sleva 25 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele