Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ostatní

Hra o prekliatych

Autor: Antonio Lobo Antunes

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %
Román Hra o prekliatych, je príbehom morálneho a finančného úpadku buržoáznej rodiny na pozadí udalostí po páde diktatúry v roku 1974. Rodinní príslušníci sa zišli pri smrteľnej posteli starého otca a v honbe za jeho závetom rozohrávajú hru plnú nenávisti, zloby a krutosti. Majstrovskou orchestráciou konfliktných hlasov vystupujúcich v tomto príbehu, priniesol svedectvo nielen o dobe, ale aj o

Sleva 27 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Moja zelená lúka

Autor: Günter Grass

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
28 %
G. Grass, nemecký prozaik, básnik a dramatik, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1999) v zbierke poviedok Moja zelená lúka predvádza svoj rozprávačský talent. Zbierka čitateľa zaujme a prostredníctvom symbolov, irónie a satiry (s "grassovskými" prvkami narážky, grotesky, karikatúry, parafrázy) osloví stálou aktuálnosťou a pálčivosťou nadčasového problému. V zbierke autor opisuje, pranieruje,

Sleva 28 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem u dodavatele

Strážni anjeli

Autor: Róbert Müller

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
28 %
Námetmi prozaickej knihy sú skutočné príbehy, ktorým však autor jemnou iróniou, kafkovským paradoxom a zmyslom pre duchovné rozmery dodáva osobité poetické čaro. Svojrázne postavičky sa v konfrontácii s mocou a totalitou pohybujú nanajvýš slobodne, pretože, ako hovorí jedna postava, "moc je geniálna práve v ohrození moci". Sú to príbehy zvláštnych, tak trocha vykoľajených ľudí, ktorí prečnievajú

Sleva 28 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem u dodavatele

Ružový kút

Autor: Milan Jaroš

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
28 %
Výber z pozostalosti nezvyčajne talentovaného spisovateľa (tragicky zahynul r. 1982 vo Vysokých Tatrách), ktorého označovali za slovenského Borisa Viana, obsahuje absurdnú novelu Ružový kút (vyšla v Romboide 10-11/1989), nedokončenú zbierku miniatúr Ďaleko je do hlavy, hororovú poviedku Klavír, ďalej fragment z divadelnej hry bez názvu, ktorú sme podľa jednej z jej replík nazvali Biť či nebiť,

Sleva 28 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem u dodavatele

História obce Ngowa Wgowo

Autor: Ľuboš Svetoň

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
28 %
Ako sme už u Ľ. Svetoňa zvyknutí, každým dielom, v tomto prípade zbierkou próz História obce Ngowa Wgowo, prezentuje nový pohľad na súčasnú realitu, otvára pred nami nový úžasný svet, ktorý priamo nevnímame, hoci v ňom žijeme. V každodennom zhone si ho však obyčajne nemáme čas uvedomovať. Tak je to aj v tejto knižke. Nie je v nej núdza o prekvapenia, upúta aj hlbokým myšlienkovým obsahom. Pre

Sleva 28 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem u dodavatele

Čo sa nás týka

Autor: Mišo Kováč

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
28 %
Mišo Kováč (nar. 1981), účastník viacerých literárnych súťaží pre mladých autorov publikoval časopisecky z Dotykoch a Literárnom týždenníku. Knižkou Čo sa nás týka sa zúčastnil aj literárnej súťaže RUBATO 2000. Ide o poviedky a krátke zamyslenia zo života bratislavského adolescenta. Sú napísané ľahkým jazykom a štýlom, ktoré demonštrujú neobyčajný talent mladého autora.

Sleva 28 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem u dodavatele

Iní ľudia

Autor: Edmund Hlatký

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
28 %
Autorov spôsob uvažovania vyviera z vlastných vnútorných zdrojov a je hľadaním nemanipulovateľnej podstaty ľudského ja. V tomto kontexte hovorí o prispôsobovaní sa, o prežívaní v realite, ktorá postupne človeka zbavuje ideálov, ilúzií a snov. V knihe Iní ľudia (2000) opisuje smutné príbehy rozvetveného príbuzenstva, pričom nastoľuje nadčasové otázky dobra a zla, morálky a amorálnosti, nastavujúce

Sleva 28 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem u dodavatele

Pokoj noci

Autor: Bohuš Bodacz

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
28 %
Zbierka próz Pokoj noci (2000) je prozaickým debutom publicitu a literárneho kritika Bohuša Bodacza. Autor v nej nemilosrdne, ale presvedčivo zobrazuje zlo a absurditu sveta súčasného človeka. Bodacz priam prekypuje bujným a robustným rozprávačským talentom… Keď sa do jeho knihy pohrúžime, znovu máme až živelnú radosť z čítania, stotožňujeme sa s hrdinom, celkom s ním splývame… Bodacz je

Sleva 28 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem u dodavatele

Balans pána S.

Autor: Ľuboš Svetoň

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
28 %
Ľ. Svetoň (nar. 1962) vydal knihy próz Utekáš - neunikneš, Labyrint zo spálenísk, História obce Ngowa Wgowo. Balans pána S. je pútavý román zo súčasnosti. Nevšedne pravdivo zobrazený príbeh muža, ktorý vstupuje do stredného veku, je zároveň hmatateľným osudom človeka žijúceho na Slovensku po zmene režimu v roku 1989. V autorovom podaní si pripomíname čudesný svet, ktorý sme už zažili. Pán

Sleva 28 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem u dodavatele

Kolotoč

Autor: Kolektiv autorů - Ján Beňo,Hana Kohútová

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
28 %
Zbierka aforizmov, sentencií, inovovaných prísloví a hlavne fejtónov a poviedok Kolotoč inklinuje najväčšmi k Beňovej knižke z roku 1995 Na svoj národ nedám dopustiť. Rôznorodosť, tematická šírka, nevšednosť aforizmov a sentencií ťažia aj z hektického politika dneška, no autorovu pozornosť pútajú aj podoby a skutočnosti sveta z celkom iného súdka

Sleva 28 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem u dodavatele

Skúšobný kameň

Autor: Kolektiv autorů - Ján Škamla,Jozef Gális

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
28 %
Zbierka Skúšobný kameň sa skladá z piatich častí. Torzo domova venuje takým velikánom, akými boli doktor Jessenius, Samo Bohdan Hroboň, Janko Jesenský, Janko Kráľ, Ján Kalinčiak, E. B. Lukáč, Miroslav Válek, Ivan Bukovčan či Pavol Horov. V Torze sveta spomína na svetových koryfejov: F. M. Dostojevského, Jaroslava Haška, Oscara Wildea, Georga Trakla, Tristana Tzaru, Tarasa Ševčenka

Sleva 28 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem u dodavatele

Osobne

Autor: Koloman Sokol

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem u dodavatele

Publicisti bez masky

Autor: Kolektiv autorů - Igor Gallo,Tomáš Krčméry

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %
Známy slovenský básnik, prozaik a publicista v knihe Publicisti bez masky odhaľuje svoju „pravú tvár“ a necháva nás vstúpiť do svojho súkromného sveta spomienok a zážitkov, a to vo forme pútavých a humoristicky ladených príbehov zo života známych slovenských novinárov. Tieto pramenia z vlastnej skúsenosti a zjavne v ňom zarezonovali takými silným

Sleva 27 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Premeny - Slovenská próza na rozhraní storočí

Autor: Kolektiv autorů - Alexander Halvoník,Hana Kohútová

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
28 %
Knižka azda najproduktívnejšieho literárneho kritika – výber z literárnej publicistiky (z obdobia rokov 1995 – 2004) – sa skladá z troch častí. Prvú časť tvorí Halvoníkov pokus o syntetizujúci pohľad na charakter vývinových tendencií v slovenských kultúrnych, ale najmä literárnych dielach. Druhú časť tvoria bilančné štúdie a tretiu časť tvoria samostatné recenzie diel

Sleva 28 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem u dodavatele

Supermarket sv. Hildy

Autor: Peter Kubica

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %
Kubicov Supermarket sv. Hildy je písaný ako tradičný realistický príbeh, v ktorom vševedúci rozprávač s trochu blahosklonným úsmeškom hľadí na množstvo postáv a postavičiek, tu a tam im prenikajúc po kožu, aby sa v jeho službách stali rozprávačmi personálnymi, ale iba na chvíľu, nie za seba, ale v službe veci, ktorou je opis celej atmosféry. Text je antisubjektívny,

Sleva 27 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem u dodavatele

A predsa uhorský kráľ žije

Autor: Ľ. a E. Svetoňovci

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %
Emil Svetoň (1923 – 1994) je autor divadelných hier, kníh reportáží a slovenský priekopník v detektívkach pre deti a mládež, vynálezca a autor rovnomennej knihy Súbor hier Symetria. Jeho syn Ľuboš (1962) je autor poviedok a noviel pre dospelých a autor románu zo súčasnosti Balans pána S. V ich spoločnom rozsiahlom románe ... a predsa uhorský kráľ žije

Sleva 27 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem u dodavatele

Živorodka. Lovkyňa ľudí

Autor: Jan Litvák

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %
Ján Litvák sa narodil 26. augusta 1965 v Bratislave. Vystriedal viacero povolaní. Od roku 1989 striedavo žil na voľnej nohe, na štipendiách, istý čas potom v cudzine (Nemecko, India) alebo pracoval ako redaktor a korektor. Popri vlastnej tvorbe sa venuje pestobvaniu biozeleniny, semien starých odrôd a prekladaniu poézie. Vydal knihu poviedok Samoreč (1992), zbierku básní Kráľ kalichov (1998),

Sleva 27 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem u dodavatele

Výlomky z Divného Janka

Autor: Janko Kráľ

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %
Kniha obsahuje reprezentatívny výber z poézie Janka Kráľa, talentovaného a erudovaného básnika obdobia štúrovcov a romantizmu, prežívajúceho nešťastný osud svojho národa a presvedčeného o potrebe revolučnej premeny sveta. V nepokojoch, ktoré otriasali Európou okolo roku 1848, vidí príležitosť nielen pre svoj národ, ale pre poľudštenie celého „starého kontinentu“, pre pád

Sleva 27 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Pivnica

Autor: Thomas Bernhard

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %
Dielo jedného z najvýraznejších autorov rakúskej literárnej scény nie je ani nášmu čitateľovi neznáme. Jeho tvorba je čo do žánrov naozaj pestrá – básnické zbierky, romány, divadelné a rozhlasové hry. Scenéria diela je umiestnená do čias konca 2. svetovej vojny. Prostredníctvom hlavného hrdinu – mladého učňa spoznávame psychológiu Rakúšanov. Pivnica tak predstavuje paralelu nazerania na svet

Sleva 27 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Rudin

Autor: Ivan S. Turgeněv

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %
Hlavný hrdina Rudin je výrazným predsatviteľom takzvaných zbytočných ľudí. Sú to ľudia, ktorých schopnosti sa nemohli uplatniť pre nepriaznivé spoločenské pomery. Hoci mali vešké plány, nemali dosť energie a odbahy, a preto rezignovali.

Sleva 27 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Dlhá cesta

Autor: Anton Rákay

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %
Známy slovenský spisovateľ Anton Rákay zostal aj v najnovšom románe Dlhá cesta verný lekárskej tématike. Od jeho debutu z nemocničného prostredia Tabu (1991) sa vinie súvislý rad diel inšpirovaných vlastnou životnou a profesijnou skúsenosťou.

Sleva 27 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Záhrady

Autor: Marta Hlušíková

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
28 %
Zbierka poviedok Záhrady je Hlušíkovej prozaický debut, ktorý potvrdzuje fakt, že literárne žánre môžu pôsobiť v zaujímavej symbióze. Próza môže byť podnetná pri tvorbe poézie, a predovšetkým poézia môže fungovať v originálnej interakcii s prózou. Tak to dokazuje autorkina práca. Gradáciu a napätie vytvára a udržuje práve pomocou poetickej imaginácie, silných obrazov,

Sleva 28 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem u dodavatele

Púšť

Autor: Jaroslav Vlnka

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
28 %
"Týmto básňam nechýba vzácny hodnotový aspekt. Vlnka uvažuje nad tým, čo máme, čo sme stratili a čo nám práve uniká. Básnik manipuluje so škaredosťou sveta, svojím prekrúcaním skutočnosti robí z neho obydlie vhodné pre človeka." M. Gajdoš, Slovenské pohľady

Sleva 28 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem u dodavatele

Dali nám viac, ako (sme) si mylseli II.

Autor: Juraj Svoboda

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %
Voľné pokračovanie portrétových spomienok na osobnosti, ktoré tvorili naše kultúrne dejiny (Mária Bancíková, Igor Galanda alias Cyro Landa, Martin Gregor, Otto Haas, Pavol Haspra, Emil Horváth st., Ivan Mistrík a ďalší).

Sleva 27 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatelebooktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele