Registrace | Přihlášení


Reflexe a moudrosti

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Nesamozřejmost vědy a techniky - Průvodce historickým fondem Národní technické knihovny v Praze…

Autor: Michal Janata

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
Knihu Nesamozřejmost vědy a techniky lze vymezil jako rozsáhlá filozofickou esej, jejímž námětem je evropská vědecká literatura od 16. do počátku 20. století v historických, kulturních, vědeckých a filozofických kontextech. V Věda se zde ukazuje ve své nelinearitě, ve spletitosti možných přístupů, jak chápat vědeckou literaturu nejen v jejích jednotlivých dílech, ale také jako celek. Vědecká

Sleva 15 % z běžně ceny 328 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Mundus imaginalis aneb imaginální a imaginární

Autor: Henry Corbin

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
Tato esej je prvním dílem, jímž se tento přední znalec islámské filosofie a mystiky představuje českému čtenáři. Představuje v ní své pojetí kreativní imaginace, kterou chápe jako orgán vnímání symbolického, imaginálního světa, jenž je prostředníkem mezi světem inteligencí (či archetypů) a světem smyslového vnímání.

Sleva 15 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Anální vesmíry - Úvod do psychoanalytické sémiotiky

Autor: Jan Stern

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
Psychoanalytický pohled na Tarot, Ježíše či kabalu. Doprovozený vysvětlením, proč je sůl nad zlato, i úvahou, zda je fetišismus vykupitelem západní civilizace. Rozsáhlý psychoanalytický esej je sice uvozen jako učebnicový úvod do psychoanalytické sémiotoky, ale výklad probíhá podezřele zábavně, čehož důkazem je, že autor se nemine s gamblerismem, sumerskými mýty, Létajícím Čestmírem, kabalou,

Sleva 15 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Obrazy světa v české literatuře - Studie o způsobech celku (Komenský, Mácha, Šlejhar, Weiner) -…

Autor: Josef Hrdlička

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
Obrazy světa jsou souborem studií o konstrukcích světa v literárním textu. Autor přináší studie : Komenského Labyrint a člověk v labyrintu; Karel Hynek Mácha a jeho duch; Druhý čas Máje; Šlejharova poetika účasti; Weinerovy obrazy počátku. Vedle těchto autorů, kterým jsou věnovány monografickké studie, je v kratších pasážích také řeč o K.J. Erbenovi, V. Furchovi, J. Schiikanederovi, J. Šímovi a

Sleva 15 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie rozkoše

Autor: Josephin Péladan

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
Provokativní a hlubokomyslná, imperativní a neodolatelná kniha jednoho z největších básníků, katolického mystika a rosekruciána J. Péladana obsahuje kromě stejnojmenné sesje jetě pojednání Hezkost a soudobá žena a Tajemství trubadúrů. "Dílo Péladanovo, v němž se hlásí o slovo jeden z největších básníků a nejdelikátnějších myslitelů, jeho myšlenky a ideje nejsou populární. Je toho škoda ne pro

Sleva 15 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

O počátku, cestě a znamení časů - Úvahy o vědě a vědění

Autor: Zdeněk Neubauer

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
Kniha obsahuje rozhovory se Zdeňkem Neubauerem a řadu doposud nepublikovaných esejí a úvah na téma evoluce, vztah vědy a pavědy, ...

Sleva 15 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Mystika Západu - Sociologické eseje

Autor: Jan Stern

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
Proč je major Zeman méně ideologickým než Chalupáři a Notting Hill? Proč je dobře, že Sigmund Freud nevlastnil digitální fotoaparát? Co mají společného Jana Bobošíková a Julius Fučík? Co dosvědčují fantazie o homosexualitě Václava Klause? Je pivo českým národním totemem? Proč má Avril Lavigne falus a Babička Boženy Němcové ne? I takové otázky si klade esejista Jan Stern, který se freudovským

Sleva 15 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Totem, incest a odkouzlení buržoazie - psychoanalytické eseje

Autor: Jan Stern

publisher: Malvern

0 / 5
Druhá autorova parodie psychoanalýzy, postmoderní filozofie a intelektuálského žvástu.

Sleva 10 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem

Symboly obludností Mýty, jazyk a tabu české postav - Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy…

Autor: Kolektiv autorů - M. Langerová,J. Vojvodík

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
Kniha se věnuje dosud málo zpracovanému tématu avantgardy v poválečném Československu. Vedle teoretických kapitol, které zasazují pojem postavangardy do širšího kontextu, věnují autoři pozornost mj. činnosti postsurrealistických skupin kolem Karla Teiga a Vratislava Effenbergera i zvláštnímu, "alternativnímu" postavení avantgardy v reálném socialismu. Knihu doplňuje soubor textů z pracovního

Sleva 15 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem u dodavatele

Psychoanalýza všednosti

Autor: Jan Stern

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
Autorova pátá kniha esejů. Freudiánská pitva všednosti, v níž se analýze podrobí otevřená lednice, kopací míč, kaluž, sníh, nafukovací člun, vlas v jídle či samolepky v metru. Autor si pokládá zásadní otázky jako: Proč jsou gayové pohlední?, Proč si vlastně žena pořizuje muže?, Proč jsou dnešní dívky nesnesitelné? či Jaký je smysl života?. Odhodlává se rovněž k herezi a reformuluje Freudovu

Sleva 15 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Mytologie zahrádkářské kolonie

Autor: Václav Vokolek

publisher: Malvern

0 / 5
Kniha básníka Václava Vokolka je jedinečným svědectvím o zanikajícím světě pražských zahrádkářských kolonií a zároveň brilantní literární evokací tohoto specifického mikrosvěta. Knihu provází evokativní a vtahující fotografie Richarda Čermáka.

Sleva 10 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 53 Kč

Skladem u dodavatele

A mlčení rozhání temnoty

Autor: René Daumal

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
Výbor z esejí René Daumala, jednoho ze zakladatelů metafyzické a iniciační revue Vysoká hra, nám jej představuje jako filosofa, básníka, patafyzika a znalce sanskrtu a indické poetiky. René Daumal (1908-1944) byl spisovatelem, básníkem, patafyzikem, alpinistou, znalcem sanskkrtu a indické poetiky a jedním ze zakladatelů metafyzické a iniciační revue Vysoká hra (Le Grand Jeu). V roce 1930 začal

Sleva 15 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Otlučený zázrak

Autor: Tomáš Vondrovic

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
Osobní zkušenost, zachycená v řadě příhod a příběhů, obrazů a obrázků, konkrétních postav a postaviček krétské vesnice Myrtos, je také příležitostí k promýšlení souvislostí, ať už formou lyrickou, epickou, esejistickou, nebo prostě mytologickou. A tak se Otlučený zázrak stává pestrou a zábavnou (sebe)reflexí středoevropské (středozemské) zkušenosti v konfrontaci se Středomořím, které tu hraje

Sleva 15 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Hnízda snění

Autor: Marie Langerová

publisher: Malvern

0 / 5
Žijeme ve "spící společnosti", kde se skutečný svět změnil v obrazy? A jak se na tomto výtvoru podílí umění? Snové obrazy a události odedávna podněcovaly lidskou tvořivost. Do Hnízd snění jsou vloženy úvahy o básnickém umění, o dechu a čáře, obrazech a nalezených objektech, instalacích i akcích. O rychlosti Máchově, posteli Franze Kafky, o snech Jakuba Demla i Jindřicha Štyrského, o traumatech

Sleva 10 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem u dodavatele

Zrcadlo moudrosti - Eseje o tradiční vědě a posvátném umění - Eseje o tradiční vědě a posvátném…

Autor: Titus Burckhardt

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
Eseje sebrané v tomto svazku se věnují symbolice, tradičním formám umění, mytologii a modlitbě mají jeden cíl: připomenout, že existuje druh poznání, které nekonečně přesahuje kalkulující a posuzující rozum. Toto poznání dnes více než kdy jindy zahalují dvě věci: Zaprvé se zapomnělo, co je symbolika, totiž, že existují způsoby vyjádření, které více naznačují, než vypovídají slovy, a které jsou

Sleva 15 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Nový vědecký duch a další eseje

Autor: Gaston Bachelard

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
První český výbor z Bachelardových epistemologických prací obsahuje čtyři zásadní Bachelardovy knihy: Nový vědecký duch, Filosofie ne, Aplikovaný racionalismus a Materiální racionalismus. Ve své epistemologické tvorbě se Bachelard snaží formulovat prostřední pozici mezi extrémy materialismu a idealismu. Tuto pozici označuje jako racionalistickou, oproti uzavřenému karteziánství se má ale jednat

Sleva 15 % z běžně ceny 588 Kč

Naše cena: 500 Kč

Skladem

Posvátná krajina - Eseje o místech, silách a dracích - Eseje o místech, silách a dracích

Autor: Václav Cílek

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
Co se dnes děje s pojmy jako „génius loci“? Vyslovovali jsme je s nejhlubší úctou a dnes máme dojem, že vyčpěly. Podobně jako existuje duch místa, génius loci, tak tradičně existuje i duch času, génius tempori, kterému se ve střední Evropě častěji říká „Zeitgeist“. V delších stabilních obdobích, kdy se skoro nic neděje, vystupuje do popředí místo, zatímco v rušných časech změn má hlavní slovo

Sleva 15 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Co se vyjevuje - Eseje o Adrieně Šimotové

Autor: Daniela Hodrová

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
Knížka Co se vyjevuje s podtitulem Eseje o Adrieně Šimotové zahrnuje pět esejů Daniely Hodrové (Vyjevování a vytrácení, Blízké vzdálené věci, Nohy, Torzo – k poetice neúplnosti a Sňaté tváře). Hodrová, která není kunsthistorička (výtvarným dílům se však čas od času věnuje, např. předmluva k Sudkovým Labyrintům), ale spisovatelka, se v ní věnuje několika tématům, která v tvorbě Adrieny Šimotové

Sleva 15 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Básnická řeč - Studie o významu

Autor: Owen Barfield

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
Jen stěží lze najít českého čtenáře, který by neznal Pána prstenů nebo Letopisy Narnie. Jméno Owena Barfielda, bez něhož by tato díla pravděpodobně nebyla nikdy vznikla, je však v českém prostředí téměř neznámé. Přitom to byl právě Barfield, kdo rozhodující měrou přispěl ke zformování volného filosoficko-literárního sdružení Inklings, k němuž od počátku náležel jeho celoživotní přítel C. S. Lewis

Sleva 15 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Máme za sebou sto let psychoterapie a svět je stále horší

Autor: Kolektiv autorů - James Hillman,Michael Ventura

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
Troufalá a rozhněvaná řada vášnivých rozhovorů a dopisů je sžíravým komentářem a kritikou nejen dnešní psychoterapie, ale také takřka všech významných aspektů současného života – sexuality, politiky, médií, životního prostředí i městského života. James Hillman, kontroverzní a neortodoxní jungiánský psycholog, muž, kterého Robert Bly nazval „nejživější a nejoriginálnější americký psycholog od dob

Sleva 15 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 252 Kč

SklademPředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí