Registrace | Přihlášení


Daňová sezóna se blíží

Nenechte se zaskočit a vyřiďte letos daně rychle a elegantně!

Na Booktook.cz najdete ty nejužitečnější aktuální publikace pro všechny plátce i účetní, které vás zaručeně nenechají na holičkách.

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Daňové zákony 2023 - Úplná znění k 1. 1. 2023

Autor: Marková Hana

publisher: Grada

0 / 5
Nejprodávanější daňová publikace v ČR! Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů s účinností k 1. 1. 2023, včetně všech čísel novel publikovaných ve Sbírce zákonů. Různým typem písma jsou odlišeny změny účinné k 1. lednu 2023 a změny, které nabudou účinnosti teprve v průběhu daného roku. Změny zákonů s účinností v pozdějších letech jsou z důvodu lepší přehlednosti textu uvedeny

Sleva 15 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Novinka

Zákoník práce 2023 – sešit

Autor: Schmied Zdeněk, Roučková Dana

publisher: Anag

0 / 5
Po 1. lednu 2022 byl zákoník práce přímo či nepřímo dotčen jen zcela dílčími změnami, a to zásadně v souvislosti se změnami jiných právních předpisů (např. o nemocenském pojištění, o zaměstnanosti). K podstatně zásadnějším změnám došlo v oblasti odměňování zaměstnanců a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku provozu a obsluhy vyhrazených technických zařízení. Transpoziční novela

Sleva 11 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Novinka

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Autor: Rindová Iva, Rohlíková Jana

publisher: Anag

0 / 5
Tato kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022. Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují. Zpracování publikace Základní osnova vychází z ustanovení zákona o daních z příjmů a navazujících

Sleva 21 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 354 Kč

Skladem

Novinka

Zcela legální daňové triky 2023

Autor: Hnátek Miloslav

publisher: Grada

0 / 5
Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení. Publikace přitom nesleduje postupy, jak zkreslit v

Sleva 15 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem

Novinka

Daňové a nedaňové náklady 2023

Autor: Hnátek Miloslav

publisher: Grada

0 / 5
V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Nové vydání je upraveno na podmínky roku 2023 a je také rozšířeno o další odborné informace a stanoviska. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským

Sleva 15 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem

Novinka

PaM 2/2023 Cestovní náhrady v roce 2023

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
Cestovní náhrady v roce 2023 – Vzhledem k tomu, že se každý rok k datu 1. ledna pravidelně mění sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a nově se stanoví průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, seznámíme se s úpravami, které v této oblasti nastaly. Také se seznámíme se změnami, které nastaly v oblasti zahraničního stravného pro

Sleva 18 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Novinka

DaÚ 2/2023 Daňové parametry v ZDP po novele

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
V zákonu o daních z příjmů je několik ustanovení, ve kterých jsou stanovené daňové parametry ovlivněny výší minimální mzdy, výší průměrné mzdy jako i výší stravného u tuzemské pracovní cesty. S účinností od 1. 1. 2023 zvýšila novela zákona o DPH limit pro registraci plátců daně z přidané hodnoty. Z oblasti přímých a nepřímých daní upozorňujeme na články Daňová ztráta u FO – uplatnění v daňovém

Sleva 16 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem

Novinka

Zákony I B/2023 Účetní zákony a ČÚS

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
Zákony I B obsahují právní předpisy pro oblast účetnictví, živnostenského zákona, autorského zákona, rezerv. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2022 k právnímu stavu 1. 1. 2023. V textu je tučným písmem vyznačena i rozsáhlá novela zákona č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákona č. č. 471/2011 Sb. o mezinárodní pomoci při vymáhání

Sleva 15 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Novinka

Pomocník mzdové účetní od 1. 1. 2023

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
V publikaci jsou uvedeny stručné informace o změnách oproti předchozímu roku. Jsou zde i další snad užitečné informace, např. o postupech účtování mzdových operací, termínový kalendář pro mzdové účetní a personalisty a jiné. Jde o údaje a informace, které používají mzdové (mzdoví) účetní a personalisté při své každodenní práci. Mělo by však jít o užitečnou pomůcku nejen pro ně, ale třeba i pro

Sleva 22 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem

Novinka

Daňové zákony 2023

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy (nařízení vlády, vyhlášky, sdělení a pokyny MF) najdete v

Sleva 11 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Novinka

Účetní případy pro praxi 2023

Autor: Hruška Vladimír

publisher: Grada

0 / 5
Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné postupy řešení účetních

Sleva 15 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem u dodavatele

Novinka

ÚZ 1519 Daň z přidané hodnoty 2023

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2023 změněn (celkem 13 změn a doplnění). Jsou zařazeny nové pokyny GFŘ k promíjení DPH u některých výrobků a služeb. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další pokyny, rozhodnutí, sdělení a informace GFŘ; celkem 18 předpisů a dokumentů v aktuálním

Sleva 11 % z běžně ceny 177 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Novinka

ÚZ 1518 Daně z příjmů 2023

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
Od ledna 2023 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů; od ledna rovněž platí zcela nový pokyn GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, který nahrazuje dosud platný pokyn D-22; pokyn obsahuje podrobnosti k většině ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, vyhlášky a platné pokyny a sdělení

Sleva 11 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Novinka

Nemovité věci v daních - Prodej, koupě, nájem, ubytování, nemovité věci v podnikání, darování,…

Autor: Hnátek Miloslav

publisher: Grada

0 / 5
Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském i občanském životě mnohého poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Mnoho poplatníků z řad fyzických osob se tak

Sleva 15 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem

Novinka

Daňové zákony 2023 (Díl 1.)

Autor: neuveden

publisher: Newsletter

0 / 5
Tištěná příručka v interaktivním kompletu s e-bookem celoročním aktualizačním servisem a servisní webovou stránkou. Rozšířené vydání oblíbené příručky vycházející od roku 1994. Právní stav pro rok 2023. Základní daňová legislativa s úvodními přehlednými komentáři ke všem změnám v průběhu roku 2022 a od 1. ledna 2023. Barevné rozlišení novel, přehledná úprava, formát A4+. Kvalitní bílý papír,

Sleva 28 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Novinka


Přihlášení uživatele