Registrace | Přihlášení


Jazyky

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

An Explanation of the Inverted-U Relationship between Profitability and Innovation

Autor: Ondřej Krčál

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
V této knize jsou formulovány dva inovační modely, které vysvětlují vztah mezi ziskovostí a inovacemi ve tvaru obráceného U a vztahy mezi ziskovostí a rozdíly mezi produktivitou jednotlivých firem v daném odvětví, které nachází Aghion et al. (2005) a Hashmi (2005). Základní model (basic model) přináší jednoduché a obecné vysvětlení těchto stylizovaných faktů a prospektově teoretický model

Sleva 6 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 320 Kč

Ihned ke stažení

Die Marienlegende des Heinrich Clusenere

Autor: Jaromír Zeman

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Edice přináší středohornoněmecký text mariánské legendy Heinricha Clusenere. Součástí vydání je otisk rukopisu, diplomatická transkripce, překlad do současné němčiny, rozsáhlý gramatický komentář stejně jako charakteristiku rukopisného pramene a vybraných jazykových, literárních a historicko-teologických aspektů.

Sleva 6 % z běžně ceny 306 Kč

Naše cena: 288 Kč

Ihned ke stažení

Forgotten Times and Spaces

Autor: Martin Novák

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Kniha přináší přes čtyřicet příspěvků mezinárodního kolektivu autorů a jejím záměrem je především shromáždit a popsat střípky předchozích, zapomenutých způsobů života. Lidský život a evoluce překlenuje různé historické epochy i místa, osud člověka se však zdá neúprosný, protože svědkové, vzpomínky i hmatatelné důkazy lidské existence se nevyhnutelně vytrácejí. Kniha současně odráží výsledky

Sleva 6 % z běžně ceny 748 Kč

Naše cena: 703 Kč

Ihned ke stažení

The Collected Works & Commissioned Biography of Edward Perry Warren

Autor: Michael Kaylor

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Dva svazky přinášejí vědecké vydání děl Edwarda Perryho Warrena (z nichž žádné, s výjimkou jediného, dosud nebylo nově publikováno), doplněné o úvodní životopisné údaje, rozsáhlý poznámkový aparát, překlady, ilustrace a přílohy. Poprvé zde může čtenář slyšet Warrenův hlas v jeho plné šíři – v jeho korespondenci a dalších textech, které tvoří jeho biografii nazvanou Edward Perry Warren: The

Sleva 6 % z běžně ceny 850 Kč

Naše cena: 799 Kč

Ihned ke stažení

Input, Process and Product

Autor: James Thomas

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Tato publikace je sborníkem 21 příspěvků, přednesených na 9. ročníku konference „Teaching and Learning Corpora“, která se uskutečnila na Masarykově univerzitě v létě 2010. Statě byly vybrány na základě dvou anonymních posudků, poskytnutých vědeckou radou konané konference. Kniha se zabývá rozmanitými způsoby využití jazykových korpusů při výuce a při studiu cizího jazyka, a je rozdělena do čtyř

Sleva 6 % z běžně ceny 638 Kč

Naše cena: 600 Kč

Ihned ke stažení

Alternatives in Biography

Autor: Michael Kaylor

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Kniha se zabývá texty z anglicky psaných literatur, které svým způsobem zpochybňují fiktivní, osobní či akademické žánrové konvence ve vztahu k literární auto/biografii, a spíše upozorňují na mnohoznačnost způsobů psaní o životě a konstruování subjektivity. Každá ze čtyř kapitol zkoumá specifický typ transgresivní auto/biografie: pastorální biografii v dílech Petera Ackroyda, Johna Bergera a

Sleva 6 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 280 Kč

Ihned ke stažení

Aux marges de la langues argots, style et dynamique lexicale

Autor: Alena Podhorná-Polická

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Sborník vychází k 65. narozeninám významného francouzského lingvisty Marca Sourdota. Ve své první části představuje šestnáct vybraných článků z jeho díla, především z oblasti substandartního jazyka, v chronologickém uspořádání. V druhé části následuje kompletní autorova bibliografie, biografické údaje formou rozhovoru a editorčin rozbor přínosu jeho díla pro francouzskou jazykovědu. Marc Sourdot

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Ihned ke stažení

Staré germánské jazyky

Autor: Václav Blažek

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Knihu Staré germánské jazyky tvoří dvě části a příloha. První shrnuje nejstarší historické, lingvistické, epigrafické i archeologické stopy germánsky hovořících etnik. Druhá část přibližuje vývoj všech germánských jazyků, od kmenové minulosti až po moderní dialekty. Následuje etymologická analýza příslušných etnonym. Epigrafickou fázi starých germánských jazyků zprostředkují ukázky raných

Sleva 6 % z běžně ceny 187 Kč

Naše cena: 176 Kč

Ihned ke stažení

Work in Progress

Autor: Tomáš Valeš

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Publikace „Work in Progress“ představuje příspěvky doktorských studentů Semináře dějin umění FF MU v Brně, zaměřené na umění od středověku po současnost.

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Základní kurz latiny I

Autor: Jana Mikulová

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Učebnice je určena začátečníkům, kteří mají zájem o studium latiny. Je rozdělena do 24 lekcí. Každá lekce obsahuje výklad gramatiky, slovní zásobu, cvičení a od 7. lekce dále i krátký upravený text. Součástí gramatických výkladů jsou praktické postupy a návody pro překlad. Kniha obsahuje množství cvičení, která jsou zaměřena nejen na zvládnutí základních tvarů, ale i na pochopení souvislostí a

Sleva 6 % z běžně ceny 272 Kč

Naše cena: 256 Kč

Ihned ke stažení

Games of Life

Autor: Iva Šmídová

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Kniha se zabývá současnou reprodukční medicínou v České republice. Vychází přitom z analýzy instituce biomedicíny jako konkrétního projevu normalizace moderní společnosti v rámci současného přístupu ke zdraví a nemoci. Zaměřuje se na tři specifické oblasti reprodukční medicíny: porody, asistovanou reprodukci a manipulaci s DNA a embryi. Autorky chtějí zaplnit mezeru v kritické reflexi těchto

Sleva 6 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 160 Kč

Ihned ke stažení

Cahier pratique de syntaxe française

Autor: Christophe Cusimano

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Tato publikace představuje syntaktické pojmy a struktury z didaktického úhlu pohledu. Problematické syntaktické struktury jsou analyzovány metodou přímých konstituentů. Před každým ze čtyřiceti úkolů se čtenář obeznámí s několika klíčovými pojmy, které mu umožní problém analyzovat. Za každým cvičením následuje vzorové řešení. Hlavní didaktickou inovací této publikace je použití metody obrácené

Sleva 6 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 127 Kč

Ihned ke stažení

Latina a řečtina v slovní zásobě, gramatice a terminologii slovanských jazyků

Autor: Stanislav Žaža

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Publikace ukazuje, jak antické jazyky, mající rozhodující podíl na vývoji evropské kultury, zasáhly do slovní zásoby, terminologie i mluvnice slovanských jazyků, a jaký význam má proto zejména znalost latiny pro současnou profesionální činnost člověka v různých oborech.

Sleva 6 % z běžně ceny 128 Kč

Naše cena: 120 Kč

Ihned ke stažení

Tocharian Studies

Autor: Václav Blažek

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Kniha je souborem studií věnovaných tocharské etymologii a gramatice a obsahuje i dva životopisné a bibliografické portréty dvou osobností tocharistiky: Wernera Wintera a Pavla Pouchy.

Sleva 6 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 226 Kč

Ihned ke stažení

Transnational Forms of Contemporary Neo-Nazi Activity in Europe from the Perspective of Czech…

Autor: Petra Vejvodová

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Evropské neonacistické hnutí se ze své ideologické podstaty staví negativně vůči globalizaci a mezinárodní migraci. Přesto samo těchto fenoménů využívá k sjednocování se na evropské a celosvětové úrovni ve snaze vytvořit jednotné hnutí, které bude schopné prosadit vlastní ideologii. V Evropě pozorujeme výrazné posilování mezinárodních vazeb mezi neonacisty z jednotlivých zemí, posilování

Sleva 6 % z běžně ceny 416 Kč

Naše cena: 391 Kč

Ihned ke stažení

Presidents above Parties?

Autor: Vít Hloušek

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Postavení prezidenta v jiných než prezidentských politických systémech patří k méně analyzovaným aspektům politiky. V zemích střední a východní Evropy může přitom existovat určitá diskrepance mezi formálním a reálným postavením hlav států. Předkládaná, anglicky psaná kniha mapuje, zda se zde po roce 1989 objevily tendence k většímu zapojení či osobnímu angažmá prezidentů v každodenní politice, co

Sleva 6 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 451 Kč

Ihned ke stažení

Reconceptualising ‘mainstream’ youth

Autor: Michaela Hráčková

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Kniha se zabývá tématem, které v českém výzkumu mládeže představuje relativně opomíjenou oblast: mainstreamovou mládeží a spotřebou. Zjišťuje, do jaké míry koncept „mainstreamové mládeže“ poskytuje přínosný vhled pro pochopení vztahu mladých lidí ke společenské změně a jak by tento koncept obohatil budoucí výzkum mládeže v České republice. Zjištění založená na kvalitativní výzkumné studii

Sleva 6 % z běžně ceny 323 Kč

Naše cena: 304 Kč

Ihned ke stažení

Slovník českých jazykovědců v oboru bohemistiky a slavistiky

Autor: Radoslav Večerka

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Kniha přináší soubor personálních medailonků českých lingvistů v oboru bohemistiky a slavistiky, výběrově též reprezentantů oborů jiných, pokud mj. přispěli teoreticky nebo prakticky k poznání a obohacení češtiny nebo některého ze slovanských jazyků. Personální medailonky volně navazují na kolektivní dílo s názvem Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, které vyšlo roku 2007. Jednotlivá

Sleva 6 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 280 Kč

Ihned ke staženíPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí