Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura

Nejprodávanější v této kategorii

Zákon o střetu zájmů (159/2006 Sb.). Praktický komentář

Autor: Michal Jantoš

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Praktický komentář k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, je v současné době často skloňován v souvislosti s činností osob, které vykonávají veřejné funkce, a to od nejvyšších pater veřejné správy, až po členy zastupitelstev malých obcí. Podle dikce zákona je povinností veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou

Sleva 6 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 465 Kč

Skladem

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.). Komentář

Autor: Miroslav Mareš

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Komentář k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, uznávaných autorů prof. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D. a JUDr. Mgr. Daniela Nováka, Ph.D., není pouze výkladem k jednotlivým ustanovením, protože samotný zákon je z legislativně-technického hlediska právní předpis s poměrně krátkým textem (13 článků). Autoři zasazují ústavní zákon o bezpečnosti ČR do

Sleva 6 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 653 Kč

Skladem

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství, 2., aktualizované vydání

Autor: Michaela Tureckiová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Pracujete ve školství, vedete nebo chcete vést ostatní a přitom potřebujete občas poradit, jak vést sami sebe? Pak je publikace Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství určena právě (ale nejen) vám. Text knihy je kombinací teoretických východisek a reflexe současné praxe s uvedením řady příkladů, podnětů k zamyšlení, návodů i testů, které vám umožní zjistit vaše momentální nastavení. Pro

Sleva 6 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Didaktika mateřské školy

Autor: Kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Publikace nabízí aplikaci vybraných témat obecné didaktiky v předškolním vzdělávání. Nesnaží se zahrnout čtenáře výčty teoretických definic, ale čtivou formou nabízí informace, jak efektivně vzdělávat s ohledem na specifika učení dětí předškolního věku. Za cíl si klade rozšířit profesní znalosti a kompetence učitelů mateřských škol a rozvinout jejich schopnost orientovat se v problematice cílů,

Sleva 6 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

Daňový řád 2019

Autor: Lenka Hrstková Dubšeková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Meritum Daňový řád 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí: principy správy daní, problematika správy daní a její součásti, sankce a soudní řízení. Výklad je doplněn o praktické přílohy, například vzory podání,

Sleva 6 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 372 Kč

Skladem

Zákon o právu na informace o životním prostředí. Praktický komentář

Autor: Miloš Tuháček

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí. Součástí komentáře jsou i vzory, které budou především v praxi čtenářům nápomocné. S ochranou životního prostředí je úzce spjato základní ústavní právo na informace o životním prostředí, které je zaručeno

Sleva 6 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 375 Kč

Skladem

Operativní leasing firemních vozidel

Autor: Jiří Kotouč

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní koncepce, a umožnit tak podnikatelům lepší orientaci v rozsáhlé problematice operativního leasingu. Cílem

Sleva 6 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem

Investování na kapitálových trzích - 3. vydání

Autor: Jitka Veselá

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Kniha nahlíží na problematiku kapitálových trhů velmi komplexně a z mnoha úhlů pohledu. Obecnými aspekty kapitálových trhů počínaje, přes konkrétní témata investičních instrumentů, valuačních metod, principů dílčích analýz a teorií, funkcí jednotlivých tržních účastníků, typy investičních obchodů a poskytovaných investičních služeb či praktickým využitím statistických nástrojů a metod určených

Sleva 6 % z běžně ceny 1 298 Kč

Naše cena: 1 220 Kč

Skladem

Civilní proces - Casebook

Autor: Kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
  Kniha představuje civilní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde přináší výklad institutů a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími. Casebook je rozdělen do čtyř částí – nalézací sporné řízení, řízení exekuční, řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních a řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto

Sleva 6 % z běžně ceny 799 Kč

Naše cena: 751 Kč

Skladem

Daň z příjmů 2019

Autor: Jiří Vychopeň

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Meritum Daň z příjmů 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daňové výdaje, majetek a zásoby. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s

Sleva 6 % z běžně ceny 793 Kč

Naše cena: 745 Kč

Skladem

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Autor: Dominik Židek

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech veřejného stavebního práva komplikovaná, často až nesrozumitelná a nepřehledná? Tato kniha se pokouší provést čtenáře komplikovanou spletí vzájemných vazeb mezi veřejným stavebním právem a

Sleva 6 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 362 Kč

Skladem

Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni - cyklus: Jak (ne)dělat advokacii

Autor: Daniela Kovářová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Série čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se zeptat, ale kdyby napadlo, byl by pravděpodobně váš profesní život ještě úspěšnější. První kniha této série je zaměřena na jeden z nejpalčivějších problémů každého (nejen začínajícího)

Sleva 6 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi

Autor: Aleš Hahn

publisher: Grada

0 / 5
Po více než 10 letech vychází úspěšná základní publikace v oboru. Kniha sumarizuje problematiku všech segmentů oboru otorinolaryngologie a foniatrie. Zabývá se vyšetřovacími metodami, diagnostikou a terapií chorob, pozornost je rovněž věnována prevenci onemocnění a rehabilitaci.

Sleva 6 % z běžně ceny 548 Kč

Naše cena: 515 Kč

Skladem

Všechno je jinak

Autor: Markéta Šichtařová

publisher: Grada

0 / 5
Co když je všechno jinak, než se na první pohled zdá? Ve společnosti roste napětí. Nepokoje se šíří Evropou. Jedna krize střídá druhou. Možná se blíží kolaps eurozóny. Jak to skončí? Vstupujeme do nové éry? Dá se snad v takové chvíli spoléhat na to, že se o nás postará stát? Myslíte na stáří, ale nevíte, jak v tak zvláštní době investovat bezpečně? Známí ekonomové Vladimír Pikora a Markéta

Sleva 6 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Francouzští komunisté a Polsko v roce 1956

Autor: Michaela Kůželová

publisher: Dokořán

0 / 5
Kniha Francouzští komunisté a Polsko v roce 1956 se zabývá vztahy mezi středoevropskou Polskou sjednocenou dělnickou stranou (PZPR) respektive Polskem a západoevropskou Francouzskou komunistickou stranou (PCF) v krizovém roce 1956. Ukazuje, že vztahy byly do velké míry ovlivňovány obrazy, které si strany vzájemně vytvářely jedna o druhé, či které si francouzští komunisté vytvářeli o Polsku.

Sleva 6 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem

Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století

Autor: Zuzana Lizcová

publisher: Dokořán

0 / 5
Studie se zabývá rolí kultury v mezinárodních vztazích a vývojem kulturních styků mezi Československou socialistickou republikou (ČSSR) a Spolkovou republikou Německo (SRN) v 60. letech 20. století. V úvodu studie nalezneme přesné časové a teritoriální vymezení tématu a rozbor pojmu kultura a její role v mezinárodních vztazích, včetně stručného nástinu rozdílných přístupů realistické a

Sleva 6 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem

Jak zbohatnout

Autor: Vladimír Procházka

publisher: Plot

0 / 5
Udělejte vše pro to, aby vaše peníze pracovaly za vás a vy jste mohli strávit život jinak, než prací pro peníze. Třeba cestováním, hraním se svými dětmi nebo hledáním dárků pro své milované, udělejte to hned. Odhalte filosofii trefy a odpálkujte chudobu mimo životní hrací plochu jednou pro vždy. Poctivě analyzujte situace, abyste se vyhnuli chybám. Život není tanec, krok zpátky udělat nelze.

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Kniha o nové fyzice

Autor: Jiří Horák

publisher: Jaroslava Jiskrová - Máj

0 / 5
  Autor knihy, filmový scenárista, se zamýšlí nad neobyčejně významnou silou ve vesmíru, gravitací, o jejíž podstatě dodnes nevíme téměř nic. Zkoumáním historie a současného stavu moderní fyziky dochází k závěru, že problémy tohoto oboru mají podle všeho hlubší kořeny, než se všeobecně soudí. Autor předkládá čtenářům svou vlastní teorii, ale zároveň varuje a vyslovuje názor, že podobně jako byla

Sleva 6 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Druhá verze Berlínského programu z roku 1971. Konec Adenauerovy CDU?

Autor: Ondřej Picka

publisher: Dokořán

0 / 5
Po odchodu do opozice po volbách v roce 1969 vytvořila německá křesťansko-demokratická strana CDU programovou komisi, v jejímž čele stanul mladý zemský premiér Helmut Kohl. Svou reformní rétorikou zapadal předložený návrh nového programu do atmosféry počátku 70. let. Odklon od některých dogmat dosavadní politiky CDU však vyděsil její konzervativní křídlo, které stále ještě bylo dost silné na to,

Sleva 6 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem

Život víry 2018/3

Autor: KMS

publisher: KMS – Křesťanská misijní spole

0 / 5
Život víry – rozmanité stránky církve

Sleva 7 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem

Kopni do té bedny

Autor: Seth Godin

publisher: Jan Melvil publishing

0 / 5
# Konkrétní změny v životech čtenářů, které jim přečtení knihy přineslo: Na straně 18 jsem knihu založil a promazal pomocí WD-40 dvoje vrzající dveře, k čemuž jsem se odhodlával už několik týdnů.

Sleva 6 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 118 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele