Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Aljašský Zaměstnanecký Program

Autor: kolektiv autorů

publisher: Vivendi SK

0 / 5
Novinka
Aljašský Zaměstnanecký Program Aljašský průmysl zpracovávající ryby zaměstnává víc než 70 000 lidí. V současnosti stále existuje víc pracovních míst, než je pracovníků a podle aljašského ministerstva práce je to tak každý rok. Zatímco průmysl zpracovávající mořské živočichy je obrovský a nabízí velkou různorodost pracovních příležitostí, většina lidí nemá kontakty a informace, které by jim

Sleva 6 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 234 Kč

Ihned ke stažení

Mladí ekonomové (o) Václavu Klausovi

Autor: autorů kolektiv

publisher: Institut Václava Klause

0 / 5
Novinka
Kniha je sborníkem textů mladých českých ekonomů – studentů prof. Václava Klause – k jeho významnému životnímu jubileu. Publikace je unikátní tím, že mimo očekávaného ekonomického rozměru je ve všech textech odhalena také osobní rovina vztahu jednotlivých autorů k prof. Václavu Klausovi, tedy ke svému učiteli, který ovlivnil a formoval jejich ekonomické myšlení.  

Sleva 6 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 47 Kč

Ihned ke stažení

První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb

Autor: Milan Vodička

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Účelem publikace je podat jejím čtenářům ucelenou informaci o elektronické evidenci tržeb, a to nejen z hlediska legislativní úpravy a stanovené metodiky, ale zejména z hlediska konkrétních praktických kroků a postupů při jejím zavádění ve firmách a provozu v praxi. Snahou autorů bylo shromáždit a uspořádat co největší množství informací odrážejících především reálnou praxi, které by usnadnily

Sleva 6 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 319 Kč

Ihned ke stažení

Morální inteligence aneb neztrácejme lidství

Autor: Zdeněk Mahler Ing.

publisher: TZ-one

0 / 5
Novinka
Ojedinělý a povznášející pohled na člověka a jeho morálku, kterou mu příroda dala do vínku. Ne jako povinnost, nýbrž jako inspirativní cestu ke štěstí, sebepoznání, důstojnosti, prožívání radosti či velkorysosti vůči druhým. Tedy k vlastnímu bohatství.   Kniha se zaměřuje na vysoce aktuální témata, nejnovější poznatky a zajímavosti z oborů historie, evoluce, antropologie, genetiky, psychologie,

Sleva 6 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 187 Kč

Ihned ke stažení

Jak se dívám na svět ...

Autor: Ing. Filip Ježek Ph.D.

publisher: TZ-one

0 / 5
Novinka
V roce 2016 byla vydána e-kniha Jak se dívám na svět ... Soudobé projevy globalizace. Druhá kniha v řadě Jak se dívám na svět ... Základy mikroekonomie s humorem, Po - Cho - Pil !!! se pokouší humornou formou přiblížit čtenáři základy mikroekonomie. Kniha je určena pro širokou veřejnost. Rovněž i studenti si mohou studium ulehčit tím, že na složité definice a modely světa ekonomie se podívají z

Sleva 6 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 74 Kč

Ihned ke stažení

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 5. vydání

Autor: Tomáš Gřivna

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Páté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního stavu k 1. 3. 2017. Texty tak reflektují poslední novely trestněprávních předpisů i nejnovější judikaturu zejména Nejvyššího soudu. Sbírku klauzurních prací sestavil autorský kolektiv z katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením doc. JUDr. Tomáše

Sleva 6 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 352 Kč

Ihned ke stažení

Nevýdělečné organizace v praxi, 2., aktualizované vydání

Autor: Jan Stejskal

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Publikace Nevýdělečné organizace v praxi pomůže při řešení různých životních situací z oblastí práva, daní a účetnictví nestátních neziskových organizací. Čtenáři se mohou inspirovat mnoha vzorovými stanovami, zápisy, vnitřními písemnostmi a různými podáními využitelnými v praxi spolků, pobočných spolků, ústavů, obecně prospěšných společností,

Sleva 6 % z běžně ceny 417 Kč

Naše cena: 392 Kč

Ihned ke stažení

Meritum Správní řád - 2. vydání

Autor: Petr Havlan

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a procesy dle správního řádu v obecné rovině, a to v návaznosti na rozhodování soudů, zvláště pak na sjednocující

Sleva 6 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 935 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Autor: Václav Pilík

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Komentář zákona pro právníky i "neprávníky". Srozumitelný, praktický. Struktura praktického komentáře zahrnuje nejen vlastní výklad, ale také jeho kontext a odkazy na další zdroje informací (kterých je za krátkou dobu fungování dětských skupin podle nové úpravy pomálu). Text vlastního výkladu je potom podrobně strukturován s ohledem na snadné vyhledávání. Menší rozsah komentáře odráží počáteční

Sleva 6 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 301 Kč

Ihned ke stažení

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

Autor: Monika Puškinová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Spolehlivý průvodce celým procesem správního řízení v praxi škol a školských zařízení.

Sleva 6 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 555 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o dráhách. Komentář

Autor: Jiří Lojda

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Komentář přináší po více než 10 letech první podrobný výklad zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. V knize najdete praktický výklad všech ustanovení zákona včetně relevantní judikatury. Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje podmínky pro stavbu drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových a stavby na

Sleva 6 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 564 Kč

Ihned ke stažení

Vybrané otázky z přepravy a zasílatelství

Autor: Pavel Sedláček

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Cílem publikace Vybrané otázky z přepravy a zasílatelství je v první řadě shrnutí odpovědnostní úpravy při jednotlivých druzích mezinárodní přepravy (silniční, železniční, letecké, námořní a vnitrozemské vodní). Zároveň podává výklad stále se opakujících otázek rozdílů mezi zasílatelem a dopravcem, které se v praxi často stírají, ale i naléhavých otázek hraničních výkladů, jakož i praktických

Sleva 6 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 348 Kč

Ihned ke stažení

Komentář k zákonu č. 93/2009 Sb. Zákon o auditorech. 3., akt. vydání

Autor: Vladimír Králíček

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Komentář zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), je určen nejen všem auditorům a jejich asistentům, ale také těm, kteří se připravují na účetní praxi na vysokých školách, nebo jsou v pozici vlastníků, investorů, manažerů či obecně uživatelů účetních informací. Nové přepracované znění komentáře vychází především z masivních změn, které obsahuje novela

Sleva 6 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 249 Kč

Ihned ke stažení

Meritum Daňový řád

Autor: Lenka Hrstková Dubšeková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
meritum Daňový řád 2017–2018 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí:

Sleva 6 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 348 Kč

Ihned ke stažení

Právní a politický systém Evropské unie - 4. vydání

Autor: Ivo Šlosarčík

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Kniha Právní a politický systém Evropské unie mapuje situaci, v jaké se Evropská unie nachází na počátku roku 2017. První část knihy je věnována analýze právního základu EU, jejím institucím a soudnímu systému. Ve druhé části je vysvětlen zejména proces ekonomické dimenze evropské integrace – volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, včetně projektu eurozóny a její krize. Autor se v knize

Sleva 6 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 517 Kč

Ihned ke stažení

Nenuťte mě na nočník

Autor: Miloš ml. Velemínský

publisher: Triton

0 / 5
Novinka
Malé dítě potřebuje čas, aby se naučilo udržovat moč a stolici. Netrpělivost rodičů, nerespektování individuálního zrání potomka a uspěchaná výchova k „suchým“ nocím se mohou vymstít stresem. Dalším zdrojem stresu jsou například konflikty v rodině nebo citové zanedbávání. U takto stresovaného dítěte se pak enuréza a enkopréza mohou rozvinout se všemi důsledky a vnášet další nepohodu do života

Sleva 6 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 93 Kč

Ihned ke stažení

Hudba v televizní reklamě

Autor: Radim Bačuvčík

publisher: Verbum

0 / 5
Novinka
Monografie prezentuje závěry výzkumu hudební složky reklam vysílaných v českých televizích. Všímá si hudebních rysů - používaných temp, hudebních nástrojů, zpívaných sloganů a podobně, i toho, jak může být hudba v reklamě vnímaná a jak působí na televizní diváky.

Sleva 6 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 65 Kč

Ihned ke stažení

Kulturní život a my

Autor: Radim Bačuvčík

publisher: Verbum

0 / 5
Novinka
Monografie přináší závěry rozsáhlého výzkumu postojů obyvatel České republiky k návštěvám kulturních akcí a nákupu kulturních produktů. Na základě výsledků výzkumu je představena segmentační typologie vztahu lidí ke kultuře dle jeho intenzity a zaměření.

Sleva 6 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 65 Kč

Ihned ke stažení

Peníze v rukou státu

Autor: Murray N. Rothbard

publisher: Liberální institut

0 / 5
Novinka
Vývoj peněz na svobodném trhu a jejich úplné ovládnutí státy, to je téma proslulé Rothbardovy knihy sepsané velmi působivě pro nejširší okruh čtenářů. Zneužívaní této ohromné moci nad penězi a celou ekonomikou je jen dalším logickým krokem. Profesor Rothbard popisuje mechanismus uchvácení peněz a popis ničivých vládních intervencí a zhoubné politiky centrálních bank do rozpadu brettonwoodského

Sleva 6 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 93 Kč

Ihned ke stažení

Daňový řád 2018

Autor: Kolektiv autorů

publisher: Newsletter

0 / 5
Novinka
Nejnovější právní stav! Publikace pro náročné profesionální uživatele (daňové poradce, účetní, pracovníky Finanční správy, ekonomický management, podnikatelskou veřejnost) - e-book + aktualizační servis ve formátu pdf (servis dostupný po registraci). Včetně všech novel schválených v roce 2017 a 2018, právní stav 1. 7. 2018. Vícestupňové barevné rozlišení novelizovaných pasáží, přehledná úprava s

Sleva 6 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 65 Kč

Ihned ke staženíAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí