Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Management

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích

Autor: Karel Rais

publisher: Grada

0 / 5
Kniha uznávaných autorů se ve svém čtvrtém, aktualizovaném a rozšířeném vydání podrobně zabývá problematikou rizik, která hrozí firmám i jiným organizacím. Komplexně se věnuje řízení rizik, tedy nejen rizik finančních, nýbrž všech, s nimiž se můžeme setkat v podnikání, ale například i ve veřejné sféře a ve sféře neziskové. Zdůrazňuje, že příprava na krizové situace a prevence jsou tím, co

Sleva 6 % z běžně ceny 502 Kč

Naše cena: 472 Kč

Ihned ke stažení

Jak úspěšně řídit obec a region

Autor: Marek Pavlík

publisher: Grada

0 / 5
Na trhu ojedinělá publikace prakticky ukazuje, jak efektivně přistupovat k řízení obcí a regionů s cílem zajistit kvalitnější a efektivnější veřejnou správu, vyšší zaměstnanost a konkurenceschopnost. Autoři vycházejí z českých i zahraničních zkušeností a představují tzv. „best practice“.

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Efektivní správa dokumentů

Autor: Renáta Kunstová

publisher: Grada

0 / 5
Publikace se zabývá problematikou správy nestrukturovaných informačních zdrojů, jako jsou dokumenty, e-maily, formuláře, faxy, obrázky, hlasové zprávy apod. Vysvětluje celkovou koncepci aplikační oblasti označované termínem "správa podnikového obsahu" a vymezuje základní terminologii. Poskytuje přehled základních aplikačních komponent, které charakterizuje z hlediska jejich účelu, hlavních funkcí

Sleva 6 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 215 Kč

Ihned ke stažení

Psychoanalytické koučování

Autor: Martin Cipro

publisher: Grada

0 / 5
Psychoanalytické koučování se zaměřuje na hlubší poznání osobnosti manažera (koučovaného), vliv nevědomé motivace na práci, pracovní i mimopracovní vztahy a celkovou životní spokojenost. Tento přístup hledá příčiny současného stavu také v minulosti a propojuje nevědomé jednání s budoucími plány a vizemi.

Sleva 6 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 279 Kč

Ihned ke stažení

Jak rychle zbohatnout

Autor: Andrej Prešovský

publisher: Grada

0 / 5
Které návody na zbohatnutí jsou slepou uličkou a které skutečně fungují? Co je pro dosažení bohatství nejdůležitější? S jakými neférovými postupy je třeba počítat? Co lidi na cestě ke zbohatnutí brzdí? Díky této knize zjistíte, jak to ve světě bohatých skutečně chodí a jak se v něm můžete ocitnout i vy!

Sleva 6 % z běžně ceny 246 Kč

Naše cena: 231 Kč

Ihned ke stažení

Jak působit na druhé, aby vám šli na ruku

Autor: Vladimír Svatoš

publisher: Grada

0 / 5
Jak zařídit, aby vám lidé nejen vyhověli, ale dokonce chtěli vyhovět? Která strategie v mezilidských vztazích jako jediná funguje efektivně a zároveň dlouhodobě? Praktická a čtivá příručka plná příkladů z pracovního i soukromého života vám prozradí, co rozhoduje o tom, zda vám lidé „půjdou na ruku“.

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Ihned ke stažení

Řízení lidských zdrojů

Autor: Michael Armstrong

publisher: Grada

0 / 5
Třinácté vydání nejuznávanější publikace o řízení lidských zdrojů představuje nové trendy a postupy, včetně případových studií. Armstrong se spoluautorem připravili knihu s cílem, aby řízení lidských zdrojů maximálně přispívalo k úspěšnosti organizace. Dílo spojuje prvky odborné knihy, praktické příručky i učebnice.

Sleva 6 % z běžně ceny 849 Kč

Naše cena: 798 Kč

Ihned ke stažení

Marketing management

Autor: Philip Kotler

publisher: Grada

0 / 5
Čtrnácté vydání nejuznávanější učebnice marketingového řízení, tzv. bible marketingu, přináší nejnovější poznatky marketingové teorie a praxe. Autoři reflektují dramatické změny v marketingovém prostředí, zejména ekonomické poklesy a recese, rostoucí význam udržitelného a „zeleného“ marketingu, rychlý rozvoj technologií, využití počítačů, internetu a mobilních telefonů. Významná pozornost je

Sleva 6 % z běžně ceny 1 947 Kč

Naše cena: 1 830 Kč

Ihned ke stažení

Management

Autor: Ladislav Blažek

publisher: Grada

0 / 5
Publikace se zaměřuje na klíčové oblasti managementu. Je určena studentům, manažerům a podnikatelům. Dozvíte se, jak fungují organizační struktury, jak správně rozhodovat a jak efektivně vést. Druhé vydání se nově věnuje problematice delegování, koučování a leadershipu. Kniha obsahuje řadu příkladů.

Sleva 6 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 255 Kč

Ihned ke stažení

Systém managementu bezpečnosti informací

Autor: Martin Drastich

publisher: Grada

0 / 5

Sleva 6 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 103 Kč

Ihned ke stažení

Vlci v rouše beránčím

Autor: George Simon

publisher: Grada

0 / 5
Manipulativní lidé jsou všude mezi námi a mají dva cíle: zvítězit a vypadat u toho dobře. Jejich oběti si často nejsou téměř vědomy, co se vlastně děje. Tato kniha vám otevře oči! Nebuďte už jenom ovládanou ovcí. Naučte se odhalovat vlky a převezměte nad nimi kontrolu!

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Management zákaznických řešení

Autor: Vít Chlebovský

publisher: Grada

0 / 5

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Business Intelligence

Autor: David Slánský

publisher: Grada

0 / 5
Business Intelligence (BI) je moderním způsobem užití informačních technologií při analýzách, plánování a rozhodování firmy. Autoři vysvětlují pojmy a principy BI, ukazují postupy a příklady navrhování, realizace a úspěšného nasazení BI aplikací od strategického řízení až po oblasti financí, obchodu a logistiky.

Sleva 6 % z běžně ceny 253 Kč

Naše cena: 238 Kč

Ihned ke stažení

Experti a expertizy

Autor: Milík Tichý

publisher: LINDE

0 / 5
V úvahách o vzniku a průběhu finanční krize vystupuje do popředí význam

Sleva 6 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 187 Kč

Ihned ke stažení

Management kvality služeb v cestovním ruchu

Autor: Kateřina Ryglová

publisher: Grada

0 / 5
Na trhu ojedinělá kniha uceleně představuje východiska, modely a nástroje managementu kvality služeb a aplikuje je v jednotlivých odvětvích cestovního ruchu . Prezentuje zajímavé výsledky dílčích výzkumů v oblasti kvality služeb a přináší cenná doporučení pro podnikatelskou praxi. Výsledky výzkumů přitom dosud nebyly v knižní podobě publikovány.

Sleva 6 % z běžně ceny 246 Kč

Naše cena: 231 Kč

Ihned ke stažení

Investiční controlling

Autor: Hana Scholleová

publisher: Grada

0 / 5
Kniha je určena finančním specialistům a manažerům, pracovníkům finančního controllingu a všem, kteří se podílejí na rozhodování o podnikových investicích a jejich financování. Seznámíte se s nástroji a metodami investičního controllingu, které budete umět volit s ohledem na účel, cíle a kritéria investičního procesu. Dozvíte se, jakým způsobem získávat a zpracovávat vstupní informace tak, aby

Sleva 6 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 343 Kč

Ihned ke stažení

Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy

Autor: Martina Blažková

publisher: Grada

0 / 5
Kniha je praktickým rádcem a průvodcem na cestě vaší firmy k úspěchu. Dozvíte se, jak může firma pomocí marketingového řízení a plánování zvýšit svůj obrat i zisk, upevnit svou pozici ve vysoce konkurenčním prostředí nebo si udržet zákazníky. Velký důraz je kladen na praktické využití poznatků a úspěšnou aplikaci předložených principů a postupů v praxi. Kniha je jedinečná tím, že se čtenář na

Sleva 6 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 300 Kč

Ihned ke stažení

Podnikové procesy

Autor: Václav Řepa

publisher: Grada

0 / 5
V druhém vydání knihy naleznete nové obrázky převedené do notace BPMN, která se v mezidobí stala dominantním standardem pro modelování podnikových procesů, zohlednění této změny v textu, zpodrobnění metodiky modelování podnikových procesů, doplněnou kapitolu o analýze procesů v souvislosti s vývojem informačního systému organizace, aktualizaci nástrojů pro modelování podnikových procesů a další

Sleva 6 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 300 Kč

Ihned ke stažení

Znalostní management a proces jeho zavádění

Autor: Vladimír Bureš

publisher: Grada

0 / 5
Firemní manažeři a studenti v knize najdou ucelený pohled na znalostní management jako moderní manažerskou disciplinu. Po seznámení se s základními pojmy se čtenáři dozví praktické informace o znalostním managementu z různých úhlů pohledu (technologického, manažerského, organizačního, implementačního aj.) a o procesu zavádění znalostního managementu do firmy či jiné organizace. Publikace je

Sleva 6 % z běžně ceny 302 Kč

Naše cena: 284 Kč

Ihned ke staženíAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí