Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura

Sexuologie pro zdravotníky

Autor: Taťána Šrámková

publisher: Galén

0 / 5
V populaci narůstá výskyt sexuálních poruch a tomuto trendu by měla odpovídat rovněž obeznámenost zdravotníků s tématem a schopnost pomoci pacientům jejich problémy řešit. Reprezentativní průzkum sexuálního chování českých mužů a žen ukázal mimo jiné mezery v informovanosti, pokud jde o sexualitu. Přestože odborné znalosti zdravotníků rostou, v oblasti sexuality jsou i nadále limitovány, protože

Sleva 6 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 103 Kč

Ihned ke stažení

Sterilizace a dezinfekce

Autor: Věra Melicharčíková

publisher: Galén

0 / 5
Nové vydání této publikace je určeno profesionálním pracovníkům různých odborností, kteří při výkonu své práce provádějí sterilizaci, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekci, úklid, popřípadě dezinsekci a deratizaci. Slouží k získání odborných znalostí v postgraduálním vzdělávání při využití současně platných předpisů a světového pokroku v oboru a může vést k neustálému zvyšování profesionálních

Sleva 6 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 141 Kč

Ihned ke stažení

Svépomocná příručka sestry

Autor: Radkin Honzák

publisher: Galén

0 / 5
Vtipně psaná knížka oblíbeného autora nabízí jakéhosi průvodce pro přežití sestry v jejím náročném povolání. Text poskytuje rady a doporučení, jak – řečeno tenisovou hantýrkou – odvracet vyčerpávající „nudné údery“ a co nejúčinněji se bránit krizovým situacím a vlastnímu vyhoření.

Sleva 6 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 141 Kč

Ihned ke stažení

Základy zobrazovacích metod

Autor: Jan Baxa

publisher: Galén

0 / 5
Publikace plzeňských autorů stručně a přehledně nabízí základní poznatky o současných zobrazovacích metodách v medicíně. Kniha je koncipována jako učební text, kdy didakticky přehledný text, tabulky, schémata a více než tři sta obrázků napomáhají k pochopení principu jednotlivých zobrazovacích metod a jejich bezpečnému využívání pro diagnostické a léčebné účely.

Sleva 6 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 216 Kč

Ihned ke stažení

Inovativní zobrazovací metody

Autor: Jiří Ferda

publisher: Galén

0 / 5
Monografie podává přehled o současných moderních postupech diagnostického zobrazování a postupů terapie vedené zobrazovacími metodami. Jsou zmíněny trendy vývoje v posledních 30 letech a poté je věnována pozornost zobrazování neuroendokrinních nádorů, zátěžovému perfuznímu zobrazení myokardu pomocí CT, chemické analýze složení močových konkrementů, multiparametrickému zobrazování nádorových

Sleva 6 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 235 Kč

Ihned ke stažení

Multidetektorová výpočetní tomografie

Autor: Jiří Ferda

publisher: Galén

0 / 5
Publikace se zabývá problematikou teoretických základů a praktických aplikací perfuzního CT. V první části jsou rozebrány základní technické a matematické principy metody a pracovní postupy při provádění vyšetření. Jsou popsány vlastnosti mikrocirkulace za normálních i patologických podmínek a její vztah k zobrazení perfuze. Dvě kapitoly se věnují problematice radiační zátěže při CT vyšetřeních.

Sleva 6 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 235 Kč

Ihned ke stažení

Roztroušená skleróza v praxi

Autor: Eva Havrdová

publisher: Galén

0 / 5
Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, které je stále opředeno mnoha mýty, a to přes velmi výrazný pokrok v poznání jeho patogeneze i obrovský pokrok v léčbě. Péče o pacienty s roztroušenou sklerózou se úměrně tomu také rozvinula. Ideálem jsou multidisciplinární týmy poskytující komplexní péči. Od roku 1996 vzniklo v České republice 15 center pro

Sleva 6 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 103 Kč

Ihned ke stažení

Terminologiae Medicae IANUA

Autor: Dana Svobodová

publisher: Galén

0 / 5
Nejnovější vydání oblíbené učebnice pro studenty lékařství pokračuje v osvědčené tradici - z nejnutnějšího gramatického minima vytěžit maximum, které budoucí lékař využije a upotřebí ve své vlastní praxi. Text podněcuje ke kreativitě a hledání souvislostí, čímž občas vystupuje z obvyklého, úzce odborného zaměření. Již název IANUA naznačuje, jakými metodologickými principy se autoři inspirovali:

Sleva 6 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 235 Kč

Ihned ke stažení

Intenzivní medicína

Autor: Pavel Ševčík

publisher: Galén

0 / 5
Čtrnáct let od prvního a jedenáct let od druhého vydání jediné celostátní učebnice oboru intenzivní medicíny uplynulo od okamžiku, kdy vychází vydání nové, kompletně přepracované a v téměř trojnásobném rozsahu. Publikace se ihned po svém prvním vydání stala oblíbeným zdrojem informací nejen pro mediky, ale i základní učebnicí v postgraduální přípravě v těch klinických oborech, jejichž součástí je

Sleva 6 % z běžně ceny 1 800 Kč

Naše cena: 1 692 Kč

Ihned ke stažení

O posledních věcech člověka

Autor: Naděžda Špatenková

publisher: Galén

0 / 5
Umírání, smrt, pohřbívání a truchlení představují hluboká lidská témata, která je možné pojímat z různých hledisek. Autoři postihují danou problematiku komplexně: od fáze pre finem přes fázi in finem až po fázi post finem, která zahrnuje péči o mrtvé tělo, pohřební rituály a doprovázení pozůstalých. Publikace terminologicky vymezuje základní thanatologické pojmy, popisuje potřeby umírajících i

Sleva 6 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 113 Kč

Ihned ke stažení

Laboratorní diagnostika

Autor: Prof. Tomáš Zima

publisher: Galén

0 / 5
Po úspěšných dvou vydáních monografie Laboratorní diagnostika připravil autorský kolektiv pod vedením profesora Tomáše Zimy vydání třetí, rozšířené a doplněné o nové kapitoly - laboratorní diagnostika v ortopedii, neurochirurgii a transfuzním lékařství. Nově je kniha rozšířena o rozsáhlou kapitolu laboratorní diagnostiky v mikrobiologii, která nebyla řadu let přehledně zpracována. V tomto vydání

Sleva 6 % z běžně ceny 1 100 Kč

Naše cena: 1 034 Kč

Ihned ke stažení

Gastroenterologie

Autor: Jan Lata, Jan Bureš, Tomáš Vaňásek

publisher: Galén

0 / 5
Publikace si neklade za cíl být vyčerpávající monografií postihující v plné šíři problematiku gastroenterologie a hepatologie, ale chce být přehledným a uceleným zdrojem informací pro rychlou orientaci v klinické praxi. Poslouží také jako základní přehled pro lékaře jiných specializací a jako aktuální shrnutí potřebných znalostí pro pregraduální i postgraduální studenty medicíny. Stručná a

Sleva 6 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 178 Kč

Ihned ke stažení

Informovaný souhlas - Proč a jak?

Autor: Helena Haškovcová

publisher: Galén

0 / 5
Cílem publikace je zpřístupnit základní fakta o informovaném souhlasu a vysvětlit v náležitých historických souvislostech důvody jeho vzniku, podstatu jeho účelu a prezentovat problémy, které se k němu váží. Informace jsou určeny nejen lékařům, ale i dalším reprezentantům pomáhajících profesí. Seznámit by se s nimi měly zejména zdravotní sestry, které by dobrou a kvalitní osvětou mezi pacienty

Sleva 6 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 93 Kč

Ihned ke stažení

Klinická psychiatrie v denní praxi

Autor: Prof., MUDr. Jiří Raboch DrSc.

publisher: Galén

0 / 5
Moderní učebnice je zaměřena na potřeby klinické praxe - soustřeďuje záměrně pozornost jen na ty problémy spojené s chorobami mozku, s nimiž se bude ve své každodenní praxi setkávat běžný lékař a které bude muset také sám řešit. Neopakuje údaje o všech duševních poruchách v celé jejich šíři, včetně teoretických základů, ale věnuje se vybraným onemocněním podrobněji, než bývá obvyklé v základních

Sleva 6 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 178 Kč

Ihned ke stažení

Sociální gerontologie

Autor: Helena Haškovcová

publisher: Galén

0 / 5
Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a autorka této knihy se stala jednou z jeho patronek pro ČR. Je přesvědčena o tom, že porozumění je základním předpokladem kvalitního mezigeneračního soužití, potřebné integrace seniorů do společnosti i zárukou, že pozdější vstřícnou péči o nesoběstačné a nemocné osoby vyššího věku nebudou ani laičtí ani

Sleva 6 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 103 Kč

Ihned ke stažení

Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii

Autor: et al.

publisher: Galén

0 / 5
Monografie je určena zvláště anesteziologům, kteří poskytují perioperační péči u pacientů cévní chirurgie, a lékařům podílejícím se na péči pooperační. Je také důležitá pro lékaře cévní chirurgie, jimž poskytuje přehled o předanestetické péči, anesteziologických postupech a péči o pacienta po výkonech cévní chirurgie. Potřebné informace zde naleznou též lékaři a nelékařští pracovníci ostatních

Sleva 6 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 545 Kč

Ihned ke stažení

Klinická pediatrie

Autor: Jan Janda

publisher: Galén

0 / 5
Moderní učební text státnicového oboru navazuje na publikaci motolských autorů Preklinická pediatrie (Galén, 2003 a 2007) a představuje nové a ucelené zpracování pediatrických oborů. Zprostředkovává základní pohled na nejdůležitější oblasti péče o dítě a dospívající, didakticky jasným členěním poskytuje snadný a rychlý přístup ke všem důležitým informacím v zájmu časné diagnostiky, ověřeného

Sleva 6 % z běžně ceny 950 Kč

Naše cena: 893 Kč

Ihned ke stažení

Degenerativní onemocnění páteře

Autor: et al.

publisher: Galén

0 / 5
Bolest bederní páteře patří k onemocněním s velmi častým výskytem. Pacienti s těmito bolestmi velmi často postupně navštěvují řadu lékařů různých oborů v naději, že naleznou pomoc. Předkládaná monografie proto přináší komplexní pohled na tuto problematiku. Editor záměrně požádal o odborné tematické příspěvky právě zástupce všech zainteresovaných lékařských specializací. Četnost výskytu bolesti

Sleva 6 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 705 Kč

Ihned ke stažení

Medicína založená na důvěře

Autor: Hana Konečná

publisher: Galén

0 / 5
Moderní odborná lékařská literatura je plná termínů jako holistická medicína, medicína personalizovaná, komplexní, psychosomatická, behaviorální, biografická, na pacienta orientovaná zdravotní péče, narativní medicína, medicína založená na důkazu, bio-psycho-sociální přístup k pacientovi, systémový přístup atd.

Sleva 6 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 122 Kč

Ihned ke stažení

Farmakoterapie v gastroenterologii

Autor: Petr Dítě

publisher: Galén

0 / 5
Farmakoterapie patří v medicíně stále mezi tzv. ars medici. V posledních letech jsme svědky zavádění a využívání nových diagnostických metod v gastroenterologické praxi. Tyto nové metody umožňují často nejen upřesnit diagnózu řady chorob, ale následně také volit efektivní a přitom cílené farmakoterapeutické přístupy. V gastroenterologii má farmakoterapie mezi léčebnými metodami zásadní podíl.

Sleva 6 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 310 Kč

Ihned ke staženíPřihlášení uživatele