Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura

Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu

Autor: Jiří Guth

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Studie si klade za cíl navrhnout ekonomicko-správní nástroje k ochraně rázovitosti české krajiny. Podrobně je zpracována oblast zemědělství a ochrany přírody a krajiny, okrajově oblasti územního plánování, urbanismu a architektury. Zvláštní pozornost je věnována nepřímým dopadům různých ekonomických nástrojů a jevů. Text obsahuje tabelární přehled všech významných finančních nástrojů použitelných

Sleva 6 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 64 Kč

Ihned ke stažení

Řízení rizik v pojišťovnictví

Autor: František Řezáč

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Cílem monografie je přispět k rozšíření teoretických znalostí čtenářů o řízení rizik v pojišťovnictví včetně zobecnění poznatků ze specifického výzkumu předmětné problematiky. Zároveň poskytnout určité poznatky z pojistné praxe. Publikace je zaměřena na pojednání o teorii řízení rizika a na řízení vybraných rizik v pojišťovně. Zvláštní pozornost je věnována vztahu rizika a oceňování majetku. V

Sleva 6 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 319 Kč

Ihned ke stažení

Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů

Autor: Antonín Bartoněk

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Výbor 173 starořeckých nápisů v cca 25 místních nářečích, doprovázený českými překlady s gramatickými poznámkami a s úvodem o mykénském dialektu staré řečtiny a dílčími nářečními přehledy.

Sleva 6 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 160 Kč

Ihned ke stažení

Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 1947–1950)

Autor: David Válek

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Neolitické sídliště v Hlubokých Mašůvkách patří k nejdůležitějším lokalitám svého druhu na Moravě. Předložená práce přináší dlouho očekávané zpracování bohatého archeologického materiálu kultury s moravskou malovanou keramikou z poválečných výzkumů.

Sleva 6 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 280 Kč

Ihned ke stažení

Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku. Central Bohemian-Moravian…

Autor: Karel Malý

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha přináší syntézu přírodovědných a archeologických dat a pramenů při řešení historických otázek spojených se vznikem vrcholně středověké sídelní struktury, s počátky exploatace zlata a později i stříbronosných rud v zájmovém území. V ucelené formě předkládá strukturované informace o středověkém vývoji oblasti, která objektivně přímými archeologickými doklady příliš neoplývá. Místy

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou

Autor: Jana Nechutová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Mistr Jan Hus je v této knize představen svými latinskými texty především jako polemik a univerzitní učitel. Z polemických spisů byl pro překlad zvolen projev proti Angličanu Johnu Stokesovi a tři traktáty proti prodeji odpustků. Z univerzitního působení Mistra Jana vzešlo několik promočních promluv, jsou zde podány ty, které dosud do češtiny překládány nebyly. Jsou zajímavé tím, že osobnost

Sleva 6 % z běžně ceny 196 Kč

Naše cena: 184 Kč

Ihned ke stažení

Plastická a rekonstrukční chirurgie

Autor: Ladislav Bařinka

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Výpravná kniha oslavuje úspěchy šedesáti let působení profesora Bařinky na poli plastické a rekonstrukční chirurgie. Na bezmála osmi stech stranách prezentuje dlouholeté zkušenosti brněnské plastické školy, na jejímž formování se autor zásadně podílel. Hlavním pilířem publikace je obrovské množství velmi pečlivě dokumentovaných kazuistik pacientů, které zaujímají prakticky celý rozsah oboru

Sleva 6 % z běžně ceny 978 Kč

Naše cena: 919 Kč

Ihned ke stažení

Věrní a rozumní

Autor: Hana Librová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha navazuje na úspěšné tituly Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti a Vlažní a váhaví: kapitoly o ekologickém luxusu. Autorka si klade otázku, proč v době pokračující devastace přírody klesá zájem o její ochranu. Jsou vinny sdělovací prostředky, nebo je naše hluchota vůči ekologickým problémům zakotvena v naší mentální výbavě, která se snaží nepříjemné skutečnosti vytěsňovat?

Sleva 6 % z běžně ceny 442 Kč

Naše cena: 415 Kč

Ihned ke stažení

Stáří ve městě, město v životě seniorů

Autor: Marcela Petrová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha se zaměřuje na souvislosti fenoménů demografického, resp. individuálního stárnutí a urbanizace, přesněji řečeno na každodennost stárnoucích obyvatel měst v kontextu sociálně-prostorových procesů regenerace a gentrifikace. Autorky hledají odpovědi na otázky jako: Jaký vliv má měnící se vnější prostředí na zkušenost stárnutí? Jakým způsobem poznamenává urbánní dynamika zapojení seniorů do

Sleva 6 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 272 Kč

Ihned ke stažení

Demokratizace a lidská práva

Autor: Pavel Molek

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Demokracie a lidská práva se zdají být v západním společenskovědním diskursu i politické praxi těsne propojenými pojmy. Je ovšem jejich blízkost skutečne tak očividná? Ve smyslu této otázky je základním cílem monografie analyzovat význam a důsledky proměn diskursu demokratizace a lidských práv pro současné sociopolitické procesy, a to s přihlédnutím a důrazem na realitu střední Evropy. Kniha

Sleva 6 % z běžně ceny 276 Kč

Naše cena: 259 Kč

Ihned ke stažení

Břeclav – Pohansko VII.

Autor: Jiří Macháček

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha o druhém kostelním pohřebišti na severovýchodním předhradí hradiska Břeclav – Pohansko je završením pětiletého badatelského úsilí týmu vedeného prof. Jiřím Macháčkem z Masarykovy univerzity. Publikace obsahuje ucelenou informaci o populaci pohřbené v tomto prostoru na konci 9. a v první polovině 10. století. Kniha se skládá z kompletního katalogu pohřebiště a z analytické a syntetické

Sleva 6 % z běžně ceny 502 Kč

Naše cena: 472 Kč

Ihned ke stažení

Dialogy zoufalců: poetika a struktury

Autor: Eva Niklesová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Publikace Dialogy zoufalců: poetika a struktury (Dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu) se zabývá otázkou produktivity jednoho z děl staroegyptské literatury v kontextu literatury světové, Dialogu zoufalce a jeho duše, s cílem ustavení skupiny tvarově příbuzných děl a vystižení jejich podstaty v rovině výstavbové,

Sleva 6 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 224 Kč

Ihned ke stažení

Panie k deťom a na upratovanie

Autor: Zuzana Sekeráková

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografia Panie k deťom a na upratovanie: Podoby platenej práce v domácnosti popisuje vznikajúci trh týkajúci sa platených prác v domácnosti na Slovensku. Kniha sleduje situáciu, ktorá je pri najímaní pracovníčok v domácnosti nezvyčajná – na rozdiel od väčšiny európskych krajín na Slovensku nie sú ako pracovníčky v domácnosti zamestnávané prevažne migrantky, ale takmer výlučne ženy, ktoré majú

Sleva 6 % z běžně ceny 246 Kč

Naše cena: 231 Kč

Ihned ke stažení

Vězeň to má spočítané

Autor: David Kruml

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Vyplatí se být solidární, nebo zrazovat? Dokážete ze společného talíře jíst jen do polosyta? Spoříte si na důchod? Má smysl odpouštět? Kolik mají nevěrnice vnoučat? Kráčí evoluce kupředu? První svazek populárněvědné edice Munice nabízí nevšední vhled do interdisciplinárního oboru teorie her. Zaměřuje se na jeden z jejích nejzajímavějších problémů: vězňovo dilema. Jeho principy vysvětluje svěžím

Sleva 6 % z běžně ceny 187 Kč

Naše cena: 176 Kč

Ihned ke stažení

Pedagogicko-psycholologické otázky online vzdělávání

Autor: Michal Černý

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha sleduje otázky online vzdělávání v jejich pedagogicko-psychologické podobě, s tím, že vychází z konceptu jistého novočtení kybergogické koncepce online učení. V prvé části se zaměřuje na novou interpretaci a využití Bloomovy taxonomie. V druhé se věnuje jednotlivým tématům, které s online vzděláváním specificky souvisejí – od sebehodnocení či motivace, až po práci s pamětí nebo gamifikaci.

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup

Autor: Michal Černý

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha se věnuje tématu digitálního informačního kurátorství, které studuje v kontextu konektivistické a konstruktivistické výuky. Toto téma ukazuje jako zásadní pedagogický přistup, který umožňuje vzdělávání s vyšší mírou participace studentů, jejich autonomii, ale také lepší diferenci vzdělávacího obsahu. Téma digitálního informačního kurátorství kniha zařazuje také do kontextu informační vědy,

Sleva 6 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 280 Kč

Ihned ke stažení

Malé státy v EU: Případ České republiky

Autor: Robert Majer

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie se věnuje fungování České republiky v Evropské unii pohledem malého státu. Skrz ekonomicko-politický model malé země v evropské integraci od Baldura Thorhallssona se dívá na fungování české administrativy v Bruselu a v Praze, zkoumá její možnosti a hodnotí limity. Kniha je postavena na rozhovorech se zaměstnanci české státní správy a českými příslušníky v řadách evropských institucí.

Sleva 6 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 149 Kč

Ihned ke stažení

Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století

Autor: Petr Stehlík

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Práce z historické perspektivy a na základě komparativního rozboru dobových pramenů politické a literární povahy souhrnně charakterizuje a vyhodnocuje postavení a úlohu Bosny v chorvatských národně-integračních ideologiích, které udávaly ráz utváření moderního chorvatského národa v 19. století (ilyrismus, jihoslovanství, pravašství). Ačkoliv byla Bosna objektem zájmu prakticky všech generací

Sleva 6 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 160 Kč

Ihned ke stažení

Diagnóza neplodnost

Autor: Lenka Slepičková

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha zkoumá neplodnost jako medicínsky konstruovanou podmínku a zároveň jako specifický sociální status. Cílem výzkumu bylo zjistit, jakou roli hraje neplodnost v rámci individuální biografie ve společnosti, která si rodičovství vysoce cení a zároveň se vyznačuje jednou z nejnižších porodností v Evropě. Autorku zajímalo, jak se lidé adaptují na situaci, kdy se jejich životní plány dostanou do

Sleva 6 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 319 Kč

Ihned ke stažení

Imaginace genů

Autor: Eva Šlesingerová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha je v prvé řadě sociologickou úvahou nad tématem DNA a genetiky ve spojitosti s kategoriemi etnicity, rasy, národa, ale také v souvislosti s mytologií dávných kořenů či domoviny. Téma distribuce stejnosti a rozdílnosti ukazuje autorka i v rámci širší analytické oblasti současných projevů tzv. biomoci, a to zejména na případech budování genografických popisů populací či ustavování genetických

Sleva 6 % z běžně ceny 332 Kč

Naše cena: 312 Kč

Ihned ke staženíPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí