Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Chirurgie

Nejprodávanější v této kategorii

Malý atlas obvazových technik

Autor: Jiří Páral

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Kniha přináší přehledné informace o pravidlech správného přikládání obvazů a o technikách a postupech při práci s různými druhy obvazů, sádrou, moderními syntetickými materiály a náplasťovými fixacemi.Publikace je určena studentům medicíny, studentům středních a nástavbových zdravotnických škol, mladým lékařům, záchranářům a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří znalost obvazových technik

Sleva 12 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Traumatologie ve schématech a RTG obrazech

Autor: Alexander Ferko

publisher: Grada

4 / 5
12 %
Tato v naší litertuře zatím ojedinělá publikace pomáhá čtenáři v orientaci v problematice úrazů. Kniha je určena především studentům medicíny ale i mladším lékařům ve specializační přípravě. Ocení ji jak traumatologové — chirurgové a ortopédi, tak lékaři urgentních příjmů nemocnic a radiodiagnostici.Těžiště knihy je v diagnostice jednotlivých poranění. Přináší přehled běžných dostupných

Sleva 12 % z běžně ceny 314 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem

Operace žlučníku a žlučových cest

Autor: Jan Šváb

publisher: Triton

0 / 5
13 %
V populaci v posledních desetiletích narůstá počet onemocnění žlučníku a žlučových cest, především ve smyslu tvorby žlučových kamenů. S nimi přibývá i řada komplikací, odvíjejících se od základní choroby, častěji se setkáváme se záněty a nádorovými onemocněními žlučových cest. Ač dnešní poznání přináší řadu nových terapeutických metod, dosud je operační řešení nejčastějším a nejradikálnějším

Sleva 13 % z běžně ceny 40 Kč

Naše cena: 35 Kč

Skladem

Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů

Autor: Jan Bydžovský

publisher: Triton

0 / 5
13 %
Kniha ve stručnosti rozebírá diferenciální diagnostiku 21 nejčastějších nespecifických obtíží (bolest hlavy, bolest břicha, zvracení, změna frekvence stolice, krvácení do GIT, vykašlávání krve, bolest dolní části zad, bolest na hrudi, srdeční arytmie, dušnost, kašel, hypotenze, poruchy vědomí, mdloba – kolaps, závrať, horečka, křečové stavy, otok končetiny, žloutenka, zvětšené uzliny, krev v

Sleva 13 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Principy válečné chirurgie

Autor: Leo Klein

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Mezinárodní kolektiv autorů vedený dvěma našimi předními odborníky v oboru válečné chirurgie zpracoval ucelený nejaktuálnější pohled na problematiku zajištění chirurgické péče o raněné a nemocné v polních podmínkách v době ozbrojených konfliktů, humanitárních krizí či v podmínkách živelních katastrof. Strategie, doktrína a koncepce chirurgické pomoci armád zemí NATO je vhodně doplněna vlastními

Sleva 12 % z běžně ceny 332 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem

Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie

Autor: kolektiv a

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Odborná monografie komplexně popisuje současný stav oboru estetická plastické chirurgie, korektivní dermatologie a laserová estetická chirurgie, který je v současné době mimořádně populární a veřejností intenzivně sledovaný. Kniha by měla pomoci lékařům, kteří se touto problematikou zabývají, orientovat se hlouběji v možnostech. Publikace je bohatě dokumentována téměř 300 barevnými fotografiemi a

Sleva 12 % z běžně ceny 587 Kč

Naše cena: 517 Kč

Skladem

Chirurgie karcinomu plic

Autor: Jiří Klein

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Monografie shrnuje všeobecné poznatky o kancerogenezi plicní rakoviny na úrovni, která odpovídá potřebám lékaře, rozhodujícího o indikaci jednotlivých diagnostických a léčebných modalit u nemocných trpících plicním karcinomem. Je ručena chirurgům, pneumologům, onkologům, a zejména plicním chirugům. V knize najdete poznámky o biologii, epidemiologii, histologické klasifikaci, klinice, diagnostice

Sleva 12 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Základní chirurgické techniky a dovednosti

Autor: Peter Ihnát

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Základní učebnice pro mediky a mladé lékaře začínající svou odbornou praxi v některém z chirurgických oborů. Publikaci ocení rovněž sestry specialistky. Jednoduchá, přehledná a mimořádně didaktická kniha je doplněna 70 barevnými originálními fotografiemi a schématy.

Sleva 12 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Náhlé příhody břišní

Autor: Pavel Pafko

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Obdobná monografie chyběla na našem trhu několik desítek let a v této podobě vychází zcela poprvé. Je to kniha, která čtenářům (zejména mladým chirurgům) poskytne vyčerpávající informace při řešení náhlých příhod břišních. Kniha je ,,up to date“ se všemi možnými aspekty v této oblasti chirurgie a dává přehledný návod, jak náhlé příhody břišní řešit. Vedle klasických operačních

Sleva 12 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem

Praktická proktologie

Autor: Ladislav Horák

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Monografie autorů z řady chirurgických pracovišť je koncipována jako příručka určená především chirurgům, kteří se zajímají o proktologii.Užitečné informace může poskytnout také gastroenterologům, gynekologům a všem lékařům i nelékařskému zdravotnickému personálu, kteří se ve své praxi setkávají s onemocněními konečníku.Publikace je uspořádána do 28 kapitol.

Sleva 12 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 321 Kč

Skladem

Operace pankreatu

Autor: Jan Šváb

publisher: Triton

0 / 5
13 %
Autor publikace seznamuje veřejnost s příznaky, diagnostikou, konzervativní i operační léčbou a následnou domácí péčí u nemocí slinivky břišní: akutního zánětu, chronického zánětu, pseudocysty a nádorů maligní i benigní povahy. V závěru je uveden dietní režim pro pacienty, kteří onemocněním slinivky trpí.

Sleva 13 % z běžně ceny 48 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Biopsie sentinelové uzliny

Autor: Tomáš Bohanes

publisher: Galén

0 / 5
12 %
Dominantní metodou současné onkochirurgie v oblasti solidních nádorů je jejich kompletní chirurgické odstranění. Operační metody jsou detailně propracované a standardizované. Současně s tím se chirurgie neustále vyvíjí, zkvalitňuje a využívá všech možností, které vedou k co nejmenšímu poškození pacienta.

Sleva 12 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Chirurgie

Autor: Tomáš Pokrivčák

publisher: Triton

0 / 5
12 %
Publikace je určena studentům posledního ročníku lékařských fakult. S její pomocí si mohou zopakovat dosud získané znalosti před státní zkouškou z chirurgie. Využijí ji ale i čerství absolventi medicíny k upřesnění postupů při zajištění pacienta. Na relativně malém prostoru jsou přehledně shrnuty nejdůležitější informace z oblasti fyziologie, ale i popis klinických projevů, diagnostiky

Sleva 12 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Radiochirurgie gama nožem

Autor: Roman Liščák

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Kniha je určena neurologům, neurochirurgům, onkologům a radioterapeutům, ale také všeobecným lékařům jako příspěvek k postgraduálním textům v neurochirurgii. Komplexně pojatá a bohatě obrazově dokumentovaná publikace zveřejňuje skvělé výsledky pracoviště, které jsou plně srovnatelné se světovou špičkou.

Sleva 12 % z běžně ceny 332 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem

Akutní končetinová ischemie

Autor: Bohuslav Čertík

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Nesprávná diagnostika a nedostatečná léčba kardiovaskulárních onemocnění vede k trvalé invalidizaci nemocného. Obrovský pokrok v diagnostice a léčbě chronických ischemických projevů a jejich řešení tzv. revaskularizační léčbou prodlužuje život nemocného a odvrací často nevyhnutelné mutilující amputační výkony končetin a brání rozvoji těžkého neurologického postižení. Krásná celobarevná publikace

Sleva 12 % z běžně ceny 208 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Moderní chirurgické metody léčby obezity

Autor: Martin Fried

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Vzestup morbidní obezity má nyní vzestupnou tendenci nejen v populaci ekonomicky rozvinutých států Evropy a USA, ale šíří se celým světem. Obezita postihuje téměř všechny skupiny obyvatelstva a svými komplikacemi, především metabolickými a srdečně-cévními, ohrožuje života zejména mladých lidí. Léčba morbidní obezity není ani jednoduchá, ani krátkodobá. Jde totiž o komplikovaný a multifaktoriálně

Sleva 12 % z běžně ceny 133 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem

Perioperační péče

Autor: Michaela Schneiderová

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Učebnice je určena pro studenty postgraduálního studia oboru perioperační péče v chirurgických oborech a pro zdravotní sestry pracující na operačních sálech všech chirurgických oborů. Kromě aktualizovaných informací v perioperační péči obsahuje základní informace z anatomie, fyziologie, patologie.

Sleva 12 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem

Chirurgie v extrémních podmínkách

Autor: Marcel Hájek

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Kniha nabízí čtenáři přístup k akutním chirurgickým situacím v extrémních podmínkách a doporučené postupy při jejich řešení. Multidisciplinární příručku využijí kromě chirurgů i lékaři ostatních profesí a další zdravotničtí pracovníci.

Sleva 12 % z běžně ceny 842 Kč

Naše cena: 741 Kč

Skladem

Chirurgická léčba degenerativního postižení bederní páteře

Autor: Jiří Šrámek

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Kniha poskytuje komplexní náhled na chirurgickou léčbu degenerativního postižení včetně nejmodernějších poznatků, které jsou podrobně vysvětleny a systematizovány.

Sleva 12 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem

Chirurgie v kostce

Autor: Alexander Ferko

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Neocenitelná publikace pro studenty medicíny, začínající lékaře především chirurgických oborů v přípravě k atestaci a sestry-specialistky! Kniha je určena ke každodennímu použití, k základní orientaci v oboru i k rychlému zopakování problematiky.

Sleva 12 % z běžně ceny 637 Kč

Naše cena: 561 Kč

Skladem

Chirurgie hlavových a periferních nervů s atlasem přístupů

Autor: kolektiv a

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Po více než 30 letech se čtenáři dostává do rukou ucelená monografie zabývající se chirurgií hlavových a periferních nervů. Kniha shrnuje poznatky z epidemiologie, patofyziologie a diagnostiky nervových poranění, úžinových syndromů a neuroonkologie a aktuální zkušenosti s jejich chirurgickou léčbou.

Sleva 12 % z běžně ceny 764 Kč

Naše cena: 672 Kč

Skladem

Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění

Autor: Milan Krajíček

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Publikace s touto tematikou se objevuje na našem knižním trhu po více než 16 letech. Autoři - naši přední odborníci - pojali a zpracovali téma zcela komplexně. Ve své knize postihli rozvoj oboru v posledních letech, jak v porozumění celé problematice, tak v diagnostice a léčbě. Krásná barevná publikace obsahuje část obecnou, tak speciální. Je bohatě vybavena obrazovou dokumentací (na 400

Sleva 12 % z běžně ceny 1 189 Kč

Naše cena: 1 046 Kč

Skladem

Intraoperační stimulační monitorace v neurochirurgii

Autor: Lubor Stejskal

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Kniha určená pro neurology a klinické neurofyziology, kteří pracují nebo se chystají pracovat na neurochirurgickém operačním sále, ale podnětná také pro ostatní neurology, neurochirurgy, ORL a anesteziology a intenzivisty. Je uveden účelný výběr modalit stimulačních odpovědí s ohledem na ohrožené funkce, způsob jejich vyšetření, meze normality a způsob hlášení tří stupňů abnormalit (informace —

Sleva 12 % z běžně ceny 247 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem

Nádory podjaterní oblasti

Autor: Zdeněk Kala

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Kniha obsahuje nejmodernější poznatky o diagnostice a léčbě maligních procesů podjaterní oblasti a je do určité míry "návodem", jak postupovat v diagnostice a racionální léčbě těchto zdánlivě různorodých patologických procesů, a to nejen pro lékaře prvního kontaktu - praktické lékaře, ale především pro klinické specialisty (gastroenterology, onkology, chirurgy intervenční radiology aj.).

Sleva 12 % z běžně ceny 506 Kč

Naše cena: 445 Kč

SklademPřihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding