Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Chirurgie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Traumatologie ve schématech a RTG obrazech

Autor: Alexander Ferko

publisher: Grada

4 / 5
Tato v naší litertuře zatím ojedinělá publikace pomáhá čtenáři v orientaci v problematice úrazů. Kniha je určena především studentům medicíny ale i mladším lékařům ve specializační přípravě. Ocení ji jak traumatologové — chirurgové a ortopédi, tak lékaři urgentních příjmů nemocnic a radiodiagnostici.Těžiště knihy je v diagnostice jednotlivých poranění. Přináší přehled běžných dostupných projekcí

Sleva 6 % z běžně ceny 314 Kč

Naše cena: 295 Kč

Ihned ke stažení

Náhlé příhody břišní

Autor: Pavel Pafko

publisher: Grada

5 / 5
Obdobná monografie chyběla na našem trhu několik desítek let a v této podobě vychází zcela poprvé. Je to kniha, která čtenářům (zejména mladým chirurgům) poskytne vyčerpávající informace při řešení náhlých příhod břišních. Kniha je ,,up to date“ se všemi možnými aspekty v této oblasti chirurgie a dává přehledný návod, jak náhlé příhody břišní řešit. Vedle klasických operačních řešení,

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Ihned ke stažení

Principy válečné chirurgie

Autor: Leo Klein

publisher: Grada

0 / 5
Mezinárodní kolektiv autorů vedený dvěma našimi předními odborníky v oboru válečné chirurgie zpracoval ucelený nejaktuálnější pohled na problematiku zajištění chirurgické péče o raněné a nemocné v polních podmínkách v době ozbrojených konfliktů, humanitárních krizí či v podmínkách živelních katastrof. Strategie, doktrína a koncepce chirurgické pomoci armád zemí NATO je vhodně doplněna vlastními

Sleva 6 % z běžně ceny 332 Kč

Naše cena: 312 Kč

Ihned ke stažení

Radiochirurgie gama nožem

Autor: Roman Liščák

publisher: Grada

0 / 5
Kniha je určena neurologům, neurochirurgům, onkologům a radioterapeutům, ale také všeobecným lékařům jako příspěvek k postgraduálním textům v neurochirurgii. Komplexně pojatá a bohatě obrazově dokumentovaná publikace zveřejňuje skvělé výsledky pracoviště, které jsou plně srovnatelné se světovou špičkou.

Sleva 6 % z běžně ceny 332 Kč

Naše cena: 312 Kč

Ihned ke stažení

Akutní končetinová ischemie

Autor: Bohuslav Čertík

publisher: Grada

0 / 5
Nesprávná diagnostika a nedostatečná léčba kardiovaskulárních onemocnění vede k trvalé invalidizaci nemocného. Obrovský pokrok v diagnostice a léčbě chronických ischemických projevů a jejich řešení tzv. revaskularizační léčbou prodlužuje život nemocného a odvrací často nevyhnutelné mutilující amputační výkony končetin a brání rozvoji těžkého neurologického postižení. Krásná celobarevná publikace

Sleva 6 % z běžně ceny 208 Kč

Naše cena: 196 Kč

Ihned ke stažení

Moderní chirurgické metody léčby obezity

Autor: Martin Fried

publisher: Grada

0 / 5
Vzestup morbidní obezity má nyní vzestupnou tendenci nejen v populaci ekonomicky rozvinutých států Evropy a USA, ale šíří se celým světem. Obezita postihuje téměř všechny skupiny obyvatelstva a svými komplikacemi, především metabolickými a srdečně-cévními, ohrožuje života zejména mladých lidí. Léčba morbidní obezity není ani jednoduchá, ani krátkodobá. Jde totiž o komplikovaný a multifaktoriálně

Sleva 6 % z běžně ceny 133 Kč

Naše cena: 125 Kč

Ihned ke stažení

Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie

Autor: kolektiv a

publisher: Grada

0 / 5
Odborná monografie komplexně popisuje současný stav oboru estetická plastické chirurgie, korektivní dermatologie a laserová estetická chirurgie, který je v současné době mimořádně populární a veřejností intenzivně sledovaný. Kniha by měla pomoci lékařům, kteří se touto problematikou zabývají, orientovat se hlouběji v možnostech. Publikace je bohatě dokumentována téměř 300 barevnými fotografiemi a

Sleva 6 % z běžně ceny 587 Kč

Naše cena: 552 Kč

Ihned ke stažení

Perioperační péče

Autor: Michaela Schneiderová

publisher: Grada

0 / 5
Učebnice je určena pro studenty postgraduálního studia oboru perioperační péče v chirurgických oborech a pro zdravotní sestry pracující na operačních sálech všech chirurgických oborů. Kromě aktualizovaných informací v perioperační péči obsahuje základní informace z anatomie, fyziologie, patologie.

Sleva 6 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 319 Kč

Ihned ke stažení

Chirurgie karcinomu plic

Autor: Jiří Klein

publisher: Grada

0 / 5
Monografie shrnuje všeobecné poznatky o kancerogenezi plicní rakoviny na úrovni, která odpovídá potřebám lékaře, rozhodujícího o indikaci jednotlivých diagnostických a léčebných modalit u nemocných trpících plicním karcinomem. Je ručena chirurgům, pneumologům, onkologům, a zejména plicním chirugům. V knize najdete poznámky o biologii, epidemiologii, histologické klasifikaci, klinice, diagnostice

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Ihned ke stažení

Chirurgie v extrémních podmínkách

Autor: Marcel Hájek

publisher: Grada

0 / 5
Kniha nabízí čtenáři přístup k akutním chirurgickým situacím v extrémních podmínkách a doporučené postupy při jejich řešení. Multidisciplinární příručku využijí kromě chirurgů i lékaři ostatních profesí a další zdravotničtí pracovníci.

Sleva 6 % z běžně ceny 842 Kč

Naše cena: 791 Kč

Ihned ke stažení

Chirurgická léčba degenerativního postižení bederní páteře

Autor: Jiří Šrámek

publisher: Grada

0 / 5
Kniha poskytuje komplexní náhled na chirurgickou léčbu degenerativního postižení včetně nejmodernějších poznatků, které jsou podrobně vysvětleny a systematizovány.

Sleva 6 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 319 Kč

Ihned ke stažení

Chirurgie v kostce

Autor: Alexander Ferko

publisher: Grada

0 / 5
Neocenitelná publikace pro studenty medicíny, začínající lékaře především chirurgických oborů v přípravě k atestaci a sestry-specialistky! Kniha je určena ke každodennímu použití, k základní orientaci v oboru i k rychlému zopakování problematiky.

Sleva 6 % z běžně ceny 637 Kč

Naše cena: 599 Kč

Ihned ke stažení

Chirurgie hlavových a periferních nervů s atlasem přístupů

Autor: kolektiv a

publisher: Grada

0 / 5
Po více než 30 letech se čtenáři dostává do rukou ucelená monografie zabývající se chirurgií hlavových a periferních nervů. Kniha shrnuje poznatky z epidemiologie, patofyziologie a diagnostiky nervových poranění, úžinových syndromů a neuroonkologie a aktuální zkušenosti s jejich chirurgickou léčbou.

Sleva 6 % z běžně ceny 764 Kč

Naše cena: 718 Kč

Ihned ke stažení

Základní chirurgické techniky a dovednosti

Autor: Peter Ihnát

publisher: Grada

0 / 5
Základní učebnice pro mediky a mladé lékaře začínající svou odbornou praxi v některém z chirurgických oborů. Publikaci ocení rovněž sestry specialistky. Jednoduchá, přehledná a mimořádně didaktická kniha je doplněna 70 barevnými originálními fotografiemi a schématy.

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Ihned ke stažení

Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění

Autor: Milan Krajíček

publisher: Grada

0 / 5
Publikace s touto tematikou se objevuje na našem knižním trhu po více než 16 letech. Autoři - naši přední odborníci - pojali a zpracovali téma zcela komplexně. Ve své knize postihli rozvoj oboru v posledních letech, jak v porozumění celé problematice, tak v diagnostice a léčbě. Krásná barevná publikace obsahuje část obecnou, tak speciální. Je bohatě vybavena obrazovou dokumentací (na 400

Sleva 6 % z běžně ceny 1 012 Kč

Naše cena: 951 Kč

Ihned ke stažení

Intraoperační stimulační monitorace v neurochirurgii

Autor: Lubor Stejskal

publisher: Grada

0 / 5
Kniha určená pro neurology a klinické neurofyziology, kteří pracují nebo se chystají pracovat na neurochirurgickém operačním sále, ale podnětná také pro ostatní neurology, neurochirurgy, ORL a anesteziology a intenzivisty. Je uveden účelný výběr modalit stimulačních odpovědí s ohledem na ohrožené funkce, způsob jejich vyšetření, meze normality a způsob hlášení tří stupňů abnormalit (informace —

Sleva 6 % z běžně ceny 247 Kč

Naše cena: 232 Kč

Ihned ke stažení

Malý atlas obvazových technik

Autor: Jiří Páral

publisher: Grada

0 / 5
Kniha přináší přehledné informace o pravidlech správného přikládání obvazů a o technikách a postupech při práci s různými druhy obvazů, sádrou, moderními syntetickými materiály a náplasťovými fixacemi.Publikace je určena studentům medicíny, studentům středních a nástavbových zdravotnických škol, mladým lékařům, záchranářům a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří znalost obvazových technik

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Ihned ke stažení

Nádory podjaterní oblasti

Autor: Zdeněk Kala

publisher: Grada

0 / 5
Kniha obsahuje nejmodernější poznatky o diagnostice a léčbě maligních procesů podjaterní oblasti a je do určité míry "návodem", jak postupovat v diagnostice a racionální léčbě těchto zdánlivě různorodých patologických procesů, a to nejen pro lékaře prvního kontaktu - praktické lékaře, ale především pro klinické specialisty (gastroenterology, onkology, chirurgy intervenční radiology aj.).

Sleva 6 % z běžně ceny 506 Kč

Naše cena: 476 Kč

Ihned ke stažení

Chirurgická propedeutika

Autor: Miroslav Zeman

publisher: Grada

0 / 5
Zcela přepracované a doplněné vydání známé publikace osvědčených autorů I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, která se v předchozích vydáních stala skutečným pojmem a bestsellerem. Svým obsahem přináší to, co bývá v učebnicích shrnuto pod pojmem OBECNÁ CHIRURGIE (symptomatologie chirurgických onemocnění, základy první předlékařské i lékařské pomoci, pravidla asepse a antisepse, základy místního

Sleva 6 % z běžně ceny 501 Kč

Naše cena: 471 Kč

Ihned ke stažení

Chirurgie ruky

Autor: Jaroslav Pilný

publisher: Grada

0 / 5
Mezinárodní kolektiv špičkových odborníků připravil tuto praktickou publikaci k diagnostice a terapii jednoho z nejčastějších poranění. Publikace zahrnuje problematiku traumatologie ruky, řešení poúrazových stavů a degenerativních postižení ruky, zahrnuje i problematiku loktu a předloktí ve vztahu k ruce.Kniha je bohatě obrazově dokumentována a kompletní obrazová dokumentae je rovněž na

Sleva 6 % z běžně ceny 722 Kč

Naše cena: 679 Kč

Ihned ke staženíAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí