Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Hematologie, onkologie

Odpověď rakovině

Autor: Hari Sharma

publisher: Triton

0 / 5
Kniha je výzvou rakovině a všem nemocem. Osahuje ucelenou řadu praktických návodů a technik, jak zdravě žít. Tradiční ájurvéda radí: vytvořte si tělo, které řekne nemoci NE. To znamená silné tělo se silným imunitním systémem; tělo čisté, zdravé a vyrovnané. Návody uvedené v této knize vyzývají rakovoinu na souboj na té nejhlubší úrovni - na úrovni DNA. Když je zdravá vaše DNA, je zdravý i váš

Sleva 6 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem

Základy klinické onkologie

Autor: Pavel Klener

publisher: Galén

0 / 5
Publikace Základy klinické onkologie byla napsána s cílem podat stručný přehled diagnostických a léčebných metod v onkologii, včetně aktuálních poznatků. Je určena především pro pregraduální studium, ale poskytne bazální informace i lékařům nejrůznějších specializací, kteří se ve své praxi setkávají s onkologickými pacienty a potřebují se rychle zorientovat, aniž by základní informace museli

Sleva 6 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Hematoonkologický atlas krve a kostní dřeně

Autor: Petra Kačírková

publisher: Grada

0 / 5
Zcela unikátní původní publikace domácích autorů, kterou netrpělivě očekávají naše hematologická pracoviště. Atlas, který je mimořádně kladně hodnocen recenzenty, přináší snadný a přehledný přístup k základním informacím o morfologické diagnostice hematologických malignit. Publikace je původně určena hematologům a patologům, ale lze ji doporučit i onkologům, imunologům, dalším pracovníkům

Sleva 6 % z běžně ceny 842 Kč

Naše cena: 791 Kč

Skladem

Maligní ložiskové procesy jater

Autor: Zdeněk Kala

publisher: Grada

0 / 5
Obsáhle pojatá chirurgická část monografie rozkrývá problematiku kurativních postupů - jaterních resekcí a transplantace jater. Na chirurgickou léčbu navazuje léčba onkologická, která ji doplňuje. V publikaci navazují na část věnovanou chirurgickým postupům kapitoly věnované radiologicko-intervenčním terapeutickým technikám a chemoterapii.Hlavním mottem publikace je nezbytnost mezioborové

Sleva 6 % z běžně ceny 417 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem

Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob

Autor: Jiří Vorlíček

publisher: Grada

0 / 5
Druhé, přepracované a doplněné vydání knihy Diagnostické a léčebné postupy vychází v relativně nedlouhém odstupu od prvního vydání z roku 2002. Vývoj v oboru je však natolik rychlý, že i přes nevelký časový odstup bylo nutné původní text na mnoha místech pozměnit, rozšířit a doplnit. V druhém vydání jsou zachyceny změny v léčebných postupech u jednotlivých chorob, k nimž došlo v posledním roce.

Sleva 6 % z běžně ceny 803 Kč

Naše cena: 755 Kč

Skladem

Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii

Autor: Pavel Klener

publisher: Grada

0 / 5
Monografie shrnuje nejnovější poznatky o zaváděných metodách systémové léčby nádorových onemocnění. Obecná část vymezuje postavení konvenční chemoterapie v kontextu s nově zaváděnými metodami cílené léčby a vysvětluje základní mechanismy účinku cílených terapeutik. Speciální část podává charakteristiky nově zaváděných konvenčních i epigenetických cytostatik, monoklonálních protilátek a dalších

Sleva 6 % z běžně ceny 356 Kč

Naše cena: 335 Kč

Skladem

Nádory adolescentů a mladých dospělých

Autor: Viera Bajčiová

publisher: Grada

0 / 5
Publikace se věnuje specifické problematice maligních onemocnění u mladé generace vymezené věkem 15 až 25 (29) let. Podává komplexní pohled na epidemiologii, etiologii, klinickou prezentaci a chování jednotlivých typů nádorů a hematologických malignit. Klade důraz na věkově specifické rozdíly a shrnuje současné poznatky o biologii a patogenezi jednotlivých zhoubných nemocí. Srovnává nádory u

Sleva 6 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Zachování fertility u onkologicky nemocných v praxi

Autor: Kristýna Frühaufová

publisher: Grada

0 / 5
Praktické postupy jak lze zachovat zárodečné buňky (vajíčka, spermie) u těch nemocných (dětských, dospělých, mužů, žen), kteří podstupují protinádorovou léčbu a v budoucnu by chtěli mít děti.

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Obecná onkologie

Autor: Zdeněk Adam

publisher: Galén

0 / 5
Kniha obsahuje obecně zaměřené kapitoly o etiologických faktorech a možnostech prevence maligních onemocnění. Je psána tak, aby v ní každý lékař, který se ve své praxi setkává s pacienty s onkologickým onemocněním, mohl najít užitečné informace pro svoji každodenní práci. Podrobně zpracovaná kapitola o systémových a paraneoplastických projevech nádorových nemocí by měla přispět k časnému

Sleva 6 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Operace hrtanu

Autor: Aleš Slavíček

publisher: Triton

0 / 5
V České republice přibývá každý rok asi 400 nových onemocnění rakovinou hrtanu. Přibližně jedna třetina pacientů je léčena totální laryngektomií - úplným odstraněním hrtanu. To znamená ročně kolem jednoho sta nových pacientů přicházejících o hlas v důsledku této léčby. Publikace pojednává o výskytu, příčinách vzniku, příznacích i možnostech léčby nádorů hrtanu a polykacích cest. Zabývá se

Sleva 6 % z běžně ceny 48 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem

Rakovina prsu

Autor: Jitka Abrahámová

publisher: Triton

0 / 5
Rakovina prsu patří k nejčastějším nádorovým onemocněním žen. Navzdory tomu, že bylo dosaženo značného pokroku v diagnóze i v léčbě, je procento úmrtí na tuto chorobu v naší zemi jedno z nejvyšších na světě. Jedním z důvodů tohoto stavu je skutečnost, že značná část onemocnění je diagnostikována pozdě, v pokročilém stádiu. Základním předpokladem úspěchu léčby je včasná diagnóza. Proto autorka

Sleva 5 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Rakovina tlustého střeva a konečníku

Autor: Jitka Abrahámová

publisher: Triton

0 / 5
Kolorektální karcinom patří ke zhoubným nádorům s vysokým výskytem v naší populaci a s poměrně vysokou úmrtností. Zásadní podíl na tomto neutěšeném stavu mají nevhodné stravovací návyky a pozdní příchod pacientů k lékaři, kdy řada nádorů je diagnostikována až v pokročilém stavu. Přitom nádory zachycené včas lze v naprosté většině případů trvale vyléčit. Autorky se v publikaci zaměřují na příčiny

Sleva 5 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Kromě prsu mi nic nechybí

Autor: Zdeňka Vojáčková

publisher: Triton

0 / 5
Diagnóza: rakovina prsu. Co dál? Operace, ozařování, chemoterapie... Obyčejně, srozumitelně a na pozadí běžných rodinných událostí autorka popisuje vliv závažné diagnózy a náročné dlouhodobé terapie na mezilidské vztahy a způsob života. Nejsilnější emoce a zážitky při tom ventiluje ve verších. Její metodu překonávání fyzické bolesti i občasné skepse pomocí vytrvalosti, optimismu, úsměvu,

Sleva 6 % z běžně ceny 48 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem

Biopsie sentinelové uzliny

Autor: Tomáš Bohanes

publisher: Galén

0 / 5
Dominantní metodou současné onkochirurgie v oblasti solidních nádorů je jejich kompletní chirurgické odstranění. Operační metody jsou detailně propracované a standardizované. Současně s tím se chirurgie neustále vyvíjí, zkvalitňuje a využívá všech možností, které vedou k co nejmenšímu poškození pacienta.

Sleva 6 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Speciální onkologie

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Jiří Vorlíček a kolektiv

publisher: Galén

0 / 5
Nová a moderní učebnice je určena studentům lékařských fakult a lékařům nespecializovaným na onkologii a hematologii. Cílem publikace je podrobně referovat o příznacích jednotlivých chorob, popsat diagnostické postupy, definovat koncepty standardních léčebných postupů pro jednotlivá klinická stadia uvedených nemocí na podkladě "medicíny založené na důkazech" a navrhnout systém preventivních

Sleva 6 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Nádory varlat

Autor: Ctibor Povýšil

publisher: Grada

0 / 5
Autoři shrnují veškeré současné poznatky týkající se prevence, epidemiologie, rizikových faktorů, diagnostiky i léčby tohoto onemocnění. Vycházejí z vlastní sestavy pacientů s testikulárními nádory, která je největší v ČR.Barevná publikace, která je doplněna bohatou obrazovou dokumentací (276 vyobrazení, 82 tabulek a grafů), je určena onkologům, urologům, patologům, epidemiologům i lékařům

Sleva 6 % z běžně ceny 757 Kč

Naše cena: 712 Kč

Skladem

Principy systémové protinádorové léčby

Autor: Pavel Klener

publisher: Grada

0 / 5
Monografie shrnuje nejnovější poznatky o systémové léčbě nádorových onemocnění, především o metodách cílené („biologické“) léčby. Autoři vysvětlují mechanismy účinku cílených terapeutik, popisují signální dráhy vedoucí k maligní transformaci buňky a přinášejí nové pohledy na léčebné strategie v kontextu s konvenční chemoterapií. Zvláštní pozornost je věnována možnostem ovlivnění nádorového

Sleva 6 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Kolorektální karcinom

Autor: Luboš Holubec

publisher: Grada

0 / 5
Kniha je určena zejména praktickým lékařům, internistům a chirurgům. Ve velmi širokém aktuálním pohledu zmiňuje epidemiologii, etiopatogenezi, screening, prognózu, laboratorní diagnostiku, nádorové markery, velmi podrobně jsou rozvedeny všechny další diagnostické metody. Publikace samozřejmě pojednává o léčbě — chirurgické i nechirurgické, adjuvantních metodách, dispenzarisaciů Kniha obsahuje 35

Sleva 6 % z běžně ceny 208 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Kostní nádorová choroba

Autor: Jiří Vorlíček

publisher: Grada

0 / 5
Publikace vznikla z potřeby komplexního pohledu na kostní nádorovou chorobu, která je kromě maligního postižení specifická ve svém působení na kostní hmotu. Kniha předkládá široký výběr možností léčby a komplexně se zabývá jejím vlivem na poškozenou kost. Podrobně rozebírá možnosti medikamentózní, radiační i ortopedické léčby a léčby bolesti, která je u tohoto onemocnění typická. Nezapomíná ani

Sleva 6 % z běžně ceny 587 Kč

Naše cena: 552 Kč

Skladem

Kardioonkologie

Autor: kolektiv a

publisher: Grada

0 / 5
Publikace komplexně shrnuje mimořádně významnou problematiku na pomezí dvou velkých medicínských oborů — kardiologie a onkologie a zaplňuje po několika letech na trhu prázdné místo v této oblasti. Problematika je natolik závažná, že se v této oblasti začíná vyčleňovat nová odborná specializace.

Sleva 6 % z běžně ceny 509 Kč

Naše cena: 478 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele