Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Kardiologie a angiologie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Autor: Eliška Sovová

publisher: Grada

0 / 5
Kniha navazuje na úspěšné vydání z roku 2004, je zcela přepracována podle posledních poznatků současné vědy a doplněna o praktickou část — o kapitolu věnovanou ošetřovatelství a o doporučené ošetřovatelské postupy při jednotlivých ošetřovatelských diagnózách. Standardní ošetřovatelské postupy mají pomoci při plánování ošetřovatelské péče.

Sleva 6 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 319 Kč

Ihned ke stažení

Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě

Autor: David H. Bennett

publisher: Grada

0 / 5
Kniha je překladem 8. vydání úspěšné publikace, které bylo přeloženo do pěti jazyků. První vydání vyšlo v roce 1981. Podává přehledný, stručný, aktuální a praktický návod ke stanovení diagnózy, sledování a léčbě hlavních typů srdečních arytmií s vysvětlením podstaty problému zejména z pohledu praxe.

Sleva 6 % z běžně ceny 849 Kč

Naše cena: 798 Kč

Ihned ke stažení

Dětská kardiochirurgie

Autor: Pavel Žáček

publisher: Grada

0 / 5
Po letech se čtenáři dostává do rukou doplněné a aktualizované vydání úspěšné publikace. Kniha získává také novou cílovou skupinu čtenářů, protože o dřívější "malé pacienty" se díky vyspělé péči v této oblasti starají nyní i další specialisté. Přehled standardních operačních postupů uvítají mladí lékaři v postgraduálním studiu pediatrie, kardiologie a kardiochirurgie, interny, zobrazovacích metod

Sleva 6 % z běžně ceny 502 Kč

Naše cena: 472 Kč

Ihned ke stažení

EKG a dysrytmie v dětském věku

Autor: kolektiv a

publisher: Grada

0 / 5
Monografie, která na našem trhu 10 let chyběla, poskytuje základní informace o EKG křivce a jejím vývoji a analýze v dětském věku. Dále shrnuje nejnovější poznatky o diagnóze, prognostickém významu a léčbě poruch srdečního rytmu u dětí a mladistvých.

Sleva 6 % z běžně ceny 314 Kč

Naše cena: 295 Kč

Ihned ke stažení

Hodnocení vybraných metod v kardiologii a angiologii pro praxi

Autor: kolektiv a

publisher: Grada

0 / 5
Publikace, která na našem odborném knižním trhu několik desetiletí chybí! V praktickém rozsahu a pojetí uvádí důležité vyšetřovací metody, které se v praxi využívají. Kromě kardiologů, internistů, studentů medicíny i sester specialistek ocení např. i praktičtí lékaři.

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Ihned ke stažení

Aortální nedomykavost

Autor: Jan Dominik

publisher: Grada

0 / 5
Zcela unikátní publikace s 280, často složenými originálními obrázky doc. MUDr. Pavla Žáčka! Kniha je důležitá nejen pro kardiology, kardiochirurgy a internisty, ale i echokardiografisty a další odborníky zobrazovacích metod i všechny, kteří o nemocné s aortální nedomykavostí v praxi pečují.

Sleva 6 % z běžně ceny 679 Kč

Naše cena: 638 Kč

Ihned ke stažení

Kardiologie pro nelékařské zdravotnické obory

Autor: Alan Bulava

publisher: Grada

0 / 5
Moderní publikace je určena sestrám, sestrám specialistkám, biomedicínským inženýrům a dalším nelékařským pracovníkům. Knihu doprovází bohatá originální názorná obrazová dokumentace (na 155 barevných obrázků a 29 tabulek).

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Ihned ke stažení

Fibrilace síní

Autor: Jan Lukl

publisher: Grada

0 / 5
Kniha předního moravského arytmologa a jeho spolupracovníků vyplňuje oblast na našem knižním trhu dosud v této podobě, rozsahu a celistvosti publikačně nezpracovanou. Probírá epidemiologii, etiologii, farmakologickou i intervenční léčbu, kontrolu srdečního rytmu i tromboembolické komplikace, trvalou kardiostimulace a v těchto souvislostech i kardiochirurgickou léčbu. Zcela komplexní publikace je

Sleva 6 % z běžně ceny 467 Kč

Naše cena: 439 Kč

Ihned ke stažení

Intraaortální balonková kontrapulzace

Autor: Jiří Manďák

publisher: Grada

0 / 5
Metoda patří v současnosti mezi standardní mechanické podpory selhávajícího oběhu. Má svoje nezastupitelné místo v intervenční léčbě akutního srdečního selhání, infarktu myokardu a kardiogenního šoku, ale i v dalších indikacích. Kniha je určena zejména kardiochirurgům, chirurgům, kardiologům, anesteziologům, perfuzionistům a intenzivistům.

Sleva 6 % z běžně ceny 208 Kč

Naše cena: 196 Kč

Ihned ke stažení

Kardiologie

Autor: Miloš Štejfa

publisher: Grada

0 / 5
Třetí vydání uspěšné publikace zachovává členění předchozích dvou, ale rozšířený autorský kolektiv publikace přepracoval. Obecná část obsahuje kapitoly o funkční morfologii myokardu a koronárního řečiště, elektrofyziologii, srdeční kontrakci, oběhových regulacích a hemodynamických veličinách. Nově je zpracována genetika, kvantitativní hodnocení epidemiologických studií. Zmodernizovány jsou

Sleva 6 % z běžně ceny 979 Kč

Naše cena: 920 Kč

Ihned ke stažení

Kardiovaskulární choroby u žen

Autor: Antonín Mandovec

publisher: Grada

0 / 5
Publikace komplexně zpracovává současný pohled na problematiku kardiovaskulárních chorob u osob ženského pohlaví a vyplňuje tak současnou mezeru v české odborné zdravotnické literatuře.Kniha je určena zejména praktickým lékařům, internistům a kardiologům. Zajímavé informace zde naleznou ale i gynekologové.

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Ihned ke stažení

Základy srdeční elektrofyziologie a katétrových ablací

Autor: Martin Eisenberger

publisher: Grada

0 / 5
Předkládaná publikace vysvětluje základy srdeční elektrofyziologie od vybavení elektrofyziologické laboratoře přes mechanizmy jednotlivých arytmií, principy jejich vyšetřování až po jejich léčbu katétrovou ablací. Kniha popisuje všechny běžné supraventrikulární a komorové tachykardie, se kterými je možné se setkat v klinické praxi. Kniha je doplněna velkým množstvím schematických obrázků,

Sleva 6 % z běžně ceny 467 Kč

Naše cena: 439 Kč

Ihned ke stažení

MRI srdce

Autor: Martin Pleva

publisher: Grada

0 / 5
Publikace poskytuje přehlednou informaci o zobrazení srdce pomocí magnetické rezonance. Čtenář v ní najde potřebné informace pro její běžné využívání v klinické praxi. Ocení ji zejména kardiologové, internisti a lékaři oddělení zobrazovacích metod. Publikace je bohatě vybavena obrazovou dokumentací - čtenář v knize najde: 17 tabulek, 4 schémata, 19 barevných a 130 černobílých fotografií. Recenze:

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Ihned ke stažení

Srdeční arytmie v kazuistikách

Autor: Jan Lukl

publisher: Grada

0 / 5
První publikace tohoto druhu na českém trhu. Vychází z rozboru jednotlivých případů nemocných se srdečními arytmiemi, na kterých by se měl čtenář poučit, jaké jsou nejvhodnější, ale také nejméně vhodné postupy a kroky v rozhodovacím algoritmu. Autor tří monografií o srdečních arytmiích čerpá z bohatých zkušeností pracoviště na poli srdečních arytmií. Hlavní důraz je kladen na první kapitolu o

Sleva 6 % z běžně ceny 144 Kč

Naše cena: 135 Kč

Ihned ke stažení

EKG do kapsy

Autor: Ralph Haberl

publisher: Grada

0 / 5
Již 4. vydání velmi úspěšné publikace "EKG pocket", která je z ediční řady "pocket - kapesní" nakladatelství Börm Bruckmeier Verlag.Kniha je určena studentům, lékařům v praxi a lékařům všech odborností, ocení ji ale i sestry specialistky.Dvojbarevná kniha poskytuje velmi stručné základy metody a je orientována mimořádně prakticky a didakticky s řadou vyobrazení a EKG křivek.Jednotlivé kapitoly

Sleva 6 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 279 Kč

Ihned ke stažení

Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody

Autor: Martin Hutyra

publisher: Grada

0 / 5
Kniha je první monografií na našem trhu, která se komplexně zabývá embolizačními mozkovými ikty od akutních fází diagnostiky a léčby přes následnou identifikaci možných kardiálních zdrojů a jejich následnou eliminaci až po prevenci recidivy onemocnění.Cílovou skupinou čtenářů jsou především neurologové a kardiologové, ale i internisté, praktičtí lékaři, radiologové a v neposlední řadě i

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Ihned ke stažení

Léčba kardiovaskulárních onemocnění

Autor: Jindřich Špinar

publisher: Grada

0 / 5
Další publikace od brněnských autorů tvoří nedílný komplet s předchozí úspěšnou publikací Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. V publikaci Léčba kardiovaskulárních onemocnění je terapie probírána podle jednotlivých onemocnění. Kniha tvoří nedílný komplet s publikací Farmakologie kardiovaskulárních onemocnění.

Sleva 6 % z běžně ceny 293 Kč

Naše cena: 275 Kč

Ihned ke stažení

Význam ošetřovatelství v preventivní kardiologii

Autor: kolektiv a

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Monografie je založena na výstupech rozsáhlého výzkumu a přináší i informace, které dosud nebyly publikovány. Kniha je kvalitně a přehledně zpracovaná, jasně a srozumitelně předkládá v širokém záběru témata týkající se ochrany zdraví a úlohy sester v prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Ihned ke stažení

Arteriální revaskularizace myokardu

Autor: Marek Gwozdziewicz

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Instruktivní publikace je zaměřena na tepennou revaskularizaci myokardu prováděnou na bijícím srdci. Komplexně informuje o nejnovějších poznatcích z oblasti této intenzivně se vyvíjející chirurgické techniky, přičemž uvedené poznatky se opírají o nejnovější literární odkazy i o vlastní zkušenosti autora.Kniha pojednává o pěti v současné době nejčastěji používaných arteriálních štěpech. Autor

Sleva 6 % z běžně ceny 166 Kč

Naše cena: 156 Kč

Ihned ke stažení

Jak dobře žít s nemocným srdcem

Autor: Jindřich Špinar

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Kniha je určena především ambulantním lékařům různých odborností, kteří mají větší či menší zkušenosti s kardiovaskulárními onemocněními a kteří nemocné s těmito chorobami ošetřují. Kniha je psána přehlednou a jednoduchou formou, tak aby v ní čtenář nalezl snadno odborné rady pro sebe a odpovědi na otázky, které často kladou nemocní s kardiálním onemocněním. Obsahuje stručné vysvětlení nemoci a

Sleva 6 % z běžně ceny 251 Kč

Naše cena: 236 Kč

Ihned ke staženíAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí