Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Kardiologie a angiologie

Léčba kardiovaskulárních onemocnění

Autor: Jindřich Špinar

publisher: Grada

0 / 5
Další publikace od brněnských autorů tvoří nedílný komplet s předchozí úspěšnou publikací Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. V publikaci Léčba kardiovaskulárních onemocnění je terapie probírána podle jednotlivých onemocnění. Kniha tvoří nedílný komplet s publikací Farmakologie kardiovaskulárních onemocnění.

Naše cena: 293 Kč

Skladem

Srdeční arytmie v kazuistikách

Autor: Jan Lukl

publisher: Grada

0 / 5
První publikace tohoto druhu na českém trhu. Vychází z rozboru jednotlivých případů nemocných se srdečními arytmiemi, na kterých by se měl čtenář poučit, jaké jsou nejvhodnější, ale také nejméně vhodné postupy a kroky v rozhodovacím algoritmu. Autor tří monografií o srdečních arytmiích čerpá z bohatých zkušeností pracoviště na poli srdečních arytmií. Hlavní důraz je kladen na první kapitolu o

Sleva 6 % z běžně ceny 144 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

EKG do kapsy

Autor: Ralph Haberl

publisher: Grada

0 / 5
Již 4. vydání velmi úspěšné publikace "EKG pocket", která je z ediční řady "pocket - kapesní" nakladatelství Börm Bruckmeier Verlag.Kniha je určena studentům, lékařům v praxi a lékařům všech odborností, ocení ji ale i sestry specialistky.Dvojbarevná kniha poskytuje velmi stručné základy metody a je orientována mimořádně prakticky a didakticky s řadou vyobrazení a EKG křivek.Jednotlivé kapitoly

Sleva 6 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem

Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody

Autor: Martin Hutyra

publisher: Grada

0 / 5
Kniha je první monografií na našem trhu, která se komplexně zabývá embolizačními mozkovými ikty od akutních fází diagnostiky a léčby přes následnou identifikaci možných kardiálních zdrojů a jejich následnou eliminaci až po prevenci recidivy onemocnění.Cílovou skupinou čtenářů jsou především neurologové a kardiologové, ale i internisté, praktičtí lékaři, radiologové a v neposlední řadě i

Sleva 6 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Autor: Eliška Sovová

publisher: Grada

0 / 5
Kniha navazuje na úspěšné vydání z roku 2004, je zcela přepracována podle posledních poznatků současné vědy a doplněna o praktickou část — o kapitolu věnovanou ošetřovatelství a o doporučené ošetřovatelské postupy při jednotlivých ošetřovatelských diagnózách. Standardní ošetřovatelské postupy mají pomoci při plánování ošetřovatelské péče.

Sleva 6 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě

Autor: David H. Bennett

publisher: Grada

0 / 5
Kniha je překladem 8. vydání úspěšné publikace, které bylo přeloženo do pěti jazyků. První vydání vyšlo v roce 1981. Podává přehledný, stručný, aktuální a praktický návod ke stanovení diagnózy, sledování a léčbě hlavních typů srdečních arytmií s vysvětlením podstaty problému zejména z pohledu praxe.

Sleva 6 % z běžně ceny 849 Kč

Naše cena: 798 Kč

Skladem

Dětská kardiochirurgie

Autor: Pavel Žáček

publisher: Grada

0 / 5
Po letech se čtenáři dostává do rukou doplněné a aktualizované vydání úspěšné publikace. Kniha získává také novou cílovou skupinu čtenářů, protože o dřívější "malé pacienty" se díky vyspělé péči v této oblasti starají nyní i další specialisté. Přehled standardních operačních postupů uvítají mladí lékaři v postgraduálním studiu pediatrie, kardiologie a kardiochirurgie, interny, zobrazovacích metod

Sleva 6 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 375 Kč

Skladem

EKG a dysrytmie v dětském věku

Autor: kolektiv a

publisher: Grada

0 / 5
Monografie, která na našem trhu 10 let chyběla, poskytuje základní informace o EKG křivce a jejím vývoji a analýze v dětském věku. Dále shrnuje nejnovější poznatky o diagnóze, prognostickém významu a léčbě poruch srdečního rytmu u dětí a mladistvých.

Sleva 6 % z běžně ceny 314 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Hodnocení vybraných metod v kardiologii a angiologii pro praxi

Autor: kolektiv a

publisher: Grada

0 / 5
Publikace, která na našem odborném knižním trhu několik desetiletí chybí! V praktickém rozsahu a pojetí uvádí důležité vyšetřovací metody, které se v praxi využívají. Kromě kardiologů, internistů, studentů medicíny i sester specialistek ocení např. i praktičtí lékaři.

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Aortální nedomykavost

Autor: Jan Dominik

publisher: Grada

0 / 5
Zcela unikátní publikace s 280, často složenými originálními obrázky doc. MUDr. Pavla Žáčka! Kniha je důležitá nejen pro kardiology, kardiochirurgy a internisty, ale i echokardiografisty a další odborníky zobrazovacích metod i všechny, kteří o nemocné s aortální nedomykavostí v praxi pečují.

Sleva 6 % z běžně ceny 679 Kč

Naše cena: 638 Kč

Skladem

Kardiologie pro nelékařské zdravotnické obory

Autor: Alan Bulava

publisher: Grada

0 / 5
Moderní publikace je určena sestrám, sestrám specialistkám, biomedicínským inženýrům a dalším nelékařským pracovníkům. Knihu doprovází bohatá originální názorná obrazová dokumentace (na 155 barevných obrázků a 29 tabulek).

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Fibrilace síní

Autor: Jan Lukl

publisher: Grada

0 / 5
Kniha předního moravského arytmologa a jeho spolupracovníků vyplňuje oblast na našem knižním trhu dosud v této podobě, rozsahu a celistvosti publikačně nezpracovanou. Probírá epidemiologii, etiologii, farmakologickou i intervenční léčbu, kontrolu srdečního rytmu i tromboembolické komplikace, trvalou kardiostimulace a v těchto souvislostech i kardiochirurgickou léčbu. Zcela komplexní publikace je

Sleva 6 % z běžně ceny 467 Kč

Naše cena: 439 Kč

Skladem

Intraaortální balonková kontrapulzace

Autor: Jiří Manďák

publisher: Grada

0 / 5
Metoda patří v současnosti mezi standardní mechanické podpory selhávajícího oběhu. Má svoje nezastupitelné místo v intervenční léčbě akutního srdečního selhání, infarktu myokardu a kardiogenního šoku, ale i v dalších indikacích. Kniha je určena zejména kardiochirurgům, chirurgům, kardiologům, anesteziologům, perfuzionistům a intenzivistům.

Sleva 6 % z běžně ceny 208 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění

Autor: Jindřich Špinar

publisher: Grada

0 / 5
Vývoj, který prodělává farmakoterapie kardiovaskulárních chorob, je rychlý a dynamický. Na přelomu století a tisíciletí se dostala také do primární prevence, především u rizikových osob. Druhé a rozšířené vydání této vynikající monografie z pera představitelů brněnské kardiologické školy je přehledně doplněno o nové léky, skutečnosti a poznatky ze závěrů dokončených studií. Pomůže tak praktickým

Sleva 6 % z běžně ceny 293 Kč

Naše cena: 275 Kč

Skladem

Kardiologie

Autor: Miloš Štejfa

publisher: Grada

0 / 5
Třetí vydání uspěšné publikace zachovává členění předchozích dvou, ale rozšířený autorský kolektiv publikace přepracoval. Obecná část obsahuje kapitoly o funkční morfologii myokardu a koronárního řečiště, elektrofyziologii, srdeční kontrakci, oběhových regulacích a hemodynamických veličinách. Nově je zpracována genetika, kvantitativní hodnocení epidemiologických studií. Zmodernizovány jsou

Sleva 6 % z běžně ceny 1 399 Kč

Naše cena: 1 315 Kč

Skladem

Kardiovaskulární choroby u žen

Autor: Antonín Mandovec

publisher: Grada

0 / 5
Publikace komplexně zpracovává současný pohled na problematiku kardiovaskulárních chorob u osob ženského pohlaví a vyplňuje tak současnou mezeru v české odborné zdravotnické literatuře.Kniha je určena zejména praktickým lékařům, internistům a kardiologům. Zajímavé informace zde naleznou ale i gynekologové.

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Základy srdeční elektrofyziologie a katétrových ablací

Autor: Martin Eisenberger

publisher: Grada

0 / 5
Předkládaná publikace vysvětluje základy srdeční elektrofyziologie od vybavení elektrofyziologické laboratoře přes mechanizmy jednotlivých arytmií, principy jejich vyšetřování až po jejich léčbu katétrovou ablací. Kniha popisuje všechny běžné supraventrikulární a komorové tachykardie, se kterými je možné se setkat v klinické praxi. Kniha je doplněna velkým množstvím schematických obrázků,

Sleva 6 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 375 Kč

Skladem

MRI srdce

Autor: Martin Pleva

publisher: Grada

0 / 5
Publikace poskytuje přehlednou informaci o zobrazení srdce pomocí magnetické rezonance. Čtenář v ní najde potřebné informace pro její běžné využívání v klinické praxi. Ocení ji zejména kardiologové, internisti a lékaři oddělení zobrazovacích metod. Publikace je bohatě vybavena obrazovou dokumentací - čtenář v knize najde: 17 tabulek, 4 schémata, 19 barevných a 130 černobílých fotografií. Recenze:

Sleva 6 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Multidetektorová výpočetní tomografie srdce

Autor: Jiří Ferda

publisher: Galén

0 / 5
Publikace Multidetektorová výpočetní tomografie srdce shrnuje zkušenosti autorů, kteří od roku 2002 provedli více než 5000 CT vyšetření srdce prostřednictvím systémů všech generací MDCT, tedy přístrojem šestnáctiřadým, šedesátičtyřřadým, dvouzdrojovým první generace a dvouzdrojovým druhé generace.V obecné části knihy se probírají problémy provádění vyšetření, zpracování dat a vyhodnocení nálezů,

Sleva 6 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 329 Kč

Skladem

Prevence nemocí oběhové soustavy v pediatrii

Autor: Štěpán Rucki

publisher: Triton

0 / 5
Nemoci oběhové soustavy vznikající převážně na podkladě aterosklerózy jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. V současné době je známo, že ateroskleróza je onemocnění s časným začátkem a dlouhou latencí. Aterogeneze začíná již dětství a o její progresi rozhodují stejné rizikové faktory jako u dospělých. Lipidové faktory beze sporu hrají ústřední roli v tomto procesu, avšak k progresi

Sleva 6 % z běžně ceny 152 Kč

Naše cena: 143 Kč

SklademPřihlášení uživatele