Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Psychiatrie, psychologie

Nejprodávanější v této kategorii

Tanečně-pohybová terapie

Autor: Klára Čížková

publisher: Triton

0 / 5
12 %
Tanečně-pohybová terapie v poslední době – stejně jako jiné na tělo zaměřené psychoterapeutické směry – náleží mezi metody, které se těší velkému zájmu. Tato publikace ji zasazuje do širšího kontextu, když se věnuje nejprve léčebným účinkům, které byly tanci přisuzovány v různých obdobích a kulturách v minulosti, a přechází pak ke vzniku tanečně-pohybové terapie v souvislosti s moderním tancem.

Sleva 12 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Psychiatrie - minimum pro praxi (4. vydání)

Autor: Jiří Raboch

publisher: Triton

0 / 5
12 %
Kniha poskytuje základní orientaci v oboru psychiatrie. Je určena především praktickým lékařům, neboť právě oni mnohdy duševní poruchu poprvé diagnostikují nebo na ni vysloví podezření, event. léčí somatická onemocnění pacientů, kteří některou duševní poruchou trpí. Autoři odlišují případy, kdy může léčbu zvládnout praktický lékař sám, od těch, kdy je nutná intervence specialisty - psychiatra.

Sleva 12 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem

Lidský mozek

Autor: František Koukolík

publisher: Galén

0 / 5
12 %
Kniha vznikla jako rozšířené vydání monografie Lidský mozek (2000, 2002), protože vědecký vývoj obsah předchozích vydání již z valné části překonal. Nové vydání, poprvé bohatě ilustrované, popisuje funkční systémy lidského mozku obecně, zrakové, sluchové a taktilní poznávání, paměť, jazyk, praxii, lateralitu, emoce, vědomí a pozornost; závěrečnou kapitolou jsou řídicí funkce. Monografie vznikla

Sleva 12 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem

Demence

Autor: Vladimír Pidrman

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Praktická kniha předního českého autora, doc. MUDr. Vladimíra Pidrmana, Ph.D., přináší diagnostiku a diferenciální diagnostiku demence. Zabývá se neurobiochemií, patologií a neuropatologií demence a uvádí terapeutické postupy léčby kognitivní poruch, poruch chování a změn aktivit denního života. A to vše jak z pohledu farmakologického, tak i behaviorálního. Nezapomíná ani na výživu - často

Sleva 12 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

První pomoc v psychiatrii

Autor: Karel Dušek

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Jednou z hlavních zásad v medicíne je rozpoznat zdravotní poruchu co nejdříve a co nejdříve provést terapeutický zásah. Stejně tak je tomu i v psychiatrii, kde je však situace poněkud složitější. První pomoc je často vyžadována na místě, kde se předpokládaná porucha objevila. V psychiatrii má tato skutečnost opravdu mimořádný význam. Snahou publikace První pomoc v psychiatrii autorů doc. MUDr.

Sleva 12 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem

Mediace v teorii a praxi

Autor: Lenka Holá

publisher: Grada

0 / 5
12 %
V posledním desetiletí došlo u nás ke zvýšení zájmu o mediaci, metodu řešení konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba – mediátor – pomáhá účastníkům ve vzájemném dorozumívání a v nalezení přijatelného řešení. Kniha popisuje její teoretická východiska a principy, vztahy v mediaci i její samotný proces. Klade důraz na psychologické a právní charakteristiky mediace, ukazuje

Sleva 12 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem

Neuropsychologie v psychiatrii

Autor: Marek Preiss

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Ojedinělá souhrnná publikace klinické neuropsychologie předkládá psychiatrům, psychologům, studentům medicíny a psychologie nejnovější poznatky oboru. Objasňuje základní terminologii, vazby mezi chováním a činnostmi mozku z pohledu psychiatrie, ukazuje možnosti a cesty, jak se mohou závěry rozvíjet v klinické praxi i výzkumu. V praktické části se zabývá kognitivním deficitem u vybraných duševních

Sleva 12 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem

Hyperkinetická porucha a poruchy chování

Autor: kolektiv a

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Problematika hyperkinetické poruchy, poruch chování a agresivity u dětí je u nás tématem čím dál tím víc diskutovaným. Publikace pana doktora Paclta se dotýká všech těchto oblastí a přináší čtenářům jak teoretické vysvětlení, tak i praktické rady a doporučení. Kniha je určena nejenom odborníkům, psychologům, psychiatrům a vychovatelům, ale i rodičům dětí s diagnózou hyperkinetické poruchy a

Sleva 12 % z běžně ceny 302 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Ošetřovatelství v psychiatrii

Autor: Eva Marková

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Publikace přináší komplexní obraz o moderní psychiatrické ošetřovatelské péči. Cílem publikace je předat informace studentům oboru, vyučujícím a odborné veřejnosti o současných trendech v ošetřovatelské péči u nemocných v psychiatrii. Publikace nahradí na trhu knihu Psychiatrická ošetřovatelská péče.

Sleva 12 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem

Klinická psychiatrie v denní praxi

Autor: Jiří Raboch

publisher: Galén

0 / 5
12 %
Moderní učebnice je zaměřena na potřeby klinické praxe - soustřeďuje záměrně pozornost jen na ty problémy spojené s chorobami mozku, s nimiž se bude ve své každodenní praxi setkávat běžný lékař a které bude muset také sám řešit. Neopakuje údaje o všech duševních poruchách v celé jejich šíři, včetně teoretických základů, ale věnuje se vybraným onemocněním podrobněji, než bývá obvyklé v základních

Sleva 12 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Dobro, zlo a řeč v psychoterapii

Autor: Jaroslav Koťa

publisher: Triton

0 / 5
12 %
Kolektivní monografie vznikla soustředěním řady studií ke dvěma neobyčejně důležitým tematickým okruhům – a těmi jsou otázky dobra a zla v psychoterapii a problematika řeči ve vztahu k psychoterapii. Oba tyto tematické okruhy byly předmětem řady diskusí, interních seminářů a seminářů pořádaných Pražskou vysokou školou psychosociálních studií. Právě na nich bylo inspirováno konečné znění

Sleva 12 % z běžně ceny 124 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Ego-analýza - Kritická studie

Autor: Jiří Růžička

publisher: Triton

0 / 5
12 %
Dílo podává mimořádně fundovaný obraz o vývoji psychoanalýzy, tvůrčím způsobem obohacuje pohled ego-analytický o pohled fenomenologický, zabývá se vztahem metateoretického a klinického přístupu při psychoanalytickém poznávání člověka, přičemž se vědomě vyhýbá redukcionismu. Věnuje se plně i etickému rozměru psychoterapeutické práce. Autor se na základě rozsáhlých celoživotních

Sleva 12 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem

Úvod do moderní psychoanalýzy

Autor: Jan Poněšický

publisher: Triton

0 / 5
12 %
Autor v publikaci představuje psychoanalýzu jako napínavou, stále se vyvíjející a hledající vědu o člověku.Kniha se zabývá problematikou nevědomí, vývojem analýzy ve 20. století, vývojem, dynamikou a strukturou osobnosti, tématem učení, otázkou tělesna a tělesnosti v psychosomatice, vztahovostí, účinnými faktory v psychoterapii, prostor je věnován i skupinové psychoterapii a vztahu psychoanalýzy

Sleva 12 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem

Neuropsychiatrické případy

Autor: Jiří Masopust

publisher: Galén

0 / 5
12 %
Publikace obsahuje případy nemocných, které byly komplikované nebo byly naopak jako vystřižené z učebnice. Při jejich řešení se autoři dostali do rozpaků, museli o nich přemýšlet, radit se, prohledávat literaturu a někdy se i přít s kolegy ze svého či jiného oboru, aby zjistili, o jaký problém se vlastně jedná a jaký bude další léčebný postup. Všechny případy jsou z pomezí neurologie a

Sleva 12 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Příběhy terapeutických skupin

Autor: Stanislav Kratochvíl

publisher: Triton

0 / 5
12 %
Skupinová psychoterapie je účinnou formou léčení různých poruch i způsobem pomoci v problémech a krizích. Využívá se u neurotických poruch, u závislosti na alkoholu a drogách i u psychóz, v poradenské praxi i ve výcviku psychoterapeutů a dalších pracovníků pomáhajících profesí. Probíhá v ambulancích, denních klinikách a stacionářích i v lůžkových zařízeních. Tato

Sleva 12 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Biofeedback v teorii a praxi

Autor: Radek Ptáček

publisher: Grada

0 / 5
Jediná domácí komplexní publikace k danému tématu v současnosti poskytuje informace z teoretického i aplikovaného hlediska.

Sleva 6 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem

Já blázním s vámi

Autor: Martin Jarolímek

publisher: Galén

0 / 5
Kniha Martina Jarolímka, uznávaného českého odborníka na léčbu schizofrenie, zakladatele a primáře Denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov, mapuje jeho celoživotní snahu o pochopení a léčbu psychotického onemocnění. Na základě mnohaleté zkušenosti s léčbou pacientů trpících schizofrenií Martin Jarolímek zformoval originální terapeutický přístup, který přibližuje na řadě příkladů. Čtenář

Sleva 6 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Aplikovaná psychologie

Autor: kolektiv a

publisher: Grada

0 / 5
Vztah aplikované psychologie a psychologie jako takové lze připodobnit ke vztahu mezi užitým uměním a uměním obecně. Monografie mapuje uplatňování teoretických psychologických poznatků při praktické činnosti, například v oblasti sociálně psychologického výcviku nebo ve zcela nových oborech lidské činnosti včetně IT, inovací a tvůrčího myšlení.

Sleva 6 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem

Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění

Autor: MUDr., PhDr. Jan Poněšický

publisher: Triton

0 / 5
MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D., lékař a psycholog, psychoanalytik, psychoterapeut a angažující se filozof, byl za svou politickou činnost v KANu a za protest proti sovětské okupaci souzen a vypovězen z Krajské nemocnice v Českých Budějovicích. Z důvodů pokračující diskriminace emigroval roku 1977 do SRN, kde pracoval na renomovaných psychosomatických a psychoterapeutických klinikách v

Sleva 6 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Lékařská etika

Autor: MUDr. Mgr. Josef Kořenek CSc.

publisher: Triton

0 / 5
Autor publikace se zabývá velmi důležitou oblastí aplikované etiky: etikou lékařskou. Toto téma je v současné době nanejvýš aktuální a potřeba řešení problémů a otázek, jež se v něm otevírají, je stále naléhavěji pociťována. Jde totiž o otázky, které se přímo či nepřímo dotýkají každého z nás. Intenzivní pokrok v lékařských vědách, sociální vývoj a celospolečenská diskuse, jejímiž tématy

Sleva 6 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem

Neurózy, psychosmatická onemocnění a psychoterapie

Autor: MUDr., PhDr. Jan Poněšický

publisher: Triton

0 / 5
Jak a proč se tělo dává k dispozici pro neřešitelné či konfliktní situace? Jak se snaží kompenzovat psychologické nedostatky ve výstavbě osobnosti? Proč se tělo používá k vyrovnání neschopnosti vyjádřit emoce? Kdy se stává prostředkem komunikace? Psychosomatickým onemocněním trpí celá jedna třetina pacientů obvodních lékařů. Než se jim dostane odborné psychoterapeutické péče, kterou skutečně

Sleva 6 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem

Úvod do psychologie

Autor: Zdeněk Helus

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Učebnice, jejímž autorem je renomovaný odborník a vysokoškolský pedagog, klade důraz na charakteristiku základních psychických jevů, procesů a činností, díky nimž se člověk ve světě, ve společnosti i v sobě samém orientuje, zvládá nároky na něho kladené a usiluje dát svému životu směr a smysl.

Sleva 12 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Psychopatologie

Autor: Miroslav Orel

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Druhé vydání úspěšné publikace nabízí stručný přehled o dnes stále aktuálnějším oboru psychopatologie. Čtivou formou přináší základní informace o oblasti duševních poruch všem, kdo knihu vezmou do ruky buď kvůli splnění svých studijních povinností, nebo kvůli potřebám své profese, nebo jen ze zájmu.

Sleva 12 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem

Rorschachova metoda

Autor: Martin Lečbych

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Kniha se věnuje jednomu z nejslavnějších nástrojů, využívaných k diagnostice v psychologii. Seznamuje čtenáře s diagnostikou procesů vnímání, myšlení, emočního prožívání a mezilidských vztahů prostřednictvím Rorschachovy metody. Čtenáři se seznámí s integrativním přístupem k interpretaci metody.

Sleva 12 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 253 Kč

SklademPřihlášení uživatele

Katodieta Katodieta