Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Psychiatrie, psychologie

Nejprodávanější v této kategorii

Dobro, zlo a řeč v psychoterapii

Autor: Jaroslav Koťa

publisher: Triton

0 / 5
12 %
Kolektivní monografie vznikla soustředěním řady studií ke dvěma neobyčejně důležitým tematickým okruhům – a těmi jsou otázky dobra a zla v psychoterapii a problematika řeči ve vztahu k psychoterapii. Oba tyto tematické okruhy byly předmětem řady diskusí, interních seminářů a seminářů pořádaných Pražskou vysokou školou psychosociálních studií. Právě na nich bylo inspirováno konečné znění

Sleva 12 % z běžně ceny 124 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Ego-analýza - Kritická studie

Autor: Jiří Růžička

publisher: Triton

0 / 5
12 %
Dílo podává mimořádně fundovaný obraz o vývoji psychoanalýzy, tvůrčím způsobem obohacuje pohled ego-analytický o pohled fenomenologický, zabývá se vztahem metateoretického a klinického přístupu při psychoanalytickém poznávání člověka, přičemž se vědomě vyhýbá redukcionismu. Věnuje se plně i etickému rozměru psychoterapeutické práce. Autor se na základě rozsáhlých celoživotních

Sleva 12 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem

Úvod do moderní psychoanalýzy

Autor: Jan Poněšický

publisher: Triton

0 / 5
12 %
Autor v publikaci představuje psychoanalýzu jako napínavou, stále se vyvíjející a hledající vědu o člověku.Kniha se zabývá problematikou nevědomí, vývojem analýzy ve 20. století, vývojem, dynamikou a strukturou osobnosti, tématem učení, otázkou tělesna a tělesnosti v psychosomatice, vztahovostí, účinnými faktory v psychoterapii, prostor je věnován i skupinové psychoterapii a vztahu psychoanalýzy

Sleva 12 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem

Neuropsychiatrické případy

Autor: Jiří Masopust

publisher: Galén

0 / 5
12 %
Publikace obsahuje případy nemocných, které byly komplikované nebo byly naopak jako vystřižené z učebnice. Při jejich řešení se autoři dostali do rozpaků, museli o nich přemýšlet, radit se, prohledávat literaturu a někdy se i přít s kolegy ze svého či jiného oboru, aby zjistili, o jaký problém se vlastně jedná a jaký bude další léčebný postup. Všechny případy jsou z pomezí neurologie a

Sleva 12 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Příběhy terapeutických skupin

Autor: Stanislav Kratochvíl

publisher: Triton

0 / 5
12 %
Skupinová psychoterapie je účinnou formou léčení různých poruch i způsobem pomoci v problémech a krizích. Využívá se u neurotických poruch, u závislosti na alkoholu a drogách i u psychóz, v poradenské praxi i ve výcviku psychoterapeutů a dalších pracovníků pomáhajících profesí. Probíhá v ambulancích, denních klinikách a stacionářích i v lůžkových zařízeních. Tato

Sleva 12 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Mýtus věčného Žida (Legendy o Ahasverovi)

Autor: Jaroslav Vacek

publisher: Dauphin

0 / 5
12 %
Literarizace "Věčného Žida" poetizovala jeho legendární stopy a proměnlivost jeho existence byla značná. Měl mnoho jmen i vlastností: "Věčný Žid", "Toulavý Žid", Ahasver, "Antichrist", falešný Mesiáš, vagabund, outsider, "Mlčenlivý", "Nepoznatelný tajemného původu", "živý mrtvý" aj. Jeho nesmrtelnost náležela k legendě, přesto ho nechali někteří umřít. V rakouských novinách "Tiroler Tageszeitung"

Sleva 12 % z běžně ceny 121 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

O duši, šílenství a genialitě

Autor: Jaroslav Vacek

publisher: Dauphin

0 / 5
12 %
Tato kniha je kniha o duši, o nemocech duše a o genialitě od biblického starověku až po současnost. Géniové jsou vzácným kořením lidského pokolení. Jejich kreativita překračuje obvyklé hranice. A právě to vyvolává nedůvěru. Jak je možné, že někdo v umění, vědě či technice dospěl až k vrcholům? Kde se v něm vzala jeho mimořádná vynalézavost? Že by zvláštní přízeň bohů? Nejsou v pozadí

Sleva 12 % z běžně ceny 154 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Duch a duše

Autor: Victor L. Schermer

publisher: Triton

0 / 5
12 %
Victor L. Schermer působí jako psychoanalytický psychoterapeut s velkým zájmem o alternativní terapie a různé duchovní tradice. V praxi poznal, že psychoanalytická léčba často nepřináší tak dobré výsledky jako duchovně orientované terapie (především AA - Anonymní alkoholici, ale i jiné terapie). Spiritualitu považuje za základní lidskou potřebu a předestírá nové paradigma, které usiluje

Sleva 12 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Základy klinické adiktologie

Autor: Kamil Kalina

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Adiktologie je multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají. Klinická adiktologie zužuje ohnisko na témata relevantní pro přímou práci s klientem. Jde o "léčbu" v širším slova

Sleva 12 % z běžně ceny 441 Kč

Naše cena: 388 Kč

Skladem

Úvod do psychologie

Autor: Zdeněk Helus

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Učebnice, jejímž autorem je renomovaný odborník a vysokoškolský pedagog, klade důraz na charakteristiku základních psychických jevů, procesů a činností, díky nimž se člověk ve světě, ve společnosti i v sobě samém orientuje, zvládá nároky na něho kladené a usiluje dát svému životu směr a smysl.

Sleva 12 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Psychopatologie

Autor: Miroslav Orel

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Druhé vydání úspěšné publikace nabízí stručný přehled o dnes stále aktuálnějším oboru psychopatologie. Čtivou formou přináší základní informace o oblasti duševních poruch všem, kdo knihu vezmou do ruky buď kvůli splnění svých studijních povinností, nebo kvůli potřebám své profese, nebo jen ze zájmu.

Sleva 12 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem

Rorschachova metoda

Autor: Martin Lečbych

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Kniha se věnuje jednomu z nejslavnějších nástrojů, využívaných k diagnostice v psychologii. Seznamuje čtenáře s diagnostikou procesů vnímání, myšlení, emočního prožívání a mezilidských vztahů prostřednictvím Rorschachovy metody. Čtenáři se seznámí s integrativním přístupem k interpretaci metody.

Sleva 12 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch

Autor: Ján Praško

publisher: Grada

0 / 5
Pacienti trpící psychickými poruchami se denně potýkají nejen s příznaky své nemoci, ale také s diskriminací, která souvisí se stigmatizujícími postoji a s chováním společnosti. Monografie je věnována důležitému psychosociálnímu aspektu utrpení těchto osob.

Sleva 6 % z běžně ceny 424 Kč

Naše cena: 399 Kč

Skladem

Panická porucha

Autor: Klára Látalová

publisher: Grada

0 / 5
Seznamte se s jednou z nejčastějších psychických poruch! Potkává lidi nezávisle na jejich inteligenci, vzdělání či síle osobnosti. Strach a úzkost jsou normální a důležité emoce, ale problém vzniká, když se objevují příliš často, trvají příliš dlouho a jejich intenzita je nepřiměřená situaci.

Sleva 6 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Hraniční porucha osobnosti a její léčba

Autor: Ján Praško

publisher: Grada

0 / 5
Publikace se věnuje jedné z častých poruch osobnosti, která výrazně zhoršuje kvalitu života – brání lidem ve studiu, v práci i kontaktu s vrstevníky, v navazování a udržování partnerských vztahů. Vyznačuje se vysokou sebevražedností, labilními vztahy s blízkými i problémy s udržením zaměstnání.

Sleva 6 % z běžně ceny 331 Kč

Naše cena: 311 Kč

Skladem

Bolest a sexuální dysfunkce mužů

Autor: Luděk Daneš

publisher: Grada

0 / 5
Sexuolog MUDr. Luděk Daneš, CSc., se ve své nové monografii věnuje fenoménu bolesti v souvislosti s mužskými sexuálními poruchami. Na základě klinických zkušeností přináší diagnostická a terapeutická doporučení a řadu klinických pozorování. Knihu ocení lékaři různých oborů i psychologové a psychoterapeuté.

Sleva 6 % z běžně ceny 144 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Dějiny psychologie

Autor: Alena Plháková

publisher: Grada

0 / 5
Čtenáři získají přehled o vývoji psychologie již od prvopočátku, kdy se zrodila v rámci filozofie. Kniha mapuje vznik a vnitřní diferenciaci oboru a jeho hlavní směry ve 20. století (behaviorismus, gestaltismus, psychodynamická, fenomenologická, transpersonální, kognitivní psychologie, systémové teorie aj.).

Sleva 6 % z běžně ceny 302 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Úvod do psychologie

Autor: Zdeněk Helus

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Úspěšná publikace renomovaného odborníka a vysokoškolského pedagoga vychází ve druhém vydání a přináší aktualizované základní poznatky o vědecké psychologii, které by měly tvořit nezbytný znalostní fundament každého zájemce o studium tohoto oboru.

Sleva 6 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 279 Kč

SklademPřihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding