Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Psychiatrie, psychologie

Nejprodávanější v této kategorii

Bipolární afektivní porucha

Autor: Klára Látalová

publisher: Grada

0 / 5
Publikace poslouží především těm, jimž na našem trhu chybí česky psaná, odborná, moderní a komplexní publikace o bipolární afektivní poruše, která je laické veřejnosti známa i pod starším názvem maniodepresivní porucha. Čtenář získá důkladný přehled o jednom z nejnevyzpytatelnějších psychických onemocnění. Publikace je určena především lékařům, psychiatrům, klinickým psychologům,

Sleva 6 % z běžně ceny 356 Kč

Naše cena: 335 Kč

Skladem

Schizofrenie v dětství a adolescenci

Autor: Eva Malá

publisher: Grada

0 / 5
Ztráta reality, narušení vztahu k sobě samému a k vnějšímu světu. To a mnohem více je schizofrenie. Tato duševní porucha však bohužel nezasahuje jen dospělé, ale i děti. Právě diagnóza schizofrenie v dětství a adolescenci je jednou z nejvážnějších. Jedinečná publikace doc. MUDr. Evy Malé, CSc. Schizofrenie v dětství a adolescenci mapuje do detailu tuto těžkou chorobu a přináší mnoho příkladů z

Sleva 6 % z běžně ceny 246 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem

Gerontopsychiatrie

Autor: Roman Jirák

publisher: Galén

0 / 5
Publikace kolektivu autorů pod vedením doc. MUDr. Romana Jiráka, CSc., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze má ambice stát se základní monografií oboru gerontopsychiatrie, lékařského podoboru psychiatrie, který se zabývá psychickými poruchami souvisejícími se stárnutím a stářím. Gerontopsychiatrie se v tomto knižním zpracování věnuje především diagnostice, terapii, prevenci i výzkumu

Sleva 6 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem

Biofeedback v teorii a praxi

Autor: Radek Ptáček

publisher: Grada

0 / 5
Jediná domácí komplexní publikace k danému tématu v současnosti poskytuje informace z teoretického i aplikovaného hlediska.

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Já blázním s vámi

Autor: Martin Jarolímek

publisher: Galén

0 / 5
Kniha Martina Jarolímka, uznávaného českého odborníka na léčbu schizofrenie, zakladatele a primáře Denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov, mapuje jeho celoživotní snahu o pochopení a léčbu psychotického onemocnění. Na základě mnohaleté zkušenosti s léčbou pacientů trpících schizofrenií Martin Jarolímek zformoval originální terapeutický přístup, který přibližuje na řadě příkladů. Čtenář

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Aplikovaná psychologie

Autor: kolektiv a

publisher: Grada

0 / 5
Vztah aplikované psychologie a psychologie jako takové lze připodobnit ke vztahu mezi užitým uměním a uměním obecně. Monografie mapuje uplatňování teoretických psychologických poznatků při praktické činnosti, například v oblasti sociálně psychologického výcviku nebo ve zcela nových oborech lidské činnosti včetně IT, inovací a tvůrčího myšlení.

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění

Autor: MUDr., PhDr. Jan Poněšický

publisher: Triton

0 / 5
MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D., lékař a psycholog, psychoanalytik, psychoterapeut a angažující se filozof, byl za svou politickou činnost v KANu a za protest proti sovětské okupaci souzen a vypovězen z Krajské nemocnice v Českých Budějovicích. Z důvodů pokračující diskriminace emigroval roku 1977 do SRN, kde pracoval na renomovaných psychosomatických a psychoterapeutických klinikách v

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Lékařská etika

Autor: MUDr. Mgr. Josef Kořenek CSc.

publisher: Triton

0 / 5
Autor publikace se zabývá velmi důležitou oblastí aplikované etiky: etikou lékařskou. Toto téma je v současné době nanejvýš aktuální a potřeba řešení problémů a otázek, jež se v něm otevírají, je stále naléhavěji pociťována. Jde totiž o otázky, které se přímo či nepřímo dotýkají každého z nás. Intenzivní pokrok v lékařských vědách, sociální vývoj a celospolečenská diskuse, jejímiž tématy

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Neurózy, psychosmatická onemocnění a psychoterapie

Autor: MUDr., PhDr. Jan Poněšický

publisher: Triton

0 / 5
Jak a proč se tělo dává k dispozici pro neřešitelné či konfliktní situace? Jak se snaží kompenzovat psychologické nedostatky ve výstavbě osobnosti? Proč se tělo používá k vyrovnání neschopnosti vyjádřit emoce? Kdy se stává prostředkem komunikace? Psychosomatickým onemocněním trpí celá jedna třetina pacientů obvodních lékařů. Než se jim dostane odborné psychoterapeutické péče, kterou skutečně

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Úvod do psychologie

Autor: Zdeněk Helus

publisher: Grada

0 / 5
Učebnice, jejímž autorem je renomovaný odborník a vysokoškolský pedagog, klade důraz na charakteristiku základních psychických jevů, procesů a činností, díky nimž se člověk ve světě, ve společnosti i v sobě samém orientuje, zvládá nároky na něho kladené a usiluje dát svému životu směr a smysl.

Sleva 6 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

Psychopatologie

Autor: Miroslav Orel

publisher: Grada

0 / 5
Druhé vydání úspěšné publikace nabízí stručný přehled o dnes stále aktuálnějším oboru psychopatologie. Čtivou formou přináší základní informace o oblasti duševních poruch všem, kdo knihu vezmou do ruky buď kvůli splnění svých studijních povinností, nebo kvůli potřebám své profese, nebo jen ze zájmu.

Sleva 6 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Rorschachova metoda

Autor: Martin Lečbych

publisher: Grada

0 / 5
Kniha se věnuje jednomu z nejslavnějších nástrojů, využívaných k diagnostice v psychologii. Seznamuje čtenáře s diagnostikou procesů vnímání, myšlení, emočního prožívání a mezilidských vztahů prostřednictvím Rorschachovy metody. Čtenáři se seznámí s integrativním přístupem k interpretaci metody.

Sleva 6 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem

Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch

Autor: Ján Praško

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Pacienti trpící psychickými poruchami se denně potýkají nejen s příznaky své nemoci, ale také s diskriminací, která souvisí se stigmatizujícími postoji a s chováním společnosti. Monografie je věnována důležitému psychosociálnímu aspektu utrpení těchto osob.

Naše cena: 424 Kč

Skladem

Panická porucha

Autor: Klára Látalová

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Seznamte se s jednou z nejčastějších psychických poruch! Potkává lidi nezávisle na jejich inteligenci, vzdělání či síle osobnosti. Strach a úzkost jsou normální a důležité emoce, ale problém vzniká, když se objevují příliš často, trvají příliš dlouho a jejich intenzita je nepřiměřená situaci.

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Hraniční porucha osobnosti a její léčba

Autor: Ján Praško

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Publikace se věnuje jedné z častých poruch osobnosti, která výrazně zhoršuje kvalitu života – brání lidem ve studiu, v práci i kontaktu s vrstevníky, v navazování a udržování partnerských vztahů. Vyznačuje se vysokou sebevražedností, labilními vztahy s blízkými i problémy s udržením zaměstnání.

Naše cena: 331 Kč

Skladem

Bolest a sexuální dysfunkce mužů

Autor: Luděk Daneš

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Sexuolog MUDr. Luděk Daneš, CSc., se ve své nové monografii věnuje fenoménu bolesti v souvislosti s mužskými sexuálními poruchami. Na základě klinických zkušeností přináší diagnostická a terapeutická doporučení a řadu klinických pozorování. Knihu ocení lékaři různých oborů i psychologové a psychoterapeuté.

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Dějiny psychologie

Autor: Alena Plháková

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Čtenáři získají přehled o vývoji psychologie již od prvopočátku, kdy se zrodila v rámci filozofie. Kniha mapuje vznik a vnitřní diferenciaci oboru a jeho hlavní směry ve 20. století (behaviorismus, gestaltismus, psychodynamická, fenomenologická, transpersonální, kognitivní psychologie, systémové teorie aj.).

Naše cena: 302 Kč

Skladembooktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele