Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Urologie, nefrologie

Infekce ledvin a močových cest

Autor: Vladimír Teplan

publisher: Grada

0 / 5
Infekce močových cest (IMC) a jejich racionální léčba představují nejčastější léčebně diagnostický problém především praktických lékařů a pediatrů. Je uvedena i speciální tematika IMC u nemocných se selháním funkce ledvin léčených dialýzou. Speciální kapitola je věnována infekcím u dětí, u urologických nemocných a u rizikových nemocných (DM, stáří, gravidita). Jsou uvedena i vzácnější onemocnění

Sleva 6 % z běžně ceny 251 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Klinická nefrologie

Autor: Vladimír Tesař

publisher: Grada

0 / 5
Základní publikace v oboru, určená pro post-, ale i pro pregraduální studium. První vydání je v novém pojetí editorů zcela přepracováno. Zásadních změn doznal rozsáhlý autorský kolektiv našich předních odborníků.

Sleva 6 % z běžně ceny 1 019 Kč

Naše cena: 958 Kč

Skladem

Praktická nefrologie

Autor: Vladimír Teplan

publisher: Grada

0 / 5
Jen málo medicínských oborů zaznamenalo v posledním údobí tak dynamický rozvoj klinické nefrologie. Díky novým technologiím se úplně pokryla potřeba vysoce kvalifikované léčby chronického selhání ledvin dialyzačními technikami a významně se zvýšil počet transplantovaných nemocných. Současně však rychle narůstá počet nemocných s diabetickou a s ischemickou nefropatií. Stále více se rozvíjí výzkum

Sleva 6 % z běžně ceny 849 Kč

Naše cena: 798 Kč

Skladem

Transplantace ledviny v klinické praxi

Autor: Libor Janoušek

publisher: Grada

0 / 5
Monografie shrnuje aktuální poznatky o problematice transplantací ledvin. Jejími autory jsou profesionálové různých oborů, kteří se klinicky i výzkumně transplantacemi ledvin dlouhodobě zabývají. Problematika transplantací je mezioborová, a proto je tato postgraduální monografie určena nejen nefrologům a chirurgům, ale i internistům, imunologům, patologům, anesteziologům, radiologům, praktickým

Sleva 6 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii

Autor: Vladimír Tesař

publisher: Grada

0 / 5
Vynikající didaktická pomůcka určená pro pre- i postgraduální studium, a to zejména pro nefrology, internisty, pediatry, praktické lékaře. Je vhodná jak pro nemocniční, tak ambulantní provozy, ocení ji i studenti medicíny. Obsahuje řadu přehledných tabulek, schémat a diagramů. Čtenář tak získá informaci o základním správném postupu velmi rychle — což je mimořádně potřebné jak pro rozhodování na

Sleva 6 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

Akutní poškození a selhání ledvin v klinické medicíně

Autor: Vladimír Teplan

publisher: Grada

0 / 5
Multioborová publikace, která na našem trhu v současné době chybí, se týká aktuálního tématu řady lékařských oborů, a je proto mimořádně přitažlivá nejen pro nefrology, ale také pro všeobecné internisty, praktické lékaře, pediatry, anesteziology, urology, onkology, intenzivisty a další lékaře vybraných chirurgických oborů. Publikace je psána pro klinickou praxi, ale je potřebná i pro pre- a

Sleva 6 % z běžně ceny 543 Kč

Naše cena: 510 Kč

Skladem

Klinická nefrologie

Autor: Vladimír Tesař

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Tato rozsáhlá monografie pokrývá širokou problematiku od renální fyziologie přes vyšetřovací metody u nemocí ledvin a hlavní skupiny nemocí ledvin až po akutní a chronické selhání ledvin a metody náhrady funkce ledvin (dialyzační metody i transplantaci ledvin). Vedle tradičních témat klinické nefrologie je velká pozornost věnována geneticky podmíněným nemocem ledvin a diabetickému, hypertenznímu

Sleva 6 % z běžně ceny 1 002 Kč

Naše cena: 942 Kč

Skladem

Causae mortis v urologii

Autor: Roman Zachoval

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Autoři podrobují klinický materiál kritickému hodnocení s cílem zjistit, zda se v léčebném postupu nestala chyba. Pokud tomu tak bylo, zjišťují, o jakou chybu se jednalo, na kterém stupni zdravotnické péče a ve které fázi vyšetřování nebo léčby bylo úmrtí ovlivněno ze strany lékaře nebo pacienta.

Sleva 6 % z běžně ceny 357 Kč

Naše cena: 336 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele