Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Vnitřní lékařství

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Propedeutika vnitřního lékařství

Autor: Ladislav Chrobák

publisher: Grada

0 / 5
Zcela nová, přepracovaná a doplněná publikace navazuje na mimořádně úspěšnou učebnici z roku 1997, která spolu s dřívějšími 9 vydáními ve formě skript a 2 dotisků knižního vydání je vydávána celkem po třinácté a byla používána na všech lékařských fakultách. Po opakovaných reedicích přistoupili autoři k aktualizaci a doplnění prakticky všech kapitol o poslední poznatky. Zcela nová a ojedinělá je u

Sleva 6 % z běžně ceny 302 Kč

Naše cena: 284 Kč

Ihned ke stažení

Metabolický syndrom a nukleární receptory

Autor: Štěpán Svačina

publisher: Grada

0 / 5
Kniha poskytuje podrobné up to date informace o Metabolickém či Reavenově syndromu a nukleárních receptorech PPAR (perixisome proliferator-activated receptor), objevených v polovině devadesátých let. PPAR se nyní považují za jeden ze spojovacích článků v metabolizmu lipidů a glukózy a v procesech zánětlivých dějů a nádorového bujení. Publikace přehledně shrnuje význam PPAR receptorů v klinické

Sleva 6 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 152 Kč

Ihned ke stažení

Hemochromatóza

Autor: Jiří Horák

publisher: Grada

0 / 5
Kniha je určena pro lékaře zejména v postgraduální přípravě. Podává moderní a komplexní informace o této poměrně časté chorobě. Knihu ocení odborníci, zabývající se poruchami metabolismu železa a chorobami jater (tj. hepatologové, hematologové, internisté, kliničtí genetici, specialisté na metabolické choroby i další).

Sleva 6 % z běžně ceny 458 Kč

Naše cena: 431 Kč

Ihned ke stažení

Bilirubin a interní choroby

Autor: Libor Vítek

publisher: Grada

0 / 5
Cílem předkládané publikace je shrnout současné poznatky v této rychle se rozvíjející oblasti a nastínit další možné klinické konsekvence. Jedná se zejména o vztah bilirubinu k onemocněním podmíněných oxidačním stresem, jako jsou kardiovaskulární nemoci, nádorová či revmatologická onemocnění.Publikace řeší oproti ostatním publikacím na trhu, kterých je minimálně, nový přístup k tematice -

Sleva 6 % z běžně ceny 247 Kč

Naše cena: 232 Kč

Ihned ke stažení

Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí

Autor: Jindřich Špinar

publisher: Grada

0 / 5
Druhé, přepracované a doplněné vydání této úspěšné učebnice navazuje na vydání první. Autoři sbírali cenné připomínky k předchozímu vydání zejména od studentů při výuce, a tak vznikla tato nová verze publikace. Kniha obsahuje některé moderní postupy, které se objevily v době od prvního vydání, vypouští některé méně podstatné části textu a zařazuje naopak nové pasáže, důležité i z pohledu

Sleva 6 % z běžně ceny 407 Kč

Naše cena: 383 Kč

Ihned ke stažení

Krvácení

Autor: Miroslav Penka

publisher: Grada

0 / 5
Dlouho očekávaná publikace, která v tomto rozsahu a podobě v naší literatuře dosud neexistuje! Kniha nabízí komplexní klinicko-patofyziologický pohled a podrobně informuje o problematice krvácení ve všech medicínských oborech. Ocení ji lékaři všech klinických oborů — chirurgických i nechirurgických.

Sleva 6 % z běžně ceny 594 Kč

Naše cena: 558 Kč

Ihned ke stažení

Vybrané kapitoly z intenzivní péče

Autor: Petr Bartůněk

publisher: Grada

0 / 5
Domácí publikace předkládá čtenáři celkový pohled na kriticky nemocného bez ohledu na vyvolávající příčinu. Zmiňuje organizaci akutní péče, vzdělávání, kompetence, principy řízení kvality, etické aspekty a mnohé další. V část speciální najde čtenář diagnostiku a léčbu jednotlivých akutních stavů.

Sleva 6 % z běžně ceny 594 Kč

Naše cena: 558 Kč

Ihned ke stažení

Hematologie - Přehled maligních hematologických nemocí

Autor: Marta Krejčí

publisher: Grada

0 / 5
Velký pokrok v diagnostice a léčbě vedl autory úspěšné publikace nakladatelství Grada Publishing (Hematologie II - Přehled maligních hematologických nemocí) ke kompletnímu přepracování této knihy. Kromě nových léků se výrazně změnily i standardní léčebné postupy. Publikace z důvodů systematičnosti popisuje nosologické jednotky uspořádané podle platné WHO klasifikace maligních krevních chorob.

Sleva 6 % z běžně ceny 722 Kč

Naše cena: 679 Kč

Ihned ke stažení

Diabetes mellitus - Komplikace a přidružená onemocnění

Autor: Jaroslav Rybka

publisher: Grada

0 / 5
Kniha je určena diabetologům, internistům, praktickým lékařům,nemocniční i ambulantní péče a diabetologickým sestrám. Přináší informace jak zvládnout akutní komplikující interkurentní onemocnění u diabetika 1. typu na různých režimech, jak předcházet, resp. zvládnout dekompenzovaný diabetes při akutním onemocnění. Uvádí příčiny zhoršení u jednotlivých druhů akutních onemocnění, jak se jich

Sleva 6 % z běžně ceny 421 Kč

Naše cena: 396 Kč

Ihned ke stažení

Monitorování krevního tlaku v klinické praxi a biologické rytmy

Autor: Pavel Homolka

publisher: Grada

0 / 5
Na našem odborném knižním trhu jedinečná publikace, která komplexně zpracovává 48hodinové až 7denní měření krevního tlaku tak, jak je dnes preferováno pro velkou variabilitu na mnoha významných světových pracovištích. Kniha je určena lékařům hodnotícím 24hodinové a delší profily krevního tlaku - internistům, kardiologům a praktickým lékařům. Praktická publikace, která nabízí i mnoho příkladů z

Sleva 6 % z běžně ceny 361 Kč

Naše cena: 339 Kč

Ihned ke stažení

Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí

Autor: Jindřich Špinar

publisher: Grada

0 / 5
Propedeutika ve vnitřním lékařství je učebnice mezioborového předmětu, který musí zvládnout každý student lékařské fakulty, který postoupí z preklinických oborů do kliniky a je potřeba, aby uměl vyšetřit nemocného. Zahrnuje základy anamnézy a klinické vyšetření lékařem. Základem je vyšetření pohledem, poklepem, poslechem a pohmatem. Tato vyšetření se používají ve všech oborech medicíny, nejen ve

Sleva 6 % z běžně ceny 293 Kč

Naše cena: 275 Kč

Ihned ke stažení

Žilní onemocnění v klinické praxi

Autor: Dalibor Musil

publisher: Grada

0 / 5
Ojedinělá publikace podrobně a systematicky pojednává o onemocnění žil v různých částech lidského těla. Zevrubný teoretický pohled na etiopatogenezi, kliniku, diagnostiku a léčbu je v každé kapitole doplněn a dokreslen bohatou, názornou obrazovou dokumentací a četnými kazuistikami. Je popsáno postižení žilního systému hlavy, krku, horních a dolních končetin, dutiny břišní a pánve i hemoroidy.

Sleva 6 % z běžně ceny 492 Kč

Naše cena: 462 Kč

Ihned ke stažení

Antikoagulační léčba

Autor: Jaromír Chlumský

publisher: Grada

0 / 5
Kniha pojednává o antikoagulační léčbě, zmiňuje farmakologii a farmakokinetiku, základy koagulační kaskády a koagulačního monitorování. Uvádí klinické indikace léčby a její praktické vedení, možné komplikace, lékové a potravinové interakce. Jedná se o praktickou postgraduální učebnici.

Sleva 6 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 212 Kč

Ihned ke stažení

Geriatrické syndromy a geriatrický pacient

Autor: Zdeněk Zadák

publisher: Grada

0 / 5
Publikace je určena kromě geriatrů zejména internistům a praktickým lékařům, užitečná je v běžné praxi i v postgraduálním studiu. Kniha vymezuje geriatrického nemocného, popisuje zvláštnosti této skupiny nemocných a definuje problematiku pomocí syndromologie. Používání geriatrických syndromů pak může pomoci klinickým lékařům lépe popsat křehké geriatrické pacienty, jejich zdravotní problémy,

Sleva 6 % z běžně ceny 447 Kč

Naše cena: 420 Kč

Ihned ke stažení

Mozkové ischemie a hemoragie

Autor: Pavel Kalvach

publisher: Grada

0 / 5
Třetí vydání úspěšné knihy, jejíž předchozí vydání získala několik ocenění, je zcela aktualizováno a doplněno dalšími kapitolami. Celobarevná kniha je bohatě obrazově dokumentována - na 350 fotografií, přes 30 originálních obrázků a téměř 130 tabulek, grafů a schémat. Je určena zejména neurologům, internistům, geriatrům, rehabilitačním lékařům, lékařům oddělení zobrazovacích metod a lékařům

Sleva 6 % z běžně ceny 1 189 Kč

Naše cena: 1 118 Kč

Ihned ke stažení

Předoperační vyšetření

Autor: Hana Skalická

publisher: Grada

0 / 5
Publikace se zabývá problematikou předoperačního vyšetření, vznikla z potřeby vyjasnit rozdílné pohledy na předoperační vyšetření u akutních a plánovaných operací i invazivních výkonů. Souhrnně zpracovaná rizika v nosných oborech budou přínosem při zvyšujícím se počtu polymorbidních pacientů a jejich zvyšující se věk.Mohou z ní těžit jak všeobecní lékaři, tak i ambulantní specialisté. Kniha je

Sleva 6 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 291 Kč

Ihned ke stažení

Osteologie a kalcium-fosfátový metabolizmus

Autor: Ivana Žofková

publisher: Grada

0 / 5
Jedinečná monografie, která upozorňuje na odbornou problematiku pohybující se na hranici několika příbuzných oborů. Autorka se tímto tématem zabývá mnoho let a v publikaci podává zcela moderní aktuální pohledy (zejména na specifické problémy patogeneze osteoporózy, např. genetiku, a na možnosti její prevence). Kniha je určena zejména postgraduálním studentům, internistům, endokrinologům a

Sleva 6 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 319 Kč

Ihned ke stažení

Sociální gerontologie

Autor: Zdeněk Kalvach

publisher: Grada

0 / 5
Publikace přináší informace ze sociální gerontologie pro praktické lékaře, lékaře v dlouhodobé péči, ale i pro další zdravotnické a sociální pracovníky pracující se seniory, stejně jako pro občanskou veřejnost konfrontovanou s nároky života ve stáří. Cílem monografie je zvýšit povědomí zdravotnické veřejnosti o problematice sociální gerontologie, tedy o vztahu společnosti ke starým lidem,

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Ihned ke stažení

Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba

Autor: Taťána Šrámková

publisher: Grada

0 / 5
Nejvýznamněji ovlivňují sexuální funkce onkologické nemoci, onemocnění kardiovaskulárního aparátu, diabetes mellitus, neurologická onemocnění, poranění míchy a pánve. Poškození sexuálních funkcí (a může být často i jedním z prvních příznaků), a tím narušení sexuálního života má negativní vliv na kvalitu života. Sexuální funkce mohou být narušeny v celé šíři. Autorka ve své publikaci kromě příčin

Sleva 6 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 279 Kč

Ihned ke stažení

Chorobné znaky a příznaky

Autor: Aleš Žák

publisher: Grada

0 / 5
Základem knihy je idea: "Znaky a příznaky jsou stavebními kameny diagnózy!"Autoři - zkušení vysokoškolští učitelé a lékaři 1. LF UK v Praze - ve své knize zpracovali 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů. Hesla jsou řazena abecedně, počínaje ascitem přes nauzeu a zvracení až po zvětšení mízních uzlin. Každé heslo má následující strukturu: definice,

Sleva 6 % z běžně ceny 637 Kč

Naše cena: 599 Kč

Ihned ke staženíAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí