Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Vnitřní lékařství

Prevence diabetu a jeho komplikací

Autor: Štěpán Svačina

publisher: Triton

0 / 5
Diabetes spolu s obezitou patří celosvětově k nejčastěji se vyskytujícím onemocněním, odhady WHO navíc předpovídají další vzestup jejich výskytu. Konkrétně v České republice přesáhl počet evidovaných diabetiků 7 %. Diabetes je závažná choroba, která zvyšuje morbiditu populací i náklady na léčbu komplikací, které s ním souvisí - například kardiovaskulárních či onkologických onemocnění. Prevenci

Sleva 6 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Lymfologie

Autor: kolektiv a

publisher: Grada

0 / 5
Základní učebnice v oboru, překlad již 7. vydání, které vyšlo v nakladatelství Urbann&Fischer ze skupiny ELSEVIER. Čtenář zda najde opravdu vše potřebné a aktuální: anatomii a fyziologii lymfatického systému, příčiny a původ onemocnění lymfatického systému, diagnostiku, léčbu a průběh všech lymfologických patologických obrazů z lékařského pohledu, techniku, účinky využití všech komplexních

Sleva 6 % z běžně ceny 1 444 Kč

Naše cena: 1 357 Kč

Skladem

Hepatologie

Autor: Petr Hůlek

publisher: Grada

0 / 5
Jde o vysoce odbornou monografii určenou především specialistům z oborů hepatologie, gastroenterologie a vnitřního lékařství, ale také pro obory chirurgické, infekční lékařství, odborníky z oblasti zobrazovacích metod, patology a odborníky z oblasti aplikovaného výzkumu.

Sleva 6 % z běžně ceny 1 420 Kč

Naše cena: 1 335 Kč

Skladem

Vybrané kapitoly z intenzivní péče

Autor: Petr Bartůněk

publisher: Grada

0 / 5
Domácí publikace předkládá čtenáři celkový pohled na kriticky nemocného bez ohledu na vyvolávající příčinu. Zmiňuje organizaci akutní péče, vzdělávání, kompetence, principy řízení kvality, etické aspekty a mnohé další. V část speciální najde čtenář diagnostiku a léčbu jednotlivých akutních stavů.

Sleva 6 % z běžně ceny 509 Kč

Naše cena: 478 Kč

Skladem

Hematologie - Přehled maligních hematologických nemocí

Autor: Marta Krejčí

publisher: Grada

0 / 5
Velký pokrok v diagnostice a léčbě vedl autory úspěšné publikace nakladatelství Grada Publishing (Hematologie II - Přehled maligních hematologických nemocí) ke kompletnímu přepracování této knihy. Kromě nových léků se výrazně změnily i standardní léčebné postupy. Publikace z důvodů systematičnosti popisuje nosologické jednotky uspořádané podle platné WHO klasifikace maligních krevních chorob.

Sleva 6 % z běžně ceny 722 Kč

Naše cena: 679 Kč

Skladem

Diabetes mellitus - Komplikace a přidružená onemocnění

Autor: Jaroslav Rybka

publisher: Grada

0 / 5
Kniha je určena diabetologům, internistům, praktickým lékařům,nemocniční i ambulantní péče a diabetologickým sestrám. Přináší informace jak zvládnout akutní komplikující interkurentní onemocnění u diabetika 1. typu na různých režimech, jak předcházet, resp. zvládnout dekompenzovaný diabetes při akutním onemocnění. Uvádí příčiny zhoršení u jednotlivých druhů akutních onemocnění, jak se jich

Sleva 6 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

Monitorování krevního tlaku v klinické praxi a biologické rytmy

Autor: Pavel Homolka

publisher: Grada

0 / 5
Na našem odborném knižním trhu jedinečná publikace, která komplexně zpracovává 48hodinové až 7denní měření krevního tlaku tak, jak je dnes preferováno pro velkou variabilitu na mnoha významných světových pracovištích. Kniha je určena lékařům hodnotícím 24hodinové a delší profily krevního tlaku - internistům, kardiologům a praktickým lékařům. Praktická publikace, která nabízí i mnoho příkladů z

Sleva 6 % z běžně ceny 361 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Propedeutika vnitřního lékařství

Autor: Ladislav Chrobák

publisher: Grada

0 / 5
Kniha je studenty hodnocena za didakticky nejlepší ze současně dostupných učebnic pro vstup do základního klinického oboru.

Sleva 6 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí

Autor: Jindřich Špinar

publisher: Grada

0 / 5
Propedeutika ve vnitřním lékařství je učebnice mezioborového předmětu, který musí zvládnout každý student lékařské fakulty, který postoupí z preklinických oborů do kliniky a je potřeba, aby uměl vyšetřit nemocného. Zahrnuje základy anamnézy a klinické vyšetření lékařem. Základem je vyšetření pohledem, poklepem, poslechem a pohmatem. Tato vyšetření se používají ve všech oborech medicíny, nejen ve

Sleva 6 % z běžně ceny 293 Kč

Naše cena: 275 Kč

Skladem

Žilní onemocnění v klinické praxi

Autor: Dalibor Musil

publisher: Grada

0 / 5
Ojedinělá publikace podrobně a systematicky pojednává o onemocnění žil v různých částech lidského těla. Zevrubný teoretický pohled na etiopatogenezi, kliniku, diagnostiku a léčbu je v každé kapitole doplněn a dokreslen bohatou, názornou obrazovou dokumentací a četnými kazuistikami. Je popsáno postižení žilního systému hlavy, krku, horních a dolních končetin, dutiny břišní a pánve i hemoroidy.

Sleva 6 % z běžně ceny 492 Kč

Naše cena: 462 Kč

Skladem

Antikoagulační léčba

Autor: Jaromír Chlumský

publisher: Grada

0 / 5
Kniha pojednává o antikoagulační léčbě, zmiňuje farmakologii a farmakokinetiku, základy koagulační kaskády a koagulačního monitorování. Uvádí klinické indikace léčby a její praktické vedení, možné komplikace, lékové a potravinové interakce. Jedná se o praktickou postgraduální učebnici.

Sleva 6 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Geriatrické syndromy a geriatrický pacient

Autor: Zdeněk Zadák

publisher: Grada

0 / 5
Publikace je určena kromě geriatrů zejména internistům a praktickým lékařům, užitečná je v běžné praxi i v postgraduálním studiu. Kniha vymezuje geriatrického nemocného, popisuje zvláštnosti této skupiny nemocných a definuje problematiku pomocí syndromologie. Používání geriatrických syndromů pak může pomoci klinickým lékařům lépe popsat křehké geriatrické pacienty, jejich zdravotní problémy,

Sleva 6 % z běžně ceny 639 Kč

Naše cena: 601 Kč

Skladem

Mozkové ischemie a hemoragie

Autor: Pavel Kalvach

publisher: Grada

0 / 5
Třetí vydání úspěšné knihy, jejíž předchozí vydání získala několik ocenění, je zcela aktualizováno a doplněno dalšími kapitolami. Celobarevná kniha je bohatě obrazově dokumentována - na 350 fotografií, přes 30 originálních obrázků a téměř 130 tabulek, grafů a schémat. Je určena zejména neurologům, internistům, geriatrům, rehabilitačním lékařům, lékařům oddělení zobrazovacích metod a lékařům

Sleva 6 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 837 Kč

Skladem

Předoperační vyšetření

Autor: Hana Skalická

publisher: Grada

0 / 5
Publikace se zabývá problematikou předoperačního vyšetření, vznikla z potřeby vyjasnit rozdílné pohledy na předoperační vyšetření u akutních a plánovaných operací i invazivních výkonů. Souhrnně zpracovaná rizika v nosných oborech budou přínosem při zvyšujícím se počtu polymorbidních pacientů a jejich zvyšující se věk.Mohou z ní těžit jak všeobecní lékaři, tak i ambulantní specialisté. Kniha je

Sleva 6 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem

Osteologie a kalcium-fosfátový metabolizmus

Autor: Ivana Žofková

publisher: Grada

0 / 5
Jedinečná monografie, která upozorňuje na odbornou problematiku pohybující se na hranici několika příbuzných oborů. Autorka se tímto tématem zabývá mnoho let a v publikaci podává zcela moderní aktuální pohledy (zejména na specifické problémy patogeneze osteoporózy, např. genetiku, a na možnosti její prevence). Kniha je určena zejména postgraduálním studentům, internistům, endokrinologům a

Sleva 6 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Sociální gerontologie

Autor: Zdeněk Kalvach

publisher: Grada

0 / 5
Publikace přináší informace ze sociální gerontologie pro praktické lékaře, lékaře v dlouhodobé péči, ale i pro další zdravotnické a sociální pracovníky pracující se seniory, stejně jako pro občanskou veřejnost konfrontovanou s nároky života ve stáří. Cílem monografie je zvýšit povědomí zdravotnické veřejnosti o problematice sociální gerontologie, tedy o vztahu společnosti ke starým lidem,

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba

Autor: Taťána Šrámková

publisher: Grada

0 / 5
Nejvýznamněji ovlivňují sexuální funkce onkologické nemoci, onemocnění kardiovaskulárního aparátu, diabetes mellitus, neurologická onemocnění, poranění míchy a pánve. Poškození sexuálních funkcí (a může být často i jedním z prvních příznaků), a tím narušení sexuálního života má negativní vliv na kvalitu života. Sexuální funkce mohou být narušeny v celé šíři. Autorka ve své publikaci kromě příčin

Sleva 6 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Chorobné znaky a příznaky

Autor: Aleš Žák

publisher: Grada

0 / 5
Základem knihy je idea: "Znaky a příznaky jsou stavebními kameny diagnózy!"Autoři - zkušení vysokoškolští učitelé a lékaři 1. LF UK v Praze - ve své knize zpracovali 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů. Hesla jsou řazena abecedně, počínaje ascitem přes nauzeu a zvracení až po zvětšení mízních uzlin. Každé heslo má následující strukturu: definice,

Sleva 6 % z běžně ceny 637 Kč

Naše cena: 599 Kč

Skladem

Chorobné znaky a příznaky 2

Autor: Aleš Žák

publisher: Grada

0 / 5
Druhá část navazuje na nedávnou vydanou, ale již úspěšnou publikaci stejného názvu, která obsahovala 76 znaků a příznaků. V této knize najde čtenář dalších 35 vybraných znaků, příznaků a laboratorních ukazatelů, které navazují a doplňují soubor první knihy. Hesla jsou rovněž řazena abecedně a každé heslo opět dodržuje důsledně strukturu: definice, klasifikace, patofyziologie, výskyt, klinický

Sleva 6 % z běžně ceny 416 Kč

Naše cena: 391 Kč

Skladem

Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství

Autor: Zdeněk Zadák

publisher: Grada

0 / 5
Téměř po 10 letech vychází zcela přepracovaná vynikající publikace, která získala četná odborná ocenění. Je určena intenzivistům, internistům, lékařům emergency oddělení a lékařům všech spolupracujících oborů.

Sleva 6 % z běžně ceny 722 Kč

Naše cena: 679 Kč

Skladem

Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory

Autor: Leoš Navrátil

publisher: Grada

0 / 5
Učebnice pro studenty bakalářského programu lékařských a zdravotně sociálních fakult a vyšších odborných škol se zdravotnickým zaměřením. Aktualizovaná a zcela přepracovaná publikace, která je nezbytná pro absolvování studia.

Sleva 6 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem

Propedeutika

Autor: Pavel Klener

publisher: Galén

0 / 5
Propedeutika vnitřního lékařství by měla být pouze průpravou k systematickému studiu, v níž se má student seznámit se základními principy vyšetřování nemocného. Ty jsou základním předpokladem pro diagnostiku vnitřních chorob. Dosud u nás vydávané učebnice propedeutiky byly většinou pojímány jako "malé interny", včetně diferenciálně diagnostických úvah a popisu různých klinických syndromů. Bez

Sleva 6 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem

Vnitřní lékařství

Autor: Pavel Klener

publisher: Galén

0 / 5
Již čtvrté vydání úspěšné monografie shrnuje kromě základních poznatků z vnitřního lékařství též aktuální informace, o něž byly všechny jeho podobory v posledních letech obohaceny. Text je určen především ke studiu postgraduálnímu, ale nepochybně bude jako u předchozích tří vydání sloužit i studentům medicíny. Je členěn tradičním způsobem do dvou částí - obecné a speciální. Obecná část zahrnuje

Sleva 6 % z běžně ceny 1 700 Kč

Naše cena: 1 598 Kč

Skladem

Základy vnitřního lékařství

Autor: Jan Petrášek

publisher: Galén

0 / 5
Kniha Základy vnitřního lékařství je v pořadí již čtvrtou učebnicí vnitřního lékařství, kterou nakladatelství Galén vydává. Je určena především pro pregraduální vzdělávání a primárně pak pro studenty zubního lékařství. Autorský kolektiv, vedený prof. MUDr. Alešem Žákem, DrSc., a prof. MUDr. Janem Petráškem, DrSc., zvolil úsporný styl psaní, přesto je zachován velký informační objem

Sleva 6 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 705 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele