Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Mezinárodní a evropské právo

Nejprodávanější v této kategorii

Úvod do mezinárodního práva soukromého

Autor: autorů kolektiv

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity poskytuje studentům právnických fakult a dalším zájemcům o právo komplexní výklad problematiky mezinárodního práva soukromého a procesního. Učebnice začíná úvodním vstupem do problematiky včetně historického vývoje a dále podává potřebný výklad pojmů a přehled pramenů mezinárodního

Naše cena: 372 Kč

Skladem

Sociální právo EU

Autor: Igor Tomeš

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Autoři monografie se snaží postihnout velice široký fenomén sociálního práva Evropské unie, tedy oblasti představující jednu ze stěžejních dimenzí Evropské unie a jejího práva. Kniha provede čtenáře filozofickými, historickými a mezinárodními souvislostmi současného sociálního práva Evropské unie. Zvláštní část knihy pak postupně osvětluje jednotlivé oblasti sociálního práva EU, nejdříve z

Naše cena: 561 Kč

Skladem

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo)

Autor: Bohumil Poláček

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) tvoří třetí a poslední část trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) a část druhou, nazvanou Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo). Mezinárodní dopravní právo můžeme

Naše cena: 880 Kč

Skladem

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

Autor: a kolektiv

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
„Předkládaná publikace přináší pestrou paletu pohledů na promítání rozsudků mezinárodních mechanismů do vnitrostátního práva. Na straně rozhodovacího tělesa akcentuje především judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, nevyhýbá se však ani rozhodovací činnosti Mezinárodního soudního dvora, mezinárodních rozhodčích orgánů či smluvních výborů OSN. Na straně adresáta vedle vrcholných českých a

Naše cena: 495 Kč

Skladem

Evropská unie po brexitu. Právně-institucionální aspekty evropské integrace

Autor: Richard Král

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Odchod Velké Británie z Evropské unie je tématem, o kterém se diskutuje a píše z mnoha hledisek. Skupina autorů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy si vybrala perspektivu zaměřenou na právně-institucionální aspekty nejen odchodu Velké Británie z EU, ale i dalšího vývoje evropské integrace bez jednoho z jejích dosavadních klíčových aktérů. Autoři se v jednotlivých kapitolách zaměřili na

Naše cena: 395 Kč

Skladem

Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, 2. vydání

Autor: Naděžda Rozehnalová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity poskytuje studentům právnických fakult a dalším zájemcům o právo komplexní výklad problematiky mezinárodního práva soukromého a procesního v prostředí Evropské unie. Učebnice začíná úvodním vstupem do problematiky evropského justičního prostoru ve věcech civilních, poté čtenářům

Naše cena: 587 Kč

Skladem

Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu

Autor: Jiří Růžička

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Na svou dobu velmi vyspělý systém římského práva silně ovlivnil vznik a vývoj kontinentálního práva a tvoří základ evropského právního systému. Bez znalosti základů římského práva tak lze jen stěží chápat některé současné právní istututy, včetně institutů práva mezinárodního obchodu. Autoři této publikace si vytyčili za cíl sledovat některé instituty římského práva v jejich vývoji k současným

Naše cena: 550 Kč

Skladem

Notářský řád (č. 358/1992 Sb.) - praktický komentář

Autor: Jaromír Kožiak

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Novinka
Komentář zasvěceně a věcně vykládá ustanovení notářského řádu, přičemž se nevyhýbá problémům, které mohou v praxi nastat, a uvádí i jejich řešení podložená předpisy a četnou judikaturou. Velké množství vzorů notářských zápisů, dovětků, osvědčení o průběhu valné hromady, protestní listiny a různá osvědčení jsou dobrou pomůckou pro praxi. Partie věnované odměně notáře jsou doplněny výpočty odměn

Sleva 6 % z běžně ceny 1 100 Kč

Naše cena: 1 034 Kč

SklademPřihlášení uživatele