Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Mezinárodní a evropské právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Úvod do mezinárodního práva soukromého

Autor: autorů kolektiv

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity poskytuje studentům právnických fakult a dalším zájemcům o právo komplexní výklad problematiky mezinárodního práva soukromého a procesního. Učebnice začíná úvodním vstupem do problematiky včetně historického vývoje a dále podává potřebný výklad pojmů a přehled pramenů mezinárodního

Sleva 6 % z běžně ceny 372 Kč

Naše cena: 350 Kč

Ihned ke stažení

Sociální právo EU

Autor: Igor Tomeš

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Autoři monografie se snaží postihnout velice široký fenomén sociálního práva Evropské unie, tedy oblasti představující jednu ze stěžejních dimenzí Evropské unie a jejího práva. Kniha provede čtenáře filozofickými, historickými a mezinárodními souvislostmi současného sociálního práva Evropské unie. Zvláštní část knihy pak postupně osvětluje jednotlivé oblasti sociálního práva EU, nejdříve z

Sleva 6 % z běžně ceny 561 Kč

Naše cena: 527 Kč

Ihned ke stažení

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo)

Autor: Bohumil Poláček

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) tvoří třetí a poslední část trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) a část druhou, nazvanou Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo). Mezinárodní dopravní právo můžeme

Sleva 6 % z běžně ceny 880 Kč

Naše cena: 827 Kč

Ihned ke stažení

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

Autor: a kolektiv

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
„Předkládaná publikace přináší pestrou paletu pohledů na promítání rozsudků mezinárodních mechanismů do vnitrostátního práva. Na straně rozhodovacího tělesa akcentuje především judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, nevyhýbá se však ani rozhodovací činnosti Mezinárodního soudního dvora, mezinárodních rozhodčích orgánů či smluvních výborů OSN. Na straně adresáta vedle vrcholných českých a

Sleva 6 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 465 Kč

Ihned ke stažení

Evropská unie po brexitu. Právně-institucionální aspekty evropské integrace

Autor: Richard Král

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Odchod Velké Británie z Evropské unie je tématem, o kterém se diskutuje a píše z mnoha hledisek. Skupina autorů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy si vybrala perspektivu zaměřenou na právně-institucionální aspekty nejen odchodu Velké Británie z EU, ale i dalšího vývoje evropské integrace bez jednoho z jejích dosavadních klíčových aktérů. Autoři se v jednotlivých kapitolách zaměřili na

Sleva 6 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 371 Kč

Ihned ke stažení

Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, 2. vydání

Autor: Naděžda Rozehnalová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity poskytuje studentům právnických fakult a dalším zájemcům o právo komplexní výklad problematiky mezinárodního práva soukromého a procesního v prostředí Evropské unie. Učebnice začíná úvodním vstupem do problematiky evropského justičního prostoru ve věcech civilních, poté čtenářům

Sleva 6 % z běžně ceny 587 Kč

Naše cena: 552 Kč

Ihned ke stažení

Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu

Autor: Jiří Růžička

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Na svou dobu velmi vyspělý systém římského práva silně ovlivnil vznik a vývoj kontinentálního práva a tvoří základ evropského právního systému. Bez znalosti základů římského práva tak lze jen stěží chápat některé současné právní istututy, včetně institutů práva mezinárodního obchodu. Autoři této publikace si vytyčili za cíl sledovat některé instituty římského práva v jejich vývoji k současným

Sleva 6 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 517 Kč

Ihned ke stažení

Notářský řád (č. 358/1992 Sb.) - praktický komentář

Autor: Jaromír Kožiak

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Komentář zasvěceně a věcně vykládá ustanovení notářského řádu, přičemž se nevyhýbá problémům, které mohou v praxi nastat, a uvádí i jejich řešení podložená předpisy a četnou judikaturou. Velké množství vzorů notářských zápisů, dovětků, osvědčení o průběhu valné hromady, protestní listiny a různá osvědčení jsou dobrou pomůckou pro praxi. Partie věnované odměně notáře jsou doplněny výpočty odměn

Sleva 6 % z běžně ceny 1 100 Kč

Naše cena: 1 034 Kč

Ihned ke stažení

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Autor: Eva Janečková

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Publikace vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, např. zveřejňování osobních údajů, pořádání akcí, využívání souhlasů se zpracováním osobních údajů atp.

Sleva 6 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 279 Kč

Ihned ke stažení

Procesní postavení osoby neznámého pobytu - ve světle Nařízení Brusel I bis

Autor: Pavlína Uhlířová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina soudních sporů je přitom vedena právě proti žalovaným neznámého bydliště. Autorka ve své přehledné monografii vysvětluje nejen úpravu Nařízení

Sleva 6 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 207 Kč

Ihned ke stažení

Právní a politický systém Evropské unie - 4. vydání

Autor: Ivo Šlosarčík

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Kniha Právní a politický systém Evropské unie mapuje situaci, v jaké se Evropská unie nachází na počátku roku 2017. První část knihy je věnována analýze právního základu EU, jejím institucím a soudnímu systému. Ve druhé části je vysvětlen zejména proces ekonomické dimenze evropské integrace – volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, včetně projektu eurozóny a její krize. Autor se v knize

Sleva 6 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 517 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o mezinárodním právu soukromém 2014

Autor: kolektiv autorů

publisher: Proboston - probooks.cz

0 / 5
Novinka
Společně se novým Občanským zákoníkem nabyl účinnosti k 1.1.2014 také Zákon o mezinárodním právu soukromém. Tato publikace doplňuje trojici zákonů, které zásadně mění úpravu občanského práva v České republice. Úprava soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem v praktickém elektronickém zpracování pro tablet, chytrý telefon nebo čtečku. Elektronická kniha umožňuje vytvářet si vlastní záložky,

Sleva 7 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 55 Kč

Ihned ke stažení

Soudcokracie, nebo judicializace politiky?

Autor: Ivo Pospíšil

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Kniha přispívá k naplnění doposud poněkud vyprázdněných nádob pojmů jako soudcokracie, soudcovský stát či vláda soudců konkrétnějším obsahem. Předmětem zájmu není jen situace v České republice, ale i mezinárodní soudní instituce.

Sleva 6 % z běžně ceny 206 Kč

Naše cena: 194 Kč

Ihned ke stažení

Ochrana hranic EU a role agentury FRONTEX v ní

Autor: Martin Hrabálek

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Problematika boje s nelegální migrací se v Evropské unii dostala v posledních letech mezi prioritní oblasti spolupráce. Autor se v této publikaci komplexně zabývá tím, jakým způsobem EU chrání svoje hranice, a především tím, jakou roli hraje v této oblasti Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích, známá spíše pod názvem FRONTEX. Tato mladá agentura, vzniknuvší

Sleva 6 % z běžně ceny 164 Kč

Naše cena: 154 Kč

Ihned ke stažení

Co je nového v právu

Autor: Stanislav Mikeš

publisher: Nová beseda

0 / 5
Novinka
Pravidla přijatá dnes se zítra stávají zastaralými. Jak právo reaguje na dynamiku současného světa? Jak se staví k novým technologiím, které vychází z umělé inteligence a sběru velkého množství dat? Proč se soukromí může stát v 21. století jen iluzí a jak jej může právo chránit? A co je to vlastně právo v dnešní době, jaký je jeho smysl a význam? Kniha má ambici odpovědět na tyto i další aktuální

Sleva 6 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 150 Kč

Ihned ke stažení

Právní a politický rámec Evropské unie - 5. vydání

Autor: Ivo Šlosarčík

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Kniha Právní a politický rámec Evropské unie mapuje situaci, v jaké se Evropská unie nachází na počátku roku 2020. První část knihy je věnována analýze právního základu EU, jejím institucím, soudnímu systému a europeizaci členských států. Ve druhé části je vysvětlena zejména ekonomická a politicko-sociální dimenze evropské integrace – volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, včetně projektu

Sleva 6 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 545 Kč

Ihned ke staženíAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí