Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Občanské právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Nový občanský zákoník - Dědické právo

Autor: Petr Novotný

publisher: Grada

0 / 5
Co přinesla praxe během tří let používání Nového občanského zákoníku do dědického práva? Orientujte se! Převratné změny se dotkly úplně každého. Publikace komplexně pokrývá celou problematiku dědického práva. Je určena vám všem, kteří se potřebujete orientovat v nové právní úpravě.

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Ihned ke stažení

Nový občanský zákoník - Rodinné právo

Autor: Petr Novotný

publisher: Grada

0 / 5
Co přinesla praxe během tří let používání Nového občanského zákoníku do rodinného práva? Orientujte se! Převratné změny se dotkly úplně každého. Publikace komplexně pokrývá celou problematiku rodinného práva. Je určena vám všem, kteří se potřebujete orientovat v nové právní úpravě.

Sleva 6 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 207 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o svobodném přístupu k informacím. Praktický komentář

Autor: Miloš Tuháček

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které se v nějaké míře podílejí na veřejné správě či hospodaří s veřejnými prostředky. Komentář, který se čtenářům dostává do ruky, je dalším z řady Praktických komentářů. Je psán jasným a srozumitelným

Sleva 6 % z běžně ceny 455 Kč

Naše cena: 428 Kč

Ihned ke stažení

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

Autor: Magdalena Pfeiffer

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Dědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry, je odbornou publikací věnující se velmi komplikované oblasti mezinárodního práva soukromého, a to určování rozhodného práva v oblasti mezinárodního dědického práva. Autorka monografie podrobně rozebírá kolizní úpravu dědických poměrů s mezinárodním prvkem a prameny právní úpravy mezinárodního dědického práva. Zvláštní část je pak

Sleva 6 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 423 Kč

Ihned ke stažení

Vlastnictví bytu

Autor: Markéta Selucká

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Monografie Vlastnictví bytu se zaměřuje na jeden z tradičních soukromoprávních institutů sloužících k uspokojování potřeby bydlení, a tím je vlastnictví bytu či rodinného domu. Navazuje logicky na již dříve vydanou monografii Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Publikace je příručkou poskytující základní přehled právní úpravy. Vzhledem ke složitosti problematiky, kdy současný

Sleva 6 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 348 Kč

Ihned ke stažení

Soukromé právo 21. století

Autor: a kolektiv

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Monografie vznikla jako výsledek řešitelského úsilí předních odborníků na soukromé právo v rámci Programu rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově „Soukromé právo XXI. století“ (PRVOUK 05). Cílem řešitelského kolektivu bylo postihnout klíčovou roli soukromého práva v dynamicky se vyvíjející společnosti. Badatelské úsilí se zaměřilo jak na základní soukromoprávní instituty a jejich výklad, tak

Sleva 6 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 747 Kč

Ihned ke stažení

Úvod do studia občanského práva

Autor: Vladimír Plecitý

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Kniha představuje přehlednou základní studijní pomůcku ke studiu občanského práva a zaměřuje se na jeho základní instituty. Může být využita i ve výuce dalších předmětů zabývajících se rodinným právem či základy obchodního práva. Výklad je zaměřen zejména k terminologii a institutům zavedeným občanským zákoníkem, jakož i k objasnění jeho filosofie. Může být zdrojem poučení a orientace v

Sleva 6 % z běžně ceny 469 Kč

Naše cena: 441 Kč

Ihned ke stažení

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení - 2. vydání

Autor: Robert Waltr

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla již v různých zdrojích uveřejněna, ale rozsáhlý výběr rozsudků sestavený především s přihlédnutím k potřebám praxe může být užitečnou pomůckou zejména pro soudce, advokáty i širší právnickou

Sleva 6 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 371 Kč

Ihned ke stažení

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2.,…

Autor: a další autorky

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu k účinnosti nařízení. V textu nařízení jsou promítnuty opravy ze 4. května 2018, na které autoři reagovali i ve výkladu. Do nového vydání autoři promítli řadu podnětů z praxe, se kterými se setkali v rámci školení, konferencí i své advokátní činnosti. Výklad je rozšířen a obohacen také o nové pokyny WP29, které vyšly od poloviny roku 2017,

Sleva 6 % z běžně ceny 880 Kč

Naše cena: 827 Kč

Ihned ke stažení

Nový občanský zákoník - Smluvní právo

Autor: Petr Novotný

publisher: Grada

0 / 5
Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do smluvního práva? Orientujte se! Pochopte obecnou problematiku právních jednání.

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Ihned ke stažení

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva

Autor: Petr Novotný

publisher: Grada

0 / 5
Co přinesla praxe během tří let používání Nového občanského zákoníku do práva vlastnictví a věcných práv? Orientujte se! Převratné změny se dotkly úplně každého.

Sleva 6 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 183 Kč

Ihned ke stažení

Právo informačních technologií

Autor: Michaela Kaslová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Kniha se věnuje nejdůležitějším tématům současného práva informačních technologií. S výjimkou první kapitoly věnované pojmu a metodě práva informačních technologií, se příliš nezaměřuje na obecné otázky, ale naopak cílí na konkrétní problémy.  To odpovídá nynějšímu stavu vývoje této stále ještě poměrně nové právnické disciplíny. Původní věda práva informačních technologií se totiž z počátku

Sleva 6 % z běžně ceny 1 051 Kč

Naše cena: 988 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o mediaci (č. 202/2012 Sb.) - Komentář

Autor: Miloš Olík

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Autoři komentáře zákona o mediaci, jako odborníci na dané téma, podávají čtenářům komplexní pohled na právní úpravu mediace v České republice. Zároveň zodpovídají některé sporné otázky (které se po šesti letech od účinnosti zákona objevují) a navrhují případná řešení de lege ferenda. V textu čtenáři najdou rozsáhlé citace z původní důvodové zprávy k zákonu, díky čemuž je jasnější, jaký byl

Sleva 6 % z běžně ceny 850 Kč

Naše cena: 799 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o právu shromažďovacím (č. 84/1990 Sb.). Praktický komentář

Autor: Jan Potměšil

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Praktický komentář k zákonu č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, od autorů Kateřiny Jamborové a Jana Potměšila vychází z aplikačních zkušeností autorů při poskytování poradenství obcím a Policii České republiky, a to v terénu, správním řízení i v soudním řízení správním, jakož i z komunikace se svolavateli i účastníky shromáždění. Komentář by měl být praktickým návodem pro všechny

Sleva 6 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 395 Kč

Ihned ke stažení

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I (§ 1 až 78g o. s. ř.) - 3. vydání

Autor: Jaromír Jirsa

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního

Sleva 6 % z běžně ceny 1 150 Kč

Naše cena: 1 081 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o střetu zájmů (159/2006 Sb.). Praktický komentář

Autor: Michal Jantoš

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Praktický komentář k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, je v současné době často skloňován v souvislosti s činností osob, které vykonávají veřejné funkce, a to od nejvyšších pater veřejné správy, až po členy zastupitelstev malých obcí. Podle dikce zákona je povinností veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou

Sleva 6 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 465 Kč

Ihned ke stažení

Civilní proces - Casebook

Autor: Kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
  Kniha představuje civilní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde přináší výklad institutů a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími. Casebook je rozdělen do čtyř částí – nalézací sporné řízení, řízení exekuční, řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních a řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto

Sleva 6 % z běžně ceny 799 Kč

Naše cena: 751 Kč

Ihned ke stažení

Vylučující klauzule dle čl. 1F Úmluvy o právním postavení uprchlíků: možnosti a podmínky její…

Autor: Linda Janků

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Kniha se věnuje tématu vylučující klauzule definice uprchlíka dle čl. 1F Úmluvy o právním postavení uprchlíků ve vztahu k terorismu. Autorka se velmi podrobně věnuje nejprve obecným otázkám výkladu Úmluvy o právním postavení uprchlíků, dále pak účelu a výkladu vylučující klauzule definice uprchlíka a následně přechází do konkrétní roviny vyloučení osoby z důvodu podezření z terorismu.

Sleva 6 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 362 Kč

Ihned ke stažení

Komerční bezpečnost - 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v tomto odvětví, pro které se užívá pojem komerční bezpečnost. Mimo to kniha pomáhá čtenáři získat základní ekonomické

Sleva 6 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 469 Kč

Ihned ke staženíAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí