Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Obchodní právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Nová společnost s ručením omezeným

Autor: Lucie Josková

publisher: Grada

0 / 5
Seznamte se s „novou“ společnosti s ručením omezeným! Platí totiž zcela nová úprava plynoucí z nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Součástí jsou i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina.

Sleva 6 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 207 Kč

Ihned ke stažení

Finance podniku

Autor: Hana Scholleová

publisher: Grada

0 / 5
Sbírka řešených příkladů a otázek pomůže zájemcům lépe pochopit problematiku podnikových financí. Příklady jsou rozděleny podle oblastí — od základů finančního managementu přes finanční analýzu až po stanovení tržní hodnoty podniku. Pomocí otázek si čtenář ověří své znalosti. Sbírka je určena studentům VŠ.

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Nová společnost s ručením omezeným - aktualizované vydání

Autor: Lucie Josková

publisher: Grada

0 / 5
V publikaci je vysvětlena zcela nová úprava plynoucí z nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Součástí jsou i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina. Aktualizované vydání zohledňuje judikaturu soudů i názorový posun, ke kterému od posledního vydání této knihy došlo.

Sleva 6 % z běžně ceny 237 Kč

Naše cena: 223 Kč

Ihned ke stažení

Sbírka příkladů z obchodního práva, 2. vydání

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Publikace je určena především studentům k procvičování látky, s níž se seznamují na přednáškách, seminářích i studiem učebních textů či s níž se setkávají v praxi, a má pomoci k pochopení širších souvislostí jednotlivých příkladů.

Sleva 6 % z běžně ceny 353 Kč

Naše cena: 332 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o státním podniku v praxi

Autor: Jaroslav Muroň

publisher: Grada

0 / 5
Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.

Sleva 6 % z běžně ceny 246 Kč

Naše cena: 231 Kč

Ihned ke stažení

Smluvní vztahy výstavbových projektů - 2. vydání

Autor: Lukáš Klee

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Cílem druhého, aktualizovaného vydání předkládané monografie je představení specifik stavebnictví, zejména pak základních právních a manažerských aspektů velkých výstavbových projektů. Monografie čtenáři umožňuje pochopit nutnou potřebu přizpůsobit smluvní vztahy unikátnosti každého výstavbového projektu. Kapitoly jsou zaměřeny na samotný výstavbový projekt, unifikaci závazkových vztahů i

Sleva 6 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 207 Kč

Ihned ke stažení

Odměňování exekutivy akciových společností

Autor: Ondřej Trubač

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Právní monografie Odměňování exekutivy akciových společností se věnuje problematice odměňování členů řídících orgánů a další exekutivy akciových společností, která je klíčovou oblastí řádné správy a řízení společností (corporate governance). Jde o velmi aktuální a diskutované téma rezonující ve společnosti po nedávné finanční krizi zapříčiněné mimo jiné právě selháním pravidel odměňování ve

Sleva 6 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 465 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o insolvenčních správcích. Komentář

Autor: Jan Kozák

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích je dalším důležitým právním předpisem v oblasti insolvenčního práva. Zákon upravuje podmínky výkonu i samotný výkon funkce insolvenčního správce a rovněž dohled nad insolvenčními správci. Komentář detailně vystihuje problematiku ve světle aplikační praxe, upozorňuje na úskalí právní úpravy a nabízí možná řešení výkladových problémů v praxi. To

Sleva 6 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 423 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o obchodních korporacích

Autor: Lucie Josková

publisher: Grada

0 / 5
AKTUÁLNÍ I PRO ROK 2015 S NOVÝM KOMENTÁŘEM!Zákon o obchodních korporacích je jedním z klíčových předpisů nového soukromého práva. Přinášíme plné znění zákona s úvodním komentářem, jehož cílem je usnadnit podnikatelům orientaci v řadě převratných změn a pomoci vypořádat se s nimi.

Sleva 6 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 119 Kč

Ihned ke stažení

Zákoník práce 2014 - s výkladem

Autor: Libuše Neščáková

publisher: Grada

0 / 5
PLATNÉ I V ROCE 2015!Seznamte se se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce! Novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. Výklad upozorňuje i na problémy při aplikaci pracovněprávních předpisů v praxi. Praktická příručka pro odbornou, ale i laickou veřejnost.

Sleva 6 % z běžně ceny 118 Kč

Naše cena: 111 Kč

Ihned ke stažení

Nekalé obchodní praktiky

Autor: Blanka Vítová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Monografie přináší komplexní analýzu právní úpravy ochrany spotřebitele v oblasti nekalých obchodních praktik, tj. jak právní úpravy obsažené v českých zákonech, zejména v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tak především ve směrnici 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. Autorky v knize kriticky rozebírají implementaci směrnice českým

Sleva 6 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 188 Kč

Ihned ke stažení

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Autor: Dana Ondrejová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Druhé vydání úspěšného titulu docentky Dany Ondrejové Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci zohledňuje dosavadní právní vývoj, který nastal od účinnosti stávajícího občanského zákoníku. Samotný název Průvodce uzavíráním smluv napovídá, že již uběhla dostatečně dlouhá doba, aby nebylo třeba zdůrazňovat, že se jedná o problematiku nového občanského zákoníku s ohledem na starou právní úpravu.

Sleva 6 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 489 Kč

Ihned ke stažení

GDPR - Praktická příručka implementace

Autor: Eva Janečková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale také předkládá přesný popis, jak provést analýzu GDPR, její vyhodnocení a implementaci. Nechybí ani informace o sankcích v případě porušení povinností

Sleva 6 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 202 Kč

Ihned ke stažení

Sbírka příkladů z obchodního práva, 5. vydání

Autor: a kolektiv

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Přepracované, páté vydání učebnice obsahuje příklady z obchodního práva s jejich řešením. Publikace je určena především studentům k procvičování látky, s níž se seznamují na přednáškách, seminářích i studiem učebních textů či s níž se setkávají v praxi, a má pomoci k pochopení širších souvislostí jednotlivých příkladů. Odpovědi na některé položené otázky jsou proto rozpracovány do větší šíře, než

Sleva 6 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 422 Kč

Ihned ke stažení

Smlouvy přípravného druhu

Autor: Miroslav Sedláček

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Příručka Smlouvy přípravného druhu přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde o smlouvy, které předcházejí definitivním smlouvám, popřípadě jsou uzavřeny již jako definitivní smlouva a jejich „přípravná“ složka spočívá v prozatím neúplném obsahu či odsunutí právních účinků. Konkrétně se příručka věnuje

Sleva 6 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 296 Kč

Ihned ke stažení

Compliance programy (nejen) v České republice

Autor: Michal Sýkora

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Publikace představuje praktický úvod do problematiky compliance. Definuje klíčové oblasti compliance a jejich jednotlivé prvky. Pochopení a interpretaci českých předpisů usnadní původní texty z jurisdikcí, ve kterých jsou pravidla compliance již delší dobu dobře známa a v různé míře společnostmi aplikována, jakož i citovaná judikatura zahraničních i českých soudů a názorné příklady. Snahou

Sleva 6 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 465 Kč

Ihned ke stažení

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář, 2.…

Autor: Petr Kameník

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány změnou právních předpisů, které specificky upravují jednak činnosti z režimu živnostenského zákona vyloučené a jednak činnosti, které jsou regulovány živnostenským zákonem. Zásadní změnou je

Sleva 6 % z běžně ceny 850 Kč

Naše cena: 799 Kč

Ihned ke stažení

Živnostenský zákon. Praktický komentář - 15. vydání

Autor: Horzinková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ještě splnění odborné způsobilosti a další podmínky.  Za celou dobu své účinnosti byl zákon mnohokrát

Sleva 6 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 357 Kč

Ihned ke stažení

Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu

Autor: Ondřej Frinta

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
„Doprava a její vyspělost jsou mnohdy považovány za jeden z klíčových ukazatelů vyspělosti lidské civilizace vůbec. Jedině díky postupnému rozvoji dopravy byl totiž možný dynamický rozvoj obchodu i státní správy, který vymanil civilizaci z chudoby, ať už tím máme na mysli civilizace starověké (zejména starověký Řím), či obdobně také současnou civilizaci moderní doby, která se jen díky

Sleva 6 % z běžně ceny 624 Kč

Naše cena: 587 Kč

Ihned ke staženíAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí