Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Obchodní právo

Nejprodávanější v této kategorii

Nekalé obchodní praktiky

Autor: Blanka Vítová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Monografie přináší komplexní analýzu právní úpravy ochrany spotřebitele v oblasti nekalých obchodních praktik, tj. jak právní úpravy obsažené v českých zákonech, zejména v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tak především ve směrnici 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. Autorky v knize kriticky rozebírají implementaci

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Autor: Dana Ondrejová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Druhé vydání úspěšného titulu docentky Dany Ondrejové Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci zohledňuje dosavadní právní vývoj, který nastal od účinnosti stávajícího občanského zákoníku. Samotný název Průvodce uzavíráním smluv napovídá, že již uběhla dostatečně dlouhá doba, aby nebylo třeba zdůrazňovat, že se jedná o problematiku nového občanského zákoníku s ohledem na starou právní úpravu.

Naše cena: 520 Kč

Skladem

GDPR - Praktická příručka implementace

Autor: Eva Janečková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale také předkládá přesný popis, jak provést analýzu GDPR, její vyhodnocení a implementaci. Nechybí ani informace o sankcích v případě

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Sbírka příkladů z obchodního práva, 5. vydání

Autor: a kolektiv

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Přepracované, páté vydání učebnice obsahuje příklady z obchodního práva s jejich řešením. Publikace je určena především studentům k procvičování látky, s níž se seznamují na přednáškách, seminářích i studiem učebních textů či s níž se setkávají v praxi, a má pomoci k pochopení širších souvislostí jednotlivých příkladů. Odpovědi na některé položené

Naše cena: 449 Kč

Skladem

Praktický manuál GDPR pro každého

Autor: autorů kolektiv

publisher: Newsletter

0 / 5
Novinka
Pracovní pomůcka pro použití zejména v podnikatelské praxi. Obsahem je základní podrobný rozbor především těch ustanovení nového nařízení, která se týkají podnikajících fyzických a právnických osob. Slovníček pojmů, textové boxy s příklady a návody. Součástí verze v pdf je servisní webová stránka a aktualizační servis, který nabude významu hlavně po přijetí aplikačního zákona. Právní stav 1. 5.

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Praktický manuál GDPR pre každého

Autor: kolektiv autorů

publisher: Newsletter

0 / 5
Novinka
Pracovná pomôcka na použitie najmä v podnikateľskej praxi. Obsahom je základný podrobný rozbor predovšetkým tých ustanovení nového nariadenia, ktoré sa týkajú podnikajúcich fyzických a právnických osôb. Slovníček pojmov, textové polia s príkladmi, kompletné znenie všeobecného nariadenia a zákona na ochranu osobných údajov. Súčasťou verzie v PDF je servisná webová stránka a aktualizačný servis.

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Smlouvy přípravného druhu

Autor: Miroslav Sedláček

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Příručka Smlouvy přípravného druhu přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde o smlouvy, které předcházejí definitivním smlouvám, popřípadě jsou uzavřeny již jako definitivní smlouva a jejich „přípravná“ složka spočívá v prozatím neúplném obsahu či odsunutí právních účinků. Konkrétně se

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Compliance programy (nejen) v České republice

Autor: Michal Sýkora

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Publikace představuje praktický úvod do problematiky compliance. Definuje klíčové oblasti compliance a jejich jednotlivé prvky. Pochopení a interpretaci českých předpisů usnadní původní texty z jurisdikcí, ve kterých jsou pravidla compliance již delší dobu dobře známa a v různé míře společnostmi aplikována, jakož i citovaná judikatura zahraničních i českých soudů a

Naše cena: 495 Kč

Skladem

Zákon o státním podniku v praxi

Autor: Jaroslav Muroň

publisher: Grada

0 / 5
Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.

Sleva 6 % z běžně ceny 246 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem

Smluvní vztahy výstavbových projektů - 2. vydání

Autor: Lukáš Klee

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Cílem druhého, aktualizovaného vydání předkládané monografie je představení specifik stavebnictví, zejména pak základních právních a manažerských aspektů velkých výstavbových projektů. Monografie čtenáři umožňuje pochopit nutnou potřebu přizpůsobit smluvní vztahy unikátnosti každého výstavbového projektu. Kapitoly jsou zaměřeny na samotný výstavbový projekt, unifikaci závazkových vztahů i

Sleva 6 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Odměňování exekutivy akciových společností

Autor: Ondřej Trubač

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Právní monografie Odměňování exekutivy akciových společností se věnuje problematice odměňování členů řídících orgánů a další exekutivy akciových společností, která je klíčovou oblastí řádné správy a řízení společností (corporate governance). Jde o velmi aktuální a diskutované téma rezonující ve společnosti po nedávné finanční krizi zapříčiněné mimo jiné právě selháním pravidel odměňování ve

Sleva 6 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 465 Kč

Skladem

Zákon o insolvenčních správcích. Komentář

Autor: Jan Kozák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích je dalším důležitým právním předpisem v oblasti insolvenčního práva. Zákon upravuje podmínky výkonu i samotný výkon funkce insolvenčního správce a rovněž dohled nad insolvenčními správci. Komentář detailně vystihuje problematiku ve světle aplikační praxe, upozorňuje na úskalí právní úpravy a nabízí možná řešení výkladových problémů v praxi.

Sleva 6 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 423 Kč

Skladem

Zákon o obchodních korporacích

Autor: Lucie Josková

publisher: Grada

0 / 5
AKTUÁLNÍ I PRO ROK 2015 S NOVÝM KOMENTÁŘEM!Zákon o obchodních korporacích je jedním z klíčových předpisů nového soukromého práva. Přinášíme plné znění zákona s úvodním komentářem, jehož cílem je usnadnit podnikatelům orientaci v řadě převratných změn a pomoci vypořádat se s nimi.

Sleva 6 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Zákoník práce 2014 - s výkladem

Autor: Libuše Neščáková

publisher: Grada

0 / 5
PLATNÉ I V ROCE 2015!Seznamte se se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce! Novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. Výklad upozorňuje i na problémy při aplikaci pracovněprávních předpisů v praxi. Praktická příručka pro odbornou, ale i laickou veřejnost.

Sleva 6 % z běžně ceny 118 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem

Nová společnost s ručením omezeným

Autor: Lucie Josková

publisher: Grada

0 / 5
Seznamte se s „novou“ společnosti s ručením omezeným! Platí totiž zcela nová úprava plynoucí z nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Součástí jsou i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina.

Sleva 6 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Bankovní obchody

Autor: Kolektiv autorů - Petr Liška,Štefan Elek,Karel Marek

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Učebnice Bankovní obchody umožňuje podrobnější pochopení právní úpravy bank a jimi uskutečňovaných obchodů. Sleduje právní úpravu bankovního sektoru z hlediska práva soukromého, zejména s ohledem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ale i regulaci činnosti bank a bankovních obchodů v české i zahraniční právní úpravě včetně práva Evropské unie.

Sleva 6 % z běžně ceny 333 Kč

Naše cena: 313 Kč

Skladem

Sbírka příkladů z obchodního práva, 2. vydání

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Publikace je určena především studentům k procvičování látky, s níž se seznamují na přednáškách, seminářích i studiem učebních textů či s níž se setkávají v praxi, a má pomoci k pochopení širších souvislostí jednotlivých příkladů.

Sleva 6 % z běžně ceny 353 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Finance podniku

Autor: Hana Scholleová

publisher: Grada

0 / 5
Sbírka řešených příkladů a otázek pomůže zájemcům lépe pochopit problematiku podnikových financí. Příklady jsou rozděleny podle oblastí — od základů finančního managementu přes finanční analýzu až po stanovení tržní hodnoty podniku. Pomocí otázek si čtenář ověří své znalosti. Sbírka je určena studentům VŠ.

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Nová společnost s ručením omezeným - aktualizované vydání

Autor: Lucie Josková

publisher: Grada

0 / 5
V publikaci je vysvětlena zcela nová úprava plynoucí z nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Součástí jsou i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina. Aktualizované vydání zohledňuje judikaturu soudů i názorový posun, ke kterému od posledního vydání této knihy došlo.

Sleva 6 % z běžně ceny 237 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladembooktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele