Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Pracovní právo, sociální zabezpečení

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Nemocenské pojištění v praxi

Autor: Jan Přib

publisher: Grada

0 / 5

Sleva 6 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 215 Kč

Ihned ke stažení

Nezaměstnanost

Autor: Josef Šmajs

publisher: Grada

0 / 5
Publikace přibližuje práci, zaměstnanost a ztrátu práce v jejich širším antropologickém, sociálním a ekonomickém kontextu. Pozornost je věnována filozofickým, psychologickým a zdravotním důsledkům dlouhodobé ztráty práce pro člověka a kulturu. Řešení problému přihlíží k významu práce pro člověka, k roli práce v životě jedince, rodiny a širšího společenství. V této souvislosti je posuzován i

Sleva 6 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 263 Kč

Ihned ke stažení

Sociální právo EU

Autor: Igor Tomeš

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Autoři monografie se snaží postihnout velice široký fenomén sociálního práva Evropské unie, tedy oblasti představující jednu ze stěžejních dimenzí Evropské unie a jejího práva. Kniha provede čtenáře filozofickými, historickými a mezinárodními souvislostmi současného sociálního práva Evropské unie. Zvláštní část knihy pak postupně osvětluje jednotlivé oblasti sociálního práva EU, nejdříve z

Sleva 6 % z běžně ceny 561 Kč

Naše cena: 527 Kč

Ihned ke stažení

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář.

Autor: Jan Pichrt a kolektiv

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Praktický komentář poskytuje komplexní výklad s ohledem na stav textu zákoníku práce platný k 1. 10. 2017, přičemž však zohledňuje fakt, že mnohé změny zákoníku práce, které se staly platnou součástí právního řádu do tohoto data, budou nabývat účinnosti až v průběhu roku 2018 (v textu jsou tak zohledněny veškeré novely až po ty, provedené změnovým zákonem č. 310/2017 Sb., účinné od 1. 6.

Sleva 6 % z běžně ceny 1 295 Kč

Naše cena: 1 217 Kč

Ihned ke stažení

Pracovnělékařské služby - 2. vydání

Autor: Jakub Tomšej

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Toto druhé, podstatně aktualizované vydání publikace reflektuje novelizace pracovnělékařských předpisů, ke kterým došlo v listopadu a prosinci 2017. Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v souvislosti se zajišťováním pracovnělékařských služeb. Nesplnění těchto povinností je v některých

Sleva 6 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 235 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním minimu. Praktický komentář - 2. vydání

Autor: Miroslava Pavelková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
„Nový“, resp. aktualizovaný komentář k zákonu o pomoci v hmotné nouzi a k zákonu o životním a existenčním minimu přináší navíc podrobný výklad všech změn, které od roku 2016 v této oblasti nastaly. Především rok 2017 byl pro systém pomoci v hmotné nouzi náročný, protože v něm začaly být účinné rovnou dvě novely. Jedna z novel navrátila do systému hodnocení vlastní aktivity příjemce dávek, a to i

Sleva 6 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 489 Kč

Ihned ke stažení

Zákoník práce v praxi

Autor: Jakub Tomšej

publisher: Grada

0 / 5
Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu pracovně-právních vztahů, informuje o aktuálních změnách, obsahuje mnoho praktických příkladů a vzorů smluv.

Sleva 6 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 207 Kč

Ihned ke stažení

Zaměstnávání cizinců v České republice

Autor: Jakub Tomšej

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a zaměstnávání osob občanů EU/EHP i tzv. třetích zemí, jakož i související aspekty pracovního práva, sociálního zabezpečení,

Sleva 6 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 352 Kč

Ihned ke stažení

Pracovní právo v bodech s příklady - 5. vydání

Autor: Petr Hůrka

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Páté, aktualizované a podstatně rozšířené vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky individuálního pracovního práva. Publikace zohledňuje stav právních předpisů k 1. lednu 2019 a je určena

Sleva 6 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 310 Kč

Ihned ke stažení

Zaměstnanecké participativní modely

Autor: Jan Pichrt

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž mnozí působí též jako advokáti, rozhodci nebo podnikoví právníci, nabízí multidimenzionální pohled na tuto problematiku. Rozebírá aktuální otázky pracovního, občanského i obchodního práva

Sleva 6 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 234 Kč

Ihned ke stažení

Zákoník práce v praxi

Autor: Jakub Tomšej

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Všechny novely zákoníku práce k 1. 1. 2020 na jednom místě. Autor čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky.

Sleva 6 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 207 Kč

Ihned ke stažení

Pracovnělékařské služby, 3. vydání

Autor: Jakub Tomšej

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Toto třetí vydání reaguje na důležitá rozhodnutí soudů, ke kterým došlo od předchozího vydání. Text monografie je aktuální k datu 1. 1. 2020. Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v souvislosti se zajišťováním pracovnělékařských služeb. Nesplnění těchto povinností je v některých případech

Sleva 6 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 235 Kč

Ihned ke stažení

Zákoník práce 2020 – s výkladem

Autor: Jakub Tomšej

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Seznamte se díky této osvědčené publikaci se všemi změnami, které přinášejí veškeré novely zákoníku práce. Novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma.

Sleva 6 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 119 Kč

Ihned ke stažení

Zaměstnávání cizinců v České republice - 2. vydání

Autor: a kolektiv Jakub Tomšej

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a zaměstnávání osob občanů EU/EHP i tzv. třetích zemí, jakož i související aspekty pracovního práva, sociálního zabezpečení,

Sleva 6 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 352 Kč

Ihned ke stažení

Zákoník práce 2020 s komentářem změn

Autor: Kolektiv autorů

publisher: Newsletter

0 / 5
Novinka
Nové vydání příručky pro náročné uživatele v právním stavu k 1. lednu / 1. červnu 2020. Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut - systematický úvodní komentář aktuálních novel + úplné znění zákoníku práce s vyznačením změn v různých časových úrovních. Pro studium, školení, rychlé osvojení změn a použití v denní právní praxi.

Sleva 6 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 93 Kč

Ihned ke stažení

Právní a sociální aspekty mediace v České republice

Autor: autorů kolektiv

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Monografie Právní a sociální aspekty mediace v České republice přináší komplexní základ o tématu mediace jako takovém. Čtenář v knize najde jak obecné informace o vzniku mediace, přes informace o jednotlivých právních úpravách (a jejich změnách) až k systematické statistice výskytů případů použití mediace a jejích výsledků. Kniha je navíc zpracována autory z řad odborníků (akademiky, praktiky –

Sleva 6 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 230 Kč

Ihned ke stažení

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Autor: Alice Mlýnková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Publikace se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich důsledky ve světle aktuální judikatury a právní úpravy současného občanského zákoníku. Předmětná ustanovení zákoníku práce jsou rozebírána v nezbytném kontextu se zvláštními právními předpisy, např. zákonem o zaměstnanosti, zákonem o pracovnělékařských službách, zákony z oblasti sociálního zabezpečení a příslušnými

Sleva 6 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 362 Kč

Ihned ke stažení

Covid-19: Přijatá opatření a náhrada újmy

Autor: autorů kolektiv

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Publikace Vás seznámí s podstatou nového typu koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19, s přijatými opatřeními a možnou náhradou újmy. Toto onemocnění zasáhlo životy a zdraví lidí a přimělo vlády většiny zemí, včetně té naší, k zavádění dosud nevídaných opatření k zamezení jeho zavlečení na území ČR a následně jeho šíření po ČR. I ti lidé, kterým se onemocnění vyhnulo, pocítili ve svém

Sleva 6 % z běžně ceny 644 Kč

Naše cena: 605 Kč

Ihned ke stažení

Zákoník práce 2020 s komentářem změn

Autor: Kolektiv autorů

publisher: Newsletter

0 / 5
Novinka
Nové vydání příručky pro náročné uživatele v právním stavu k 30. červenci 2020. Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut - systematický úvodní komentář aktuálních novel + úplné znění zákoníku práce s bervným vyznačením změn v různých časových úrovních. Pro studium, školení, rychlé osvojení změn a použití v denní právní praxi. 2. vydání (po všech novelách).

Sleva 6 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 93 Kč

Ihned ke staženíAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí