Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo životního prostředí, pozemkové právo

Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí

Autor: Jitka Jelínková

publisher: Grada

0 / 5
Kniha poskytuje právně přesné návody, jak uplatňovat práva občanů, spolků a obcí na úseku životního prostředí. Úředníkům poradí, jak správně vyřizovat nejrůznější podání občanů. Autorka je odbornicí s mnohaletými praktickými zkušenostmi.

Sleva 6 % z běžně ceny 246 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem

Zákon o ochraně ovzduší. Komentář

Autor: Pavla Bejčková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím dýchacího ústrojí a ke zvýšené nemocnosti u dětí. Hlavním nástrojem regulace znečišťujících látek vypouštěných do

Sleva 6 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 611 Kč

Skladem

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) - komentář, 2. vydání

Autor: Libor Dvořák

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základním předpisem upravujícím v ČR tuto složitou problematiku je zákon č. 100/2001 Sb. Cílem této knihy je poskytnout čtenáři podrobné informace o české právní úpravě posuzování vlivů na životní prostředí, a to ve všech jejích praktických souvislostech. Výklad všech ustanovení je veden se

Sleva 6 % z běžně ceny 680 Kč

Naše cena: 639 Kč

Skladem

Podnikatelský pronájem věcí movitých

Autor: Václav Pilík

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Příručka Podnikatelský pronájem věcí movitých nabízí relativně stručný a zároveň ucelený nástin právního rámce podnikatelského pronájmu věcí movitých. Soustřeďuje se na občanskoprávní základ úpravy tohoto tzv. zvláštního nájmu; stručně poukazuje také na jeho vybrané veřejnoprávní souvislosti, konkrétně v oborech práva živnostenského a veřejnoprávní ochrany spotřebitele. Samotný výklad je doplněn

Sleva 6 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.)

Autor: Daniela Šustrová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Řadu praktických komentářů Wolters Kluwer doplňuje komentář zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který nabyl účinnosti 1. 1. 2014.

Sleva 6 % z běžně ceny 625 Kč

Naše cena: 588 Kč

Skladem

Zákon o právu na informace o životním prostředí. Praktický komentář

Autor: Miloš Tuháček

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí. Součástí komentáře jsou i vzory, které budou především v praxi čtenářům nápomocné. S ochranou životního prostředí je úzce spjato základní ústavní právo na informace o životním prostředí, které je zaručeno

Sleva 6 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 375 Kč

Skladem

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Autor: Dominik Židek

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech veřejného stavebního práva komplikovaná, často až nesrozumitelná a nepřehledná? Tato kniha se pokouší provést čtenáře komplikovanou spletí vzájemných vazeb mezi veřejným stavebním právem a

Sleva 6 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 362 Kč

Skladem

Právní vztahy k dřevinám - 2. aktualizované vydání

Autor: Miloš Tuháček

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Kniha jako jediná u nás poskytne komplexní praktické právní rady vlastníkům a správcům dřevin, vlastníkům lesů, občanům, ekologickým spolkům i obecním samosprávám, jak realizovat svá práva a plnit své právní povinnosti a jak se zapojovat do ochrany dřevin. Autoři čerpají ze svých dlouholetých zkušeností z praxe.

Sleva 6 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Praktikum z práva životního prostředí

Autor: Ondřej Vícha

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Praktická příručka nejen pro studenty právnických fakult, na jednotlivých případech jsou ilustrovány jednotlivé oblasti práva životního prostředí. Autoři originálně pracují s jednotlivými případy a v každé kapitole najdou studenti odkazy na reportáže České televize k reálným kauzám. Pomocí příkladů, schémat a tabulek projdou studenti celým kursem práva životního prostředí.

Sleva 6 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
  Cvičebnice obsahuje desítky praktických příkladů motivovaných skutečnými případy, a to zejména z úseku stavebního práva, posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevence znečišťování, práva na informace o životním prostředí, ochrany ovzduší, vody, půdy atd.  Každá sada příkladů je doplněna přehledem platných právních předpisů a kontrolními otázkami. Publikace je určena pre- i

Sleva 6 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 196 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele