Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Správní právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář

Autor: Ilona Pařízková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je rovněž Sazebník správních poplatků, který určuje, které úkony správních orgánů podléhají zpoplatnění a v jaké míře. Komentář dále obsahuje i přehled navazujících ustanovení zvláštních právních

Sleva 6 % z běžně ceny 465 Kč

Naše cena: 437 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o obcích (128/2000 Sb.). Komentář. 3. vydání

Autor: Martin Kopecký

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky obecních úřadů. Kniha bude užitečná i pro širší veřejnost, která chce ovlivnit chod zastupitelstev a dalších orgánů obcí, jakož se chce seznámit i s tím, jak mají tyto orgány

Sleva 6 % z běžně ceny 640 Kč

Naše cena: 602 Kč

Ihned ke stažení

Správní právo - Casebook

Autor: kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Učebnice představuje správní právo v České republice v ojedinělé formě. Je připravená na bázi soudních rozhodnutí, zdůrazňuje dynamičnost tvorby a aplikace práva a inspiruje tedy čtenáře svým důrazem na nehotové odpovědi, namísto odpovědí perfektních.  V tomto ohledu je velmi blízká realitě správního práva. Realistický pohled totiž vede ke zjištění, že pravidla je nutné hledat souběžně v

Sleva 6 % z běžně ceny 821 Kč

Naše cena: 772 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o zpravodajských službách České republiky. Zákon o Bezpečnostní informační službě. Zákon o…

Autor: Ladislav Pokorný

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Zákon o zpravodajských službách (zákon č. 153/1994 Sb.), zákon o Bezpečnostní informační službě (zákon č. 154/1994 Sb.) a zákon o Vojenském zpravodajství (zákon č. 289/2005 Sb.) jsou primárními zákony, které v České republice upravují činnost zpravodajských služeb. Tyto zákony jsou relativně nedávného data a při svém vzniku se snažily dostát své úloze ochrany bezpečnosti dovnitř i navenek

Sleva 6 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 375 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o Finanční správě 2018 s komentářem všech novel

Autor: kolektiv editorů

publisher: Newsletter

0 / 5
Publikace pro profesionální uživatele, kteří se potřebují spolehlivě zorientovat ve změnách, které přinesly všechny novely zákona o Finanční správě České republiky od roku 2015. Úvodní obecný komentář novel uvede uživatele do všeobecných souvislostí, podrobné poznámky ke všem novelám přímo v textu zákona zahrnuje jak teoretický rozbor pojmů, které byly novelou dotčeny (kontrolní postupy,

Sleva 6 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 84 Kč

Ihned ke stažení

Verejná správa vo vývoji štátu a práva

Autor: Jozef Makar

publisher: MEA2000 o. z.

0 / 5
Publikácia Verejnej správy vo vývoji štátu a práva je komplexným a prehľadným vademecom, ktoré približuje spracovanie vývoja verejnej správy zasadenej do vývoja štátu a práva. Predstavuje verejnú správu, jej orgány a pôsobnosť od obdobia štátov východných despócií, starovekého Grécka a Rímskej republiky až po obdobie feudalizmu s akcentom na európske proveniencie. V osobitnej časti sa venuje

Sleva 6 % z běžně ceny 153 Kč

Naše cena: 144 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář

Autor: Karel Svoboda

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Ke dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legislativu přijatou na úrovni EU. Smyslem zákona je významně zlepšit postavení osob, jež byly poškozeny omezováním hospodářské soutěže, a to konkrétně zneužitím dominantního postavení nebo nedovolenými

Sleva 6 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 545 Kč

Ihned ke stažení

Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu) - aktuální otázky. Srovnávací komentář

Autor: Petr Bezouška

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Ve druhé knize z ediční řady srovnávacích komentářů se autor zaměřil na otázky spojené s právní úpravou nájmu, zejména nájmu bytu. Publikace je určena všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v množství třeba i protichůdných názorů a nechtějí nebo nemohou čekat, až (a zda vůbec) jejich problém vyřeší judikatura. V rámci tohoto tématu se autor snaží nacházet odpovědi na problematické a často ani

Sleva 6 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 183 Kč

Ihned ke stažení

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou - 5. aktualizované vydání

Autor: Jan Hrabák

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném k 1. 5. 2018 doplněný výkladovými poznámkami a nejnovější vybranou soudní judikaturou, zejména Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a v řadě případů i soudů krajských. Kniha vychází v pátém, aktualizovaném vydání.

Sleva 6 % z běžně ceny 710 Kč

Naše cena: 667 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.). Komentář

Autor: Aleš Zpěvák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Komentář k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, seznamuje čtenáře se systémem spolupráce a koordinace základních složek integrovaného záchranného systému, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech včetně havárií a živelních pohrom. Komentář je určen jak představitelům

Sleva 6 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 355 Kč

Ihned ke stažení

Principy dobré správy

Autor: Karel Černín

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Předkládaná monografie má být do jisté míry odpovědí na volání správní vědy, podle níž „jde o to učinit působení principů dobré správy více zjevným, a také systematickým“. Ve svém úsilí napomoci dosažení tohoto cíle se autor vydal cestou empirického zkoumání.  Hlavním cílem monografie bylo navrhnout metodu empirického výzkumu, která by v budoucnu umožnila analyzovat, jakým způsobem určitá

Sleva 6 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 414 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o veřejných zakázkách

Autor: Robert Krč

publisher: CODEXIS publishing spol. s r.o

0 / 5
Novinka
Komentář se zaměřuje na dvě velké novely z roku 2013 a 2015, které jednak zrušují nebo pozměňují většinu institutů, které přinesla tzv. transparentní novela z r. 2012, a za druhé přinášejí další podstatné změny zákona o veřejných zakázkách. Spolu s komentářem najdete v publikaci více než 500 anotací rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, judikátů českých soudů a Evropského soudního

Sleva 6 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 747 Kč

Ihned ke stažení

Meritum Správní řád - 2. vydání

Autor: Petr Havlan

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a procesy dle správního řádu v obecné rovině, a to v návaznosti na rozhodování soudů, zvláště pak na sjednocující

Sleva 6 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 935 Kč

Ihned ke stažení

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

Autor: Monika Puškinová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Spolehlivý průvodce celým procesem správního řízení v praxi škol a školských zařízení.

Sleva 6 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 555 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentář

Autor: Kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Praktický komentář k zákonu č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), popisuje vyvlastnění jako standardní nástroj k prosazení veřejného zájmu. Předkládaný komentář není pouze přepisem jednotlivých ustanovení a citací z důvodové zprávy, ale autoři zohlednili veškerou známou veřejně dostupnou judikaturu a literaturu. Dále také

Sleva 6 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 395 Kč

Ihned ke stažení

Správní řád 2020 s komentářem změn

Autor: Kolektiv autorů

publisher: Newsletter

0 / 5
Novinka
Příručka pro profesionální uživatele v právním stavu k 1. únoru 2020. Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut, systematický úvodní komentář aktuálních novel + úplné znění správního řádu s vyznačením změn v různých časových úrovních. Pro studium, školení, rychlé osvojení změn a použití v denní právní praxi.

Sleva 6 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 65 Kč

Ihned ke stažení

Města jako partner v procesu vládnutí

Autor: Vratislav Havlík

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Ruku v ruce s rozvíjejícím se výzkumem evropské politiky se zdůrazňují nová, ne tolik probádaná témata. Patří mezi ně i lokální politika v kontextu evropské integrace. Od konce 80. let 20. století je město v rámci konceptů vládnutí vnímáno jako relevantní aktér, ovšem spektrum jeho pravomocí a možností při vytváření politiky EU zůstává poněkud nejasné. Kniha se tak pokouší nabídnout přehled

Sleva 6 % z běžně ceny 196 Kč

Naše cena: 184 Kč

Ihned ke stažení

Správní řád 2019 s komentářem změn

publisher: DonauMedia

0 / 5
Novinka
Příručka pro profesionální uživatele v právním stavu k 1. lednu 2019. Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut, systematický úvodní komentář aktuálních novel + úplné znění správního řádu s vyznačením změn v různých časových úrovních. Pro studium, školení, rychlé osvojení změn a použití v denní právní praxi.

Sleva 7 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 70 Kč

Ihned ke staženíAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí