Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Správní právo

Nejprodávanější v této kategorii

Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář

Autor: Ilona Pařízková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je rovněž Sazebník správních poplatků, který určuje, které úkony správních orgánů podléhají zpoplatnění a v jaké míře. Komentář dále obsahuje i přehled navazujících ustanovení zvláštních právních

Sleva 6 % z běžně ceny 465 Kč

Naše cena: 437 Kč

Skladem

Zákon o obcích (128/2000 Sb.). Komentář. 3. vydání

Autor: Martin Kopecký

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky obecních úřadů. Kniha bude užitečná i pro širší veřejnost, která chce ovlivnit chod zastupitelstev a dalších orgánů obcí, jakož se chce seznámit i s tím, jak mají tyto orgány

Naše cena: 640 Kč

Skladem

Správní právo - Casebook

Autor: kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Učebnice představuje správní právo v České republice v ojedinělé formě. Je připravená na bázi soudních rozhodnutí, zdůrazňuje dynamičnost tvorby a aplikace práva a inspiruje tedy čtenáře svým důrazem na nehotové odpovědi, namísto odpovědí perfektních.  V tomto ohledu je velmi blízká realitě správního práva. Realistický pohled totiž vede ke zjištění, že pravidla je nutné hledat souběžně v

Naše cena: 821 Kč

Skladem

Zákon o zpravodajských službách České republiky. Zákon o Bezpečnostní informační službě. Zákon o…

Autor: Ladislav Pokorný

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Zákon o zpravodajských službách (zákon č. 153/1994 Sb.), zákon o Bezpečnostní informační službě (zákon č. 154/1994 Sb.) a zákon o Vojenském zpravodajství (zákon č. 289/2005 Sb.) jsou primárními zákony, které v České republice upravují činnost zpravodajských služeb. Tyto zákony jsou relativně nedávného data a při svém vzniku se snažily dostát své úloze ochrany bezpečnosti dovnitř i navenek

Naše cena: 399 Kč

Skladem

Zákon o Finanční správě 2018 s komentářem všech novel

Autor: kolektiv editorů

publisher: Newsletter

0 / 5
Publikace pro profesionální uživatele, kteří se potřebují spolehlivě zorientovat ve změnách, které přinesly všechny novely zákona o Finanční správě České republiky od roku 2015. Úvodní obecný komentář novel uvede uživatele do všeobecných souvislostí, podrobné poznámky ke všem novelám přímo v textu zákona zahrnuje jak teoretický rozbor pojmů, které byly novelou dotčeny (kontrolní postupy,

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Verejná správa vo vývoji štátu a práva

Autor: Jozef Makar

publisher: MEA2000 o. z.

0 / 5
Publikácia Verejnej správy vo vývoji štátu a práva je komplexným a prehľadným vademecom, ktoré približuje spracovanie vývoja verejnej správy zasadenej do vývoja štátu a práva. Predstavuje verejnú správu, jej orgány a pôsobnosť od obdobia štátov východných despócií, starovekého Grécka a Rímskej republiky až po obdobie feudalizmu s akcentom na európske proveniencie. V osobitnej časti sa venuje

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář

Autor: Karel Svoboda

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Ke dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legislativu přijatou na úrovni EU. Smyslem zákona je významně zlepšit postavení osob, jež byly poškozeny omezováním hospodářské soutěže, a to konkrétně zneužitím dominantního postavení nebo nedovolenými

Naše cena: 580 Kč

Skladem

Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu) - aktuální otázky. Srovnávací komentář

Autor: Petr Bezouška

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Ve druhé knize z ediční řady srovnávacích komentářů se autor zaměřil na otázky spojené s právní úpravou nájmu, zejména nájmu bytu. Publikace je určena všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v množství třeba i protichůdných názorů a nechtějí nebo nemohou čekat, až (a zda vůbec) jejich problém vyřeší judikatura. V rámci tohoto tématu se autor snaží nacházet odpovědi na problematické a často ani

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou - 5. aktualizované vydání

Autor: Jan Hrabák

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném k 1. 5. 2018 doplněný výkladovými poznámkami a nejnovější vybranou soudní judikaturou, zejména Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a v řadě případů i soudů krajských. Kniha vychází v pátém, aktualizovaném vydání.

Sleva 6 % z běžně ceny 710 Kč

Naše cena: 667 Kč

SklademPřihlášení uživatele