Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Správní právo

Nejprodávanější v této kategorii

Rádce nájemníka bytu

Autor: Milan Taraba

publisher: Grada

0 / 5
Aktualizovaná publikace se zabývá otázkami a problémy, na které autor, ve své praxi nejčastěji odpovídá. Přináší řadu informací z oblasti nájemního bydlení bez ohledu na osobu pronajímatele (vlastníka bytu nebo domu). Mezi nejdůležitější patří např. výpovědní důvody, okruh osob, na které přechází nájem po smrti nájemce (nebo po opuštění společné domácnosti). Čtenář získá informace o smlouvě o

Sleva 6 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář

Autor: Ilona Pařízková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je rovněž Sazebník správních poplatků, který určuje, které úkony správních orgánů podléhají zpoplatnění a v jaké míře. Komentář dále obsahuje i přehled navazujících ustanovení zvláštních právních

Sleva 6 % z běžně ceny 465 Kč

Naše cena: 437 Kč

Skladem

Zákon o obcích (128/2000 Sb.). Komentář. 3. vydání

Autor: Martin Kopecký

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky obecních úřadů. Kniha bude užitečná i pro širší veřejnost, která chce ovlivnit chod zastupitelstev a dalších orgánů obcí, jakož se chce seznámit i s tím, jak mají tyto orgány

Naše cena: 640 Kč

Skladem

Správní právo - Casebook

Autor: kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Učebnice představuje správní právo v České republice v ojedinělé formě. Je připravená na bázi soudních rozhodnutí, zdůrazňuje dynamičnost tvorby a aplikace práva a inspiruje tedy čtenáře svým důrazem na nehotové odpovědi, namísto odpovědí perfektních.  V tomto ohledu je velmi blízká realitě správního práva. Realistický pohled totiž vede ke zjištění, že pravidla je nutné hledat souběžně

Naše cena: 821 Kč

Skladem

Zákon o zpravodajských službách České republiky. Zákon o Bezpečnostní informační službě. Zákon o…

Autor: Ladislav Pokorný

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Zákon o zpravodajských službách (zákon č. 153/1994 Sb.), zákon o Bezpečnostní informační službě (zákon č. 154/1994 Sb.) a zákon o Vojenském zpravodajství (zákon č. 289/2005 Sb.) jsou primárními zákony, které v České republice upravují činnost zpravodajských služeb. Tyto zákony jsou relativně nedávného data a při svém vzniku se snažily dostát své úloze ochrany bezpečnosti dovnitř i navenek

Naše cena: 399 Kč

Skladem

Zákon o Finanční správě 2018 s komentářem všech novel

Autor: kolektiv editorů

publisher: Newsletter

0 / 5
Publikace pro profesionální uživatele, kteří se potřebují spolehlivě zorientovat ve změnách, které přinesly všechny novely zákona o Finanční správě České republiky od roku 2015. Úvodní obecný komentář novel uvede uživatele do všeobecných souvislostí, podrobné poznámky ke všem novelám přímo v textu zákona zahrnuje jak teoretický rozbor pojmů, které byly novelou dotčeny (kontrolní postupy,

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Verejná správa vo vývoji štátu a práva

Autor: Jozef Makar

publisher: MEA2000 o. z.

0 / 5
Publikácia Verejnej správy vo vývoji štátu a práva je komplexným a prehľadným vademecom, ktoré približuje spracovanie vývoja verejnej správy zasadenej do vývoja štátu a práva. Predstavuje verejnú správu, jej orgány a pôsobnosť od obdobia štátov východných despócií, starovekého Grécka a Rímskej republiky až po obdobie feudalizmu s akcentom na európske proveniencie. V osobitnej časti sa venuje

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář

Autor: Karel Svoboda

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Ke dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legislativu přijatou na úrovni EU. Smyslem zákona je významně zlepšit postavení osob, jež byly poškozeny omezováním hospodářské soutěže, a to konkrétně zneužitím dominantního postavení nebo nedovolenými

Naše cena: 580 Kč

Skladem

Správní věda. Teorie veřejné správy - 4., aktualizované a doplněné vydání

Autor: Kolektiv autorů - Dušan Hendrych,Martin Kavěna,Marek Pavlík

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Kniha systematicky vysvětluje základní instituty veřejné správy, historii jejího studia, charakter úkolů veřejné správy a zásady jejich transformace do organizačních struktur, rozhodovací procesy ve veřejné správě, organizaci a principy výstavby veřejné správy, personální zabezpečení výkonu veřejné správy, kontrolu a hodnocení veřejné správy. Zvláštní pozornost je věnována výstavbě a

Sleva 6 % z běžně ceny 387 Kč

Naše cena: 364 Kč

Skladem

Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu) - aktuální otázky. Srovnávací komentář

Autor: Petr Bezouška

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Ve druhé knize z ediční řady srovnávacích komentářů se autor zaměřil na otázky spojené s právní úpravou nájmu, zejména nájmu bytu. Publikace je určena všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v množství třeba i protichůdných názorů a nechtějí nebo nemohou čekat, až (a zda vůbec) jejich problém vyřeší judikatura. V rámci tohoto tématu se autor snaží nacházet odpovědi

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou - 5. aktualizované vydání

Autor: Jan Hrabák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném k 1. 5. 2018 doplněný výkladovými poznámkami a nejnovější vybranou soudní judikaturou, zejména Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a v řadě případů i soudů krajských. Kniha vychází v pátém, aktualizovaném vydání.

Sleva 6 % z běžně ceny 710 Kč

Naše cena: 667 Kč

Skladembooktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele