Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Trestní právo

Nejprodávanější v této kategorii

Úvod do kriminologie

Autor: Jan Tomášek

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Kriminalita patří k nejdiskutovanějším společenským problémům. Odpovídají však naše představy skutečnosti? Odpověď na tuto i podobné otázky nalezne čtenář v publikaci, jež je zároveň přehledným úvodem do kriminologie. Poukazuje na řadu mýtů a polopravd, které diskuse o zločinu, pachatelích a obětech již tradičně provázejí. Autor, jenž je pracovníkem Institutu pro kriminologii a sociální prevenci

Sleva 12 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář

Autor: Petr Průcha

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili první zkušenosti s fungováním nové úpravy, formulují odpovědi na otázky, které praxe přináší, a vybírají z dosavadní judikatury rozhodnutí, která budou použitelná i při aplikaci nové právní úpravy. Komentář je dílem předních odborníků na správní

Sleva 6 % z běžně ceny 1 250 Kč

Naše cena: 1 175 Kč

Skladem

Zločin a trest v Pardubicích 16.- 18. století

Autor: Jindřich Francek

publisher: OFTIS

0 / 5
12 %
Poznání mentality našich předků, o které usilujeme při pohledu do vzdálené národní minulosti, nám umožňují především prameny trestního soudnictví. Jedním z charakteristických znaků raněnovověkých měst bylo jejich vlastní soudnictví. Jeho součástí bylo i soudnictví hrdelní, řešící delikty, s nimiž tehdejší právní předpisy spojovaly původně trest smrti. Z činnosti hrdelních soudů vzešly smolné

Sleva 12 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Zločin a trest v Chocni 16.–18. století

Autor: Jindřich Francek

publisher: OFTIS

0 / 5
12 %
Přední český znalec dějin kriminalistiky a soudnictví 16.- 18. století tentokrát obrátil svoji pozornost po Pardubicích k dalšímu východočeskému městu, a to k Chocni na Orlickoústecku. Na základě dochovaných archivních a muzejních pramenů se i zde čtenář doví, jak si tehdejší vrchnostecké právo dokázalo poradit např. s čarodějnictvím, krádežemi, loupežemi, sexuálními delikty, či žhářstvím a

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
12 %
  Soubor více než 40 klauzurních prací s propracovanou koncepcí a metodikou jejich hodnocení připravený katedrou trestního práva PF UK. Klauzurní práce jsou spolehlivým prostředkem kontroly studijních výsledků a účinně stimulují k trestněprávnímu studiu. Publikace na konkrétních příkladech učí, jak interpretovat trestněprávní normy a aplikovat je na případy, analyzovat trestní

Sleva 12 % z běžně ceny 338 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.…

Autor: Michaela Katolická

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
12 %
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a finanční podpory terorismu. Zákon je značně ovlivněn dvěma základními prameny, a to Mezinárodními standardy

Sleva 12 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 436 Kč

Skladem

Kyberšikana

Autor: David Šmahel

publisher: Grada

0 / 5
12 %
Kniha představuje relativně nový společenský jev, jemuž se v současnosti dostává velké pozornosti ve školství, v médiích i v akademickém světě. Čtenář se seznámí s jevy, které s kyberšikanou souvisejí (agrese a agresivní chování), s rozdíly oproti tradiční (školní) šikaně a s tím, jak je tato nová forma šikany formována specifickým charakterem online prostředí. Prostor je věnován i kyberšikaně v

Sleva 12 % z běžně ceny 203 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář - 2. vydání

Autor: Jaroslav Fenyk

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO), nabyl účinnosti 1. 1. 2012. Od té doby uplynulo více jak pět let aplikační praxe a legislativních změn tohoto předpisu, což si žádá druhé vydání komentáře. Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání komentáře reaguje na legislativní změny, které byly zejména v posledním roce výrazné. Základy trestní

Sleva 6 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 465 Kč

Skladem

Komentovaná judikatura k s. r. o.

Autor: Jiří Chalupa

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí. Kniha je členěná na základní tematické oblasti (např. založení s. r. o., obchodní rejstřík, práva a povinnosti společníka, postavení valné hromady a jednatele, nabytí, převod a zastavení podílu apod.) a v rámci nich dále na konkrétní otázky, které praxe nejčastěji přináší. Na tyto otázky autoři

Sleva 6 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 517 Kč

Skladem

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář

Autor: Jan Strakoš

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Praktický komentář k zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, od autora Jana Strakoše uvádí čtenáře do problematiky (po dopravních přestupcích) nejfrekventovanějších přestupků, kterými jsou přestupky proti veřejnému pořádku, majetku, občanskému soužití a další. Autor ve svém výkladu podaném formou praktických příkladů zohledňuje nejen aktuální judikaturu, ale i další

Sleva 6 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

Rekognice

Autor: Kateřina Janulková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu trestního práva procesního, nýbrž i z pohledu kriminalistiky. Velmi zajímavá je skutečnost, že pohled trestního práva procesního a kriminalistiky je rozdílný.

Sleva 6 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Zákon o obětech trestných činů (č. 45/2013 Sb.). Komentář

Autor: autorů kolektiv

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Publikace je podrobným komentářem zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Výklad je doplněn judikaturou i souvislostmi s dalšími právními předpisy - národními i evropskými. Komentář je pro větší srozumitelnost doplněn o ilustrativní příklady z aplikační praxe. Komentář je určen zejména k praktickému využití, a to nejenom pro právníky, ale pro všechny, kdo se o problematiku obětí

Sleva 6 % z běžně ceny 845 Kč

Naše cena: 794 Kč

SklademPřihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding