Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura - Průcha Jan

Česká vzdělanost. Multidisciplinární pohled na fenomén národní kultury

Autor: Jan Průcha

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Monografie se zabývá fenoménem česká vzdělanost, který je sice často pojednáván v mediálních i odborných textech, ale zůstává nedefinován a neobjasněn. Autor vysvětluje, že fenomén vzdělanost má velmi komplikovanou povahu, jejímiž dílčími aspekty se zabývají některé vědecké disciplíny: historiografie, pedagogika, andragogika, demografie, sociologie, ekonomie, interkulturní psychologie. Každá z

Sleva 6 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 367 Kč

Skladem

Vzdělávací systémy v zahraničí: Encyklopedický přehled školství v 30 zemích Evropy, v Japonsku,…

Autor: Jan Průcha

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Na českém trhu ojedinělá publikace prof. Jana Průchy, nestora čeké pedagogiky, poskytuje informace o tom, jak jsou utvářeny vzdělávací systémy v zahraničí. Celkově je popsáno 30 vzdělávacích systémů v Evropě a dále v Japonsku, Kanadě a USA. Přehledně, systematicky, srozumitelně. Pan profesor vytvořil touto publikací unikátní podklad ke srovnávání českého vzdělávacího systému se zahraničními.

Naše cena: 425 Kč

Skladem

Multikulturní výchova

Autor: Jan Průcha

publisher: Triton

0 / 5
Problémy soužití a spolupráce lidí z různých etnických, rasových a kulturních společenství jsou v dnešním světě vysoce závažné a mají dlouhodobý charakter. Proto se multikulturní výchova stala nedílnou součástí školního vzdělávání. Její realizace v praxi však stále není dostatečně zajištěna. Tato příručka si proto klade za cíl poskytnout poznatky, které tvoří základ multikulturní výchovy. Autor

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Předškolní dítě a svět vzdělávání – Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků

Autor: Kolektiv autorů - Jan Průcha,Kolektiv

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Tato užitečná a potřebná monografie se věnuje velmi aktuální problematice. Objasňuje rané a předškolní vzdělávání v širším pohledu na životní etapu dětství. Propojuje teoretické poznatky z pedagogiky, psychologie, sociologie a dosavadní poznatky z oblasti pedagogické praxe, školské politiky a legislativy a citlivě analyzuje aktuální výzkumné poznatky. Kniha je určena všem, kteří se zajímají o

Sleva 6 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 367 Kč

Skladem

Odborné školství a odborné vzdělávání

Autor: Jan Průcha

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
  Odborné školství a odborné vzdělávání mají zásadní důležitost pro ekonomický a sociální rozvoj společnosti. Tato publikace u nás poprvé objasňuje odborné školství jako komplex různých vzdělávacích institucí, především na úrovni středního školství. Popisuje strukturu tohoto systému a jeho historický vývoj. Pozornost je zaměřena zejména na problémy fungování českého odborného vzdělávání na

Sleva 6 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

Andragogický výzkum

Autor: Jan Průcha

publisher: Grada

0 / 5
„Nejprve je nutno poznat reálný terén, na nějž se má soustředit výzkum, a teprve potom je nutno vyhledávat vhodné výzkumné metody.“ O tom a mnohém dalším je publikace významného českého pedagoga, prof. PhDr. Jana Průchy, DrSc., která bude jistě neocenitelným zdrojem informací jak pro studenty a učitele andragogiky a pedagogiky na vysokých a vyšších odborných školách, tak odborníky v oblasti

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Dětská řeč a komunikace

Autor: Jan Průcha

publisher: Grada

0 / 5
Málokterá schopnost člověka je tak samozřejmá, jako je schopnost dítěte naučit se jazyk a tímto jazykem komunikovat. Ačkoliv osvojování jazyka dětmi je předmětem psychologického a lingvistického bádání již po dobu více než sto let, ani dnes není tento proces dokonale prozkoumán.Kniha objasňuje proces osvojování jazyka a rozvoje komunikační schopnosti u dětí na základě teorií a výzkumů vývojové

Sleva 6 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Interkulturní komunikace

Autor: Jan Průcha

publisher: Grada

0 / 5
Prudký celosvětový rozvoj civilizace přináší spoustu nových jevů, které se intenzivně prosazují v praxi, ale až následně se dostávají do zájmového pole vědy. Jedním z těchto nových fenoménů je interkulturní komunikace. Realizuje se každodenně v nespočetném množství mezinárodních obchodních, politických, diplomatických, vzdělávacích či turistických kontaktů. Je to fenomén na jedné straně

Sleva 6 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

Andragogický slovník

Autor: Jan Průcha

publisher: Grada

0 / 5
Seznamte se s druhým, aktualizovaným a rozšířeným vydáním úspěšného slovníku andragogiky, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, zaměřeným na termíny a základní reálie daného tématu.

Sleva 6 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 359 Kč

SklademPřihlášení uživatele