Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Filosofie

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Husserl a otázka „Co je normální?“

Autor: Antonín Mokrejš

publisher: Triton

0 / 5
Edmund Husserl, zakladatel moderní fenomenologie, svým filosofickým dílem otevřel cestu pro určující směry a klíčové osobnosti duchovního a myšlenkového vývoje dvacátého a jedenadvacátého století. Detailní analýzy základních problémů lidského uvažování, prováděné soustavně po řadu desetiletí, ovlivňují mnohotvárnými podněty vývoj filosofie i příbuzných oborů už déle než sto let a poskytují účinné

Sleva 4 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 24 Kč

Ihned ke stažení

O prvotním principu Života

Autor: Jiří Krutina

publisher: NOOS

0 / 5
Zkušenostní interpretace původního textu Abhinavagupty: Paramarthacarca

Sleva 6 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 66 Kč

Ihned ke stažení

Dictionary of Zen Buddhist Terminology (L-Z)

Autor: Kamil V. Zvelebil

publisher: Triton

0 / 5
The purpose of the present work is to be a handy, ready-to-use aid to those who practice Zen Buddhism rather than a detailed scholarly work destined for „Buddhologists“. To compile an exhaustive dictionary of Zen Buddhist terms in English, Pali, Sanskrit, Chinese, Korean, Japanese and Vietnamese is beyond the capability of an individual. Hence, what is offered for daily use of the practitioners

Sleva 6 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 94 Kč

Ihned ke stažení

Indián

Autor: Pjér la Šé´z

publisher: Triton

0 / 5
Autor v historických souvislostech pojednává o tradičních hodnotových a duchovních aspektech lidského bytí v kontrastu se změnami, které přináší současná globalizačně konzumní civilizace. Filtrem jungovské analytické metody přibližuje, jak zosobnění archetypu člověka mohli prožívat příslušníci přírodních národů a speciálně severoamerických indiánů. Z tohoto srovnávání tradičních a soudobých

Sleva 6 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 84 Kč

Ihned ke stažení

Božská proporce v geometrii a číslech

Autor: Léonard Ribordy

publisher: Volvox Globator

0 / 5
Kniha švýcarského autora Léonarda Ribordyho Božská proporce v geometrii a číslech podává přístupnou a čtenářsky atraktivní formou zasvěcený výklad pythagorejské filosofie čísel v hlubších symbolických souvislostech. Autor rozprostírá před čtenářem fascinující cestu poznání, jež zahrnuje nejnovější vědecké poznatky, které se týkají vzniku vesmíru a života. Ribordyho výklad ústí do syntetizujícího

Sleva 6 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 375 Kč

Ihned ke stažení

FILOSOFIE - 1. díl

Autor: Jan Volf

publisher: E-knihy hned

0 / 5
Kapitoly z ontologie (metafyziky, filozofie bytí), gnozeologie (noetiky, epistemologie, filozofie poznání), axiologie (filozofie hodnot a hodnocení), antropologie (filozofie člověka) a etiky. Filozofie 1. díl je učebnice, která si klade za cíl ukázat základní kategoriální (pojmový) aparát jednotlivých disciplín (oblastí) teoretické části systematické filozofie. Řeší filozofii bytí (metafyziku,

Sleva 6 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 93 Kč

Ihned ke stažení

Marx a Satan

Autor: Richard Wurmbrand

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Luterský farář Richard Wurmbrand (1909–2001) strávil kvůli své víře čtrnáct let ve vězeních komunistického Rumunska. Zkušenosti s totalitní mocí ho podnítily k hledání podstaty učení Karla Marxe a komunistické ideologie.

Sleva 5 % z běžně ceny 74 Kč

Naše cena: 70 Kč

Ihned ke stažení

Slovník filosofických pojmů současnosti

Autor: Jiří Olšovský

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Čtvrté, podstatně prohloubené a rozšířené vydání poslouží všem, kdo nechtějí být uvězněni v jednorozměrnosti svého dosavadního myšlení. Slovník filosofických pojmů přístupnou formou přibližuje tu oblast vědění, která je dnes nejdůležitější – sahá k pramenům lidského života a veškeré existence. Může dobře posloužit studentům filosofie, učitelům, novinářům, sociologům, politologům, ekonomům,

Sleva 6 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 215 Kč

Ihned ke stažení

Filosofie 2. díl

Autor: Jan Volf

publisher: E-knihy hned

0 / 5
Filozofie je univerzální nauka o podstatě světa a nejobecnějších souvislostech v něm, které se týkají pojetí absolutna, přírody, kultury, člověka, dějin i samého poznání, myšlení a jednání. Do struktury filozofie patří kromě teoretické a aplikované oblasti filozofie i praktická oblast v podobě etiky a estetiky. Navazuje na Filozofii 1. díl – Teoretická část systematické filozofie a etika.

Sleva 6 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 93 Kč

Ihned ke stažení

Základy marxistické filozofie

Autor: František Ledvina

publisher: Royen Trade, s.r.o.

0 / 5
Okolo roku 2000 vyhlásila britská BBC anketu na téma "kdo byl největším myslitelem v minulém tisíciletí". Zúčastnily se jí známé osobnosti z ostrovů, vědci, umělci, politici, novináři. A kupodivu to nevyhrál Angličan, ale Němec. Jmenoval se Karel Marx. Ten, kterého jeden význačný český alkoholik zařadil mezi bezvýznamné filozofy. Tato kniha je přehledem filozofie, která je navždy spojena s

Sleva 7 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 28 Kč

Ihned ke stažení

Krajiny tvořené slovy

Autor: Martin Tomášek

publisher: Dokořán

0 / 5
Osobitý charakter prostoru, který nás obklopuje - ať už jej obýváme, nebo se s ním seznamujeme na cestách - vstupuje do naší mysli, promítá se do uměleckých reflexí a stává součástí kolektivně sdílených obrazů a příběhů. Také ty pravděpodobně ovlivňují, jak jej napříště dokážeme sami vnímat. Ve zkoumání vztahu člověka k prostoru se tato kniha zaměřuje především na krajinu, v naprosté většině na

Sleva 6 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 262 Kč

Ihned ke stažení

FILOZOFIE 3. díl

Autor: Jan Volf

publisher: E-knihy hned

0 / 5
Snahou této učebnice filozofie, je ukázat filozofické dědictví, dějinný průběh obsahu filozofických myšlenek, včetně časového sledu dění od počátků až do současné doby. Smyslem této učební pomůcky – učebnice je přispět k nahlédnutí do vnitřní složitosti a vzájemného propojení jednotlivých složek, oblastí, součástí, škol a směrů v rámci systematického vývoje filozofie v celku a tím pochopit systém

Sleva 6 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 93 Kč

Ihned ke stažení

Podstata filozofie a kultury

Autor: Dr. Jan Volf

publisher: E-knihy jedou

0 / 5
Novinka
Smyslem knihy je přispět k nahlédnutí do podstaty, vnitřní složitosti a vzájemného propojení vybraných podstatných filozofických disciplín (oborů, odvětví, oblastí, složek), směrů (proudů a škol), paradigmat, jednotlivých postojů a pozic filozofie jako celku. Kniha se snaží ukázat na podstatu, povahu a koncepci kultury pohledem filozofie. Ukazuje jednu z možných cest, jak vstoupit do filozofie a

Sleva 6 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 93 Kč

Ihned ke stažení

Anarchistická morálka

Autor: Petr Alexejevič Kropotkin

publisher: Michal Legelli

0 / 5
Novinka
Člověk, toužící po blahu, bez ohledu na blaho bližních, stává se pouhým parazitem – podstatou nemoci společnosti i sebe sama; – je vším, co vychovala pokřivená morálka od dob úpadku Říma až do dnešních dnů. Anarchistická morálka se stala právem ústřední knihou anarchismu, její „biblí“, drtící ve své jasnosti vše zastřené a zkažené, dotýkající se bídy společnosti, stejně jako i vznešenosti lidské

Sleva 6 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 226 Kč

Ihned ke stažení

Liberalismus

Autor: Ludwig von Mises

publisher: Liberální institut

0 / 5
Novinka
Misesův Liberalismus je klasickým dílem, ve kterém autor obhajuje myšlenky svobody a míru, myšlenky liberalismu. Přestože kniha byla napsána již v roce 1927, argumenty ve prospěch svobody v ní obsažené neztratily nic ze své platnosti. Spíše naopak. Liberalismus patří k nejvíce zneužívaným termínům, jejichž význam se podařilo etatistickým intelektuálům pozměnit tak, že na mnoha místech znamená

Sleva 6 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 141 Kč

Ihned ke stažení

Záhada rozumu

Autor: Hugo Mercier

publisher: Host

0 / 5
Novinka
Rozum nepoužíváme k hledání těch nejlepších řešení, nýbrž k obhajování těch snadných Říká se, že rozum nás odlišuje od zvířat a je pramenem lidské moudrosti. Stejně jako ostatní charakteristiky našeho živočišného druhu vznikl evolucí, což vzbuzuje dvě zásadní otázky: Proč k tomu nedošlo i u zvířat? A proč se lidé tak často chovají úplně bláznivě?  Tuto dvojí záhadu se snaží vyrešit kognitivní

Sleva 6 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 225 Kč

Ihned ke stažení

Situace poezie

Autor: Jacques Maritain

publisher: Triáda

0 / 5
Novinka
Kniha Situace poezie obsahuje dvě eseje od Raissy Maritainové: v eseji Smysl a jeho absence v poezii se věnuje otázce, co je básnický smysl a jakým způsobem je do něj integrován smysl logický (J. Maritain se o tento text bude opírat v pasážích věnovaných básnickému a logickému smyslu v knize Tvůrčí intuice v umění a poezii, 1953), esej Magie, poezie a mystika se, jak sám název napovídá, týká

Sleva 6 % z běžně ceny 116 Kč

Naše cena: 109 Kč

Ihned ke stažení

Elementární základy filozofie

Autor: Dr. Jan Volf

publisher: E-knihy jedou

0 / 5
Novinka
Přehledová učebnice filozofie, vysvětlující základní pojmy, koncepce, směry a paradigmata.

Sleva 6 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 84 Kč

Ihned ke stažení

Speculum exilii Bohemici

Autor: Rio Preisner

publisher: Triáda

0 / 5
Novinka
Základním tématem myslitelského díla Rio Preisnera je historický konflikt s totalitarismem a speciálně pak postavení české existence v tomto konfliktu, a ještě podrobněji pak, opět v historické dimenzi, ztráta identity české existence ve střední Evropě po roce 1945.

Sleva 6 % z běžně ceny 183 Kč

Naše cena: 172 Kč

Ihned ke staženíAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí