Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Podle období

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Finanční stráž v Čechách 1842 - 1918

Autor: Marie Macková

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
Finanční stráž byla od svého vzniku součástí finanční správy a v Čechách sloužil v tomto sboru nejvyšší počet mužů ze všech zemí celé habsburské monarchie. V knize jsou popsány jak základní správní struktury sboru, tak mechanismy jeho fungování od vzniku až do rozpadu monarchie. Pozornost je věnována konkrétním oblastem působnosti, pravomocím a služebním postupům uvnitř finanční stráže, právě tak

Sleva 6 % z běžně ceny 138 Kč

Naše cena: 130 Kč

Ihned ke stažení

11. září 2001

Autor: Jan Eichler

publisher: Institut Václava Klause

0 / 5
Publikace obsahuje texty ze semináře Centra pro ekonomiku a politiku z 8. září 2011 a další zajímavé doplňkové texty. „Válka proti terorismu by neměla být zneužívána k omezování individuálních svobod, pokud to není nezbytně nutné.“

Sleva 6 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 47 Kč

Ihned ke stažení

Únor 1948: šedesát let poté

Autor: Vladimír Nálevka

publisher: Institut Václava Klause

0 / 5
Publikace obsahuje  texty politiků, pamětníků a historiků, které jsou základem této publikace. Je zde také unikátní dokumentární příloha, která mapuje jednotlivé únorové dny.

Sleva 6 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 47 Kč

Ihned ke stažení

Osudové okamžiky XX. století

Autor: Karel Pacner

publisher: PLUS

0 / 5
Dvacáté století bylo patrně nejkrutější v celé historii lidstva! V populárně naučné knize renomovaného autora tohoto žánru, dlouholetého spolupracovníka MF Dnes, Karla Pacnera, jsou popsány klíčové události, které ve světových dějinách minulého století znamenaly výrazné změny: od vzniku chorobné ideologie komunismu, přes totalitní režimy a celosvětové konflikty až po pád železné opony. Dvacáté

Sleva 6 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 300 Kč

Ihned ke stažení

Jan Lucemburský

Autor: Prof. PhDr. Lenka Bobková CSc.

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Životopis prvního českého krále z rodu Lucemburků z pera přední historičky ukazuje krále Jana jako významného panovníka evropského formátu, který rozhodne nebyl jen otcem slavného syna - budoucího císaře Karla IV.

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Ihned ke stažení

S orlem i lvem I.

Autor: Martin Flosman

publisher: Epocha

0 / 5
V průběhu tří staletí existence vojenské duchovní služby v rakousko-uherské i československé armádě prošlo jejími řadami mnoho desítek českých kněží. Svoji službu vykonávali věrně a poctivě, i když do jejich životů zasáhly všechny dramatické zvraty pohnutých historických událostí. Předkládaná publikace představuje působení vojenské duchovní služby od nejstarších dob do roku 1919 a chce čtenáře

Sleva 6 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 187 Kč

Ihned ke stažení

Nacionalismus zvaný hospodářský

Autor: Drahomír Jančík

publisher: Dokořán

0 / 5
Česko-německé nacionální soupeření druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století mělo celou řadu podob - jazykovou, kulturní, politickou a v neposlední řadě též hospodářskou. Předkládaná publikace vysvětluje obsah a podstatu hospodářského nacionalismu i způsob jeho uplatňování v multietnickém prostředí českých zemí. Na straně jedné dává výklad nahlédnout interpretaci českou, vnímanou jako

Sleva 6 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 187 Kč

Ihned ke stažení

Francouzští komunisté a Polsko v roce 1956

Autor: Michaela Kůželová

publisher: Dokořán

0 / 5
Kniha Francouzští komunisté a Polsko v roce 1956 se zabývá vztahy mezi středoevropskou Polskou sjednocenou dělnickou stranou (PZPR) respektive Polskem a západoevropskou Francouzskou komunistickou stranou (PCF) v krizovém roce 1956. Ukazuje, že vztahy byly do velké míry ovlivňovány obrazy, které si strany vzájemně vytvářely jedna o druhé, či které si francouzští komunisté vytvářeli o Polsku.

Sleva 6 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 93 Kč

Ihned ke stažení

Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století

Autor: Zuzana Lizcová

publisher: Dokořán

0 / 5
Studie se zabývá rolí kultury v mezinárodních vztazích a vývojem kulturních styků mezi Československou socialistickou republikou (ČSSR) a Spolkovou republikou Německo (SRN) v 60. letech 20. století. V úvodu studie nalezneme přesné časové a teritoriální vymezení tématu a rozbor pojmu kultura a její role v mezinárodních vztazích, včetně stručného nástinu rozdílných přístupů realistické a

Sleva 6 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 121 Kč

Ihned ke stažení

Druhá verze Berlínského programu z roku 1971. Konec Adenauerovy CDU?

Autor: Ondřej Picka

publisher: Dokořán

0 / 5
Po odchodu do opozice po volbách v roce 1969 vytvořila německá křesťansko-demokratická strana CDU programovou komisi, v jejímž čele stanul mladý zemský premiér Helmut Kohl. Svou reformní rétorikou zapadal předložený návrh nového programu do atmosféry počátku 70. let. Odklon od některých dogmat dosavadní politiky CDU však vyděsil její konzervativní křídlo, které stále ještě bylo dost silné na to,

Sleva 6 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 121 Kč

Ihned ke stažení

Rozdělený ostrov

Autor: Jan Koura

publisher: Epocha

0 / 5
Novinka
Obyvatelé středomořského ostrova Kypr, jenž byl od roku 1925 britskou kolonií, začali po druhé světové válce intenzivně usilovat o získání samostatnosti. O dekolonizačním procesu ale měli rozdílné představy nejen Řekové a Turci žijící na ostrově, ale i jejich „mateřské státy“ a Velká Británie. Od poloviny padesátých let se konflikt mezi kyperskými Řeky a Turky začal vyhrocovat natolik, že měl

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Ihned ke stažení

Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů

Autor: Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský CSc.

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Sborník přináší příspěvky prezentované na semináři "Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů", který v souvislosti s výstavou "Krása, která hřeje. Gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska" uspořádaly Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity a Slovácké muzeum počátkem roku 2009 v Uherském Hradišti. Pozvání na seminář přijali krom archeologů i

Sleva 6 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 103 Kč

Ihned ke stažení

Hrad jako technický problém

Autor: Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský CSc.

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Sborník přináší příspěvky přednesené koncem roku 2007 na kolokviu „Hrad jako technický problém. Technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel“, které proběhlo za účasti archeologů, architektů, antropologů a památkářů v Moravském zemském muzeu v Brně. Kromě statí věnovaných stavební podobě a historickému vývoji jsou příspěvky zaměřeny i na některé z detailů každodenního života

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Těšetice-Kyjovice 7. Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou mezi příkopem a vnější…

Autor: Martin Kuča

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Kniha pojednává o mladoneolitickém osídlení (lengyelská kultura) části sídliště v Těšeticích-Kyjovicích nedaleko Znojma na jižní Moravě. Jsou zde důkladně analyzovány keramika, štípaná, broušená a ostatní kamenná industrie, malakofauna a osteologický materiál v kontextu středního Podunají. Rozbory doplňuje statistická analýza keramického materiálu. Jedná se o další díl ze série monografií, které

Sleva 6 % z běžně ceny 352 Kč

Naše cena: 331 Kč

Ihned ke stažení

Drahé kameny starověkých civilizací

Autor: Ivan Mrázek

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Publikace představuje drahé kameny a jejich zpracování v různých oblastech starověkého světa, co by nepřímých svědků sociálních a rituálních stránek života starověké společnosti. Je doplněna o bohatý obrazový a grafický materiál.

Sleva 6 % z běžně ceny 594 Kč

Naše cena: 558 Kč

Ihned ke stažení

Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny

Autor: Petr Hejhal

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Práce se zabývá doklady osídlení převážně české části Českomoravské vrchoviny v době před objevem polymetalických rud na konci třicátých let 13. století. První část práce představuje katalog nálezů zemědělského pravěku na okresech Pelhřimov a Jihlava. Nejčetněji jsou zastoupeny artefakty neolitické a eneolitické, v řádově menším množství jsou známy nálezy z mladšího pravěku. Interpretace nálezů

Sleva 6 % z běžně ceny 128 Kč

Naše cena: 120 Kč

Ihned ke stažení

Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů

Autor: Antonín Bartoněk

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Výbor 173 starořeckých nápisů v cca 25 místních nářečích, doprovázený českými překlady s gramatickými poznámkami a s úvodem o mykénském dialektu staré řečtiny a dílčími nářečními přehledy.

Sleva 6 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 160 Kč

Ihned ke stažení

Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 1947–1950)

Autor: David Válek

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Neolitické sídliště v Hlubokých Mašůvkách patří k nejdůležitějším lokalitám svého druhu na Moravě. Předložená práce přináší dlouho očekávané zpracování bohatého archeologického materiálu kultury s moravskou malovanou keramikou z poválečných výzkumů.

Sleva 6 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 280 Kč

Ihned ke stažení

Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku. Central Bohemian-Moravian…

Autor: Karel Malý

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha přináší syntézu přírodovědných a archeologických dat a pramenů při řešení historických otázek spojených se vznikem vrcholně středověké sídelní struktury, s počátky exploatace zlata a později i stříbronosných rud v zájmovém území. V ucelené formě předkládá strukturované informace o středověkém vývoji oblasti, která objektivně přímými archeologickými doklady příliš neoplývá. Místy

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke staženíAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí