Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Moderní dějiny

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Finanční stráž v Čechách 1842 - 1918

Autor: Marie Macková

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
Finanční stráž byla od svého vzniku součástí finanční správy a v Čechách sloužil v tomto sboru nejvyšší počet mužů ze všech zemí celé habsburské monarchie. V knize jsou popsány jak základní správní struktury sboru, tak mechanismy jeho fungování od vzniku až do rozpadu monarchie. Pozornost je věnována konkrétním oblastem působnosti, pravomocím a služebním postupům uvnitř finanční stráže, právě tak

Sleva 6 % z běžně ceny 138 Kč

Naše cena: 130 Kč

Ihned ke stažení

11. září 2001

Autor: Jan Eichler

publisher: Institut Václava Klause

0 / 5
Publikace obsahuje texty ze semináře Centra pro ekonomiku a politiku z 8. září 2011 a další zajímavé doplňkové texty. „Válka proti terorismu by neměla být zneužívána k omezování individuálních svobod, pokud to není nezbytně nutné.“

Sleva 6 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 47 Kč

Ihned ke stažení

Únor 1948: šedesát let poté

Autor: Vladimír Nálevka

publisher: Institut Václava Klause

0 / 5
Publikace obsahuje  texty politiků, pamětníků a historiků, které jsou základem této publikace. Je zde také unikátní dokumentární příloha, která mapuje jednotlivé únorové dny.

Sleva 6 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 47 Kč

Ihned ke stažení

Osudové okamžiky XX. století

Autor: Karel Pacner

publisher: PLUS

0 / 5
Dvacáté století bylo patrně nejkrutější v celé historii lidstva! V populárně naučné knize renomovaného autora tohoto žánru, dlouholetého spolupracovníka MF Dnes, Karla Pacnera, jsou popsány klíčové události, které ve světových dějinách minulého století znamenaly výrazné změny: od vzniku chorobné ideologie komunismu, přes totalitní režimy a celosvětové konflikty až po pád železné opony. Dvacáté

Sleva 6 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 300 Kč

Ihned ke stažení

S orlem i lvem I.

Autor: Martin Flosman

publisher: Epocha

0 / 5
V průběhu tří staletí existence vojenské duchovní služby v rakousko-uherské i československé armádě prošlo jejími řadami mnoho desítek českých kněží. Svoji službu vykonávali věrně a poctivě, i když do jejich životů zasáhly všechny dramatické zvraty pohnutých historických událostí. Předkládaná publikace představuje působení vojenské duchovní služby od nejstarších dob do roku 1919 a chce čtenáře

Sleva 6 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 187 Kč

Ihned ke stažení

Nacionalismus zvaný hospodářský

Autor: Drahomír Jančík

publisher: Dokořán

0 / 5
Česko-německé nacionální soupeření druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století mělo celou řadu podob - jazykovou, kulturní, politickou a v neposlední řadě též hospodářskou. Předkládaná publikace vysvětluje obsah a podstatu hospodářského nacionalismu i způsob jeho uplatňování v multietnickém prostředí českých zemí. Na straně jedné dává výklad nahlédnout interpretaci českou, vnímanou jako

Sleva 6 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 187 Kč

Ihned ke stažení

Francouzští komunisté a Polsko v roce 1956

Autor: Michaela Kůželová

publisher: Dokořán

0 / 5
Kniha Francouzští komunisté a Polsko v roce 1956 se zabývá vztahy mezi středoevropskou Polskou sjednocenou dělnickou stranou (PZPR) respektive Polskem a západoevropskou Francouzskou komunistickou stranou (PCF) v krizovém roce 1956. Ukazuje, že vztahy byly do velké míry ovlivňovány obrazy, které si strany vzájemně vytvářely jedna o druhé, či které si francouzští komunisté vytvářeli o Polsku.

Sleva 6 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 93 Kč

Ihned ke stažení

Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století

Autor: Zuzana Lizcová

publisher: Dokořán

0 / 5
Studie se zabývá rolí kultury v mezinárodních vztazích a vývojem kulturních styků mezi Československou socialistickou republikou (ČSSR) a Spolkovou republikou Německo (SRN) v 60. letech 20. století. V úvodu studie nalezneme přesné časové a teritoriální vymezení tématu a rozbor pojmu kultura a její role v mezinárodních vztazích, včetně stručného nástinu rozdílných přístupů realistické a

Sleva 6 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 121 Kč

Ihned ke stažení

Druhá verze Berlínského programu z roku 1971. Konec Adenauerovy CDU?

Autor: Ondřej Picka

publisher: Dokořán

0 / 5
Po odchodu do opozice po volbách v roce 1969 vytvořila německá křesťansko-demokratická strana CDU programovou komisi, v jejímž čele stanul mladý zemský premiér Helmut Kohl. Svou reformní rétorikou zapadal předložený návrh nového programu do atmosféry počátku 70. let. Odklon od některých dogmat dosavadní politiky CDU však vyděsil její konzervativní křídlo, které stále ještě bylo dost silné na to,

Sleva 6 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 121 Kč

Ihned ke stažení

Rozdělený ostrov

Autor: Jan Koura

publisher: Epocha

0 / 5
Novinka
Obyvatelé středomořského ostrova Kypr, jenž byl od roku 1925 britskou kolonií, začali po druhé světové válce intenzivně usilovat o získání samostatnosti. O dekolonizačním procesu ale měli rozdílné představy nejen Řekové a Turci žijící na ostrově, ale i jejich „mateřské státy“ a Velká Británie. Od poloviny padesátých let se konflikt mezi kyperskými Řeky a Turky začal vyhrocovat natolik, že měl

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Ihned ke stažení

Jugoslávie – Srbsko – Kosovo

Autor: Václav Štěpánek

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kosovská otázka je složitým komplexem problémů, vyplývajících z těžkostí soužití místně většinového albánského a menšinového srbského obyvatelstva na malém území uprostřed Balkánu. Předkládaná monografie popisuje snahy o řešení tohoto problému v průběhu 20. století. Kniha podává především obraz komunistických snah o sanaci kosovské otázky, zevrubně ale skicuje i historii dějů spojených s Kosovem

Sleva 6 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 327 Kč

Ihned ke stažení

Boris N. Čičerin o ruských dějinách (státní škola jako historiografický a společenský fenomén)

Autor: Josef Šaur

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Publikace osvětluje jednu ze zásadních kapitol dějin ruského dějepisectví. Přináší analýzu koncepce ruských dějin Borise N. Čičerina (1828–1904) v dobových souvislostech ruské historiografie a v kontextu Čičerinových děl státovědných a filozofických. Práce podrobně mapuje počátky a okolnosti vzniku tzv. státní školy v ruské historiografii, k jejímž představitelům patřili kromě Čičerina další

Sleva 6 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 280 Kč

Ihned ke stažení

Opevnění Pohanska u Břeclavi

Autor: Petr Dresler

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha je výsledkem zpracování výzkumů destrukce opevnění velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi, které s přestávkami probíhaly v letech 1958 až 2007 pod vedením pracovníků vědecko-výzkumné stanice tamtéž. Jsou zde představeny jednotlivé řezy destrukcí a jejich vyhodnocení, stejně jako komplexní vyhodnocení získaných poznatků a jejich zařazení do celkového rámce v oblasti jižní Moravy, jádra

Sleva 6 % z běžně ceny 574 Kč

Naše cena: 540 Kč

Ihned ke stažení

Od Československé národní demokracie k Národnímu sjednocení

Autor: Jan Mařica

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Tato publikace se zabývá prvorepublikovou politickou stranou Československá národní demokracie, která se v roce 1935 sloučila s dalšími politickými subjekty v koncentrační stranu Národní sjednocení. Levicí, zejména komunistickou, byla Československá národní demokracie označována za krajně pravicovou a až fašizující stranu. V době komunistické totality došlo díky ideologickým dogmatům a frázím k

Sleva 6 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 359 Kč

Ihned ke stažení

Vietnam v éře západních velmocí

Autor: Ondřej Srba

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha popisuje moderní dějiny Vietnamu od 16. století do současnosti. Věnuje se rozvoji vietnamské státnosti v prekoloniálním období a svárům mezi dynastiemi Le a M?c a mocnými rody Tr?nh a Nguy?n. Po sjednocení za povstání dynastie Tây Son se nakonec v roce 1802 se zahraniční asistencí chopili moci Nguy?nové. Ti v druhé polovině 19. století podlehli tlaku Francie, která ve válce s Čínou získala

Sleva 6 % z běžně ceny 196 Kč

Naše cena: 184 Kč

Ihned ke stažení

Od Palackého k Babišovi

Autor: Stanislav Balík

publisher: Dokořán

0 / 5
Novinka
Publikace autorů z Masarykovy univerzity v Brně představuje koncentrovaný pohled na současnost a minulost české politiky. Zachycuje klíčové vývojové trendy posledních desetiletí a století a také analyzuje, jak politiku a politický systém ovlivňuje dědictví z komunistické i předkomunistické éry. Autoři tím výrazně reflektují skutečnost, že v dramatických změnách sametové revoluce a následných

Sleva 6 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 187 Kč

Ihned ke staženíAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí