Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Politologie

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Sociologie stáří a seniorů

Autor: Petr Sak

publisher: Grada

0 / 5
Česká společnost prochází řadou změn, k nejzávažnějším patří její stárnutí jako důsledek demografických a společenských procesů. Člověku bylo od počátku 20. století přidáno třicet let života. To je ovšem pouze vnější ukazatel. Co se však děje uvnitř prodlouženého stáří? Mění se kvalita života seniorů? Ovlivňuje proměna obsahu stáří a sociální pozice seniorů i samotnou společnost? Na tyto a další

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Ihned ke stažení

Španělští Bourboni

Autor: Juan Granados

publisher: Grada

0 / 5
Český čtenář má poprvé příležitost podrobněji nahlédnout do nesmírně zajímavé historie jedné z nejmocnějších panovnických dynastií Evropy, která vládla ve Francii, v několika italských státech a od roku 1700 také ve Španělsku, kde s krátkými přestávkami vládne dodnes. Autor postupuje chronologicky, své líčení začíná nástupem Filipa V. na španělský královský trůn v době, kdy ve Francii vládne

Sleva 6 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 263 Kč

Ihned ke stažení

Sociální politika

Autor: Ivana Duková

publisher: Grada

0 / 5
Kniha je základní odbornou učebnicí pro studijní obor zaměřený na sociální činnosti. Jejím cílem je seznámit žáky se základy sociální politiky v systému politiky státu. Dále umožní žákům poznat historii, hodnoty, pravidla, principy, nástroje, druhy subjektů, funkce a cíle složek sociální politiky v oblasti zdravotní, rodinné, bytové, zaměstnanosti, vzdělávací. Osvětlí vývoj sociální politiky,

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Privatizace bezpečnosti

Autor: kolektiv a

publisher: Grada

0 / 5
Ačkoliv je fenomén privatizace bezpečnosti v západních zemích předmětem vášnivých debat již minimálně dvě desetiletí, v České republice se dostal do centra pozornosti až díky kauzám největší české soukromé bezpečnostní společnosti ABL (dnes M2.C). Autoři proto analyzují a vzájemně konfrontují zahraniční i české zkušenosti s privatizací bezpečnosti. Shrnují poznatky dosavadního výzkumu příčin

Sleva 6 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 319 Kč

Ihned ke stažení

Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony

Autor: Libuše Neščáková

publisher: Grada

0 / 5
Personalista a manažer se ve své každodenní praxi velmi často zabývá tvorbou vnitrofiremních závazných předpisů, které upravují vztah zaměstnanec - zaměstnavatel. V praxi však stále vnikají mnohá pochybení, zbytečné spory a v důsledku toho i žaloby. Nechte se přehledně provézt touto problematikou, pochopíte provázanost zákoníku práce s běžnou personální a řídící praxí. Publikace se snaží

Sleva 6 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 319 Kč

Ihned ke stažení

Průvodce sociologií

Autor: Jan Jandourek

publisher: Grada

0 / 5
Sociologie je dnes moderním, stále se rozvíjejícím oborem. Kde a kdy se ale tento obor zrodil? Které osobnosti ho utvářely a utvářejí? Čím vším se sociologie zabývá, kam směřuje? Právě na tyto a podobné otázky odpovídá publikace Průvodce sociologií. Kniha svým pojetím vychází z celosvětových sociologických trendů, je ale obohacena i o současné reálie české společnosti. Svou přehledností a

Sleva 6 % z běžně ceny 237 Kč

Naše cena: 223 Kč

Ihned ke stažení

Sociologie politiky

Autor: Emanuel Pecka

publisher: Grada

0 / 5
Sociologie politiky je považována v současné době za nejvýznamnější sociologickou disciplínu. Přinášíme vám proto publikaci, která pečlivě mapuje všechna důležitá témata tohoto oboru. Renomovaný český autor, prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc., se věnuje zejména klasické sociologii politiky, sociálnímu a politickému chování. Přináší informace o teorii národů a davu, politických systémech, politickém

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Ihned ke stažení

Moc nemocných

Autor: Martin Komárek

publisher: Práh

0 / 5
Brilantní, čtivá a vtipná analýza nejvýraznějších kauz a aktérů polistopadového vývoje. Jestliže normalizační dobu nejvýstižněji popsal Václav Havel ve své Moci bezmocných, je tato kniha Martina Komárka – mnohaletého politického komentátora deníku Mladá fronta – asi nejvýstižnějším popisem toho, co se tu děje v posledních dvaceti pěti letech. Můžeme ji číst jako obžalobu, jako výstižnou

Sleva 6 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 187 Kč

Ihned ke stažení

Česká demokracie po roce 1989

Autor: Jan Bureš

publisher: Grada

0 / 5
Renomovaní čeští autoři zpracovávají odborné politologické analýzy prvního dvacetiletí politického vývoje v České republice. Čtenářům předkládají především syntézu mnoha dílčích studií a prací zabývajících se politickými a ústavněprávními aspekty transformace české společnosti po roce 1989. Využijme proto jedinečné šance podívat se na politické dění v naší zemi za posledních dvacet let s odstupem

Sleva 6 % z běžně ceny 594 Kč

Naše cena: 558 Kč

Ihned ke stažení

Politika volebních reforem v ČR po roce 1989

Autor: Jakub Charvát

publisher: Grada

0 / 5
Volby a volební systémy představují jednu ze základních a nejpodstatnějších institucí moderních demokratických politických systémů a jsou jedním ze základních pilířů moderních demokracií jako takových. Studium volebních systémů a jejich mechanismů je proto předmětem poměrně velkého množství odborné politologické literatury, ba dokonce patří k nejvýznamnějším tématům soudobé politologické analýzy.

Sleva 6 % z běžně ceny 314 Kč

Naše cena: 295 Kč

Ihned ke stažení

Úvod do studia mezinárodních vztahů

Autor: Josef Smolík

publisher: Grada

0 / 5
Správný student mezinárodních vztahů potřebuje mít znalosti mezinárodních dějin, práva, ekonomiky a stejně tak i zahraniční politiky a mezinárodní politiky. Tato publikace je právě tím prvním krokem na cestě za poznáním mezinárodních vztahů.

Sleva 6 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 279 Kč

Ihned ke stažení

Unie blízká i vzdálená

Autor: Tomáš Břicháček

publisher: Institut Václava Klause

0 / 5
Kniha Tomáše Břicháčka osobitě a výstižně analyzuje dopady našeho desetiletého členství v EU. Evropská unie je opravdu blízká a všudypřítomná, pokud jde o působení na naše životy, jak říká autor, ale zároveň je i vzdálená, pokud jde o možnost občanů podílet se v ní na politickém rozhodování. Na této dichotomii staví Tomáš Břicháček svou knihu nejen názvem, ale celkovou stavbou a argumentací.

Sleva 6 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 47 Kč

Ihned ke stažení

Válka o Irák

Autor: Michal Kubal

publisher: Volvox Globator

0 / 5
Publikace tří českých novinářů, přímých aktérů války v Iráku, přináší v deníkové formě jejich osobní svědectví. Každý ze tří reportérů viděl válku odjinud a každý z nich si odnesl trochu jinou zkušenost. Michal Kubal z České televize působil jako jediný český novinář během války přímo v Bagdádu, kde z bezprostřední blízkosti sledoval drama koaliční vzdušné ofenzivy, proplétal se neprůhlednými

Sleva 6 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 187 Kč

Ihned ke stažení

Dejiny polície v europskom kontexte

Autor: Jozef Makar

publisher: MEA2000 o. z.

0 / 5
Najnovšia práca skúseného autora viacerých publikácií z oblasti dejín JUDr. Eduarda Kačíka, CSc., a študenta práva, histórie a filozofie Jozefa Makara sa zaoberá problematikou dejín polície na území desiatich vybraných krajín Európy. Ozrejmuje a zo zorného uhla moderných odborných policajných hľadísk sumarizuje tie poznatky policajno-bezpečnostnej vedy, ktoré sa dotýkajú policajných dejín.

Sleva 6 % z běžně ceny 157 Kč

Naše cena: 148 Kč

Ihned ke stažení

Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy

Autor: Vladimír Hruška

publisher: Grada

0 / 5
V ojedinělé publikaci autor poradí všem podnikatelským i nepodnikatelským subjektům, jak sestavit potřebné smlouvy a předpisy v souladu s novým zákoníkem práce platným od roku 2007. Podniky i odborové organizace mají možnost využít předpřipravené „kuchařky“ pro sestavování potřebných písemností. V tomto komplexním průvodci kolektivním vyjednáváním najdete zpracované vzory kolektivní smlouvy,

Sleva 6 % z běžně ceny 237 Kč

Naše cena: 223 Kč

Ihned ke stažení

Jak na spolkový rejstřík

Autor: Jaroslav Benák

publisher: Grada

0 / 5
Publikace Vás provede procesem nutného zápisu do spolkového rejstříku, který musí do konce roku 2016 provést všechny organizace, které měly dříve právní formu občanského sdružení. Věnuje se jak prvozápisu nového spolku, tak změně údajů a přeměně, kdy se spolek mění na ústav či sociální družstvo.

Sleva 6 % z běžně ceny 161 Kč

Naše cena: 151 Kč

Ihned ke stažení

Právo šaría pro nemuslimy

Autor: Bill Warner

publisher: Center for the Study of Politi

0 / 5
Islám je politický systém s vlastní sbírkou zákonů, která se nazývá šaría. Právo šaría stojí na úplně jiných principech než náš právní systém. Mnoho jeho nařízení se týká nemuslimů. Co znamená právo šaría pro naše občany? Jakým způsobem se nás dotýká? Jaké budou důsledky, dovolíme-li muslimům řídit se šaríou a ne našimi zákony? Každý požadavek muslimů je založen na myšlence nastolení práva šaría

Sleva 6 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 65 Kč

Ihned ke stažení

Hadísy

Autor: Bill Warner

publisher: Center for the Study of Politi

0 / 5
Korán opakovaně nařizuje každému muslimovi, aby následoval dokonalý příklad Mohamedova života. Jeho slova a činy se souhrnně nazývají sunna. Tu můžeme poznat mimo jiné na základě tradic ustavených Mohamedem, které se nazývají hadísy. Pro muslimy jsou hadísy mnohem směrodatnější než korán. Nám pak o Mohamedovi zprostředkovávají úchvatné záznamy. Víme, jak vypadal, jaký měl smysl pro humor, jakým

Sleva 6 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 65 Kč

Ihned ke stažení

Samostudijní kurz politického islámu

Autor: Bill Warner

publisher: Center for the Study of Politi

0 / 5
V médiích se objevuje řada názorů na islámskou doktrínu, ale žádná fakta. Nikdo totiž nestuduje základní zdroj znalostí o skutečné povaze islámu – Mohameda a Alláha. Tento samostudijní kurz vychází ze tří islámských zdrojových textů: koránu, síry (Mohamedova životopisu) a hadísů (jeho tradic). Pokud budou vaše znalosti vycházet z těchto původních textů, bude je možné ověřit a vaše porozumění bude

Sleva 6 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 65 Kč

Ihned ke stažení

Musíš znát... Občanské právo procesní

Autor: Petra Polišenská

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury občanského práva procesního za období od ledna 2014 do září 2015. Jednotlivé judikáty – ponejvíce Nejvyššího soudu, ale i Ústavního soudu, případně vrchních a krajských soudů – jsou přehledně a heslovitě rozčleněny dle svých názvů. Pro snazší pochopení rozebírané problematiky je každé heslo vybaveno autorským

Sleva 6 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 310 Kč

Ihned ke staženíAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí