Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Sociologie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Sociální péče 1. díl

Autor: Anna Arnoldová

publisher: Grada

0 / 5
První komplexní publikace k tématu v tomto rozsahu u nás! Knihu ocení zejména všichni endoskopisté, gastroenterologové, endoskopické sestry, dále chirurgové, onkologové, radiologové i lékaři jiných odborností.

Sleva 6 % z běžně ceny 237 Kč

Naše cena: 223 Kč

Ihned ke stažení

Sociální péče 2. díl

Autor: Anna Arnoldová

publisher: Grada

0 / 5
Druhý díl základní učebnice pro obor sociální činnost, která umožní získat všeobecný přehled v oblasti komplexní sociální péče, orientaci v systému sociálních služeb při práci s klienty různých skupin obyvatel dle věku a formy postižení, sociální péči o jednotlivce, rodinu, komunitu.

Sleva 6 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 279 Kč

Ihned ke stažení

Slovník sociální patologie

Autor: Blahoslav Kraus

publisher: Grada

0 / 5
Autoři z katedry sociální patologie a sociologie na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové předkládají vybrané klíčové pojmy z oboru sociální patologie. Předmětem jejich zájmu je zejména studium negativních společenských jevů, jejich etiologie, stav, způsoby řešení, ale také možnosti prevence.

Sleva 6 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 183 Kč

Ihned ke stažení

Dějiny sociologie

Autor: Miloslav Petrusek

publisher: Grada

0 / 5
Publikace si neklade za cíl systematizovat dějiny sociologie ani v úplnosti, ba ani v jednotlivostech. Spíše chce čtenáře přesvědčit o "užitku a požitkuu" z četby sociologických klasiků. Představením díla jednotlivých "klasikůů" sociologie se publikace snaží ukázat a ozřejmit proměny sociologického myšlení od tzv. otců-zakladatelů, Augusta Comta, Emila Durkheima, Karla Marxe, Alexise de

Sleva 6 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 255 Kč

Ihned ke stažení

Subkultury mládeže

Autor: Josef Smolík

publisher: Grada

0 / 5
Kniha přináší podrobnou analýzu vybraných subkultur mládeže. Text vychází z teoretického i metodologického ukotvení tématu a definuje základní pojmy: mládež, kultura, subkultura, scéna, životní styl, hnutí a další. Představuje též vybrané sociologické školy (jako je škola chicagská či birminghamská), které se tématu subkultur věnují. Autor se zabývá typologií subkultur mládeže a jejich vztahem k

Sleva 6 % z běžně ceny 327 Kč

Naše cena: 307 Kč

Ihned ke stažení

Sociální gerontologie

Autor: Helena Haškovcová

publisher: Galén

0 / 5
Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a autorka této knihy se stala jednou z jeho patronek pro ČR. Je přesvědčena o tom, že porozumění je základním předpokladem kvalitního mezigeneračního soužití, potřebné integrace seniorů do společnosti i zárukou, že pozdější vstřícnou péči o nesoběstačné a nemocné osoby vyššího věku nebudou ani laičtí ani

Sleva 6 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 103 Kč

Ihned ke stažení

Slovník sociologických pojmů

Autor: Jan Jandourek

publisher: Grada

0 / 5
Jak sám autor uvádí, smyslem této knihy je v naší chaotické době vrátit čtenáře k významům slov. Žijeme nejen v záplavě neutříděných informací, ale také v době slovníků, které vrací čtenáře k systematickému poznání. Každý ostatně ví, že kdyby musel zredukovat knihovnu, nechá si alespoň slovníky. Protože ty se budou přece hodit vždycky.Přinášíme vám proto sociologické pojmy, které se ve

Sleva 6 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 319 Kč

Ihned ke stažení

Psychosociální aspekty paliativní péče

Autor: Martin Kupka

publisher: Grada

0 / 5
Publikace velmi fundovaně a empaticky seznamuje odborníky i laiky se širokou oblastí paliativní péče o nemocné, jež je nedílně propojena s psychologií a psychoterapií. Autor nepohlíží na smrt pouze jako na tragický moment života: přesvědčivě ukazuje, že vědomí smrtelnosti dává životu smysl.

Sleva 6 % z běžně ceny 305 Kč

Naše cena: 287 Kč

Ihned ke stažení

Sociální patologie

Autor: Jiří Škoda

publisher: Grada

0 / 5
Druhé vydání úspěšné publikace bylo rozšířeno o aktuální poznatky teorie a praxe. Vyžádal si je rostoucí zájem odborné i širší veřejnosti o problematiku nežádoucích jevů. Samostatná kapitola je věnována novému fenoménu — nelátkovým závislostem. Pozornost je upřena zejména na možnosti, jak tyto negativní jevy řešit.

Sleva 6 % z běžně ceny 314 Kč

Naše cena: 295 Kč

Ihned ke stažení

Výzkum médií

Autor: Renáta Sedláková

publisher: Grada

0 / 5
Kniha je určena nejen studentům, kteří ve svém kurikulu mají kurzy zaměřené na analýzu mediálních obsahů a účinků médií, ale i zájemcům o fungování médií. Ocení ji také všichni ti, kdo pracují s výzkumnými zprávami nebo jsou zadavateli výzkumných šetření v oblasti sociálních věd.

Sleva 6 % z běžně ceny 654 Kč

Naše cena: 615 Kč

Ihned ke stažení

Pečovatelství 1. díl

Autor: Jana Mlýnková

publisher: Grada

0 / 5
Učebnice základního předmětu Pečovatelství pro obor sociální činnost se zaměřením na práci odborných pečovatelek. Zaměřuje se na charakteristiku pečovatelství, etiku práce pečovatele a osobnost. Stěžejní částí učebnice jsou potřeby klientů, jejich aktivní vyhledávání a saturace potřeb s ohledem na věkové spektrum a schopnosti klienta.

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Ihned ke stažení

Koncept občanské společnosti

Autor: Prof. Ing. Václav Klaus CSc.

publisher: Institut Václava Klause

0 / 5
Publikace obsahuje texty ze semináře Centra pro ekonomiku a politiku z 6. prosince 2011 a několik dalších doplňkových textů. „Je paradoxní, že moderní demokratický stát v dnešní EU podporuje aktivity, které ho fakticky podkopávají.“

Sleva 6 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 47 Kč

Ihned ke stažení

Náhradní péče o dítě

Autor: Lucie Trnková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Nová publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá pojmem náhradní péče o dítě. Jde o pojem, který v sobě zahrnuje několik samostatných právních institutů, které společně tvoří systém sloužící k ochraně ohrožených dětí, jež nemohou z nejrůznějších příčin vyrůstat ve své vlastní biologicky příbuzné rodině a jimž je třeba zabezpečit péči náhradní. V lepším případě v jejich vlastní širší

Sleva 6 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 244 Kč

Ihned ke stažení

Hodnocení učitelů: Náměty pro práci ředitelů škol a školských zařízení

Autor: Irena Trojanová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Hodnocení pracovníků je nedílnou součástí práce každého vedoucího pracovníka. I ředitel školy musí hodnotit své pedagogy, jen v porovnání s jinými vedoucími pracovníky má mnohem složitější pozici: činnost učitele je různorodá a její výsledky bývají obtížně uchopitelné. Co všechno lze na práci učitele objektivně hodnotit? Jaké nástroje využít? A může někdo řediteli školy s hodnocením učitelů

Sleva 6 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 273 Kč

Ihned ke stažení

Kapitalismus a svoboda

Autor: Milton Friedman

publisher: Liberální institut

0 / 5
Kapitalismus a svoboda je knihou, jež se dotýká velkého množství témat, která jsou propojena jedním společným motivem a tím je svoboda jednotlivce, nutnost omezení nadměrné úlohy státu v mnoha oblastech lidské činnosti. Hovoří se zde o moci státu a úloze peněz, o školství a vzdělávání, zákonech na podporu zaměstnanosti, monopolech, udělování státních licencí, přerozdělování příjmů, společenském

Sleva 6 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 93 Kč

Ihned ke stažení

Volný čas seniorů

Autor: Kamil Janiš

publisher: Grada

0 / 5
Autoři této monografie se zabývají stářím a volným časem. Zdůvodňují volnočasové chování seniorů a předkládají model determinantů volnočasového chování, který je pro ČR zcela nový. Kniha je určena odborníkům, vědeckým pracovníkům, studentům blízkých oborů, ale i všem, které tato oblast pouze zajímá.

Sleva 6 % z běžně ceny 203 Kč

Naše cena: 191 Kč

Ihned ke stažení

Gangy

Autor: Barbora Vegrichtová

publisher: Grada

0 / 5
Co to vlastně jsou gangy? Jaký význam mají pro bezpečnostní strukturu státu? Znamenají určité ohrožení nebo riziko pro společnost, a existují vůbec takové skupiny v Evropě a v České republice?

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Ihned ke stažení

Sociální práce

Autor: Markéta Elichová

publisher: Grada

0 / 5
Poznejte současnou podobu a stav sociální práce prostřednictvím publikace o identitě sociální práce, jejím vymezení a problémech se vzděláváním a profesionalitou sociálních pracovníků. Zabývá se jak vlivem sociálních služeb na sociální práci, tak opomíjenými tématy, jako je úloha sociální práce při doprovázení na poslední cestě člověka.

Sleva 6 % z běžně ceny 314 Kč

Naše cena: 295 Kč

Ihned ke stažení

Lidská ZOO

Autor: Morris Desmond

publisher: Jota

0 / 5
Lidská zoo proslulého britského zoologa a etologa Desmonda Morrise (poprvé vyšla v roce 1969) navazuje na jeho předchozí kontroverzní bestseller Nahá opice (1967). V obou knihách autor podrobně (a zábavně) zkoumá, jak přirozené biologické vlastnosti lidského druhu formují jeho společenské chování v současném světě.   V Lidské zoo ho pak především zajímá povaha civilizované společnosti ve velkých

Sleva 6 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 186 Kč

Ihned ke stažení

Sociologie

Autor: Lukáš Urban

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Vydejte se spolu s námi na úžasnou cestu za poznáním sociologie. Budeme vyprávět atraktivní vědecký příběh, v němž se každý najde. Knihu oceníte nejen vy, kteří jste již součástí odborné veřejnosti, ale i vy, kteří studujete na některé vysoké či střední škole a máte zájem o humanitní vzdělávání.

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Ihned ke staženíAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí