Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura

Klidná výchova

Autor: Daniel J. Siegel

publisher: Triton

5 / 5
Záchvaty pláče či vzteku, spory nad domácími úkoly, hádky mezi sourozenci... podobné vypjaté situace obtížně zvládají nejen děti, ale i rodiče. Daniel Siegel a Tina Payneová-Brysonová v této knize poskytují rodičům a vychovatelům cenné rady, jak podobné okamžiky nejen přežít, ale též s nadhledem a výchovným záměrem zvládat.  Autoři nabízejí výchovný přístup založený na nejnovějších poznatcích o

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Ihned ke stažení

Husserl a otázka „Co je normální?“

Autor: Antonín Mokrejš

publisher: Triton

0 / 5
Edmund Husserl, zakladatel moderní fenomenologie, svým filosofickým dílem otevřel cestu pro určující směry a klíčové osobnosti duchovního a myšlenkového vývoje dvacátého a jedenadvacátého století. Detailní analýzy základních problémů lidského uvažování, prováděné soustavně po řadu desetiletí, ovlivňují mnohotvárnými podněty vývoj filosofie i příbuzných oborů už déle než sto let a poskytují účinné

Sleva 4 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 24 Kč

Ihned ke stažení

Filosofie mysli

Autor: Michal Polák

publisher: Triton

0 / 5
„Filosofie mysli je jedním z pozoruhodných příspěvků k vysvětlení povahy a funkce lidské mysli. Tento filosofický obor je dnes přirozenou součástí kognitivní vědy. Ačkoli jsou jeho výsledky do značné míry teoretickou reflexí problematických aspektů lidské mysli, přibývá filosofických studií, které aplikují jakožto nedílnou součást této reflexe výsledky empirických věd, zejména neurověd.

Sleva 6 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 121 Kč

Ihned ke stažení

George Herbert Mead: tělo, mysl a svět

Autor: Roman Madzia

publisher: Triton

0 / 5
Kniha George Herbert Mead: tělo, mysl a svět je první komplexní monografií pojednávající o Meadovi v českém prostoru. Jejím předmětem je prezentace a analýza naturalistické filozofie jednání tohoto myslitele a její následná aplikace na rozličné filozofické problémy, jako je problém poznání, sebe-vědomí, sociálního konstrukcionismu, etiky či filozofie dějin. Ústředním tématem této studie je

Sleva 6 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 140 Kč

Ihned ke stažení

Speciální pedagogika

Autor: Jiří Škoda

publisher: Triton

0 / 5
Publikace uvádí čtenáře do vědního oboru speciální pedagogika, a to zejména do důležitých okruhů problémů, které jsou jejím předmětem. Jsou zde proto diskutována nejprve základní teoretická východiska, akcentující stávající trendy speciální pedagogiky, a dále jsou pak rozebírány vybrané základní problémy speciálně pedagogické praxe. Knížka je určena širšímu okruhu čtenářů. Využije ji každý, kdo

Sleva 6 % z běžně ceny 124 Kč

Naše cena: 117 Kč

Ihned ke stažení

Dějiny Skandinávie

Autor: prof. Ivo T. Budil Ph.D.,CSc.

publisher: Triton

0 / 5
Od doby ledové až po počátek jednadvacátého století. Čtenář se seznámí s nejdůležitějšími historickými událostmi a osobnostmi, které sehrály klíčovou úlohu při formování severské společnosti a kultury, a získá také základní informace o politickém, sociálním, kulturním a ekonomickém vývoji severní Evropy. Zvláštní pozornost je věnována rovněž postavení skandinávských zemí v hierarchii světového

Sleva 6 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 234 Kč

Ihned ke stažení

Skrytý modlitební život

Autor: David Martin MacIntyre

publisher: Triton

0 / 5
Modlitební život lze chápat jako stoupání duše před tvář Boží. Podobá se planetám, jež se nastavují světlu klidné tváře slunce, nebo květině, jež se natahuje ke světlu, prozářená krásou, koupající se ve vůni. Modlitba je zároveň soustředění všech schopností ke chvalořečení v horlivém nadšení, posvátné úctě a lásce. Je nesmysl tvrdit, že skrytý modlitební život je neužitečný a nerealistický.

Sleva 6 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 74 Kč

Ihned ke stažení

Cesta chvály a uctívání

Autor: Rónán Johnston

publisher: Triton

0 / 5
Autor spojuje praktickou zkušenost muzikanta s duchovní zkušeností i solidním teologickým ukotvením a přináší cenné rady pro všechny, kdo se zajímají o modlitbu chval a uctívání jako o cestu k Bohu. Vysvětluje, co je podstatou tohoto způsobu modlitby i jak postoj chvály před Bohem souvisí s naším životem a jak ho do něj vnášet. Přestože jde o fenomén spojený s charismatickou obnovou a autor sám z

Sleva 6 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 93 Kč

Ihned ke stažení

Etika pro děti

Autor: Michael Parker

publisher: Triton

0 / 5
Povídejte si s dětmi o etice: poctivost, přátelství, tolerance a dalších 106 věcí, na kterých opravdu záleží! V posledních dvou generacích se významně změnil způsob, jímž jsou předávány etické a morální hodnoty. V některých rodičích sílí pocit, že už nemají dostatečnou autoritu potřebnou k tomu, aby je u svých dětí „prosadili“. Relativizující tvrzení, že „všechny názory mají stejnou hodnotu“,

Sleva 6 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 121 Kč

Ihned ke stažení

Česká tomistická psychologie

Autor: Tomáš Machula

publisher: Triton

0 / 5
Kniha tří pedagogů Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a několika externistů se zabývá tématem v odborné literatuře dnes velmi vzácným, nicméně závažným, jehož aktuálnost se již rýsuje zejména na pozadí současného diskursu „filosofie mysli“. Je to téma duše, které je v této knize zasazeno do historického rámce vývoje a perspektiv tomistické psychologie, jež byla vědou o

Sleva 6 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 234 Kč

Ihned ke stažení

Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie

Autor: Helena Záškodná

publisher: Triton

0 / 5
Prosociální chování, altruismus a empatie, jimiž se zabývá tato u nás ojedinělá odborná publi­kace, představují tematiku, jejíž hodnota má z hlediska kvality lidského života mimořádný význam. Tyto jevy, v protikladu k převládající materiálně-egoistické orientaci současného člověka, odkazují k jeho etické odpovědnosti k druhým a zejména k lidem, kteří se ocitli v nouzových situacích. Autoři knihy

Sleva 6 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 150 Kč

Ihned ke stažení

Paraziti a jejich biologie

Autor: prof. RNDr. Petr Horák Ph.D.

publisher: Triton

0 / 5
Parazitismus patří k nejčastějším životním strategiím živých organismů. V popředí našeho zájmu stojí především paraziti napadající člověka a domácí či hospodářská zvířata. Mezi parazity patří i řada přenašečů infekčních chorob. Ačkoli by se zdálo, že nebezpečí těchto infekcí hrozí zejména v tropech a subtropech, setkáváme se s nimi často i v mírném klimatickém pásmu. Díky novým, zejména

Sleva 6 % z běžně ceny 223 Kč

Naše cena: 210 Kč

Ihned ke stažení

Zobrazení hlavy

Autor: a kolektiv

publisher: Triton

0 / 5
Souborná, vysoce originální a v české odborné literatuře výjimečná práce o metodách zobrazení hlavy poskytuje moderní pohled na problematiku úrazů a nádorů hlavy, a také na diagnostiku onemocnění respiračního, sluchového a zrakového aparátu. Autorský kolektiv vychází ze zkušeností s hodnocením asi patnácti tisíc snímků výpočetní tomografie, magnetické rezonance a jiných zobrazovacích metod, a z

Sleva 6 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 281 Kč

Ihned ke stažení

Fenomén ženství a mužství

Autor: MUDr., PhDr. Jan Poněšický

publisher: Triton

0 / 5
Prim. MUDr. Jan Poněšický, dipl. psych., vkládá do této publikace nejen své zkušenosti lékaře a psychoterapeuta, jak tomu bylo v jeho předešlých dvou knihách, ale navíc se rozepisuje o ženství a mužství z pozice psychoanalytika a psychologa. Srozumitelným způsobem integruje dosavadní často kontroverzní poznatky z každodenních zkušeností s věděním, jež vyplývá z dávné moudrosti pohádek a mýtů.

Sleva 6 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 113 Kč

Ihned ke stažení

Ve jménu Boha

Autor: Vladislav Šolc

publisher: Triton

0 / 5
„Jungova myšlenka individuace jako procesu morální evoluce je myšlenkou navýsost duchovní. Nejde tady už o dokonalého a odtažitého Boha, který shůry shlíží na člověka v jeho marném a hříšném úsilí stát se dobrým, ale o zaníceného a stále se vyvíjejícího Boha, jehož vědomí závisí výhradně na lidském vědomí. Jung zde nemluvil o Bohu ‚tam venku‘, ale o samotném kolektivním nevědomém bytí. Jednoduše

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Ihned ke stažení

Obezitologie a teorie metabol. syndromu

Autor: Štěpán Svačina

publisher: Triton

0 / 5
Monografie pojednává o obezitě trochu jinak než knihy psané nadšenými obezitology či laiky soustředěnými na redukci hmotnosti. Zdůrazněn je individuální přístup a přihlížení ke konkrétním komplikacím a komorbiditám nemocných. Zmíněna je řada patofyziologických fenoménů, které se uplatňují v patogenezi komplikací i v léčbě. Za kapitolami o léčbě obezity, zahrnujícími i inkretinovou léčbu,

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Ihned ke stažení

Dictionary of Zen Buddhist Terminology (L-Z)

Autor: Kamil V. Zvelebil

publisher: Triton

0 / 5
The purpose of the present work is to be a handy, ready-to-use aid to those who practice Zen Buddhism rather than a detailed scholarly work destined for „Buddhologists“. To compile an exhaustive dictionary of Zen Buddhist terms in English, Pali, Sanskrit, Chinese, Korean, Japanese and Vietnamese is beyond the capability of an individual. Hence, what is offered for daily use of the practitioners

Sleva 6 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 94 Kč

Ihned ke stažení

Speciální pedagogika

Autor: Jiří Škoda

publisher: Triton

0 / 5
Stále aktuálnější problematika edukace a společenského uplatnění handicapovaných spoluobčanů staví speciální pedagogiku mezi pedagogickými a psychologickými vědami na významné místo. Předložená publikace je koncipována jako odborný text, jehož cílem je seznámit zájemce s vybranými důležitými aktuálními problémy tohoto vědního oboru. Kniha má neobvykle široký záběr. Přináší aktuální poznatky

Sleva 6 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 140 Kč

Ihned ke stažení

Indián

Autor: Pjér la Šé´z

publisher: Triton

0 / 5
Autor v historických souvislostech pojednává o tradičních hodnotových a duchovních aspektech lidského bytí v kontrastu se změnami, které přináší současná globalizačně konzumní civilizace. Filtrem jungovské analytické metody přibližuje, jak zosobnění archetypu člověka mohli prožívat příslušníci přírodních národů a speciálně severoamerických indiánů. Z tohoto srovnávání tradičních a soudobých

Sleva 6 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 84 Kč

Ihned ke stažení

100 infekcí

Autor: Petr Pazdiora

publisher: Triton

0 / 5
Publikace podává ucelený přehled o aktuálním stavu základních odborných znalostí o etiologii, výskytu, diagnostických možnostech, epidemiologických charakteristikách a zejména protiepidemických preventivních i represivních opatřeních širokého spektra infekčních nemocí. Do stovky infekcí jsou vybrány a zahrnuty nákazy běžné v našich evropských podmínkách a další, které mají epidemiologický význam

Sleva 6 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 74 Kč

Ihned ke staženíPřihlášení uživatele