Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura

Labyrint pohybu

Autor: Renata Červenková

publisher: Vyšehrad

3.6 / 5
Knižní rozhovor s renomovaným fyzioterapeutem prof. Kolářem.

Sleva 6 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Mistr Eckhart a středověká mystika

Autor: Jan Sokol

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Výbor z textů velkého německého mystika 13. století s obsáhlou úvodní studií Jana Sokola. Reedice úspěšné knihy věnované středověké mystice, zejména dílu významného německého náboženského myslitele Mistra Eckharta. Úvodní studie Jana Sokola spolu s vysvětlujícími poznámkami otevírá přístup k předkládaným spisům širokému okruhu čtenářů. Mezi vybranými spisy nechybějí entuziastická Eckhartova

Sleva 6 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Na čem mi záleží

Autor: Jan Heller

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Kniha navazuje na první svazek upravených rozhlasových relací Jana Hellera nazvaný Znamení odkazující k nebi. Do tohoto svazku však nemohly být zahrnuty všechny rozhovory, které Petr Vaďura s Janem Hellerem pro rozhlas natočil, mimo jiné ty, které vznikly až po jejím vydání. Protože si čtenáři knižní podobu rozhovorů oblíbili stejně jako podobu rozhlasovou, je na místě po Hellerově odchodu vydat

Sleva 6 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Podvečerní děkování / Vzpomínky, texty a rozhovory

Autor: Jan Heller

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Knihu jeho osobních vzpomínek a rozhovorů, zahrnující též dosud nepublikované texty i texty vydané, ale dnes obtížně dosažitelné. Zvláštní kapitolu pak tvoří příspěvky, které byly předneseny u příležitosti oslavy jeho narozenin na Evangelické teologické fakultě Karlovy univerzity 3. 5. 2005. V autobiografické části tohoto sborníku Jan Heller vypráví, proč se rozhodl pro dráhu teologa, proč na

Sleva 6 % z běžně ceny 136 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

Pozvání k Večeři Páně

Autor: Václav Vacek

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Omezování a potlačování svobodného života za minulého režimu zasáhlo nemalou měrou i život křesťanských církví. Proto se i památka Večeře Páně musela často slavit tajně a ve stísněných podmínkách. Paradoxně tím víc ale vynikala hloubka tohoto nejvzácnějšího Ježíšova odkazu. Přiblížení tajemství poslední Večeře Páně měla přispět i liturgická reforma Druhého vatikánského koncilu. Jejím smyslem bylo

Sleva 6 % z běžně ceny 136 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

Svoboda a lidská práva

Autor: Stanislav Sousedík

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Významný český křesťanský filosof, známý svými pracemi z dějin české filosofie, se ve své drobné knize zabývá jedním ze základních problémů sociální filosofie současnosti - problematikou lidských práv a svobod, tedy problémem zvlášť závažným pro naši společnost, žijící stále ve stínu řady desetiletí prožitých pod vládou totalitních režimů. Autor vykládá historii ideje lidských práv, přičemž její

Sleva 6 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem

Tábor Vojna ve světle vzpomínek bývalých vězňů

Autor: František Bártík

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Autor na základě svědectví vězňů popisuje jak pracovní podmínky na dole, tak denní program vězněných a líčí nejděsivější místo celého zařízení - tzv. Bunkr. Poskytuje tak ohromující svědectví o oné době i osudech lidí v ní, svědectví, určené především mladým lidem jako varování před opakováním něčeho podobného.

Sleva 6 % z běžně ceny 124 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem

V zápasech za Boží věc / Vzpomínky, texty a rozhovory

Autor: Oto Mádr

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Kniha vyšla u příležitosti 90. narozenin významného českého teologa a bojovníka za svobodu myšlení a života v době komunistické totality. Oto Mádr zde publikuje především své čtenářskou veřejností už dlouho očekávané vzpomínky. Ty jsou doplněny třemi rozhovory, v kterých se dozvíme více o jeho životě, postojích a životních hodnotách. Další část knihy se věnuje jeho tvorbě. Ukázky z Mádrových

Sleva 6 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Zůstat na zemi

Autor: Jan Sokol

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Druhý svazek edice Rozhovory nad biblí přináší přepisy rozhlasových rozhovorů Petra Vaďury s Janem Sokolem, které vznikaly v rozmezí let 2002-2007. Obsahuje dva druhy textů: první je cyklus 12 rozhovorů nad nejzávažnějšími tématy Starého zákona. Pořady měly nabídnout jakousi průvodcovskou službu těm posluchačům, kteří sice příliš mnoho zkušeností s četbou bible nemají, ale přesto by se o těch

Sleva 6 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Obrazy z kulturních dějin americké religiozity

Autor: Martin C. Putna

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Podoby náboženství v americké společnosti mohou fascinovat svou mnohostí až nepřehledností. Autor, dlouhodobě se zabývající vztahem kultury a náboženství, nabízí přehledný klíč: probírá hlavní americké církve a duchovní proudy, jak se postupně objevovaly v amerických dějinách a jak se promítaly do společenského života i do umělecké tvorby, zvláště do literatury a filmu. Jednotlivé „obrazy“ tak

Sleva 6 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Veselé chvíle v životě lidu českého

Autor: Čeněk Zíbrt

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Kulturní dějepisec a národopisec dr. Čeněk Zíbrt sleduje ve svém populárně vědeckém díle obyčeje českého a slovenského lidu a zachycuje zejména humor, kterým byly tyto zvyky okořeněny. Kniha vznikla uspořádáním národopisných studií a byla posléze rozdělena do osmi souborů. Čtenář zde nalezne popisky přástek, slavení masopustu, vítání jara spojené s pomlázkou, pojednání o Letnicích a dožínkách.

Sleva 6 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem

Moc, peníze a právo

Autor: Jan Sokol

publisher: Vyšehrad

0 / 5
* Proč se peníze a politická moc navzájem přitahují a kde vzniká korupce?

Sleva 6 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Etika / Základní otázky života

Autor: Wolfgang Huber

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Řešení etických dilemat všedního dne

Sleva 6 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Na rozhraní / Krize a proměny současného světa

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Bárta,Martin Kovář,Otakar Foltýn

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Úvahy expertů o současném stavu společnosti

Sleva 6 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Hermeneutika jako teorie porozumění

Autor: Petr Pokorný

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Hermeneutika jako teorie výkladu, teorie interpretace se v dnešním pojetí stává teorií porozumění vůbec. Základní oblasti hermeneutického výzkumu (jazyk, komunikace se „světem textu“) jsou v první části této přehledné publikace seřazeny podle ustálených oblastí, pro jejichž výzkum byly postupně vypracovány metodické postupy. Ukazuje se, že již od poloviny 18. století lze mluvit o moderní tradici

Sleva 6 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem

Biblické divy a zázraky

Autor: Josef Imbach

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Známý současný švýcarský teolog rozvíjí svůj výklad v několika rovinách. V první části se

Sleva 6 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem

Rodiče a děti

Autor: Zdeněk Matějček

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Nové vydání knihy významného českého psychologa s předmluvou psycholožky a rodinné terapeutky Ludmily Trapkové Text doprovázejí desítky dětských ilustrací V době tak znejištěné, jako je ta naše, se jistě vyplatí sáhnout ke „klasice“, k níž dnes nepochybně patří i kniha Rodiče a děti slavného dětského psychologa profesora Matějčka. V téměř stovce drobných i šířeji rozpracovaných kapitolek, které

Sleva 6 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Ve stínu islámu / Menšinová náboženství na Blízkém východě

Autor: kolektiv

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Původní monografie českých odborníků mapuje spiritualitu, historické osudy a problematické postavení náboženských menšin Kniha vychází z přímých terénních průzkumů a osobních zkušeností V době, kdy se dění na Blízkém a Středním východě dnes a denně ocitá v popředí světového zpravodajství, představuje kulturně-náboženské poznání tohoto prostoru naléhavou výzvu.

Sleva 6 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Církev, tradice, reforma / Odkaz Druhého vatikánského koncilu

Autor: Tomáš Petráček

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Stále živé otázky a odpovědi Druhého vatikánského koncilu Při výročí uzavření Druhého vatikánského koncilu se specialista na církevní, kulturní a sociální dějiny zamýšlí nad řadou otázek, včetně té základní, jaké je místo koncilu v dějinách církve a západní společnosti druhého milénia. Jak je to s otázkou změny, vývoje, kontinuity a diskontinuity v dějinách církve? Opravdu byl koncil „jenom“

Sleva 6 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Hledání druhé Země

Autor: Stuart Clark

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Nové objevy o dvojčeti Země – i jinde ve vesmíru může existovat ­život! Roku 1995 dva švýcarští astronomové objevili planetu obíhající jinou hvězdu než naše Slunce. Tento objev navždy proměnil naše chápání vesmíru, neboť dokazoval, že Země a další nebeská tělesa v naší sluneční soustavě nejsou ve vesmíru osamělá. Dnes, o více než dvacet let později, známe přes 800 takových planet, přičemž mnohé

Sleva 6 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Povaha změny

Autor: Doc. PhDr. Martin Kovář Ph.D.

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Přední vědci, intelektuálové a armádní specialisté se zamýšlejí nad aktuálními problémy dnešního světa:

Sleva 6 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Tady vaše fatwa neplatí

Autor: Karima Bennoune

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Alžířanka Karima Bennoune přináší ve své knize aktuální informace o skutečném životě v islámském světě. Knížka vznikla na základě mnoha rozhovorů s muži a ženami, kteří zápasu s extremismem zasvětili život.

Sleva 6 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Abeceda moderního rodiče

Autor: Kateřina Cajthamlová

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Obstojí vaše dítě v současné společnosti? Rady rodičům při výchově dětí v moderním světě. Při výchově dítěte se často rodiče sami sebe ptají: vedu své dítě dobře, obstojí v současném světě, kde je hranice mezi šťastným bezstarostným dětstvím a náročnými požadavky na vytvoření osobnosti? Pomocníkem v této situaci je i nová kniha MUDR. Cajthamlové. Na základě svých zkušeností z psychoterapeutické

Sleva 6 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Západ a jeho víra

Autor: Tomáš Peráček

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Zamyšlení při příležitosti 500 let od zahájení reformace                      Ačkoliv se neshodnou na pozitivním či negativním hodnocení, církevní, kulturní a sociální historici různých konfesí a světonázorů sdílejí přesvědčení o zásadním významu reformace pro další vývoj západní civilizace a křesťanské víry. Výročí 500 let od zahájení reformace zveřejněním 95 Lutherových tezí představuje

Sleva 6 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 141 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele